Prof. dr Ana Trbović, B92, 18.12.2016.

Download Prof. dr Ana Trbović, B92, 18.12.2016.

Post on 18-Jan-2017

12 views

Category:

Education

3 download

TRANSCRIPT

<p>Branka (Cenjeni gosti) dragi studenti, potovane kolege, Pozdravljam vas u ime FEFA, elim vam dobrodolicu na ovajsveani dan, kada uruujemo diplome novoj generaciji ekonomista i master ekonomista. Za ovih trinest godina postojanja savladali smo brojne prepreke, osnaili i razvili fakultet u svakom smislu sa jo dva studijska programa - informacionim tehnoligijama i kreativnom produkcijom. Time smopostali sistem, koji svojim iskustvom, znanjem, uspehom, ambicijom i razumevanjemvanosti visokog obrazovanja garantuje dalji razvoj i nove uspehe.SaviNai planovi su veliki, mi smo, u tom smislu, nakon trinest godina na put tek poeli! Pozivam vas da neprekidno, svi zajedno, vi kao diplomci, a mi kao profesori i zaposleni na FEFA gledamou budunost i radimo sve to je u naoj moi da je pretvaramo u sadanjost,teei da se svakoga dana neprekidno kreemo ka novom i boljem.PitiTreba da dokaemo koliko smo dobri tu raunamo na nanajvredniji resurs, na na proizvod na nae diplomce.I nakon zavretka studija nasi studenti ostaju u kontaktu sa svojim fakultetom. Obrazovanje vie nije ogranieno samo na mlado ivotno doba ili kao bi to rekao Artur Klark; Kako je to mogue u svetu u kome pola stvari koje ovek naui sa 20 godina vie nije istinito u njegovoj 40-oj, a pola stvari koje zna sa 40 godina nije ni postojalo kad je imao 20? I to je glavni razlog zato nam se studenti, nakon to zavre svoje studiranje, ponovo vraaju. Da sarauju sa nama. Da se bave naunim radom. Ili da pomognu u prenoenju znanja nekim novim generacijama. Pozivam vas, dragi diplomci, da ostanete u kontaktu sa svojim fakultetom. Pozivam vas da meusobno budete u kontaktu, pomaete jedni drugima, da zajedniko iskustvostudiranja prenesete i u svoj profesionalni ivot i tako stvorite mreu FEFA svi na isti nain delimo, mi koji radimo ovde i vi koji to ime, nakon zavretka kole,nosite sa sobom. Nikada nemojte zaboraviti da e o FEFA, suditi po tome kakvi ste vi. Mi emo seodavde truditi da se na brend razvija i podri uspesima i kvalitetom, da ga ponosno nosite i da budeteponosni to ste zavrili upravo ovaj fakultet.Pozivam vas da iskoristite i potencijal naeg Centra za karijerno voenje i savetovanjekoji je spona izmedju vas i poslodavaca, nudei razliite mogunosti za praktian rad i razvoj vetina kojesu neophodne za uspenu karijeru.</p> <p>Na kraju, dragi diplomci, dozvolite da vam estitam na jednoj savladanoj ivotnoj prepreci. Sad ste boljenaoruani i sledee prepreke padae lake.Nikada nemojte zaboraviti da se uspena karijera zida ciglu po ciglu. Nemojte ruiti svoje zapoetezidove i graditi ih uvek iznova, samo nadograujte. Temelj je jako vaan, a temelj sada imate. Sveostalo je na vama.On to neprekidno ponavljam, jako je vano kakvi ste ljudi. Budite dobri ljudi, pomaite i dajte, vratiese sigurno.elim vam svako dobro u ivotu, zdravlje i linu sreu.Za profesionalni uspeh ne brinem bili ste udobrim rukama.</p>