Prof. dr Ana Trbović, Međ.konferencija, 29.11.2012.

Download Prof. dr Ana Trbović, Međ.konferencija, 29.11.2012.

Post on 24-May-2015

432 views

Category:

Documents

8 download

DESCRIPTION

Tradicija i rukotvorine u slubi regionalnog razvoja i brendiranja Dom Narodne skuptine, Trg Nikole Paia 13, etvrtak, 29. novembar 2012, 10:00-14:00h Panel I Razvoj brenda i uloga marketinga u irenju poslovanja Moderator: Prof. dr Ana Trbovi

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. AGENDAMeunarodna konferencija Tradicija i rukotvorine u slubi regionalnog razvoja i brendiranjau okviru projekta Zapoljavanje u ruralnim podrujima, koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji, a realizuje Etno mreaDom Narodne skuptine, Trg Nikole Paia 13, etvrtak, 29. novembar 2012, 10:00-14:00h 9:30 Registracija i prijem dobrodolice10:00 Uvodne napomene Instrumenti podrke za proizvoae u ruralnim podrujimaModerator: Violeta Jovanovi, predsednica Upravnog odbora Etno mreeMlaan Dinki*, ministar finansija i privrede Republike SrbijeEndru Hedi, ef III sektora operacija delegacije Evropske unije u Republici SrbijiVeljko Odalovi, generalni sekretar Vlade Republike SrbijeSuzan Fric, direktor misije USAID-a u SrbijiDejan Jovanovi, direktor Nacionalne slube za zapoljavanjeDuka Vuini Lui, ef odseka za pres i odnose sa javnou RTS-a10:30 Panel I Razvoj brenda i uloga marketinga u irenju poslovanjaModerator: Prof. dr Ana Trbovi, Dekanka Fakulteta za ekonomiju, finansije i administracijuMilica Stefanovi, Menader za komunikacije, Coca ColaZoran Pajki, predsednik optine GolubacDuan Kovaevi, osniva Exit festivala u NovomSaduDejan Nikoli, glavni urednik sajta Njuz.netBorislav Miljanovi, osniva i direktor, Represent system11:30 Panel II Kulturno naslee kao osnov za podizanje regionalne konkurentnostiModerator: Dijana Katica, predsednica HF Eko Etno Grupa d.o.o. (Hrvatska)En Pei, Poasni konzul Irske u Srbiji (Irska)Robert Varga, Obrtnika komora Meimurske upanije, akovec (Hrvatska)Marketa Lutonen, Evropska federacija za tradicionalno naslee (Finska)Anatalne Komjati Tama, Kulturni centar upanije Tolna, (Maarska)Bla Telban, SKRINA d.o.o.Ljubljana (Slovenija)12:30 Zakljuci i izjave za medije13:00 Koktel i umreavanje*nije jo potvreno a a Podrano od Projekatrealizuje Ovaj projekat finansiraEvropska komisija je izvrno telo EU.Etnomrea Evropska Unija Evropsku uniju ini 27 drava lanica koje su odluile da postepeno povezuju svoja znanja,Brankova 16 Delegacija resurse i sudbine. Zajedno, tokom perioda proirivanja dugog 50 godina, one su izgradile11000 Beograd Evropske Unije zonu stabilnosti, demokratije i odrivog razvoja, odravajui kulturoloku razliitost,u Republici Srbiji toleranciju i individualne slobode. Evropska unija deli svoja dostignua i svoje vrednosti saTel: +381 11 3287 963zemljama i narodima van svojih granica.Fax: + 381 11 218 1629Tel: +381.11.3083200@: etnomreza@yahoo.comFax: +381.11.3083201www.ethnonetwork.com</li></ul><p> 2. KLJUNI GOVORNICIAna TrboviDekanka na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)Telefon: +381 (0)11 30 66670E-mail: dekan@fefa.edu.rswww.fefa.edu.rsProf. dr Ana S. Trbovi je dekanka Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju uBeogradu - FEFA. Predaje Strateki menadment, Pregovaranje, Istoriju evropske ideje iUpravljanje javnim sektorom. Partner je u konsultantskoj firmi Eurobalkan advisors (EBA), aprethodno je radila kao konsultant za konkurentnost, investicije i unapredjenje radne snage uUSAID/Booz Allen Hamilton i OECD. Doktorirala je na Fleer koli prava i diplomatije.Magistar je prava i diplomatije (Fleer kola, Tafts i Harvard) i magistar javne uprave (Kenedikola, Harvard, Boston, SAD). Usavravala se i na diplomatskom fakultetu u Francuskoj,Institut dEtudes Politiques. Zavrila je tri fakulteta - ekonomiju, meunarodne odnose ifrancusku knjievnost. Govori vie stranih jezika. lanica je predsednitva i izvrnog odboraSaveza ekonomista Srbije, Udruenja korporativnih direktora Srbije, savetodavnog odboraEtnomree i dr.Zoran PajkiPredsednik optine GolubacTelefon: +381 (0)12 678 128E-mail: golubacinfo@gmail.comwww.golubac.rs2004. je prvi put izabran za predsednika optine Golubac koja je tokom njegovog mandataproglaena za turistiki prostor, a 2010. zabeleen je petostruko vei promet gostiju nego2009. Najvee prirodno bogatsvo predstavlja reka Dunav, ijih ukupno 52 km desne obalepripada optini to otvara brojne mogunosti za razvoj turizma na vodi i priobalju, i najvea jekomparativna prednost optine. Pored Dunava, optina Golubac raspolae i drugimprirodnim resursima za razvoj turizma, kao to su erdapska klisura, tzv. Gvozdena vrata,najvea rena klisura probojnica Evrope, nacionalni park erdap, kanjon Brnjike reke, ukojoj se klisure i stene izdiu i do 300m iznad vodopada i virova, i posveena je ocuvanju ipromociji tradicionalnog naslea kroz podrku lokalnim proizvoaima rukotvorina. Danas,revitalizacija Golubake tvrave predstavlja prekretnicu u razvoju turizma ove optine zaprojekat je uz podrku GIZ/KWD programa, obezbeeno 6.5 miliona evra iz fondova EU. 3. Milica Stefanovi Menader za komunikacije, Coca-Cola kompanija Telefon: +381 (0)11 3081 140 E-mail: mstefanovic@coca-cola.com www.coca-cola.rsOd decembra 2007. godine radi kao Corporate Identity, Public Affairs and CommunicationsManager za The Coca-Cola Company za Srbijiu i Crnu Goru, posveena razvijanju programakorporativne drutvene odgovornosti, brand komunikacije i odnosa s javnou i u saradnji sinstitucijama zagovara pogodnosti i politike koje podstiu razvoj sektora. Prethodno iskustvoukljuuje tri godine rada na poziciji PR gradonaelnika Beograda, Nenada Bogdanovia, naposlovima planiranja i voenja javnih nastupa gradonaelnika i voenja odnosa s medijima;kao i poslove voenja odnosa s javnou Doncafe group u trajanju od dve godine. lan jeDrutva Srbije za odnose s javnou i Evropske Asocijacije direktora odnosa s javnou. Dr Borislav Miljanovi Direktor i osniva, Represent system Telefon: +381 (0) 11 71 52 509 E-mail: office@represent.rs www.represent.rsPrvi ovek kompanije Represent System koji od 2002. postavlja nove standarde u oblastiodnosa sa javnou. Pored kompanije u Srbiji, Miljanovi je osnovao i regionalne kancelarije,agencije Represent Communications u Crnoj Gori i Skoplju. Pre nego to je stao na eloagencije Represent Communications, due od deset godina bio je novinar i urednik brojnihmedija. Zasluan je za osnivanje slube za odnose sa javnou BK grupe, kao i PR slube priDvoru i bio je zvanini predstavnik za odnose sa javnou NjKV prestolonaslednikaAleksandra Drugog. Radio je i kao asistent na predmetu Poslovno komuniciranje na Fakultetuza menadment BK. lan je Upravnog odbora Amerike privredne komore u Srbiji, Nadzornogodbora DSOJ-a (Drutvo Srbije za odnose s javnou), kao ilan IPRA (International PublicRelations Association), SAM (Srpska asocijacija menadera), UKDS (Udruenje korporativnihdirektora Srbije) i Drutva lobista Srbije. 4. Duan KovaeviOsniva EXIT festivalaE-mail: office@exitfest.orgwww.exitfest.orgDuan Kovaevi je osniva EXIT-a, jednog od najpoznatijih muzikih festivala kojeg svakegodine poseti preko 30.000 stranaca to donese preko 10 miliona evra prihoda na godinjemnivou i marketinki unapreuje imida Srbije i doprinosi razvoju turizma. Festival Exitosnovan je 2000. godine u Srbiji, kao studentski pokret u borbi za demokratiju. Zbog svojihjedinstvenih karakteristika, Exit je proglaen za najbolji evropski i meunarodni festival, aodabran je i za najbolju svetsku turistiku destinaciju. Na Exitu je do sad bilo preko 1,5 milionposetilaca, a o njemu je izvetavalo na hiljade novinara iz celog sveta, ukljuujui New YorkTimes, Guardian, Times, BBC, MTV i druge. Pored rada na Exitu, Duan je i autor i producentmnogih projekata u oblasti kulture, kao i humanitarnih i drutvenih aktivnosti. Posedujezvanje magistra iz menandmenta sa Londonskog ekonomskog fakulteta kao i izelektrotehnike s Fakulteta tehnikih nauka u Novom Sadu. Jedan je od osnivaa Otpora(Vojvodina) kao i osniva i predsednik Studentskog saveza Univerziteta u Novom Sadu uperiodu 1997.-2000.Dejan NikoliOsniva Njuz.net i TheGlobalEdition.comE-mail: redakcija@njuz.netwww.njuz.netZa sebe kae da je potpuno neiskusan u veini segmenata ICT industrije iako je radio i usoftverskim i hardverskim firmama. Od Motorole 68000 naovamo, ne zna da isprogramira nired koda, a vodio velike timove na softverskim projektima. Poprilino nepismen a bio uredniktri ozbiljna mesenika. Ne zna nijedan sistem prodaje a prodao dosta toga u karijeri, najviesebe. Drutvene mree mu pomogle da otkrije koliki je blefer. Osniva Njuz.net iTheGlobalEdition.com. Internet sajt NJUZ.net i vesti u ogledalu koje se na ovom sajtupublikuju, za mnoge stvarnost ine prihvatljivijom i sliku stvarnosti jasnijom i predstavljajupotpuno inovativan nain u predstavljanju dnevnih deavanja. Njuz je lansiran na dan gayparade i u vreme tenzija oko domaih navijaa na utakmici u Genovi. Iako skree panju nabitne drutvene pojave na opte-prihvaen, mada netipian nain. Njuz su zbog toga ljudi ijavnost a Dejan kae da mu je Njuz vratio duu i u menaderu ponovo probudio stvaraoca. 5. Dijana KaticaPredsednica uprave Eko Etno grupa d.o.o.Telefon: +385 (0)1 233 77 41E-mail: info@ekoetnogrupa.hrwww.ekoetnogrupa.hrDijana Katica je zaposlena je u preduzeu HF Eko Etno Grupa d.o.o. kao predsednica Uprave.Vei deo svog radnog staa provela je na rukovodeim poslovima, a osnovne delatnosti suvezane za pitanja razvoja (regionalni, lokalni, ruralni) i marketinga. U svom profesionalnomdelovanju blisko sarauje s dravnom upravom (resorna ministarstva), jedinicama podrunei lokalne samouprave, brojnim domaim i stranim naunim i strunim institucijama. lan jebrojnih domaih i stranih institucija, udruzenja i timova. Uestvovala je u izradi vie od 50autorskih i koautorskih razvojnih programa, poslovnih planova, preduzetnikih projekata izoblasti odrivog razvoja ruralnog turizma. Vodila je razvojne projekate, radila na organizacijivelikog broja sajmova, naunih i strunih skupova i projektima meunarodne saradnje.Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada.Robert VargaStruni saradnik Obrtnike komore Meimurske upanijeTelefon: +385 (0) 40 312 643E-mail: ok.cakovec@hok.hrwww.obrtnicka-komora-medjimurja.hrRobert Varga je struni saradnik za informisanje i sajmove Obrtnike komore Meimurskeupanije u Republici Hrvatskoj. Ve osam godina organizuje nastupe meimurskih zanatlijana izlobama i sajamskim manifestacijama u Hrvatskoj i zemljama u okruenju s posebnimnaglaskom na prezentaciju i ouvanje tradicije i kulturnog naslea najsevernije upanijeRepublike Hrvatske. Ukljuen je u organizacije gastro izlobi, manifestacije i prezentacijestarih zanata. 6. Bla Telban Etnolog Telefon: +386 (0)1 425 32 72 E-mail: skrina@s5.net www.skrina.siNakon zavrenog studija etnologije i geografije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, odlazi naposlediplomske studije u glavni grad Kolumbije, Bogotu. Studije na Instituto nacional deAntropologia zavrava 1986. radom Grupos etnicos de Colombia Etnografia y bibliografia.U vrijeme studija u Kolumbiji putovao je dravama june Amerike i na svim veimuniverzitetima drao predavanja na temu akulturacije indijanaca. U tom periodu posetio jebrojne etnike grupe i prouavao njihov nain ivota. Pored razliitih navika i obiaja,posebno se interesovao za tradicionalne proizvode i kanale za plasman. 1988. sa novinarkomMilenom Ivanovi otvara firmu Skrina d.o.o. sa ciljem prodaje rukotvorina savremenogdizajna, uz rad na usavravanju domaih proizvoaa na temu prodora na strana trita. Uakciji Moj duan, koju organizuje grad Ljubljana, etno galerija Skrina je ve sedam putauvrtena meu najlepe trgovine u Ljubljani, koju je Loney Planet oznaio u svom vodiu kaobest bar none shop for distinctly Slovenian folk craft.En PeiPoasni konzul Irske u SrbijiTelefon: +381 (0)11 263 5911E-mail: irishconsulatebg@yahoo.comEn Pei je roena u Dablinu, Irska, gde je zavrila arhitektonski fakultet i stekla zvanjemagistra. Sa porodicom se preselila u Irak 1983. kada je njen suprug postavljen za direktoraJugoslovenske graevinske kompanije u Bagdadu. ivi u Srbiji od 1986. gde je prvo radila uaustralijskom trgovinskom odeljenju Austrade sve do poetka rata 1991. Od tog trenutka seu profesionalnom smislu posvetila radu sa izbeglicama i raseljenim ljudima kroz angaovanjeu okviru organizacija poput UNICEF-a, Save the Children Fund sa seditem u Velikoj Britaniji iCAFOD. 1998. godine je postavljena za direktora organizacije ICVA (Meunarodni savetvolonterskih Agencija).Od 2003. je na poziciji poasnog konzula Irske u Srbiji. Iskreno se zalae za ouvanjetradicionalnih tehnika i motiva i lan je savetodavnog odbora Etno mree. 7. Antalne Komjati Tama Kulturno-prosvetni struni referent, kulturni centar upanije Tolna, Maarska Telefon: +36 74 417 034 E-mail: komjathiagi@tolna.netU okviru osnovnog kulturnog centra upanije Tolna, g.Komjati angaovana je na odravanjuregionalnih aktivnosti, umreavanja institucija i strunog informisanja javnosti na temutradicije i rukotvorina. Prethodno se profesionalno gradila u okviru specijalizovanihinstitucija u kulturi radei na dizajnu tekstila, voenje tkake radionice, organizaciji i ueuu realizaciji inostranih i domaih izlobi, kao i iriranju izlobeni postavki. Poseduje strunaznanja iz oblasti etnografije, istorije umetnosti, pedagogije, dizajna, izrada dela za zavrniispit, a licencirani je instruktor za narodni vez i tkanje. lanica je folk art saveta Maarske,potpredsednica Saveza udruenja narodne umetnosti, kao i predsednica udruenja narodneumetnosti upanije Tolna.Marketa LutonenPredsednica Evropske federacije za tradicionalno naslee (EFACF)Direktorka finske organizacije za rukotvorine TaitoTelefon: +358 (0)40 7525 160E-mail: marketta.luutonen@taito.fiwww.taito.fiwww.folkartandcraft.netMarketa Lutonen je generalni direktor Finske zanatske organizacije Taito i ve se dugi nizgodina zalae za razvoj zanatskog preduzetnitva. Doktorirala je na Univerzitetu u Helsinkiju1997. godine. Kao menader za istraivanja na temu runih radova na Univerzitetu u Jensuradila je od 2005.-2007. Predavala je kao profesor na Univerzitetu u Helsinkiju na temutradicije u periodu od 1998.-1999. Autor je brojnih strunih publikacija i tekstova na temurukotvorina i tradicije. 8. Kerstin Anderson Alinlan Upravnog odbora Evropske federacije za tradicionalno naslee (EFACF)Generalni sekretar vedske nacionalne organizacije za rukotvorineTelefon: +46 (0)8 54 54 94 51E-mail: info@hemslojden.orgwww.hemslojden.org Livi Sova lan Upravnog odbora Evropske federacije za tradicionalno naslee (EFACF) Predsednica Upravnog odbora nacionalnog saveza za rukotvorine Estonije Telefon: +372 660 4772 E-mail: liivi@folkart.ee www. www.folkart.ee 9. Evropska federacija narodne umetnosti i zanata(European Folk Art and Craft Federation (EFACF)Organizacija je osnovana u vajcarskoj 1972. godine. Re je o maloj asocijaciji izgraenoj na demokratskim principima iotvorenoj za sve organizacije ili institucije koje rade na tradicionalnim zanatskim izrazima, u nekomercijalne svrhe.Danas je Federacija mrea koju ini 10 evropskih organizacija u deset razliitih drava. Svake godine organizuje sesastanak lanica, a svake tree godine Generalna skuptina. Cilj mree je jaanje kontakta izmeu zanatlija i organizatorazanatskih aktivnosti u evropskim zemljama, u smislu razmene vetina i znanja o tradicionalnim zanatima.EFACF radi u okvirima konvencije UNESCO-a za ouvanje nematerijalnog kulturnog naslea iz aprila 2006. godine.Nematerijalno kulturno naslee definisano je kao prakse, predst...</p>