pulse oximeter - spo2

Download Pulse oximeter - SpO2

Post on 11-Jul-2015

3.819 views

Category:

Health & Medicine

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ThemeGallery PowerTemplate

Nguyn l o thng s SpO2

Nguyn Tun Linh 20081543 KTYS K53L/O/G/OSpO2 l g?Lch s ca k thut kho st SpO2Phng php o SpO2 da vo mch pKt lun

4123Ni dungClick to add title in here 1Ti liu tham kho5

1. SpO2 l g?

Kh oxy rt cn cho s sng ca loi ngi. Kh oxy c trong kh tri. Khi chng ta ht th, oxy s vo phi. Mu m thnh phn quan trng nht ca mu l hemoglobine (Hb) s vn chuyn oxy t phi n cc ni cn thit trong c th m bo s sng. S vn chuyn xy ra khi Hb kt hp vi oxy to thnh HbO2 (hemoglobine c gn oxy).T l HbO2/(HbO2+Hb) gi l bo ha oxy trong mu - SpO2, ni cch khc l t l phn trm hemoglobine ca mu kt hp vi oxy.

2. Lch s ca k thut kho st SpO2193519871990s - nayLch s pht trinThit b o SpO2 u tin, khng xm ln, bng cch cho nh sng mu chiu xuyn qua c th vi mt u d tai.1972Aoyagi ca tp on Nihon Kohden chnh thc cho ra i my o oxy da vo mch p (Pulse oxymetry)My o SpO2 da vo mch p c s dng rng ri cc phng gy m ca MMy o SpO2 c s dng ph bin khp th gii.

3. Phng php o SpO2 da vo mch p (1)Mt thit b mt bn ca u d pht ra nh sng (660nm) v hng ngoi (940nm).u d (photodetecter) s t quanh ngn tay thu nhn nh sng. Da vo s hp th ca hai loi t bo hemoglobin vi cc bc sng khc nhau, ta xc nh c thng s SpO2.

3. Phng php o SpO2 da vo mch p (2)www.themegallery.comnh lut hp th quang: 3. Phng php o SpO2 da vo mch p (3)HbO2 hp th nhiu tia hng ngoi hn v cho nhiu tia sng i qua hn.

Hb th hp th nhiu tia sng hn, v cho nhiu tia hng ngoi i qua hn.

Tnh hp th quang ca cc t bo Hemoglobin:3. Phng php o SpO2 da vo mch p (4)Mi trng hp th: Year

Ngoi ra, cn c hp th ca u o, l mt gi tr khng i. 3. Phng php o SpO2 da vo mch p (5)Sau khi cc cm bin quang nhn c cc tia sng (R) v tia hng ngoi(IR), t l R/IR s c em ra so snh vi bng tra cu chun c cc nh thit k my o dng sn chuyn i sang gi tr SpO2 tng ng.

V d:Khi t s R/IR bng 0.5 th ch s SpO2 l 100%.Khi t s R/IR bng 1.0 th ch s SpO2 l 82%.Khi t s R/IR bng 2.0 th ch s SpO2 l 0%.3. Phng php o SpO2 da vo mch p (6)

S khi ca my o SpO2 da vo mch p: Cc thng s c trng:Dng sng: s thay i th mu trong ng mch theo thi gian bo ha oxy SpO2 (%)Nhp mch PR3. Phng php o SpO2 da vo mch p (7)L mt thng s cn bn, phng php o n gin, khng xm ln, lin tc pht hin sm tnh trng thiu Oxy, gip cho vic x tr nhanh chng, kp thi v hu hiu.

chnh xc cao: Th nghim o SpO2 nhiu ln lin tc trn 1 bnh nhn n nh cho thy kt qu khng khc nhau, iu ny chng t SpO2 cho mt mc ng tin cy cao.

u th ca phng php o SpO2 da vo mch p3. Phng php o SpO2 da vo mch p (8)Hn ch ca phng php o SpO2 da vo mch pPhng php o SpO2 da vo mch p ch cho bit v qu trnh oxi ha, ch khng cho bit ton b qu trnh trao i mu.Phng php ny khng a ra cc thng s v lng CO2, pH trong muHuyt p thp: Khi p lc mch mu gim thp n 30mmHg, mch m dn nhng li khng nh hng n SpO2 o t ngn tay.Ng c CO, do s nhm ln v bc sng ca my o oxy theo mch p, nn SpO2 cao hn SaO2Bnh thiu mu, d ch s SpO2 vn khng gim xung, nhng c th ngi bnh vn thiu oxi.4.Kt lunNh nhng u im nh n gin, tin dng, cho kt qu nhanh, chnh xc, cc my o SpO2 ang ngy cng c ng dng rng ri v ph bin.

Tuy nhin, khi theo di SpO2 theo mch p trn nhng bnh nhn c hemoglobin thp, huyt p tm thu thp, nhng bnh nhn suy h hp nng th SpO2 t c gi tr theo di, cn phi kt hp cht ch vi lm sng v xt nghim kh mu ng mch trong nhng tnh hung ny.

5. Ti liu tham khoBi ging: Thng s SpO2 TS V Duy Hi,Ging vin H Bch Khoa H Ni.

http://en.wikipedia.org - Pulse oximetry

http://www.bme.vn - Lch s pht trin thit b o SpO2

http://www.oximetry.org/ - Principles ofPulse OximetryTechnology

http://suckhoedoisong.vn - SpO2 du hiu sinh tn th 5

Mi tng quan gia SpO2 v SaO2 Nguyn Vn Sinh, khoa hi sc bnh vin a khoa trung tm An GiangThank You !

L/O/G/O

Recommended

View more >