Priloga ob 70-letnici pregona koroških Slovencev

Download Priloga ob 70-letnici pregona koroških Slovencev

Post on 07-Feb-2016

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Posebna priloga Nedelje ob 70-letnici pregona korokih Slovencev. Uvodni esej: Reginald Vospernik - Dati mladim korenine in peruti. Theodor Domej: Aktion K, zaetek sistematinega pregona vseh Slovencev iz Koroke. Prievanja pri asa in njenih potomcev: Olip, Kokot, Baumgartner, Trienig, Hartman, Kritof, Ogris.

TRANSCRIPT

<ul><li><p>DNIXIV I Z S E L J E N C I </p><p> T I R I N A J S T</p><p>P R I L O G Aa p r i l 1 2</p><p>gott</p><p>hardt</p><p>OB 70-LETNICI PREGONA KOROKIH SLOVENCEV</p><p>Andrej Kokot</p><p> Vendar je e as, kajti pomlad e prihaja. </p><p>Svee krtinenudijo svoja zavetja, </p><p>da jim zaupamo seme pravice!</p></li><li><p>2STE VIDELI?u V O d N I KTopografija spominjanja </p><p>Prihodnost ima dolgo preteklost, pra-vi neki judovski izrek. Lahko bi doda-li, ved no daljo preteklost. In ker je je vedno ve, se je rodovi, ki prihajajo, ne morejo otresti z lahkoto. Na njih je, ali se kot skorajda neopazna, toda ila-va mrea ulee na sedanjost in priho-dnost, ali pa postane blagodejen hu-mus, iz katerega zraste nova mo in samozavest. </p><p>Zato imajo glavno besedo v tej nai spominski prilogi prav predstavni-ki mlaje generacije. Iz njihovih razmi-ljanj lahko razberemo, kar vidimo tudi ob tevilnih prireditvah ob 70-let nici spomina na izseljenstvo: teie po-lagoma prehaja od neposrednega pri-evanja prizadetih na mlajo genera-cijo, ki za to uporablja raznolike zvrsti izraanja, kot jih pozna sedanja so-dobna druba. Pri tem lahko opaamo, da spominjanje po navadi e pridobi-va na globini in irini. Res pa je tudi, da je spomin e vse preve navzo samo med slovensko govoreimi. </p><p>Nasilen izgon skorajda 1400 Korocev, izdaja, sramotenje, brezbrinost, skrito veselje, pa tudi soutje, protest in upor ob izselitvi in podobno ob vrnitvi so in morajo biti skupen spomin vseh Ko-roev, predvsem pa tudi uradne Ko-roke, tako na deelni kot na obinski ravni. Literatura nam kae pot, An-gel pozabe Maje Haderlap pa tudi Ko-kotove do srca segajoe pesmi odpi-rajo poti do src sodeelanov in obina Roek, kjer so po zanimivem skupnem razpravljanju postavili spominsko obe-leje, je lahko model. To je naloga za naslednje desetletje: Topografijo nasil-nega pregona spremeniti v topografijo javnega spominjanja, skupno in odre-ujoe. Zaradi prihodnosti deele. </p><p>Hanzi Tomaig l a v n i u r e d n i kn e d e l j e</p><p>redo, volnenih du, kako je brezbrino la proti krvavemu obzorju?</p><p> Ste videli</p><p> Aichholzer, Theresia, Johann, Johann, Agnes, Johann Anderwald, Andreas, Ursula, Maria, Andreas, An-dreas Aman, Franz, Paula Aman, Michael, Elise, Sofie, Maria, Regina, Elise, Michael, Adolf, Sadjak Hele-ne Baumgartner, Johann, Maria, Maria Baumgartner, Michael, Maria, Michael, Josef, Stanko, Alois Besser, Josef, Maria, Franziska, Philipp, Josef Boronik, Lukas, Juliane, Franz, Stanko, Lorenz Borovnik, Sebastian, Franziska, Ludvik, Danica, Nada Boi, Anton, Maria, Anna, Barbara, Christian, Anton Boi, Jo-sef, Theresia, Maria, Maria, Johann Brandsttter, Josef, Agnes, Maria, Ludmilla, Elisabeth Breznik, Ste-fan, Maria, Stefan, Christian, Ccilia Brugger, Valentin, Agnes, Gertrud, Valentin, Nikolaus, Agnes arf, Rudolf, Angela, Josef Picej avko, Matthus, Theresia, Paul, Peter, Ursula, Katharina emar, Josef, al Maria, Marko, Josef, Johann ernut, Franz, Aloisia, Theresia, Franz, Lojzka, Johann ik, Alois, Theresia, Alois, Hermann, Stanislaus imar, Andreas imar, Friedrich, Angela, Modesta, Erich imar, Josef, Maria, Anna, Zorka-Maria, Sonja, Slavko Dovjak, Lukas, Simon, Ogris Paula in Maria Dovjak, Paul, Jakob, Helene, Maria, Johann, Florian, Paul Draganik, Phillip, Johann, Ursula, Rosalia, Anna, Anton, Valentin, Lipi Rosalia Eichner, Josefine Einspieler, Johann, Magdalena, Angela, Katharina, Maria Elbe, Kaspar, The-resia, Titus, Sabine, Ludmilla, Valentin, Johann, Erhard, Vida Fatzi, Franz, Agnes Fellacher, Josef, Magdale-na, Albine, Josef, Maria Gabriel, Maria, Maria, Gregor, Josef, Theresia Gabriel, Johann, Ccilia, Johann Gallob, Franz, Maria, Johanna, Franz, Thomas Gallob, Johann, Maria, Johann, Josef, Daniel, Alois, Stanislaus, Maria Glinik, Blasius, Maria, Maria, Blasius, Gabriela, Karl Glinik, Pauline, Peter, Amalia, Josefine, Angela, Katharina, Josefine, Johann, Viktor, Maria Golavnik, Josef, Katharina, Helene, Andreas, Josef, Michael, Hemma, Helene Gzellt, Georg Grafenauer, Aloisia Gril, Anton, Adela Gril, Max, Kunigunde, Ma-ria, Anton, Johann, Max, Franziska Grblacher, Vinzenz, Paula, Maria Grubelnik, Katharina Hafner, Antonia, Juliane, Egydius, Hilda, Nelly Hallegger, Johann, Katharina, Katharina, Theresia, Johann, Anna, Fran-ziska Hanin, Valentin, Katharina, Alois, Helene, Ida, Franz, Johann, Agnes Hartmann, Theresia, Johann, Theresia, Valentin, Amalia, Matthus Hassler, Johann, Maria, Luzia, Aloisia Heber, Urban, Maria Hri-bernik, Bartolomus, Christine, Johann, Maria, Justine, Agnes, Angela, Bartolomus, Anna Hutter, Anna Igerc, Anton, Agnes, Alex, Theresia, Margaretha, Maria, Ludmilla Igerc, Johann, Maria, Aloisia Isopp, Franz, Maria, Mirko, Anton, Johanna Jagovc, Franz, Maria, Franz, Maria, Katharina Janach, Johann, Agnes, Franz, Simon, Johann Janei, Jakob, Luzia, Jakob-Rado, Maria Jelen, Johann, Maria, Johanna, Stanislaus, Franz Jerlich, Anton, Maria, Johanna, Maria, Angela Jernej, Maria Jernej, Philipp Jeuschnig, An-ton, Franz, , Anton, Anna, Felix, Plonik Anna Jrg, Bartholom, Theresia, Maria, Anton, Riepl Frida Kaiser, Florian, Ludmilla, Ludmilla, Amalia, Sofie, Maria, Christina, Karl Karner, Josef, Katarina, Mathilde, Maria, Flo-rian, Otto, Rudolf, Rasbornik Rosa Karun, Christine, Simon, Maria, Vivoda Maria Kattnig, Johann, Agnes, Maria, Ludmilla, Thomas, Penik Maria Kelih, Johann, Ursula, Kasimir, Otto Kellich, Agnes, Maria, Unik Maria in Anna Klanek, Johann, Ursula, Johann, Maria, Sebastian, Stanislaus, Theresia, Alex Klatzer, Ste-fan, Maria, Alois, Maria, Amalia, Konrad Kobenschitz, Martin, Hilde Kofler, Peter, Aloisia, Rosalia, Aloi-sia, Josefine Kokot, Josef, Magdalena, Josef, Franziska, Anna, Amalia, Johann, Elise, Vinzenz, Maria, Andreas Komposch, Matthus, Helene Kompo, Simon, Maria, Maria, Simon, Agnes, Elise, Anna Konenik, Georg, Johanna, Marica, Emilia, Sadjak Maria Koren, Ignaz, Theresia Koren, Josef, Maria, Agnes, Johann, Josef, Ottilia, Friedrich, Stefan, Katharina, Margaretha Koren, Stefan, Apolonia, Heinrich, Cvetka, Stefan, Nada Kosma, Franz, Agnes, Christian, Ferk Hedi in Franz Koutnik, Thomas, Mathilde, Franz, Kuhar Lena Kramer, Lorenz, Theresia, Rezika Kraut, Alois, Aloisia, Josef, Zora, Theresia Kraut, Johann, Amalia, Anna, Ika, Dora, Draga Kriej, Paul, Maria, Martha, Paul Kristof, Maria, Elise, Franz Kristof, Valentin, Anna, Josefa, Ludmilla, Valentin, Johanna Krinik, Josef, Maria, Johann, Johann Kropivnik, Blasius, Anna Kro-</p><p>I M E N A I Z S E L J E N C E V ( P o s e z n a m u Z v e z e s l o v e n s k i h i z s e l j e n c e v . e m a n j k a k a k n o i m e , n a m , p r o s i m o t o s p o r o i t e ( r e d a k c i j a @ n e d e l j a . a t ) , d a b o m o s e z n a m d o p o l n i l i . )</p><p>Topografija nasilnega pregonaOkraj Velikovec: 93 druin ali 426 oseb Okraj Beljak-deela: 64 druin ali 285 oseb Okraj Wolfsberg: 6 druin ali 35 oseb Okraj mhoro: 6 druin ali 31 oseb Okraj t. Vid ob G.: 2 druini ali 10 oseb</p><p>Eichsttt HagenbchachWeienburg</p></li><li><p>STE VIDELI?</p><p>3</p><p>redo, volnenih du, kako je brezbrino la proti krvavemu obzorju?</p><p> Ste sliali, krohot groze ob vznoju strasti?</p><p> to ni vpraanje, to je zadeva </p><p> lovek nikoli ne ve, kdaj ura hodi </p><p> narobe.</p><p>pivnik, Helene, Josef, Friedrich, Albert Kropivnik, Thomas, Maria, Thomas, Barbara, Valen-tin Kruic, Franz, Maria, Franz, Eduard, Anna, Maria, Matthias, Willibald, Adolf, Rudolf, Paul, Johann Kruic, Paul, Katharina, Rosina, Elfriede Kuhling, Theresia, Schein Franz Kuni, Anton, Agnes, Vinzenz, Franz, Johann Kuni, Franz, Maria, Maria, Franz, Josef Kuss, Josef, Maria, Magdalena, Ludmilla, Maria Kuster, Anton Kuster, Franz, Anna, Anna, Johann Kuej, Georg, Elisabeth, Helena, Justina, Dorothea, Johann, Maria, Margaretha, Maria Laninek, Karl, Klara, Herrmann, Johann Lapu, Florian, Maria, Florian, Johann, Maria, Christina, Theresia, Nada, Ccilia, Thomas, Weiss Thomas Lepuic, Johann, Aloisia, Johann, Josef, August, Aloisia Lepuschitz, Johann Lesjak, Maria Lobnik, Ignaz, There-sia, Anna, Stefan, Anton, Angela, Stefania, Amalia, Theresia, , Peter, Norbert Lombar, Anton, Elise, Emilie Mack, Lorenz, Ludmilla, Johanna, Pauline, Lorenz, Zwander Georg Magedin, Johann, Anna, Anna, Johann, Maria, Johann, Josef, Tomai Josefa Mairitsch, Markus Male, Johann, Maria, Johann, Josefa Male, Simon, Maria, Irena, Simon Marko, Josef, Ma-ria, Otto, Charlotte, Maria Marktl, Stefan, Angela, Dorothea, Magdalena, Andreas, Stefan, Josef, Ida, Angela, Amalia, Maria Marti, Maria Marti, Valentin, Anna Mertel, Jo-hann, Maria, Rosalia, Johanna, Josef, Alois Mickl, Karl, Anna Mikl, Lukas, Ursula, Lukas, Marica Miklavi, Josef, Elisabeth, Olga Millonig, Johann, Johanna, Johann, Pauline Moilnik, Josef, Amalia, Stefan, Paul, Johann, Anton, Ignaz Moivnik, Andreas, Maria, Jo-hann Morak, Jakob, Elisabeth, Elisabeth, Jakob, Ida, Maria, Theresia, Amalia Mller, Jo-hann, Franziska, Maria, Johann Mller, Valentin, Albina, Dabernig Fani Olip, Florian, Ag-nes, Maria, Agnes, Anna, Mira Olip, Urban, Maria Olip, Thomas, Methodius, Thomas Ogris, Andreas, Agnes, Josefine, Rosalia, Mirko, Thomas Ogris, Johann, Anna, Johann, Jo-sef, Anna, Maria Ogris, Elisabeth, Sofie, Elise, Maria Ogris, Martin, Helena, Theresia, Si-mon Ovni, Valentin, Antonia Pachler, Stefan, Maria Partl, Josef, Christine, Josef, Christina, Maria, Hafner Margarethe Pasterk, Maria, Christina, Georg, Franz Pavli, Ge-org Penik, Johann, Anna Petjak, Johann, Maria, Johann, Josefine, Zechner Angela Petjak, Johann Petric, Katharina, Maria, Paul, Katharina, Karl, Josef, Karl Petri, Alois, Johanna, Alois, Johanna, Gottfried, Franz, Ludmilla, Ottilie Picej, Valentin, Maria, Valentin, Valentin, Josef, Theresia Pisjak, Lambert, Justina, Lambert, Thomas, Ursula, Johann, Magda-lena, Paul Popatnik, Franz, Mathilde, Maria, Franz, Katharina, Michaela, Andreas, Albert Potonik, Christian, Christine, Johanna, Anna, Stefan, Maria, Ludmilla Prosekar, Thomas, Maria, Johann, Maria, Mathilde Prosenc, Franz Prunik, Franz, Maria, Vladimir Punik, Georg Rabi, Josef, Agnes, Paul, Ruter Maria Rack, Peter, Elisabeth, Franz, Lud-milla, Maria, Marianne, Johann, Wilhelm, Siegfried, Erich Rainer, Matthus, Maria, Kakl Su-sanne Rapp, Ignaz, Luzia Rauter, Eduard, Johanna, Eduard, Theresia, Vinzenz, Theresia Reichmann, Jakob, Rosa, Marica, Rosa Renko, Josef, Anton, Franz Resei, Philipp, Maria, Philipp, Josef, Jakob Resmann, Franz, Theresia, Theresia, Franz, Stefanie, Martin, Josef, Jo-hann, Anton Roblek, Ulrich, Maria, Gabriel, Elisabeth Sami, Josef, Apolonia, Josef, Blatt-nig Ursula in Margarethe Siennik, Franziska, Margarete, Florian Sitter, Peter, Katharina, Marica, Robert, Florian, Peter Skutl, Gertraud, Franz, Anton, Theresia, Helene, Maria, Mar-</p><p>garethe, Johann, Josef, Franz Smerinik, Anton Smrtnik, Franz, Ursula, Ludmilla, Mari-ca, Bernarda, Theresia, Vida, Katharina, Franz Spieler, Vitus, Franziska, Maria, Franz, Friedrich, Theresia, Saga Franziska avnik, Franz, Theresia, Maria, Franz, Johann Schleicher, Michael, Pauline liefnik, Peter, Michael, Margarethe, Angela, Wolfgang Schttl, Johann, Paula, Paula, Johann, Ludmilla, Michael, Karl, Demonte Willi uu, Ste-fan, Theresia, Stefan, Josef, Viktoria, Thomas, Johann, Alois, Thomas, Maria Schttel-kopf, Andreas, Maria, Franz, Andreas, Auguste, Maria, Katharina Sticker, Josef, Ludmilla, Josef, Maria, Peter, Dorothea, Maria Sturm, Andreas, Sophie, Katica, Andreas, Franz, Ve-ronika, Maria, Agnes, Maria Sturm, Michael, Maria, Josef, Blasius Tarmann, Valentin, Rosa, Maria, Valentin, Aloisia Tavar, Josef, Katharina, Josef, Johann, Katica, Paul, Peter Thaler, Josef, Maria, Agnes, Dorothea, Alfons, Friedrich, Hildegard Tollmaier, Johann, Maria, Marianne, Bartl, Orlitsch Maria, Wieser Anna in Bartl Trabesinger, Dionis, Anna Treiber, Franz, Maria, Franz, Johann, Maria Triesnig, Simon, Katharina, Simon, Franz, Ka-tharina Trunk, Josef, Maria, Anna, Aloisia, Marica, Franz, Josef, Johann Trunk Max, Anna, Johann, Alois Truppe, Franz, Aloisia, Franz, Kaspar, Aloisia Turk, Franz, Johanna, Ludmilla, Johanna, Vinzenz, Vera, Anton Tusch, Anton, Anna, Anna, Barbara, Anton, Maria Umek, Anton, Katharina Urank, Johann, Amalia, Johann, Maria, Katharina, Amalia, Jo-sef, Theresia, Franz, Anna, Danica Urankar, Franz, Anna, Toplitzer Hermine Urschitz, Anton, Agnes, Mathilde, Anton, Johann, Agnes, Franz Unik, Valentin, Paula, Valentin Vauti, Josef, Maria, Maria, Stanislaus, Theresia, Isidor, Ottilie, Levko, Ivanka, Sophie Veli-kogne, Johann, Johanna, Maria Verhnjak, Johann, Juliane, Juliane, Josefa, Maria, Anna Verti, Valentin, Anna, Milka Vidic, Franz, Mathilde, Anna, Franz, Johann, Waller Agnes Vospernik, Barbara, Reginald, Johann, Maria Vrhnjak, Georg, Elisabeth, Betka, Heinrich, Franz, Maria, Georg, Klannik Johann Waldhauser, Franz, Theresia, Theresia, Martina Waschnig, Egydius, Agnes, Egydius, Johann, Katharina, Theresia Waste, Thomas, Ange-la Wastl, Valentin, Maria, Maria, Frieda, Anna, Jakob Wave, Ferdinand, Franziska, So-har Maria Wedenik, Josef, Maria, Theresia, Maria Wieser, Amalia, Amalia, Lubi Mar-tin in Rosalia Wieser, Bartholomus, Anna Wieser, Johann, Anna, Anna, Maria, Magdalena Wieser, Johann, Luzia, Gregor, Ludmilla, Johann, Valentin, Marko, Matthus Winkler, Josef, Rosa Witternik, Lukas Wolte, Johann, Rosalia, Katharina Wrulich, Simon, Magdalena, Magdalena, Maria, Josef, Maria Wutte, Andreas Wutte, Johann, Barbara, Janko, Veronika, Barbara, Katharina Wutte, Josef, Helene, Anna, Helene, Josefine, Friedrich, Mathilde, Rosalia Wutti, Gabriel, Ccilia, Aloisia, Bogomira, Franz, Stanko Zamlek, Ferdinand, Elisabeth, Maria, Gottfried, Christine, Anna, Adela, Ferdinand, Elisabeth, Elisabeth Zimpasser, Alois, Josefa, Johann Zwitter, Johann, Maria, Franz, Stanko, Ma-ria agar, Johann, Antonia, Anton, Sofie, Waldhauser Angela.</p><p>I M E N A I Z S E L J E N C E V ( P o s e z n a m u Z v e z e s l o v e n s k i h i z s e l j e n c e v . e m a n j k a k a k n o i m e , n a m , p r o s i m o t o s p o r o i t e ( r e d a k c i j a @ n e d e l j a . a t ) , d a b o m o s e z n a m d o p o l n i l i . )</p><p>Okraj Velikovec: 93 druin ali 426 oseb Okraj Beljak-deela: 64 druin ali 285 oseb Okraj Wolfsberg: 6 druin ali 35 oseb Okraj mhoro: 6 druin ali 31 oseb Okraj t. Vid ob G.: 2 druini ali 10 oseb</p><p>RehnitzHagenbchach SchwarzenbergFrauenaurachHesselbergBurg Wernfels</p><p>O vem, </p><p> obutka.a n d r e j k o k o t</p></li><li><p>4u V O d N I E S E J</p><p>Spomini so varljivi narekovalci. Vsakdo lahko preveri to spremenljivost ob ivahnem izmenjavanju starih pomnilnikov pri razrednih sreanjih, ko to pomnjenje priara na dan razline variante enega in istega dogodka. e prav pri spominih na prve otroke dni pred sedmimi desetletji se lahko pomeajo resnini dogodki v neko zmes med doivetim in kasneje v pogovorih z vrstniki prisvojenim. Komu, emu verjeti, ko zori spomin, kakor naslavlja slovenski pesnik in tedanji moj sotrpin Andrej Kokot v tabor...</p></li></ul>

Recommended

View more >