Protecció de dades de carácter personal

Download Protecció de dades de carácter personal

Post on 23-Feb-2017

232 views

Category:

Law

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>MP03 Operacions administratives de recursos humansUnitat2 Selecci de personalProtecci de dades de carcter personal</p> <p> Llei orgnica 15/1999 de proteccin de dades de carcter personal.</p> <p> LAgncia Espanyola de proteccin de dades, que sencarrega de vetllar en que s compleixi la normativa sobre la proteccin de dades.</p> <p> Obligacions dels empresaris en matria de protecci de dades.</p> <p>1) Informar a les persones afectades.2) Demanar el consentiment de aquella persona.3) Qualitat i proporcionalitat de les dades. Dades: Han de ser adequades a la finalitat, que en motiva la recollida: DNI, nm.Seguritat Social, nm del compte corrent4) Atenci els drets dels ciutadans. Persona fsica a de anar a:1. Agncia Espanyola de proteccin de dades2. Reclamaci de: Drets daccs,rectificaci, cancel.laci i oposicin.5) Deure de guardar secret6) Adoptar mesures de seguretat( nhi han 3 nivells de seguretat depenent de la informacin tractada).7) Notificar els fitxers amb dades de carcter personal. Dades de carcter personal : sorganitzen en fitxers que shan de notificar en el Registre General de Protecci de dades, i sollicitar la inscripci.</p> <p> Excepcions en el consentiment de les persones afectades.</p> <p>1) Si el tractament s necessari per mantenir o complir un contracte negociat laboral o administratiu.2) Si el tractament s necessari per protegir un inters vital de la persona interessada.3) Per complir unes funcions administratives pbliques en lmbit de les seves competncies.4) Quan una llei habilita el tractament sense requerir el consentiment de la persona titulada.5) Quan les dades sn fonts accessibles al pblic, s necessari tractar-les per satisfer linters legtim de la persona responsable, del fitxer o dun tercer, a qui s comuniqui les dades.</p> <p> El servei de les llistes Robinson</p> <p>s un servei que gestiona la Federaci de Comer Electrnic i Mrqueting(FECEMD). OBJECTIU: permet en el consumidors de suprimir el seu nom i la adrea, de les llistes de publicitat per reduir al mnim de publicitat que s rep a casa seva. Mesures de seguretat en el tractament de dades</p> <p>El principi de seguretat de les dades, s la persona que simposa ser responsable en el fitxer que sadopti les mesures que facin falta per garantir, la seguretat de les dades de carcter personal, i evitar lalteraci, i la prdua en el tractament o laccs no autoritzat. </p> <p> Les mesures de seguretat s classifiquen en 3 nivells:</p> <p>-Nivell Alt: fitxers que contenen dades dideologia, afiliaci sindical, religi o vida sexual, i tamb les que shan obtingut en finalitat policials sense consentiment de les persones afectades.EXEPCIONS: en dades de salutPodem implantar mesures de seguretat de nivell bsic en els fitxers o tractaments que continguin dades relatives a la salut, referents exclusivament en el grau de discapacitat o la simple declaraci de la condici de discapacitat. </p> <p>-Nivell Mitj: fitxers que contenen dades relatives a la comissi dinfraccions administratives o penals, Hisenda Pblica, serveis financers i les que requereix en larticle.29 de la (LOPD).(prestaci de serveis de solvncia i crdit).-Nivell bsic: Per fitxers que contenen dades de carcter personal.SHAN DE COMPLIR 2 FACTORS: en mesures del nivell bsic.</p> <p>1) Les obligacions que preveu la legislaci sobre IRPF o la Seguretat Social, en que els fitxers de nmines obliguen a tractar dades com el percentatge de discapacitat o lexistncia duna incapacitat laboral.2) s el tractament de les dades de salut, que s classifiquen en dades de: discapacitat(percentatge), incapacitat laboral, malaltia comuna, accident laboral, malaltia professional, aptitud per acomplir una feina (raons de salut) i maternitat.</p> <p> El document de seguretats un document intern de lorganitzaci que sha de mantenir actualitzat sempre.Disposa , el document una seguretat i una obligaci per a tots els responsables de fitxers i,si escau per els encarregats del tractament,amb una independncia del nivell de seguretat que faci falta daplicar. Apartats mnims shan dincloure sn:</p> <p> mbit daplicaci del document i especificaci detallada dels recursos protegits. Mesures, normes procediments,regles estndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit. Funcions i obligacions del personal. Procediments per fer cpies de les dades en el fitxers o tractament automatitzats. Mesures per transportat i destruir els documents i els suports.</p> <p> Auditoria de seguretat.</p> <p>OBJECTIU : determinar si shan establert, si sn adequades i si es compleix les mesures de seguretat.s obligatria per els fitxers de nivell mitj i alt. Pot ser interna o externa. Sha de fer com a mnim 2 anys, Linforme de lauditoria lhan de analitzar la persona responsables de seguretat, que ha delevar les conclusions correctores i ha de quedar a disposici de l Agncia Espanyola de Protecci de dades, o si escau de les autoritats de control de les CCAA.3</p>

Recommended

View more >