přídavná zařízení

Download Přídavná zařízení

Post on 12-Jan-2016

41 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Přídavná zařízení. Tiskárny :. Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače v tištěné podobě. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě vytisknout (nejčastěji na papír). Základní parametry:. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Pdavn zazen

 • Tiskrny :Tiskrny jsou vstupn zazen sloucpro vstup daj z potae v titn podob

  Prostednictvm tiskrny je mon data uchovan doposud v elektronick form vytisknout (nejastji na papr)

 • Zkladn parametry:typ tiskrny (tisku): jehlikov,inkoustov, laserov, s pevnm inkoustem, subliman

  rychlost tisku: poet znak (strnek) vytitnch za jednotku asu (napklad 10 strnek/min)

  cena za vytitnou strnku: je dna cenou listu poadovanho papru cenou a ivotnost tiskov npln (barvc pska, cartridge s inkoustem, kazeta s tonerem atd.)rozlien (kvalita tisku): poet bod, kter je tiskrna schopna vytisknout na jeden palec (udvno v bodech na palec - dpi - Dots Per Inch)

  barevnost: schopnost tisknout pouze ernoble nebo i barevn

  poizovac nklady: cena tiskrny

 • Typ tiskrny : jehlikovJehlikov tiskrny vyuvaj tiskovou hlavu, kter obsahuje sadu pod sebou umstnch jehliek.

  Jednotliv jehliky jsou pipojeny k elektro-magnetm, kter je pi prci (tisku) vysteluj proti barvc psce. Barvc pska pak v danm bod dopadne na papr, kde zpsob mal barevn bod.Jehlikov tiskrny jsou vhodn pouze pro tisk textovch dokument na jejich kvalitu nejsou kladeny pli vysok nroky.

 • Nevhody jehlikovch tiskren:nzk kvalita tiskunzk rychlost (zejmna pi titn gafickch informac)vysok hlunostVhody jehlikovch tiskren:nzk poizovac cenanzk cena za vytitnou strnku (nen zapoteb dn speciln papr)

 • Typ tiskrny : inkoustovU inkoustovch tiskren je tisk provdn pomoc inkoustu, kter je prostednictvm miniaturnch trysek po kapkch vystikovn na papr.

  Inkoust je umstn v mal ndrce (cartridge), kter se pohybuje spolen s tiskovou hlavou.Inkoustov tiskrny jsou nejbnjm typem tiskrny pouvanm v domcnosti.

 • Nevhody inkoustovch tiskren:vysok cena za vytitnou strnkunutnost pouit kvalitnho paprupomrn nzk ivotnost cartridge s inkoustemVhody inkoustovch tiskren:relativn nzk poizovac cenajednoduch monost barevnho tisku (rznobarevn inkousty)pomrn vysok kvalita tisku (je vak siln zvisl na pouitm typu papru)

 • Typ tiskrny : laserovLaserov tiskrny se vyznauj ostrost tisku i jemnost danou vysokm rozlienm. Vstupn strnku zpracovv celou najednou.Technologie vyuv princip statick elektiny.

 • Vhody laserovch tiskren:velmi kvalitn tisk (300, 600, 1200 dpi a vce)vysok rychlost tisku (a 10 strnek za minutu)nevyaduj pouvn specilnho papruNevhody laserovch tiskren:vysok poizovac cena (zejmna v ppad barevnch tiskren)

 • Scanner :Je vstupn zazenJe zazen, s jeho pomoc se digitalizuje obrazov pedloha a pomoc zvltnch typ SW se tato pedloha me dle upravovat

 • Sov karta :Zprostedkuj komunikaci pomoc speciln kabele pro lokln st (LAN)Programov je tato zajitna sovm operanm systmem.

 • Modem :Je zazen uren pro pevdn potaovch dat do signl, kter se daj penet po telefonn lince, a zptn zase signl pevdt do potaovch dat. Modemy se pouvaj ke komunikaci sostatnmi potai, samozejm tak vybavenmi modemy, prostednictvm telefonn st.

 • Zvukov karta :Zvukov karta (sound card) je zazen, kter slou k potaovmu zpracovn zvuku. V zvislosti na sv kvalit (a tm i cen) zajiuje kvalitn zvukov vstup z potae vhodn i pro profesionln ely.

 • Subliman tiskrny Pouvan zejmna pro tisk barevnch fotografi (z digitlnch fotoapart)Pracuj na principu sublimace pevnho inkoustu, kter po zaht pechz do plynn fzeRznou teplotou lze regulovat mnostv sublimujcho inkoustu v danm mstInkoust je dodvn ve form rznobarevnho filmu, kter postupn prochz nad paprem, kde dochz k zaht patinch mst tohoto filmu a tm k nsledn sublimaci

 • Subliman tiskrnyNevhody sublimanch tiskren:nutnost pouit specilnho papruvysok cena za vytitnou strnkupomal tisk (1/4 a 1/2 strnky/min)Vhodou je kvalitn barevn tisk