program rada s financijskim planom nama i... · 2018-01-23 · destinacijski brend menadžment...

57
PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2017. GODINU Mali Lošinj, studeni 2016.

Upload: others

Post on 26-Jan-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

PROGRAM RADA S

FINANCIJSKIM PLANOM

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA MALOG LOŠINJA

ZA 2017. GODINU

Mali Lošinj, studeni 2016.

Page 2: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

2

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

SADRŽAJ

UVOD

1. Rezultati turističkog prometa u razdoblju siječanj-rujan 2016.

2. Strateški dokumenti za izradu Programa rada za 2017.godinu

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1.1. Rashodi za radnike

1.2. Rashodi ureda

1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednica

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada ( osim komunalne infrastrukture )

2.2. Manifestacije

2.3. Novi proizvodi

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

3.1. Online komunikacije

3.2. Destinacijski brand management

3.3. Opće oglašavanje

3.4. Brošure i ostali tiskani materijal

3.5. Suveniri i promotivni materijali

3.6. Info table

3.7. Smeđa signalizacija

3.8. Total quality management

Page 3: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

3

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4.1. Sajmovi

4.2. Studijska putovanja

4.3. Posebne prezentacije

4.4. Prihvat novinara

4.5. Press mapa

4.6. Zdravlje na otoku vitalnosti

4.7. Kongresni turizam

5. INTERNI MARKETING

5.1. Edukacija ( zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora )

5.2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički

promet

5.3. Nagrade i priznanja ( Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

6.2. Istraživanje tržišta

6.3. Fotoarhiv lošinjskog arhipelaga

6.4. Suradnja s institucijama

6.5. Planovi razvoja turizma

6.6. PR ugovori –strana tržišta

6.7. Press clipping

Page 4: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

4

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

7. POSEBNI PROGRAMI

7.1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički

razvijena

7.1.1. Susak DBM – elementi folklora – nastaviti ćemo sa provođenjem destinacijskog

menadžmenta za sva mjesta, ali sa posebnim specifičnostima, kao što je na primjer

dijelovi folklora u promociji smještaja, gastronomije, dizajna Suska.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU ( 30 % )

Page 5: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

5

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

UVOD

Prijedlog programa rada s financijskim planom Turističke zajednice Grada Malog

Lošinja za 2017.godinu izrađen je temeljem:

Rezultata turističkog prometa ostvarenog na području Grada Malog Lošinja, na

Kvarneru i u Hrvatskoj za razdoblje siječanj-rujan 2016.

Iskustva iz 2016. i prijašnjih godina te koordinacija i dogovora sa članicama TZG

Malog Lošinja, hotelskih tvrtki, turističkih agencija

Svih drugih koordinacija sa svim dionicima koji sudjeluju u odvijanju turističkog

prometa

Zaključaka sa sjednica Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Skupštine TZG

Malog Lošinja

U skladu s odrednicama strateških dokumenata;

Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014. - 2020.

Strateških dokumenata Primorsko-goranske županije – Strateško marketinški plan turizma Kvarnera

Usvojenih odrednica razvoja turizma Grada Malog Lošinja;

Ključnim u razvoju Lošinja smatramo održivi razvoj i odgovorni turizam. Upravo radi

toga jer smo zajedno s Institutom za turizam iz Zagreba te sa stanovnicima lošinjskog

arhipelaga osmišljavali strategiju razvoja turizma do 2020. Implementiramo segmente

u naš razvoj, čime čuvamo prostor, u isto vrijeme se razvijamo kao destinacija

izvrsnosti i destinacija snažnog investicijskog ciklusa.

Odgovornost je izuzetno velika u upravljanju Gradom i destinacijom Lošinj, koja je

prepoznata u javnosti po dugoj tradiciji turizma.

Izazov je već razvijenoj turističkoj destinaciji osigurati daljnji rast, a istovremeno

zaštititi okoliš i društvena obilježja lokalne zajednice.

Projekt razvoja održivog turizma Grada Mali Lošinj je utemeljen na tržišnim

trendovima, a plan provođenja projekta je integralan, dugoročan, ambiciozan i

optimističan.

Page 6: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

6

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Polazeći od identitetskih obilježja otočja, te od potreba i očekivanja ekološki i

kulturološki osviještenog turista, TZG Malog Lošinja u proteklih nekoliko godina

sustavno gradi destinacijski brand „ Lošinj -otok vitalnosti „koji izravno počiva na ideji

održivosti.

Pričom o „ vitalnosti „ Lošinj gradi tržišni identitet i sliku destinacije koja

posjetiteljima obećava „životnu energiju i dobar osjećaj“, a koji jedino mogu proizaći

iz očuvanog i zdravog okoliša , očuvane i dinamične kulturne scene i ukupno

kvalitetne i konkurentne turističke ponude.

Cilj je promovirati ključne atribute imidža otoka Lošinja, zdravlje i kulturu (

Apoksiomen na otoku vitalnosti ) kao destinacije na ključnim emitivnim tržištima (

Slovenija, Njemačka, Italija, Austrija, Švedska, Norveška ).

Smjernica usvojenih dokumenata

Program razvoja održivog turizma Grada Malog Lošinja Nerezine – destinacijski menadžment Destinacijski brend menadžment otoka Suska Studija razvoja cikloturističke ponude otoka Lošinja Program ruralnog razvoja Grada Malog Lošinja

Zadaci i obveze Turističke zajednice Grada Malog Lošinja

1. Promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada samostalno i putem udruženog oglašavanja 2. Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili grada 3. Sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada 4. Sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora 5. Poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš 6. Izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou grada 7. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture

Page 7: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

7

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

8. Redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista 9. Izdavanje turističkih promotivnih materijala 10. Obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom 11. Poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude 12. Koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude 13. Poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine 14. Poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje 15. Vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka 16. Dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada 17. Provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista 18. Poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga 19. Organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada 20. Ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade 21. Obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom.

Page 8: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

8

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

UNWTO smjernice

sve veće investicije u turizam dovele su do toga da je turizam ključni pokretač

socio-ekonomskog napretka kroz stvaranje novih radnih mjesta, ekspertize i

infrastrukturnog razvitka

Internacionalni dolasci su se globalno povećali od 250 milijuna u 1950.g do 278

milijuna 1983., 674 milijuna 2000., milijardu i 186 milijuna 2015. godine

kao svjetska izvozna kategorija, turizam je na 3. mjestu

broj međunarodnih turističkih dolazaka u 2015. godini (1186) se povećao za 4.6

% (52 milijuna)u odnosu na 2014. godinu što je 6. uzastopna godina

iznadprosječnog porasta

Europa je najposjećenija regija

očekuje se da će se međunarodni turistički dolasci povećati do 3.3 % između

2010 i 2030 godine da bi doseglo 1.8 milijardi do 2030. godine

3 faktora koja su utjecala na svjetski turizam u 2015. godini:

1. neuobičajeno jake tečajne razlike

2. pad cijena nafte i drugih roba što je dovelo do porasta raspoloživog dohotka u

zemljama koje uvoze, ali se oslabila turistička potražnja u zemljama izvoznicama

3. povećana globalna zabrinutost oko sigurnosti i zaštite

2015. 54% turista putovalo je zračnim prijevozom

razlozi turističkih dolazaka: 53% rekreacija i odmor, 14% posao i profesionalne

obveze, 27% posjećuje prijatelje, religiozni razlozi i sl.

od 1186 milijun dolazaka u 2015., 607 milijuna pripada Europi (najveći dio)

Regionalni rezultati: međunarodni turistički dolasci u Europi su se povećali za

5% u 2015. g da bi dosegnuli sveukupnih 608 milijuna što je 51% od ukupno

svjetskih turističkih dolazaka. Europa je najbrža rastuća regija po svim uvjetima

s 27 milijuna više turista nego u 2014.g., Hrvatska je zabilježila porast od 9%,

Hrvatska (12,683 u 2015.g)

UNWTO – međunarodni turistički dolasci u porastu od 4 % u prvoj polovici

2016.

Turizam se pokazao kao najelastičniji ekonomski sektor diljem svijeta. Stvara

poslovne prilike za milijune, a u isto vrijeme stvara veze među ljudima svih

nacionalnosti, boreći se protiv stereotipa, straha i nepovjerenja.

Page 9: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

9

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Što se tiče Europe, bilježi rast od 3 % gdje sjeverna, središnja i istočna Europa bilježe

porast od 5 %, dok zapadna i južni Mediteran imaju mali porast 1 i 2 %.

Prva polovica godine tipično broji oko 46 % ukupno međunarodnih dolazaka u godini.

Kada se govori o brojkama, od polovice 20. stoljeća turizam se povećao za 39 puta, odnosno od 25 milijuna međunarodnih dolazaka u svijetu (1950.) do više od milijarde u 2015. godini.

Što se tiče budućnosti predviđa se da će do 2030. Europa s današnjih 51% svih međunarodnih dolazaka pasti na 41%. Kada se govori o tržišnim trendovima sve su brojniji kupci agnostici, vrijeme postaje ključni faktor prilikom kupnje, smanjuju se stereotipi o razlici spolova, sve se više jede „zelenija“ hrana, vodi se briga o drugim ljudima, sve se više povećava broj pripadnika „solo“ putovanja. Turističko tržište mijenja se s obzirom na situaciju u politici, gospodarstvu, društvu, okolišu, tehnologiji.

Turističke atrakcije – proizvodi su ti koje pokreću razvoj turizma, koji motiviraju potražnju te koji predstavljaju „sirovine“ za razvoj turističkih proizvoda.

Rezultati Turističke zajednice Grada Malog Lošinja u razdoblju siječanj-rujan 2016.

U cilju povezivanja svih Turističkih zajednica i pružatelja usluga smještaja te s ciljem povezivanjem podataka o turistima u cjelokupnu bazu podataka, pojednostavljenja samog procesa prijave i odjave turista te nadzora nad uplatom boravišne pristojbe, od siječnja 2016. godine Hrvatska turistička zajednica uvela je novi elektronski sustav za prijavu i odjavu turista – eVisitor. Zamišljen kao web aplikacija bez potrebe za dodatnim instaliranjem na računalo, glavna ideja novog sustava je dostava podataka o turistima isključivo elektronskim putem kako bi iznajmljivačima, vlasnicima kuća za odmor te vlasnicima nekomercijalnih objekata olakšali sistem prijavljivanja.

Page 10: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

10

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

eVisitor - TZG Malog Lošinja u brojevima

Ukupan broj obveznika TZG Malog Lošinja 3.110

objekata komercijalni nekomercijalni

Ukupno otvoreno 3638 1213 2425

Kreveti po vrstama kapaciteta %

HOTELI 3.311 15,8

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU 5.984 28,6

KAMPOVI I DRUGE VRSTE 3.036 14,5

KAMPOVI 8.572 41,0

UKUPNO 20.903 100,0

U razdoblju siječanj-rujan 2016.godine na području Grada Malog Lošinja zabilježeno

je

273.547 dolazaka ind 103 ( 2016/2015)

2.145.809 noćenja ind 102 „

Gosti iz Hrvatske ostvarili su 33.397 dolazaka i 275.620 noćenja. Udio u ukupnim

dolascima iznosi 12,2 %, dok noćenja gostiju iz Hrvatske bilježe udio od 12,8 % .

Strani gosti ostvarili su 240.150 dolazaka i 1.870.189 noćenja ( udjel dolazaka 87,8 % i

noćenja 87,2% ).

Page 11: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

11

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Noćenja po vrstama smještajnih kapaciteta siječanj-rujan 2016.

Vrsta objekta Noćenja domaći Noćenja strani

Noćenja ukupno

Kampovi - skupina kampovi 19.576 749.919 769.495

Objekti u domaćinstvu 38.721 352.849 391.570

Hoteli 52.024 334.739 386.763

Nekomercijalni smještaj 114.902 216.986 331.888

Druge vrste - skupina kampovi 47.997 215.696 263.693

Ostali smještaj 2.400 0 2.400

Ukupno: 275.620 1.870.189 2.145.809

275.620

1.870.189

Udjel noćenja

Hrvatska Strani

Page 12: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

12

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Po smještajnim kapacitetima;

Po tržištima;

Najveći broj inozemnih noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije sa udjelom 27,25 u

ukupnim noćenjima.

TZG MALOG LOŠINJA - DOLASCI I NOĆENJA siječanj-rujan 2016.

Država Dolasci Noćenja Udio dolazaka Udio noćenja

IND NOĆ 16/15

Slovenija 68.023 584.783 24,87% 27,25% 100

Njemačka 52.354 451.390 19,14% 21,04% 103

Hrvatska 33.397 275.620 12,21% 12,84% 100

Italija 38.044 272.400 13,91% 12,69% 100

Austrija 32.268 219.742 11,80% 10,24% 105

Češka 7.774 57.289 2,84% 2,67% 92

37%

18%

18%

15%

12% Kampovi - skupina kampovi

Objekti u domaćinstvu

Hoteli

Nekomercijalni smještaj

Druge vrste - skupinakampovi

Page 13: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

13

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Analizirajući rezultate po tržištima, najvažnija činjenica je ta, da su naša četiri

najznačajnija emitivna tržišta zabilježila dobre rezultate. Naše najznačajnije,

slovensko tržište ponovilo je rezultat prethodne godine, drugi po redu Nijemci

zabilježili su ind povećanja za 3% što predstavlja dobar rezultat, baš kao i Austrijanci,

četvrti po redu s ind povećanja od 5 %. Treći po redu Talijani, pokazuju stalan

oporavak tog za nas bitnog tržišta, te u prvih deset mjeseci 2016. godine bilježimo ind

100 u noćenjima a u dolascima +3 %.

U grupi ostalih zemalja Nizozemska sudjeluje s 1,75 %, Poljska 1,48 % , Mađarska 1,37 %, Švicarska 1,25 %, Slovačka 1,11 % .Ostale zemlje koje sudjeluju s postotkom manjim od 1 % i čine udjel od 6,31 %. ( Švedska, Srbija, Francuska, Belgija, Ujedinjena Kraljevina, Ukrajina, SAD, Rusija, BIH, Danska, Rumunjska, Norveška ).

Turistički promet u HRVATSKOJ ( siječanj-rujan 2016.)

Dolasci 14,2 milijuna turista + 8,1 %

Noćenja 74,5 milijuna noćenja +8,6 %

Rezultati turističkog prometa TZG Malog Lošinja po mjesecima u 2016. godini

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000 756.576

TZG MALOG LOŠINJA

Noćenja po mjesecima u 2016.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Page 14: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

14

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Plan noćenja u 2017. godini

NOĆENJA

Ostvarenje Procjena 2016.

Plan Ind plan 2017/2016. 30.9.2016. 2017.

Hoteli 386.763 415.000 425.000 102

Objekti u domaćinstvu 391.570 400.000 410.000 103

Kampovi 769.495 783.000 790.000 101

Druge vrste kampovi ( hosteli, prenoćišta, apartmani..) 263.693 258.000 260.000 101

Nekomercijalni smještaj 331.888 337.000 340.000 101

Ostali smještaj 2.400 4.500 4.000 89

UKUPNO 2.145.809 2.197.500 2.229.000 101

Plan noćenja temeljen je na dinamici ostvarenja noćenja po mjesecima u 2016.

godini, planovima članica TZG Malog Lošinja, vodeći računa o rasporedu blagdana u

2017., o vrstama smještajnih kapaciteta i sezonama.

Hotelski kapaciteti

U 2017. će Vitality Hotel Punta imati cjelogodišnje poslovanje do 21.10., dok je

otvaranje ostalih hotela branda Lošinj Hotels & Villas najavljeno prije Uskrsa 16.04.

(Aurora 30.03., Bellevue 10.04., Alhambra 13.04., ). Hotel Televrin u Nerezinama uz

kraći prekid u zimskim mjesecima, planira cjelogodišnje poslovanje.

Najavljeni su i novi prodajni kanali za pred i posezonu i slijedom navedenog

planira se porast noćenja u hotelima u odnosu na 2016.godinu.

Page 15: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

15

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Objekti u domaćinstvu

U kategoriji smještajnih kapaciteta objekti u domaćinstvu planira se neznatni rast

noćenja obzirom da će očekuje mali porast novih kapaciteta privatnog smještaja iz

godine u godinu.

U kategoriju Kampovi i druge vrste uvršteni su smještajni kapaciteti hostela,

prenoćišta, apartmana, soba,

Kampovi su i u 2016. ostvarili dobre rezultate, takav se trend očekuje i u 2017.

godini.

Sukladno najavama članica predviđa se lagani porast noćenja u sljedećoj godini,

nastavlja se cjelogodišnje poslovanje kampa Čikat i Poljana u Malom Lošinju.

Polazeći od vizije i temeljnih strateških odrednica hrvatskog turizma i ostvarenih

rezultata TZG Malog Lošinja, ciljevi marketinške politike u 2017. su;

1. Ostvarenje fizičkog obujma turističkog prometa ( dolazaka i noćenja ) 1 %

većeg u odnosu na 2016.

2. Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta, s naglaskom na

povećanje u pred i posezoni

3. Povećanje turističke potrošnje

4. Suradnja privatnog i javnog sektora

5. Sustavno podizanje kvalitete ljudskih potencijala

6. Daljnja implementacija brend strategije Lošinja -otoka vitalnosti

7. Razvoj novih turističkih proizvoda

8. Jačanje konkurentnosti i atraktivnosti proizvoda Malog Lošinja

Page 16: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

16

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

PLAN PRIHODA

1. Prihodi od boravišne pristojbe 6.400.000 kn

Plan prihoda boravišne pristojbe iznosi 6.400.000 i iskazuje ind 100 u odnosu na

planiranu veličinu prihoda boravišne pristojbe u 2016.

Analizirajući veličinu ostvarenog prihoda za razdoblje siječanj-rujan 2016., procjenu

do kraja godine kao i planove članica TZG Malog Lošinja za 2017., planirali smo iznos

6.400.000 Kn.

Taj iznos predstavlja 62,72 % od ukupno naplaćenog 100 % iznosa boravišne pristojbe

naplaćene u smještajnim kapacitetima (hoteli, objekti u domaćinstvu, kampovi,

Kampovi i druge vrste, nekomercijalni smještaj), dok se prihod po osnovi nautičkog

turizma pribrajaju u apsolutnom iznosu.

2. Prihodi od turističke članarine 700.000 kn

Prihod turističke članarine planira se sa ind 100 u odnosu na plan 2016., dok je u

odnosu na planiranu realizaciju 2016. ind 92.

3. Prihodi iz proračuna grada/ državnog 512.000 kn

3.1. Za programske aktivnosti 512.000 kn

Planiramo prihod po osnovi kandidiranja projekta

sufinanciranja projekta Total quality management prema Ministarstvu turizma 150.000

sufinanciranja projekta TQM od strane članica TZG Malog Lošinja 20.000

Sufinanciranje Grada Mali Lošinj- Projekt Apoksiomen na Lošinju 50.000

Page 17: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

17

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Sufinanciranje Grada Malog Lošinja - oglašavanje u projektu Apoksiomen na Lošinju

20.000

Sufinanciranje dodatnih oglašavanja i marketinških aktivnosti na temu Apoksiomen

30.000

Ostale sufinanciranja projekata, Ministarstva, Primorsko goranska županija 62.000

Sufinanciranje Grada Malog Lošinja 180.000

Zajednička suradnja u provođenju aktivnosti i projekata s Gradom Malim Lošinjem i

prihodi iz Državnog proračuna vezano za sufinanciranje kandidiranih projekta.

4. Prihodi od drugih aktivnosti 494.000 kn

U ovoj grupi prihoda planiraju se sufinanciranja po osnovi kandidatura TZG Malog

Lošinja prema Hrvatskoj turističkoj zajednici i TZ Kvarnera, zatim sufinanciranja

smještaja novinara i studijskih grupa prema najavi HTZ-a i TZ Kvarnera, kao i prihod

od sponzorstva manifestacija.

4.2.Sufinanciranje tiska knjige – Apoksiomenova gastronomska priča 50.000 kn

4.3.Sufinanciranje HTZ-a po osnovi kandidatura –oglašavanje u promotivnim kampanjama HTZ-a Apoksiomen na otoku vitalnosti 50.000 kn

4.4.Ostale aktivnosti –HTZ ( smještaj novinara), TZ Kvarnera 120.000 kn

Page 18: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

18

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

4.9.Sufinaciranje HTZ po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje 214.000 kn

4.10.Sufinanciranje HTZ-a po osnovi kandidatura udruženo oglašavanje Facebook i oglašavanje losinjhealth.com 50.000 kn

4.11. Sufinanciranje HTZ-a Koordinacijski timovi PPS destinacije 10.000 kn

5. Prijenos prihoda prethodne godine

Ne planira se prijenos prihoda u 2017.

6. Ostali nespomenuti prihodi 170.000 kn

U ovoj stavci prihoda planiraju se prihodi po osnovi provedbe projekta E-nautike u

2017. projekta Hrvatske turističke zajednice koji se provodi u suradnji sa sustavom

turističkih zajednica i lučkim kapetanijama. Organizira se rad dodatnih djelatnika u

Lučkim kapetanijama potrebnih za provedbu projekta e - nautika. Iznos se odnosi na

uplaćena sredstva od strane Hrvatske turističke zajednice za plaće djelatnika u Lučkoj

ispostavi Mali Lošinj sukladno sporazumu Ministarstva turizma i Ministarstva mora,

prometa i infrastrukture.

Planiraju se i ostali prihodi -najam city lighta.

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI

8.276.000,00 KN

Page 19: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

19

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

RAZRADA RASHODA

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1.1. Rashodi za radnike

1.2. Rashodi ureda

1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednica

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada ( osim komunalne infrastrukture )

2.2. Manifestacije

2.3. Novi proizvodi

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

3.1. Online komunikacije

3.2. Destinacijski brand management

3.3. Opće oglašavanje

3.4. Brošure i ostali tiskani materijal

3.5. Suveniri i promotivni materijali

3.6. Info table

3.7. Smeđa signalizacija

3.8. Total quality management

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4.1. Sajmovi

4.2. Studijska putovanja

4.3. Posebne prezentacije

Page 20: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

20

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

4.4. Prihvat novinara

4.5. Press mapa

4.6. Zdravlje na otoku vitalnosti

4.7. Kongresni turizam

5. INTERNI MARKETING

5.1. Edukacija ( zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora )

5.2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički

promet

5.3. Nagrade i priznanja ( Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

6.1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

6.2. Istraživanje tržišta

6.3. Fotoarhiv Lošinjskog arhipelaga

6.4. Suradnja s institucijama

6.5. Planovi razvoja turizma

6.6. PR ugovori –strana tržišta

6.7. Press clipping

7. POSEBNI PROGRAMI

7.1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički

razvijena

7.1.1. Susak DBM – elementi folklora – nastaviti ćemo sa provođenjem destinacijskog

menadžmenta za svaka mjesta, ali sa posebnim specifičnostima, kao što je na primjer

dijelovi folklora u promociji smještaja, gastronomije, dizajna Suska.

Page 21: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

21

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU ( 30 % )

Sukladno odredbama Zakona o boravišnoj pristojbi, Turističkoj zajednici grada/općine

pripada 62,72 % sredstava boravišne pristojbe, od čega 30% sredstava turistička

zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana. Sredstva se koriste

isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga

zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada.

1. ADMINISTATIVNI RASHODI - ukupno planirano 2.017.000 KN

1.1. Rashodi za radnike 1.181.000 KN 1.1.1. Rashodi za zaposlene u Turističkom uredu

U Turističkom uredu je zaposleno 6 djelatnika na radnim mjestima, planira se raspisivanje Natječaja za mjesto Direktora Turističkog ureda.

1. Direktor 2. Voditelj poslova 3. Stručni suradnik I – Event manager 4. Stručni suradnik I – Marketing manager 5. Stručni suradnik II – Administrator 6. Stručni suradnik I – Projekt manager 7. Stručni suradnik I - PR manager

Planirani rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće djelatnika i sve ostale primitke sukladno sklopljenom Ugovoru o radu i Zakonu o radu. Turistički ured će tijekom 2017. godine

Provoditi zadatke utvrđene Programom rada

Obavljati stručne i administrativne poslove u vezi s pripremom sjednica, te izradom i izvještavanjem akata tijela

Obavljati pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove evidencije i statističkih podataka sukladno aktualnim propisima i aktivnostima

Izraditi analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice

Page 22: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

22

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Davati tijelima TZ i drugim zainteresiranim stručna mišljenja iz djelokruga TZ

Obavljati i druge poslove koje odrede tijela TZ

Ured će kontinuirano surađivati sa sustavom Turističkih zajednica, Ministarstvom turizma, Gradom Malim Lošinjem, članicama TZ, Carinskom upravom i ostalim institucijama javnog i privatnog sektora

1.1.2. Rashodi TIC Mali Lošinj, troškovi za rad djelatnika u Lučkoj ispostavi Mali Lošinj, projekt E-nautika U ovoj poziciji rashoda planira se trošak djelatnika u Lučkoj ispostavi Mali Lošinj koji se raspoređuju sukladno sporazumu koji su potpisali Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Planira se i trošak djelatnika tijekom cijele godine koji radi na poslovima TIC-a u Turističkom uredu Mali Lošinj. 1.1.3. TIC Susak Rad turističko informativnog punkta na Susku planiramo u terminu od 20.06. do 10.09.2017. Rashodi obuhvaćaju prateće troškove zapošljavanja djelatnika, materijala i opreme. 1.1.6. Informatori u crkvi sv. Antuna opata u Velom Lošinju, crkvi sv. Marije Magdalene u Nerezinama, Gradskoj vijećnici Nerezine Planira se angažiranje studenata za potrebe otvaranja crkvi, vijećnice za vrijeme održavanja izložbi u navedenim institucijama u skladu s dogovorom s Mjesnim odborima, udrugama i crkvama u Velom Lošinju i Nerezinama. 1.2. Rashodi ureda 776.000 KN U ovoj grupi rashoda planirani su svi ostali prateći troškovi Turističkog ureda kao i stavka povrata dugoročnog kredita za uređenje poslovnog prostora. 1.2.1. Materijalni rashodi ( uredski materijal, el. energija, gorivo, putni nalozi) 1.2.2. Rashodi za usluge ( najamnina ureda, usluge održavanja, pošta, telefon) 1.2.3. Rashodi amortizacije 1.2.4. Financijski rashodi ( troškovi usluga banaka, Fine, ) 1.2.5. Ostali rashodi ( HRT pretplata, pretplata na časopise) 1.2.6. Povrat dugoročnog kredita ( 2016.- 2021.) 1.2.7. Skladište Mali Lošinj -troškovi arhivara 1.2.8. Informatizacija (nabava novog PC, održavanje postojeće opreme, financijskog softvera)

Page 23: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

23

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednica 60.000 KN 1.3.1. Rad tijela TZ U ovoj veličini rashoda planiraju se naknade za članove Turističkog vijeća i Nadzornog odbora. Naknade se isplaćuju temeljem prisutnosti na sjednicama Turističkog vijeća i Nadzornog odbora. Plan održavanja

Skupština 2 sjednice ( ožujak, prosinac) Turističko vijeće 6 sjednica -tijekom godine Nadzorni odbor 2 sjednice ( ožujak, studeni ) 1.3.1.1. Turističko vijeće TZG Malog Lošinja

1.3.1.2. Nadzorni odbor TZG Malog Lošinja

1.3.1.3. Ostali troškovi za rad drugih tijela

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI – ukupno planirano 1.282.000 KN

2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada ( osim izgradnje komunalne

infrastrukture) 76.000 KN

2.1.1. Projekt Volim Hrvatsku

Ukoliko nam se jave udruge, klubovi i sl. TZG Malog Lošinja se uključuje u ekološko

edukativne akcije, sa sufinanciranjem osnovnih troškova.

Page 24: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

24

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Na području Grada Malog Lošinja ove se akcije organiziraju u suradnji s Gradom Mali

Lošinj, mjesnim odborima, komunalnim poduzećem i raznim udrugama koje se

uključuju u aktivnostima uređenja šetnica, plaža, turističkih mjesta.

2.1.1.1. Označavanje šetnica za potrebe HGSS ( Ugovor s Planinarskim društvom

Osoršćica )

Već ranije prihvaćena ponuda Planinarskog društva Osoršćica za uređenje i

označavanje planinarsko pješačkih staza na području Grada Malog Lošinja a plaćanje

jednog dijela se planira u sljedećoj godini.

Ukazala se potreba dodatnog uređenja i označavanja planinarsko pješačkih staza na

području Grada Malog Lošinja, te za izradom precizne karte s koordinatama ( HGSS ).

Aktivnosti su se odvijale tijekom 2016. i nastavljaju se i u 2017.godini.

2.1.1.2. Čišćenje u okviru akcije „ More zna, otok pamti „

2.1.1.3. Nabava sadnica i uređenje hortikulturnih površina u turističkim

mjestima

U tijeku godine vrlo često se ukaže potreba za dodatnim sadnicama u malim mjestima

i Mjesnim odborima. U tom slučaju pomažemo u nabavi određenih, manjih količina

sadnica za dodatno uređenje javnih površina.

2.1.2. Uređenje turističkih mjesta

2.1.2.1. Održavanje web kamera u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama Postavljene kamere u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama u 2016. u suradnji s Live Cam Croatia potrebno je održavati. ( ukupno 5 kamera ) Planirani troškovi su usmjereni na njihova održavanja koji su dogovoreni ugovorom u 2016. 2.1.2.2. Eko akcije – ostale plaže i uvale NOSIOCI AKTIVNOSTI : Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, Grad Mali Lošinj,

Hrvatska turistička zajednica, Mjesni odbori, JU Priroda, ostali partneri

ROK IZVRŠENJA ; Veljača – svibanj 2017.

Page 25: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

25

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

2.2. Manifestacije 986.000 KN

Predmet ovog financiranja je prikupljanje pisanih prijedloga o održavanju događanja

na području Grada Malog Lošinja u 2017. godini, a koji će se sufinancirati iz Programa

rada Turističke zajednice grada Malog Lošinja za 2017. godinu.

Sufinancirati će se događanja koje su organizirana od strane sportskih klubova,

udruga, društava koji su registrirani na području Grada Malog Lošinja, odnosno

događanja koja se održavaju na području Grada Malog Lošinja.

Pri odabiru manifestacija / projekata za dodjelu bespovratnih sredstava polazi se od

kriterija:

-Karakter događanja

-Sadržaj i kvaliteta događanja

-Razdoblje događanja

-Trajanje događanja

-Tradicija održavanja događanja

-Sudjelovanje interesnih subjekata javnog sektora u organizaciji i financiranju

događanja

-Sudjelovanje interesnih subjekata privatnog sektora u organizaciji i financiranju

događanja

-Medijska pokrivenost

-Ekonomski i drugi učinci događanja

Turistička zajednica Grada Malog Lošinja u suradnji s Gradom Malim Lošinjem planira

organizaciju niza manifestacija u Malom Lošinju, te u svim drugim mjestima, manjim

otocima.

Neke od manifestacija ćemo samostalno organizirati, dok planiramo i suorganizaciju s

partnerima, pružanje razne potpore i pomoći, sufinanciranja i pokroviteljstva, raznim

udrugama, klubovima.

Page 26: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

26

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

U 2017. godini planira se održavanje tri nova Festivala u pred i posezoni, kao dodatni

motiv dolaska gostiju u destinaciju i u cilju proširenje postojeće turističke ponude i

stvaranja novih turističkih doživljaja.

08.04. – 24.04.2017.

Festival zdravlja i vitalnosti

27.04. – 22.05.2017.

Festival Apoksiomena i Antike

02.09. – 16.09.2017.

Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta

Sufinanciranja brojnih sportskih događanja koje promiču aktivni odmor i prirodna

bogatstva otoka Lošinja: Downhil Lošinj, 4 Islands MTB Stage race, Lošinjski

polumaraton, Triatlon, Cres&Lošinj Trail weekend, Plivački maraton „Apoxyomenos

challange“, brojne regate, te kao glavni sportski događaj

Euro-Afričko prvenstvo u podvodnom ribolovu, 13.-17.09.2017.

Sufinanciranje i organiziranje tradicionalnih manifestacija u manjim mjestima i

otocima, ekološke , sportske i tematske manifestacije, organizacija dviju većih

manifestacija i u 2017 godini: Klape na pjacalu i Festival lošinjskih balkona.

Manifestacije su svrstane u grupe:

2.2.1 Kulturno –zabavne

2.2.2. Sportske manifestacije

2.2.3. Ekološke manifestacije

2.2.4. Tematske manifestacije

Page 27: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

27

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

2.2.5. Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacije

drugim manifestacijama )

Prema preporuci Ministarstva turizma, predlaže se sufinanciranje i suorganizacija u

pravilu manifestacija van glavne sezone. Prema tom naputku ćemo planirati aplicirati

programe manifestacija koje se odvijaju van glavne sezone u 2017. godini.

NOSITELJI ; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, Grad Mali Lošinj, ostali partneri

ROKOVI IZVRŠENJA: Siječanj – prosinac 2017.

2.3. Novi proizvodi 220.000 KN

2.3.1. Promocija zdravlja linijom novih proizvoda

Nastavljamo suradnju s aromaterapeutima, nositeljima certifikata proizvoda i usluga

inspiriranih Apoksiomenom i antikom ( Apoksiomenova prirodna kozmetika ) kao i

nositeljima certifikata originalnog lošinjskog suvenira. Potičemo izradu novih

proizvoda lošinjske kozmetike, proizvodi su izuzetno pozitivno prihvaćeni na tržištu,

kvalitetno prezentiraju Lošinj, te radi toga želimo nastaviti u tom smjeru i pružiti

podršku, razvijati liniju lošinjske kozmetike i nastaviti sa promocijom Lošinja kao

centra aromaterapije.

2.3.3. Projekt kulturnog označavanja Grada Malog Lošinja

Sukladno već ranije ishođenom projektu vizualnog oblikovanja signalizacije kulturnih

spomenika i povijesnih građevina Maloga Lošinja, predlažemo dodatno označavanje

Muzeja, sakralnih objekata na području Grada Malog Lošinja.

Page 28: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

28

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

2.3.5.Projekt Lošinjskog logera – Mala barka 2

Projekt obnove Lošinjskog logera prihvaćen je u sklopu programa Mala barka 2 tj.

Interreg Hrvatska-Slovenija iz sredstava EU za obnovu povijesne pomorske baštine sa

iznosom od cca. 120.000,00 €. Predviđamo da će oko 20.000,00 € biti utrošeno za

uspostavljanje interpretacijskog punkta od projektanta koji bude izabran a u

dogovoru sa Pomorskim muzejom Rijeka i Muzejom u Malom Lošinju. Ako od

preostale svote odbijemo PDV ostaje nam cca 75.000,00€ iz čega teško da možemo

završiti projekt Loger. Potpisan je ugovor Grad-Županija-Loger d.o.o. o ustupanju

broda na 5 godina za potrebe svih događanja u Gradu i Županiji te kao izložbeni

prostor na brodu koji bi bio vezan ispred muzeja Apoksiomen. Uvršteno je u

financijski plan TZ iznos od 100.000,00 kuna kao potporu za završetak logera a sve u

sklopu projekta Lošinjskim jedrima oko svijeta. Pomorski fakultet Rijeka će nadgledati

izvornost projekta a plovidbena dozvola ide preko HR Split. Ukoliko se sredstva ne

iskoriste ostaju u TZ a dana je i potpora projektu od strane Jadranke d.d. i Lošinjske

plovidbe -Turizam. Ovo je bio jedini način da dobijemo brod koji će predstavljati

Lošinjsku pomorsku povijest .

Od strane Županije kao odgovorna osoba projekta je direktor Loger d.o.o. Ferdinando

Zorović.

2.3.6. Atrakcije – potrebne su nam posebne vrste atrakcija po arhipelagu – kao točke

od interesa.

3.7. Projekt kulturnog turizma -Apoksiomen na Lošinju

Povodom dolaska kipa Apoksiomena i otvaranja Muzeja Apoksiomena, Turistička

zajednica Grada Malog Lošinja i Grad Mali Lošinj u suradnji s brojnim partnerima

osmislili su projekt Apoksiomen na otoku vitalnosti, povezujući bogato kulturno

nasljeđe otoka Lošinja od Antike do današnjih dana.

Kultura i naslijeđe jedan je od najjačih generatora turističke potražnje u mnogim

europskim

destinacijama. Prepoznavanje kulture i naslijeđa kao važnog generatora društvenog i

Page 29: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

29

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

gospodarskog razvoja, posebice u smislu njegovog korištenja za privlačenje

posjetitelja u destinaciju je bitan element strategije razvoja turizma vodećih

destinacija kulturnog turizma. Nema sumnje da je Lošinj prepoznao vrijednost svoje

kulture / naslijeđa, materijalnih i nematerijalnih resursa te njihovog potencijala u

smislu razvoja turizma.

Vijeće Turističke zajednice Grada Malog Lošinja usvojilo je marketinški plan

Apoksiomena s marketinškim aktivnostima vezanim uz Muzej Apoksiomena i projekt

Apooksiomen na otoku vitlanosti. Donesen je plan aktivnosti do kraja 2019. godine s

prijedlogom marketinškog budžeta koji bi se svake godine trebao uvećavati za 30-40

% u odnosu na prethodnu godinu.

Prijedlog okvirnog budžeta projekta Apoksiomen pretpostavlja dvojaki razvoj

aktivnosti – imidža destinacije Lošinj i brenda Apoksiomena. U skladu sa time budžet

je strukturiran na način da se u prvom dijelu bavi razvojem proizvoda i kreativnim

aktivnostima koje pojačavaju imidž destinacije, dok je u drugom dijelu orijentiran na

čiste marketinške aktivnosti izgradnje, promocije i unaprijeđenja prodaje

Apoksiomena odnosno proizvoda i usluga vezanih uz Apoksiomena.

Ciljevi komunikacije su povećati svjesnost, poboljšati razumijevanje, poboljšati imidž,

objasniti atribute i koristi, kreirati preferenciju i potaknuti prodaju.

Marketinškim planom definirana su tržišta za promidžbu Muzeja Apoksiomena i

novog proizvoda kulturnog turizma Apoksiomen na otoku vitalnosti s načinima

prodaje i distribucije za svako od pojedinih tržišta.

Apoksiomen je jedan od važnijih atributa Lošinja i potrebno ga je sagledati u obliku

destinacijskog projekta.

Page 30: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

30

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Svrha Marketing plana:

• Definiranje vrijednosti i značaja brenda Apoksiomena

• Brief za marketinške aktivnosti na tržištima (marketing i PR agencije, agenti, DM)

• Platforma za destinacijski menadžment i operativni plan izvedbe

Projekt Apoksiomen nije pitanje samo Muzeja već je to zadatak cijele destinacije

Lošinja

Potrebno je umrežiti resurse na razini cijele destinacije i postići singeriju

marketinških,operativnih i prodajnih efekata

Nužno je postaviti destinacijski menadžment plan sa definiranim ulogama dionika

privatnog i javnog sektora

Potrebno je definirati operativni marketing plan za projekt Apoksiomena sa

identificiranim zadacima, rokovima i budžetima

Imamo niz ideja kako implementirati kulturu u gospodarstvo i priču o Apoksiomenu

ispričati na Lošinju. Ideja i cilj je da gosti koji posjete muzej na raznim punktovima na

arhipelagu osjete i dožive priču o Apoksiomenu i antici.

Plan aktivnosti TZ: Marketing klub, Projekti Apoksiomen, Događaji Apoksiomen, Top3

ture otokom

( Marketing plan projekta Apoksiomen )

2.3.8. Muzej Apoksiomena - suradnja

U 2017. planiramo sklopiti Sporazum s Muzejom Apoksiomena vezano za najavu

dolaska novinara, studijskih grupa, dugogodišnjih gostiju prema ranijoj najavi od

strane TZG Malog Lošinja.

2.3.9. Antička kuhinja -Apoksiomenova gastronomska priča

Page 31: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

31

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Povodom dolaska Apoksiomena na otok Lošinj, Turistička zajednica Grada Malog

Lošinja osmislila je novu turističku atrakciju pod nazivom Apoksiomen na otoku

vitalnosti, s novim proizvodima, uslugama i doživljajima koji su nastali kao inspiracija

na brončani kip Apoksiomena.

Apoksiomenova antička kuhinja jedan je od novo osmišljenih doživljaja koji spaja

gastronomiju iz Apoksiomenovih dana s modernom današnjom kuhinjom. Poznati

lošinjski kuhar Adrijano Nikolić i povjesničarka Lidija Kosmos tri su godine istraživali

brojnu literaturu, kako bi nam predočili način prehrane i jela iz doba Antičke Grčke, a

koja povezuju Apoksiomen i otok Lošinj.

Produkt ovoga istraživačkog rada je kuharica s receptima pod nazivom Apoksiomenova

gastronomska priča u izdanju Turističke zajednice Grada Malog Lošinja koja je bila

osnova za daljnji razvoj i razgovor s ugostiteljima za kreiranje nove gastronomske

ponude otoka Lošinja pod nazivom Apoksiomenova antička kuhinja.

U projekt Apoksiomenove antičke kuhinje uključilo se 16 ugostiteljskih objekata s

područja otoka Lošinja koji u svojoj ponudi imaju jela iz vremena Apoksiomena. Svi

sudionici projekta prošli su edukaciju o vrstama namirnica koje smiju upotrebljavati,

načinu prehrane, stilu života iz doba Apoksiomena kako bi kroz jelo i uslugu što vjernije

prenijeli gostima priču o Apoksiomenu.

Nadzor nad projektom provodi lošinjski kuhar Adrijano Nikolić, autor kuharice

Apoksiomenova gastronomska priča koji svojim znanjem i savjetima stoji na

raspolaganju ugostiteljskim djelatnicima i mentorira njihov rad.

Apoksiomenova antička kuhinja jedan je od brojnih kreiranih novih doživljaja u sklopu

projekta Apoksiomen na otoku vitalnosti, koji osim gastronomije spaja i ostale oblike

ponude kao što su spa tretmani, kozmetičke linije, outdoor ponuda ( jedrenje antičkim

plovnim putevima, ronjenje na antičkim lokalitetima), suveniri inspirirani

Apoksiomenom, linija Apoksiomenovih čajeva, kulturne rute, pa sve do glazbene

podloge snimljene na lokalitetu pronalaska – Apoksiomeno putovanje.

Planira se dogovor sa zainteresiranim izdavačima koji bi tiskali knjigu Apoksiomenova

gastronomska priča.

2.3.10. Biciklističke staze

Brendiranjem Lošinja kao otoka vitalnosti, cikloturistička ponuda uklapa se i

nadopunjuje sadržaj. Implementacija cikloturističke ponude omogućava jedini

ekološki prihvatljiv način prezentacije prirodnih bogatstva područja.

Page 32: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

32

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Biciklistička mreža Apsyrtides -cilj projekta povezati otok Lošinj biciklističkim stazama

koje bi prolazile kroz većinu mjesta na otoku.

Tijekom 2015. prezentirana je s prva radna varijanta projekta Biciklističke staze, sa

svom širinom ovog projekta. To je podloga da se krene u kandidiranje prema EU

fondovima i prikaz koliko kategorija ciljnih skupina ima koristi od projekta.

Provest će se edukacije, uključiti će se što više subjekata, bit će to velika promocija

Lošinja kroz ovaj projekt. U kontinuitetu su članovima Turističkog vijeća i

predstavnicima u Skupštini prezentirane informacije o odvijanju projekta.

Članovi Turističkog vijeća TZG Malog Lošinja su dali podršku nastavku projekta

Biciklistička mreža Apsyrtides kao podlozi za kandidiranje prema Ministarstvu turizma

i EU fondovima.

Također je bitno pristupiti u Euro Velo mrežu.

Projekt izrade biciklističkih staza na Lošinju obuhvaća pet otoka i mjesta Ustrine,

Belej, Punta Križa, Ćunski, Veli i Mali Lošinj.

Dobivena su idejna rješenja, međutim staza u Ćunskom zahtjeva ishođenje

građevinske dozvole. Cilj projekta bio je odabrati idejne putove, a prva faza izvedbe je

uključila Ćunski- najjednostavniju dionicu. Dio krčenja i čišćenja te zone je realizirana

te se čeka građevinska dozvola. Rješenja su se tehnički prilagođavala određenim

javnim pozivima na koje se projekt aplicirao. Započela je analiza cjelokupne situacije,

osobito dionica Sv. Jakov- Ćunski te Mali Lošinj- Veli Lošinj. Uočen je problem u

pravilu koje određuje da biciklistička staza mora biti 50-100m udaljena od

prometnice. Prijedlog partnera Jadranka d.d., koji su angažirali projektanta, je da se

za cijelu zapadnu obalu otoka s Velopinom izradi idejno rješenje biciklističkih staza

također. Grad pokušava uskladiti svoj i projekt Jadranke d.d. Dokumentacije se

priprema za kandidiranje na javne pozive i natječaje. Po primitku sredstva moći će se

dalje planirati.

TZG Malog Lošinja planira sredstva u 2017. kao podršku projektu.

Page 33: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

33

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – ukupna vrijednost 2.403.000 KN

3.1. Online komunikacije 400.000 KN

3.1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje Facebook Google Adwords

3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

TZG Malog Lošinja je u 2016. sklopila Ugovor s tvrtkom Web Marketing o izradi web

rješenja stranica visitlosinj.hr. Započeli smo s pripremnim aktivnostima u 2016. i

očekujemo završno rješenje web stranice pred Uskrs 2017.

Mrežne stranice dostupne i jednostavne za navigaciju

Mrežne stranice dostupne svim posjetiteljima, uključujući korisnike mobilnih telefona i tableta, te korisnike stolnih računala koji upotrebljavaju različite popularne preglednike - kompatibilnost s najpoznatijim aktualnim web preglednicima (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari i Google Chrome desktop i mobilne verzije), aktualnim desktop os-ovima (Windows, Linux i OsX) te aktualnim mobilnim os-ovima (iOS, Android i Windows phone).

Pristup svim funkcijama mrežnih stranica jednak za sve korisnike bez obzira na odabranu platformu. Stranice koje se brzo učitavaju, bez obzira na mrežnu konekciju.

Reaktivan dizajn (Responsive dizajn)

Mrežne stranice će biti vizualno u skladu sa željama naručitelja; zanimljive, brendiranje će biti u skladu s brendiranjem i prednostima otoka Lošinja. Posjetitelji mrežnih stranica će napustiti stranice s pozitivnim dojmom o otoku Lošinju i željom da se vrate na mrežne stranice.

Jednostavan dizajn

Mrežne stranice će imati jednostavan, moderan dizajn, te će korisnici lako locirati informacije

Page 34: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

34

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Navigacija

Mrežne stranice će imati primarnu i sekundarnu navigaciju, do tri razine navigacije. Sekundarna navigacija će se otvarati nakon klika.

Turistička zajednica Grada Malog Lošinja bit će odgovorna za upravljanje sadržajem te će izrađivati i biti vlasnikom cjelokupnog sadržaja. Naša ciljna publika uključuje:

putnike koji su zainteresirani za opuštajući odmor, koji borave u luksuznim hotelima, vilama ili privatnom smještaju

putnike zainteresirane za kampiranje i prirodu

putnike zainteresirane za boravak na otoku zbog klime i wellnessa (zdravlje, aspekt vitalnosti i ljepote)

putnike zainteresirane za aktivan odmor i zdravlje

lokalno stanovništvo koje traži informacije o lokalnim događanjima Novosti i događanja Web stranice će imati kalendar novosti i događanja. Sažetak (popis) svih aktivnih Novosti i Događanja bit će naveden na prethodno definiranoj CMS stranici koja može imati dodatni sadržaj iznad popisa. Objavljivanje Novosti i Događanja kontrolirat će se prema.

Novosti objavljene od datuma

Datum isteka objavljivanja novosti

Stvarni datum događanja/novosti (bit će prikazan ispod naslova, ako je unesen)

Administrator TZGML moći će također odabrati želi li objaviti pojedine novosti/događanja na polaznoj stranici. Administrator će moći dodati lokaciju/destinaciju uz događanje. Korisnik će moći dodati Novost ili Događanje u Favorite/Planer putovanja. Smještaj Mrežne će stranice imati odjeljak za smještaj uz mogućnost odabira smještaja prema tipu (hoteli / privatni smještaj / kampovi itd.) i prema destinaciji.

Page 35: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

35

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Mrežne će stranice imati funkciju pretrage smještaja prema tipu smještaja i prema destinaciji.

Nakon uspješnog pokretanja mrežnih stranica, tražit ćemo trajnu podršku u smislu održavanja dok god stranica bude aktivna. Zahtjevi mogu biti povezani s bilo kojim aspektom mrežnih stranica, ali neće uključivati značajnije redizajniranje. Očekujemo da se problemi s održavanjem rješavaju pravovremeno tijekom radnog tjedna te da ispravak odnosno ažurne informacije o situaciji budu osigurani u roku od jednog radnog dana po slanju zahtjeva. Tvrtka će predložiti satnicu i mjesečnu naknadu za razmatranje.

NOSIOC AKTIVNOSTI ; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja ROK IZVRŠENJA ; Kontinuirano u 2017.

3.1.3. Web zdravlja losinjhealth.com

Web stranica zdravlja je zajednički projekt TZG Malog Lošinja i Jadranka hotela koji se

naslanja na pojačane napore da postojeću ponudu destinacije obogatimo ponudom

zdravstvenog turizma. Web zdravlja, pokrenut je prije dvije godine, inicijalno je

zamišljen kao destinacijski web u kojem će Jadranka hoteli aplicirati svoje programe,

kao i druge članice.

Za 2017. TZG Malog Lošinja planira sredstva za sufinanciranje u iznosu od 50%. Za sada

je postavljen SEO.

Planiran je kao lifestyle dinamičan web s blogerima, receptima, aromaterapijom,

kineziologija, itd... Sinergijski web sa znanstvenim dokazima, liječnicima, stručnjacima,

testimonialima...

Pretpostavlja se da će web biti gotov do kraja 2016., zakupljen je novi web dizajn- novi

vizual. Puno suradnika bit će uključeno, kao i smještaj koji u ponudi ima stručne

programe. Nema direktnog bookinga već hiperlink na web partnera koji prodaje

programe i smještaj.

Manifestacije će biti uključene, vezane za Jadranku i destinaciju. Treba dogovoriti ključ

financiranja weba: ukoliko se partner priključuje webu da aplicira određena sredstva.

Page 36: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

36

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Na jednom mjestu će biti objedinjena ponuda kroz model razvoja destinacije

autentične filozofije destinacije ( wellness uz nadzor medicinskog stručnjaka).

Ideja je kreirati web i ciljati na publiku koja će nas na taj način lakše pronaći kroz

objedinjavanje ponude otoka ( ponuda u hotelima, ostali smještajni kapaciteti s

ponudom, poljoprivredni proizvodi, poduzetnici, svi koji imaju ponudu koja doprinosu

zdravlju, manifestacije ).

Za sljedeću godinu su planirani troškovi administriranja, prijevoda za web

losinjhealth.

3.1.4. Facebook i Google oglašavanje weba zdravlja NOSIOC AKTIVNOSTI ; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, Jadranka hoteli d.o.o, ostale članice ROK IZVRŠENJA ; Kontinuirano u 2017. TZG Malog Lošinja je predložila oglašavanje online i offline, društvene mreže vezano za

novi destinacijski web i web zdravlja – apliciranje na Javni poziv HTZ -a udruženo

oglašavanje u 2017.

3.2. Destinacijski brand management 883.000 KN

3.2.1. Podrška gospodarskim subjektima u marketinškim aktivnostima, udruženo oglašavanje, nastupi na turističkim sajmovima i ostale marketinške aktivnosti Novi koncept koji će biti dodatna mogućnost članicama da unaprijede svoje marketinške mogućnosti. Ovim konceptom Turistička zajednica Grada Malog Lošinja podržat će dodatno i financijski, ovisno o udjelu u plaćanju boravišne pristojbe hotela, kampova, malog i srednjeg poduzetništva, iznajmljivače, agencije, pansione i dr. Ovo su planirani iznosi od prošle godine, a biti će usklađeni ovogodišnjim prihodima pojedine članice za TZGML:

Page 37: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

37

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

3.2.1.1. Jadranka hoteli – marketinške aktivnosti 281.000 kn 3.2.1.2. Jadranka kampovi – marketinške aktivnosti 290.000 kn 3.2.1.3. Lošinjska plovidba Turizam 83.000 kn 3.2.1.4. Uvala Poljana 56.000 kn 3.2.1.5. Ostale članice 30.000 kn 3.2.1.6. Agencije i privatni iznajmljivači 143.000 kn 3.2.1.6.1. RAZVOJ DMC-a

DMC razvoj turističkih proizvoda, sufinanciranje edukacije i studijskih putovanja

Lošinjskim jedrima oko svijeta – nastavak aktivnosti projekta

Kulturne ture –sinergija turizma i kulture 3.2.1.6.2. DBM PRIVATNI SMJEŠTAJ 118.000 kn Edukacije iznajmljivači 15.000 kn

Ankete – privatni smještaj, Turistički ured 10.000 kn

Evisitor 5.000 kn

Forum iznajmljivača – Inovativni privatni ! 10.000 kn

Edukacija stranih jezika za iznajmljivače 8.000 kn

Lošinjski cvijet ( nabava sadnica i nagrađivanje ) 40.000 kn

Marketinške aktivnosti –privatni smještaj 30.000 kn

Razradit ćemo niz aktivnosti i pripremiti poziv koji ćemo provoditi periodično tijekom godine.

Page 38: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

38

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Kako bi se u skladu s trendovima unaprijedio način prezentacije, komuniciranja i dodatno promovirao privatni smještaj na području Lošinja, planiramo nastaviti s konceptom suradnje s privatnim iznajmljivačima u sklopu kojeg Turistička zajednica Grada Malog Lošinja objavljuje Javni poziv iznajmljivačima za prijavu programa financiranja marketinških aktivnosti iznajmljivača.

Tako se privatnim iznajmljivačima sufinanciraju aktivnosti fotografiranja interijera i eksterijera smještajnih objekata, dizajn apartmana, izrada video zapisa interijera i eksterijera, nabava softvera za vođenje obiteljskog smještaja, oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama, kupnja stručne literature, izrada promidžbenih materijala i ostale aktivnosti koje pomažu promidžbi obiteljskog smještaja i to do maksimalnog iznosa od 1.000 kuna, a do najviše 50 posto troškova ukupnih ulaganja. Prilikom izrade svih digitalnih i tiskanih promidžbenih materijala, a u cilju otočke prepoznatljivosti, preporučeno usklađivanje s vizualnim identitetom Lošinja - otoka vitalnosti koristeći logo Turističke zajednice Grada Malog Lošinja.

3.3. Opće oglašavanje ( oglašavanje u tisku, TV oglašavanje ) 286.000 kn 3.3.1. Oglašavanje teme Apoksiomen na otoku vitalnosti, prijedlog nastavka

promotivne kampanje oglašavanja na velikim promotivnim površinama- billboardima

na određenim lokacijama u Hrvatskoj

Izradit će se nova promotivna poruka, nastavak kampanje započete u 2016.

Planira se oglašavanje u vremenu od veljače do travnja na 10 površina

3.3.2. Komercijalna oglašavanja ( otoci –net, specijalizirani časopisi)

Oglašavanje UT - tradicija i Croatian Health Tourism Magazine

Promocijski paket za predstavljanje TZ kroz projekt Croatia's Best Campistes

2017.( oglas u tiskanoj brošuri i online promocija )

Oglašavanje video filma TZG Malog Lošinja na trajektima

Oglašavanje na oglasnoj površini Brestova - Faresina d.o.o. ( od 01.04. do

31.12.2017. )

Oglašavanje na oglasnoj površini Valbiska -Faresina d.o.o. ( od 01.04. -do

31.12.2017.)

Oglašavanje Le Petit Fute'

Promocija Sailing team

Page 39: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

39

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Projekt „ Mini Transat 2017“ -prijedlog je da se na jedrilici koja će preći Atlantik,

promovira Mali Lošinj kroz oslikavanje jedra logom Lošinja –otoka vitalnosti.

3.3.3. Specijalne radio i TV emisije

3.3.4. Radio Lošinj – Radio Jadranka

3.3.5. Promicanje oznake kvalitete SB -Hrvatska 2016/2017.

Sklopljen ugovor u 2016. vezano za uređivanje međusobnih prava i obveza ugovornih strana u vezi suradnje na projektu Superbrands, te ustupanja prava korištenja znaka Superbrands Hrvatska 2016/2017.

3.3.6. Ostala oglašavanja

NOSIOCI AKTIVNOSTI ; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, članice TZ ROK IZVRŠENJA : Siječanj – prosinac 2017.

3.4. Brošure i ostali tiskani materijali 594.000 kn

3.4.1. Tisak separata po proizvodima ( gastro, kultura, outdoor, healthwellbeing,

events, plaže…)

NOVA KOLEKCIJA PROSPEKATA

Isti format (A5, Z sklop, harmonika), isti dizajn (drugačije boje), komercijalni dio,

jeftiniji papir:

Page 40: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

40

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

GASTRO LOŠINJ

- Naglasak na Apoksiomenovu antičku kuhinju, otočne specijalitete, gastro

događanja

- Popis objekata po abecedi, bez podjele na restorane, konobe, gostione ... s

kontaktima

- Mogućnost oglašavanja, svi u popisu, objekti s oglasima dobivaju veći prostor i

fotografiju

- Miomirisni restoran (otočni specijaliteti); Apoksiomenova antička kuhinja,

Kvarner food i ostale oznake

LOŠINJ EVENTS

- Popis događanja s opisima i fotografijama

CULTURE LOŠINJ

- Lošinjski muzej, Muzej Apoksiomena, Osor-grad muzej, atrakcije koje se mogu

posjetiti

- Novi tekst, fotografije i označavanje na karti

HEALTH&WELLBEING

- Ponuda zdravstvenih paketa

- Popis zdravstvenih ustanova

- popis svih objekata s konkretnom ponudom

- općenito o zdravlju i adutima Lošinja

OUTDOOR / Sport&Fun

- ponuda svih outdoor aktivnosti, sport, izleti, rent a...

LOŠINJ BEACHES

- popis plaža s opisom (sadržaj plava zastava, za invalide, za pse i dr...) i

fotografijom

- lokacija na karti

120.000 kn

Page 41: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

41

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

3.4.2. Ljekoviti otok Lošinj – potreban je dotisak knjige koja sadrži teme: povijest

zdravstvenog turizma, prirodni ljekoviti činitelji, znanstvena istraživanja o utjecaju na

zdravlje, ponuda zdravstvenih usluga, razvojni planovi i stručni prilozi.

Vrlo je tražena, poklanjali smo je ne samo stručnoj javnosti već i gostima koji žele više

informacija, te novinarima koji nas posjećuju po temi zdravlja i sl.

5.000 kn

Jezične varijante: hrvatski, engleski, njemački, talijanski, slovenski i ruski jezik

3.4.3. Prospekt Apoksiomen na otoku vitalnosti

U želji za predstavljanjem Lošinja kao destinacije koja i danas njeguje mnogobrojne vrijednosti njegovane u antici, sukladno povratku veličanstvene statue i otvorenju Muzeja Apoksiomena, osmišljena je i kreirana Apoksiomenova brošura pod nazivom Apoksiomen na otoku vitalnosti, koja uvodi čitatelje u potpuni kulturni i destinacijski doživljaj, odnosno spoj prirode, zdravlja i kulture.

Čak 20 stručnih osoba sudjelovalo je u kreiranju tematiziranog kataloga Apoksiomen

na otoku vitalnosti kako bi svi tekstovi bili činjenično ispravni i stručni. Kako bi

upoznali stanovništvo i posjetitelje s lokalnim povijesnim vrijednostima te ih educirali

i potaknuli na aktivno uključivanje u promociju Apoksiomena i Lošinja, katalog je

osmišljen na način da osim povijesnih priča sadrži i destinacijske proizvode po temi

antike i Apoksiomena.

Nakon tiska potpuno nove brošure Apoksiomen na otoku vitalnosti u 2016., planira se

da će količine biti dovoljne za distribuciju u 2017. godini.

Planirani iznos odnosi se na pripremne radnje za novo izdanje ili reprint u

2018.godini.

20.000 kn

3.4.5. Tisak image kataloga Neka sva osjetila uživaju ! – dotisak s izmjenama

Page 42: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

42

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

115.000 kn

Naklada: 40.000 kom

Jezične varijante: hrvatski, engleski, njemački, talijanski, slovenski i ruski jezik

3.4.6. Kalendar/rokovnik za 2017. 12.000 kn

Naklada: 300 kom rokovnika i 1000 malih stolnih kalendara

3.4.7. Miomirisni doživljaj na pet otoka – tisak karte šetnica i pješačkih staza na

kidanje s novim oznakama biciklističkih staza. To je karta otoka, šetnica i pješačkih

staza s ucrtanim stazama uz more, pješačkim stazama i makadamskim putevima.

Plan je da bi se – ukoliko se tako dogovorimo – tiskala zajednička karta s otokom

Cresom, no trenutno nemamo konačan dogovor oko koncepta zajedničkog materijala.

50.000 kn

Naklada: 85.000 kom

Višejezična karta: hrvatski, engleski, njemački, talijanski, slovenski jezik

Page 43: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

43

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

3.4.8. Karte malih otoka Unije, Susak, Ilovik – dotisak karte na kidanje, format i

sadržaj je vrlo dobro prihvaćen. 30.000 kn

Naklada: Susak 20.000 kom ; Ilovik 10.000 kom ; Unije 6.000 kom

Višejezična karta: hrvatski, engleski, njemački, talijanski, slovenski jezik

3.4.9. Kalendar događanja po mjesecima

10.000 kn

Miomirisni siječanj i veljača – limun, naranča i mandarina Miomirisni ožujak – ružmarin, lovor i eukaliptus Miomirisni travanj – šparoga, lošinjski luk i boražina Miomirisni svibanj – kadulja, koromač i kopriva Miomirisni lipanj – brnistra, lavanda i magriž Miomirisni srpanj – bugenvilia i menta Miomirisni kolovoz – oleandar, nešpula i smokva Miomirisni rujan – žižule, grožđe, indijska smokva i matar Miomirisni listopad – mirta, planika, maslačak i šipak Miomirisni studeni – maslina i divlja ruža Miomirisni prosinac – bor, agava i smrika

3.4.10. Prospekt i plan grada Malog Lošinja 20.000 kn

3.4.11. Prospekt i plan grada Nerezina 20.000 kn

3.4.12. Prospekt i plan grada Velog Lošinja 20.000 kn

3.4.13. Brošura Fešta lošinjske kuhinje 10.000 kn

3.4.14. Brošura Festival vitalnosti i zdravlja 20.000 kn

Page 44: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

44

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

3.4.15. Mape 10 .000 kn

3.4. 16. Ostali promidžbeni materijal ( vrećice, mape, plakati, mjesečne najave

događanja, kao i troškovi skladištenja u skladištu u Malom Lošinju i u skladištu

Hrvatske turističke zajednice.

20.000 kn

3.4.18. Prijevodi promidžbenih materijala 90.000 kn

Za nabavu promidžbenog materijala, prikupljaju se najmanje tri ponude i odabire

najpovoljnija, vodeći računa o svim relevantnim parametrima za pojedinu brošuru.

3.4.18. Skladište HTZ-a za promidžbeni materijal – najam prema ugovoru sa HTZ-om

22.000 kn NOSIOCI AKTIVNOSTI ; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja ROK IZVRŠENJA : Siječanj - prosinac 2017.

3.5. Suveniri i promotivni materijali 50.000 kn

Ostali promotivni materijali U tijeku godine potrebna nam je određena količina lokalnih suvenira radi poklona partnerima, stalnim gostima, novinarima i sl. Nastavljamo s linijom šalica Lošinjskim jedrima oko svijeta, prirodnom lošinjskom kozmetikom, primjercima originalnih lošinjskih suvenira i proizvoda, primjercima proizvoda na temu Apoksiomena i antike. NOSIOCI AKTIVNOSTI ; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja ROK IZVRŠENJA : Siječanj –prosinac 2017.

Page 45: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

45

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

3.6. Info table 30.000 kn

Izmjena folija city light, osiguranja, održavanje. Potrebno je dodati ukoliko bude sredstava za novu welcome tablu uz D100, te osvježiti novim dizajnom postojeće.

NOSIOCI AKTIVNOSTI ; TZG MALI LOŠINJ; ROK IZVRŠENJA : VELJAČA – TRAVANJ 2017.

3.7.Smeđa signalizacija

10.000 kn

Smeđa signalizacija se na području grada mora potpuno obnoviti, vezati ćemo se

ugovorom sa Lošinj uslugama koje će taj posao napraviti budući su stručni i imaju

kadrove koji će zamijeniti postojeće, maknuti nevažeće, provjeriti ugovore (taj je

posao već u tijeku) i nabaviti nove table uz naknadu vlasnika i za table i za održavanje.

NOSIOCI AKTIVNOSTI ; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, Lošinj usluge, Grad Mali Lošinj ROK IZVRŠENJA : Siječanj – prosinac 2017.

3.8. TOTAL QUALITY MANAGEMENT 150.000 kn

Projekt TQM planiran je u 2016.godini ali obzirom da nisu objavljeni Javni pozivi na koje

smo mogli aplicirati projekt, nastavljamo s aktivnostima u 2017.

Upravljanje kvalitetom u destinaciji nameće nam se kao potreba u destinacijskom

menadžmentu.

Page 46: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

46

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Sukladno zadaćama turističke zajednice da upravljamo destinacijom, promičemo

vrijednosti destinacije uviđamo i probleme i nedostatke, ovime ukazujemo na rješenja

problema u destinaciji.

TQM je definiran kao skup standarda upravljanja i prakse koje DMO koristi u

upravljanju destinacijom. Predstavlja kombinaciju kulture i načina života stanovnika, te

potreba gostiju za što kvalitetnijim turističkim proizvodom i uslugom.

U kontinuitetu se provodi praćenje kvalitete, mjerenje rasta i napretka, zadovoljstvo

stanovnika i gostiju. Poštuje se održivi pristup turizmu, koji vodi do razvoja inovativnih,

kvalitetnih turističkih proizvoda i usluga koji čine destinaciju još privlačnijim.

Ovakvim načinom rada pojačavamo usmjerenost turizma na potrebe gostiju, ali

istovremeno i na djelatnike u turizmu, koji moraju biti motivirani i uključeni u

donošenje poslovnih odluka.

Ono što nama predstoji u 2017. je nastavak održavanja fokus grupa sa pojedinim

djelatnostima – kako napraviti iskorak u kvaliteti, kako iskoristiti prostor za napredak,

postići konsenzus s partnerima, točno definirati pravila i standarde, te krenuti u fazama

u implementaciju.

Lošinjski Centar izvrsnosti će biti projekt koji će zajedno za TQM biti implementiran u projekt održivog razvoja, čija realizacija se u segmentima implementira u turizam. Postavili smo i početne elemente i polazne osnove za Total quality management u destinaciji Lošinj – otok vitalnosti:

PRIJEDLOZI – ZA UNAPREĐENJE TOTAL QUALITY MANAGEMENTA

BIORAZNOLIKOST – 1. prijedlog koji je potrebno dorađivati na fokus grupama

PRIVATNI SMJEŠTAJ – primjer teme BIORAZNOLIKOST:

- na vidljivom mjestu certifikat TQM Lošinja,

- tematizirati apartmane (bilje prema miomirisnom kalendaru) – naziv i

izgled/uređenje (uskladiti boje s temom s nekoliko detalja -stolice, zid, slika

- na ulazu prirodni miris, eterična ulja se šire cijelim prostorom (mirisni difuzori),

Page 47: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

47

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

- doček s pićem, kolačem, voćem u skladu s temom (aromatično bilje),

- u okućnici posađeno lokalno bilje,

- prirodni cvjetni aranžmani,

- prirodna kozmetika u kupaonicama

- prirodna kozmetika za životinje uz nadoplatu ili mogućnost kupnje u destinaciji

(ukoliko je pet friendly smještaj),

- poticanje korištenja prirodnih deterdženata za suđe, stroju za pranje suđa i

rublja,

- informativne brošure o prirodnim ljekovitim činiteljima, o mogućnostima za

prisustvovanja aromaterapeutskim radionicama ,

- preporuke o zdravlju u objektima (koliko koraka dnevno je preporučeno za

zdravlje, koliko koraka potrošiti lungo mare šetnjom, plivanjem, koliko se pluća

šire jednim udisajem, što se postiže penjanjem na Osoršćicu, eterična ulja i

njihov utjecaj na kožu, utjecaj sunca na zdravlje),

- agency card (kartica s popustima na ponudu po temi zdravlje/suveniri,

prirodna kozmetika, šamponi)

On line promocija promocija:

- Web/društvene mreže: logotip; web shop; on line booking, on line ankete,

newsletter, info o PLJČ, zdravstvena ponuda

Potrebno je obuhvatiti sve strukture i detaljno na fokus grupama razraditi kriterije:

- Hoteli - Turističke agencije - Ugostiteljski objekti - Kampovi - Kozmetički saloni, wellness - Frizerski saloni - Taxi - Obrazovne ustanove - Prodavaonice: - Pekare

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – ukupno: 295.000 kn

4.1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

Page 48: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

48

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Najam i uređenje štandova Prema prijedlozima članica planiraju se nastupi na turističkim sajmovima u 2017.godini dok će se troškovi nastupa članica sufinancirati iz dijela rashoda planiranih pod točkom 3.2.1. Podrška gospodarskim subjektima u marketinškim aktivnostima.

4.1.1. Odlazak informatora na sajmove 10.000 kn 4.1.2. Ostali troškovi sajmova 20.000 kn NOSIOCI AKTIVNOSTI; TZG MALI LOŠINJ; ČLANICE TZ; TZ KVARNERA, HTZ 4.2. Studijska putovanja

30.000 kn NOSIOCI AKTIVNOSTI; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, članice TZ, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Kvarnera ROK IZVRŠENJA: Siječanj - prosinac 2017. 4.3. Posebne prezentacije

40.000 kn 4.3.1. Prezentacija u Hrvatskoj 10.000 kn 4.3.2. Prezentacija u Sloveniji 30.000 kn Planiramo prezentaciju Lošinja u Sloveniji, Dane lošinjske kuhinje spojiti sa 15-

godišnjicom predstavništva HTZ-a u Sloveniji, ožujak 2017.

Mjesec dana ranije napravili bi press konferenciju u Hotelu Slon u Ljubljani, gdje bi

najavili događaj i tjedan kuhinje uz sve ostale informacije koje bi htjeli prenijeti

publici.

Dogovorili bi za sve kanale promocije koje bi koristili (FB, newsletter, priopćenja i sl. –,

hotel Slon) te sudjelovanje u nagradnoj igri gdje bi se na kraju tjedna, odnosno

početkom slijedećeg izvukli dobitnici nagrade onih koji su odabrali meni za ručak. Na

taj način mogli bi mjeriti učinkovitost.

Page 49: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

49

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Ono što bi još mogli napraviti je da svakom gostu koji odabere meni u startu damo

mali znak pažnje.

4.4. Prihvat novinara 160.000 kn

Ova marketinška aktivnost slijedi smjernice ostalih aktivnosti TZG Malog Lošinja u

skladu s prioritetnim tržištima posebice segmentima ponude (postojećim i onima koji

se uvode na tržište), a koji produžuju sezonu i podižu kvalitetu usluge.

Odabir i prihvat studijskih grupa je kroz nekoliko kanala:

U suradnji s HTZ-om U suradnji s Predstavništvima HTZ-a U suradnji s TZ Kvarnerom i PR agencija Na prijedlog partnera i članica

Prihvat i boravak novinara u Malom Lošinju organizira se uz suorganizaciju i financijsku potporu gospodarskih subjekata u destinaciji, TZ Kvarnera i Hrvatske turističke zajednice. NOSIOCI AKTIVNOSTI; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, Grad Mali Lošinj, članice TZ, Hrvatska turistička zajednica, TZ Kvarnera ROK IZVRŠENJA: Siječanj - prosinac 2017. 4.6. Zdravlje na otoku vitalnosti 15.000 KN

4.6.1. Forum – Lošinj otok vitalnosti i zdravlja 10.000 kn Organiziramo forum Lošinj-otok vitalnosti i zdravlja na kojem otvoreno razgovaramo o aktivnostima i zadacima sa ciljem produženja turističke sezone 4.6.2. Sufinanciranje škole prirodnih i ljekovitih činitelja Velog Lošinja

5.000 kn

Page 50: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

50

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

4.6.3. Razvoj destinacije zdravlja

Ponuda Medical Tourism association jedne od najboljih svjetskih brendova vezano za

medicinski i wellness turizam prihvaćena je u 2016. godini. Započeto je s aktivnostima

promocije u 2016. dok će se glavni dio oglašavanja planirati u 2017.godini.

Odgovornost je destinacije na provođenju ovog projekta.

Naglasak je na wellnessu, potrebno je pozvati stručnjake da bi počeli raditi i da

dobijemo materijal za brendiranje destinacije s pet zvjezdica.

NOSIOCI AKTIVNOSTI; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, Grad Mali Lošinj, članice TZ, ostali partneri ROK IZVRŠENJA: siječanj - prosinac 2017.

Page 51: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

51

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

5. INTERNI MARKETING – u ukupnom iznosu 132.000 kn

5.1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

100.000 kn

5.1.1. Organizacija kvizova pitanja o bioraznolikosti, antici, kapetanima 5.000 kn 5.1.2. Edukacija djece u Srednjoj škola – Mali vodiči 5.000 kn 5.1.3. Kurikulum za obrazovne ustanove 5.000 kn 5.1.4. Marketing promocija – Plavi svijet Veli Lošinj 10.000 kn 5.1.5. Plavi svijet – Mali Lošinj –oporavilište za morske kornjače 10.000 kn 5.1.6. Koordinacija tematskih timova PPS destinacije 5.000 kn 5.1.7. Edukacija za gastronomiju i ugostiteljstvo 20.000 kn 5.1.9. Miomirisna – antička Apoksiomenova kuhinja 20.000 kn 5.1.10. Sufinanciranje edukacije članica u dogovoru s POU 20.000 kn NOSIOCI AKTIVNOSTI; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, Grad Mali Lošinj, članice, udruge, Pučko otvoreno učilište, obrazovne ustanove, TZ ROK IZVRŠENJA: Siječanj – prosinac 2017. 5.2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet 5.3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)

32.000 kn NOSIOCI AKTIVNOSTI ; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, Grad Mali Lošinj, članice TZ; ROK IZVRŠENJA : Kontinuirano u 2017.

Page 52: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

52

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – ukupan iznos 252.000 kn

6.3.Fotoarhiv Lošinjskog arhipelaga, ugovaranje za 2018. 20.000 kn 6.4. Suradnja s institucijama 65.000 kn * Suradnja s međunarodnim institucijama -UNWTO Za potrebe Svjetske turističke organizacije, Turistička zajednica Grada Malog Lošinja

sudjeluje kroz:

1. Pisanje Case study-a(Studija slučaja) o različitim temama – od gastronomije, održivom razvoju i sl. ovisno koji Globalni izvještaj UNWTO-a se priprema

2. Ispunjavanje različitih anketa 3. Davanje prijedloga o programu rada za naredne godine 4. Prijava na UNWTO nagrade za izvrsnost u inovacijama u turizmu

* Klaster zdravstvenog turizma -uključenje u 2017. * European Best Destinations * Suradnja UPUHH * Ostale institucije

6.5. Planovi razvoja turizma 25.000 kn

Održivi razvoj – nastavak projekta ETIS Obveza Turističke zajednica Grada Malog Lošinja i Grada Malog Lošinja:

- nastaviti sa mjerenjem svih 130 indikatora - dodavanje u kontinuitetu novih indikatora mjerenja - javno prezentiranje rezultata - medijska promocija.

Page 53: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

53

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Ujedno iniciramo ideju uključenja u UNWTO projekt, čime bi destinacija dobila na dodatnoj promociji. 6.5.1. ETIS – Ugovor za savjetodavne usluge

Nakon uspješno provedene pilot faze od 2013. do 2015. godine, na održanoj svečanoj dodjeli nagrada za održivo i pristupačno upravljanje turizmom, uključujući dostignuća na području zaštite okoliša, održanoj u Bruxellesu 22. travnja 2016., Mali Lošinj osvojio je nagradu Europskog pokazatelja za održivi razvoj i to nagradu za širinu i dubinu prikupljenih spoznaja o praksama održivog turizma na otoku, zahvaljujući projektu koji broji 130 pokazatelja. Mali Lošinj je nastavio s mjerenjima te ove godine prikuplja i obrađuje podatke za 2015. godinu. Suradnja se nastavila sa stručnim suradnikom za održivi razvoj, g. Hrvojem Carićem s Instituta za turizam. Uz već usvojene indikatore, i ove godine je intencija da se nadoda nekoliko novih indikatora, ukoliko to bude moguće. Krajem godine će se predstaviti podaci te ćemo imati prvu usporedbu s 2014. godinom. Što se tiče samog ETIS-a i budućnosti, u Ljubljani je u sklopu Svjetskog dana turizma i

Svjetskog dana održivih destinacija, 28. rujna 2016. održana i ETIS radionica na kojoj

se raspravljalo o načinu formiranju ETIS-a i njegovoj legitimnosti. Usvojeno je da će

zemlje koje su bile u pilot fazi i koje će dalje nastaviti biti u projektu, učlaniti i postati

pridružene članice NECSTouR-a (Europska mreža regija za kompetitivni i održivi

turizam, nastala 2008. godine koja okuplja regionalne turističke asocijacije sa

sveučilištima i predstavnicima održivog i odgovornog turizma turističkih organizacija).

Pristup NECSTouR-u kao pridružena članica prvi je korak kako bi se stvorio Odbor

ETIS-a (ETIS COMMITTE) i tako legitimirali ETIS i nastavili daljnji razvoj i suradnju na

području održivog turizma. Članarina se plaća godišnje u iznosu od 500 eura.

28. listopada u Bruxellesu održava se sastanak ETIS destinacija koje se odluče za

daljini razvoj te će se na tom sastanku stvoriti ETIS COMMITTE (odbor) u kojem će biti

zastupljene sve zemlje članice. Nakon što se konstituira Odbor, sastavit će se i ETIS

BOARD kojeg će činiti 5 - 7 članica ETIS odbora.

Osnovan je CROSTO - Croatian Sustainable Tourism Observatory koji je dio krovne

organizacije INSTO – International Tourism Observatory, i iskazan je veliki interes za

suradnju s Malim Lošinjem budući da smo mi jedna destinacija u Hrvatskoj koja je

uspješno sudjelovala u ETIS-u i koja mjeri svoju održivost te primjer dobre prakse na

lokalnoj razini.

Page 54: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

54

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Njihov cilj je praćenje održivosti turizma na nacionalnoj razini te bi im bili dobar

suradnik u budućnosti i u etabliranju njihovih CORE indikatora. Najavili su nam da bi do

godine održali „Stakeholder's Workshop“ gdje će se na jednom mjestu pozvati svi

dionici koji su relevantni za mjerenje i praćenje održivog razvoja turizma u Hrvatskoj, a

Mali Lošinj bi mogao prenijeti svoja vrijedna iskustva u primjeni ETIS-a.

Indikatori ETIS po kojima ćemo raditi u 2017.

Page 55: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

55

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

6.6. PR ugovori – strana tržišta

97.000 kn 6.6.1. Ugovori s TZ Kvarnerom Planiramo iznos sudjelovanja u financiranju PR aktivnosti sa stranim agencijama i u dodatnim marketinških aktivnostima koje planira TZ Kvarnera u 2017. godini.

Udruživanje sredstava za sufinanciranje oglašavanja s avio prijevoznicima u 2017. godini Marketing plan Kvarnera s PR agencijama za 2017.

PR za Njemačku ,Austriju i Švicarsku

Kvarner Magazin 2017.

PR za Veliku Britaniju

NOSIOCI AKTIVNOSTI ; Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, TZ Kvarnera ROK IZVRŠENJA : Siječanj - prosinac 2017. 6.7. Press clipping

50.000 kn

Page 56: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

56

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |

Planira se praćenje press objava u suradnji s Presscutom i Medianetom.

NOSIOCI AKTIVNOSTI: Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, Grad Mali Lošinj ROK IZVRŠENJA: Kontinuirano u 2017.

7. Posebni program 5.000,00 kn

Susak Destinacijski brend management – elementi folklora koji se implementiraju u uređenje smještajnih kapaciteta otoka Suska i lošinjskog arhipelaga.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30 %) Planiran je iznos transfera boravišne pristojbe Gradu Mali Lošinj u iznosu od 1.890.000 KN. SVEUKUPNO RASHODI 8.276.000 kn

Pripremila:

Biserka Regvat, voditeljica poslova Turističke zajednica Grada Malog Lošinja

U Malom Lošinju, studeni 2016.

Page 57: PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM nama i... · 2018-01-23 · Destinacijski brend menadžment otoka Suska ... sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke

57

PROGRAM RADA TZG MALOG LOŠINJA ZA 2017. |