Prof. dr Ana Trbović, Tanjug, 4. 3. 2015.

Download Prof. dr Ana Trbović, Tanjug, 4. 3. 2015.

Post on 16-Jul-2015

16 views

Category:

Education

3 download

TRANSCRIPT

<p>Tanjug 04.03.2015 14:34Trbovi: Za Esmark upravljanje elezarom bolja opcijaKOPAONIK - Upravljanje smederevskom elezarom za Esmark moe biti bolja opcija od privatizacije, jer bi u tom sluaju sve rizike delio sa dravom, ocenila je dekan Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Ana Trbovi.</p> <p>"Moe biti da je ponuda za upravljanje elezarom bolji aranman za Esmark nego da su postali vlasnici ove smederevske kompanije", navela je ona u izjavi Tanjugu.</p> <p>Trbovi je precizirala da bi u sluaju upravljanja, Esmark delio rizike sa dravom, samo je pitanje u kojoj meri, kao i da ne bi sam snosio teret velikog broja zaposlenih u sluaju da elezara nastavi da pravi gubitke."Da li e njihova ponuda biti najbolja zavisi od toga da li e na sebe preuzeti rizike za gubitke, odnosno u kojoj meri", istakla je ona.</p> <p>Najzanimljivija ponuda e, kako je navela, biti ona gde bi upravljanje znailo i preuzimanje i rizika, a ne samo uestvovanje u dobiti.</p> <p>Ona napominje da u konkursu nije reeno koja je uloga drave u procesu upravljanja, tj da li e nastaviti da plaa odreene trokove i da li e ona da snosi rizik neuspeha. </p> <p>Trbovi je navela da Esmark svakako ima zavidno iskustvo u ovoj oblasti, te su u tom smislu bolji od nekog drugog ko nije iz ove indsutrije. </p> <p>U sluaju da Esmark preuzme upravljanje elezarom, Trbovi kae da bi MMF mogao da pravi problem jedino ako bi Srbija davala nedozvoljenu dravnu pomo elezari. "Ukoliko prekrimo tu klauzulu to moe biti veliki problem, jer ako jedna drava neprimereno pomae odreenu industriju, onda stvara i nelojalnu konkurenciju i ostalima na istom tritu", zakljuila je ona.</p>