Prof. dr Ana Trbović, Tanjug, 25.11.2013.

Download Prof. dr Ana Trbović, Tanjug, 25.11.2013.

Post on 29-Jan-2018

135 views

Category:

Documents

4 download

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. Tanjug Objavljeno: 25.11.2013, 12:43:09 , 13:23:10Regionalni fond za preduzetnitvo od sledee godine Evropska unija je odluila da podri preduzetnitvo na Zapadnom Balkanu, pa e polovinom sledee godine sa radom poeti regionalni Fond preduzetnog kapitala, najavila je savetnik ministra privrede, Ana Trbovi.Screenshot video Tanjug BEOGRAD - Evropska unija je odluila da podri preduzetnitvo na Zapadnom Balkanu, pa e polovinom sledee godine sa radom poeti regionalni Fond preduzetnog kapitala, najavila je savetnik ministra privrede, Ana Trbovi. Fond je namenjen, pre svega, razvoju malih i srednjih preduzea, a ukupna sredstva od 140 miliona evra planirana su za razliite inicijative, preduzetni kapital, garancije i tehniku pomo preduzeima, kazala je Trbovieva. Srbija e u tom fondu uestvovati sa 300.000 evra, a oekuje se da e domaa preduzea dobiti viestruko vie sredstava, navela je ona na regionalnoj konferenciji Evropske mree preduzetnitva (EEN) za konzorcijume iz regiona Jugoistone Evrope. </li><li> 2. Oekuje se da e tako preduzea imati dodatne izvore povoljnijeg finansiranja, to je trenutno, kako je rekla Trbovieva, najvea prepreka za njihov razvoj, pa drava Srbija ima nameru da osnuje sopstveni fond za te namene. Ona je ukazala da e u regionalnom fondu uestvovati Evropski investicioni fond, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), i budetski manjim delom drave regiona. "Menader tog fonda e biti privatno preduzee, koje e na komercijalnim osnovama da bira projekte koji su dobri za finansiranje kroz Fond preduzetnog kapitala, a oekujemo da e Srbija imati veliki deo projekata koji e se prijaviti", rekla je Trbovieva. Koordinator Evropske mree preduzetnitva u Srbiji, Milo Ignjatovi, naveo je da je Evropska komisija prole nedelje usvojila program za konkurentnost malih i srednjih preduzea ukupne vrednosti 2,3 milijarde evra u narednih sedam godina. On je podsetio da je Evropska mrea preduzetnitva aktivna u vie od 50 zemalja sveta, dodajui da e ona i dalje imati znaajnu ulogu u podrci preduzeima da osvajaju trita, a fokus e biti na internacionalizaciji, proirenju poslovanja i uspostavljanju prekograninih partnerstava. Potpredsednik Privredne komore Srbije, Mihailo Vesovi, istakao je da je Evropska mrea preduzetnitva jedan od retkih i najuspenijih evropskih projekata te vrste koji pogaa "u sr" problema srpske i privrede regiona. Imamo problem nedovoljne konkurentnosti, tehnolokog zaostajanja, nedostatka koncepta internacionalizacije poslovanja i njegovog finansiranja, precizirao je Vesovi. On je dodao da posredni efekat ovog projekta treba da bude zajedniki nastup preduzea iz regiona na treim tritima. Regionalna konferencija Evropske mree preduzetnitva (EEN) za konzorcijume iz regiona Jugoistone Evrope (Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Srbije) odrava se danas i sutra u Privrednoj komori Srbije. Teme e biti:kreiranje profila, ensko preduzetnitvo, transfer tehnologije i prava intelektualne svojine</li></ol>