predstavitveni prospekt programa hauraton

of 12 /12
KS 150 KS 150 KS 150 FASERFIX ® KS 150 OKOLICA NIZKOGRADNJA ŠPORT VODA DEŽJU POKAŽEMO PRAVO POT POPOLNA LINIJA OKOLJU PRIJAZNIH KANALET DELOVANJE IN UČINKOVITOST DRENIRANJA DA ODTECE

Upload: hauraton-doo

Post on 07-Mar-2016

262 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prospekt prikaže glavne sisteme in izbor pravega glede na zahteve uporabnika.

TRANSCRIPT

Page 1: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

KS 150 KS 150 KS 150

FASERFIX ® KS 150

O KO L I C AN I Z KO G R A D N JA Š P O R TVO DA

DEŽJU POKAŽEMO PRAVO POTPOPOLNA LINIJA OKOLJU PRIJAZNIH KANALET

DELOVANJE IN UČINKOVITOST DRENIRANJA

D A O D T E C E

Page 2: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

KS 150 KS 150 KS 150

KANALETE REŠETKE UPORABA

PROIZVOD /ŠIRINA

DRUŽINA MATERIAL OKVIR PADEC TIPINAČIN

PRITRDITVERAZRED

OBREMENITVEPODROČJAUPORABE

FASERFIXSUPER

100, 150, 200, 300, 400 in 500

NIZKO-GRADNJA

beton armiran z vlakni

ojačan jekleni pocinkani

- brez padca- kaskade

- rešetke z regami- GUGI rešetke- poln pokrov- pocinkana mreža

SIDE-LOC+ 8 vijakovna meter

D400-F900

Na območjih z gostim pro-metom, ceste in industrija

FASERFIXKS

100, 150, 200 in 300

NIZKO-GRADNJA

beton armiran z vlakni

ojačan jekleni pocinkaniali nerjaveči

- s padcem- brez padca- kaskade

- rešetke z regami- GUGI rešetke- perforirane

rešetke- mrežaste rešetke- FIBRETEC

rešetke- G-TEC rešetke- polni pokrovi- longitudinalne

rešetke

SIDE-LOC+ ročicain vijak

A15-E600

Na območjih z gostim pro-metom, ceste in industrija

FASERFIXTRAFFICGUGIBLOC

150

NIZKO-GRADNJA

beton armiran z vlakni

ojačan jekleni pocinkaniali nerjaveči

- brez padca- kaskade

- GUGI pokrovprivijačeno in zalito v beton

A15-F900

Na območjih z največjimi obremenit-vami

RECYFIX HICAP

100, 150200, 300in 680

NIZKO-GRADNJA

PE-PPrega iznodularne litine

- brez padca- kaskade

- vzdolžne rege- prečne rege- odprta rega

zalito z betonom

A15-F900

Za območja z občasnim počasnimprometom

RECYFIX PRO

100, 150in 200

OKOLICA PE-PP PE-PP- brez padca- kaskade

- GUGI rešetka- FIBRETEC

rešetka

ročicain vijak

A15-D400

Za območja z občasnim počasnimprometom

RECYFIX PLUS

100, 150200 in 300

OKOLICA PE-PP

ojačan jekleni pocinkaniali nerjaveči

- brez padca- kaskade

- rešetke z regami- GUGI rešetke- perforirane

rešetke- mrežaste rešetke- longitudinalne

rešetke

ročicain vijak

A15-D400

Za območja z občasnim počasnimprometom

KANA-LETE Z REGO

OKOLICA

beton armiran z vlakni in PE-PP

brez- s padcem- brez padca- kaskade

- simetrična rega- asimetrična rega

zalito z betonom

A15-D400

Za območja z občasnim počasnimprometom

IZBIRA LINIJSKIH KANALET HAURATON

2

Page 3: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

KS 150 KS 150 KS 150

RAZREDI OBREMENITEV IN UPORABA V SKLADU Z DIN EN 1433

PODROČJA DEJAVNOSTI

V PRIMERU DVOMA IZBRATI NASLEDNJI VIŠJI RAZRED.

POTRJEVANJE KAKOVOSTIV SKLADU Z DIN EN ISO 9001:2000Kot eno izmed prvih podjetij v gradbeni industriji je HAURATON prejel

certifikat potrjevanj kvalitete v skladu z DIN EN ISO 9001 že leta 1993.

Zahteve glede kakovosti sedanjega DIN EN ISO 9001:2000 ne zajemajo

le izdelkov, temveč celotno podjetje, vključno z razvojem, projektiranjem,

proizvodnjo, montažo in storitvami za stranke.

HAURATONOVO vodenje kakovosti v skladu z DIN EN ISO 9001:2000 za-

gotavlja najvišjo stopnjo zanesljivosti in varnosti za naše stranke.

KATEGORIJA A 15, RAZRED OBREMENITVE 15 kNPrometne površine za izključno uporabo pešcev in kolesarjev.

KATEGORIJA B 125, RAZRED OBREMENITVE 125 kNPešpoti, območja za pešce in podobne površine, parkirišča in parkirne hiše za osebne avtomobile.

KATEGORIJA C 250, RAZRED OBREMENITVE 250 kNCestišča, utrjene bankine, ki niso izpostavljene prometu in podobno, kanalski robnik.

KATEGOTRIJA E 600, RAZRED OBREMENITVE 600 kNObmočja visokih kolesnih obremenitev, npr. pristanišča in industrijske površine.

KATEGORIJA F 900, RAZRED OBREMENITVE 900 kNPodročja, ki so še posebej izpostavljena velikim kolesnim obremenitvam, npr. površine z vozili zračnega prometa.

KATEGORIJA D 400, RAZRED OBREMENITVE 400 kNVozne površine cest, (tudi cest za pešce), utrjene bankine cest kot tudi parkirnih površin dostopnih z vsemi tipi cestnih vozil.

GLAVNA ŽELEZNIŠKA POSTAJA BERLIN, NEMČIJAODVODNJAVANO S HAURATON FASERFIX SUPER KANALETAMI

ZKM/CENTER UMETNOSTI IN MEDIJSKE TEHNOLOGIJE, KARLSRUHE, NEMČIJAODVODNJAVANJE S HAURATON DRAINFIX BLOC SISTEMOM

SEJEMSKI PROSTOR DUNAJ, AVSTRIJAODVODNJAVANO Z RECYFIX KANALETAMI

ESTÁDIO DA LUZ, LIZBONA, PORTUGALSKAODVODNJAVANJE S HAURATON SPORTFIX KANALETAMI

NIZKOGRADNJA

VODA

OKOLICA

ŠPORT

3

Page 4: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

O KO L I C A VO DA Š P O R TN I Z KO G R A D N JA

FASERFIX ® SUPER ZA TEŽEK PROMET NA JAVNIH IN INDUSTRIJSKIH POVRŠINAH Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim jeklenim okvirjem Notranje svetle širine kanalet 100-500 mm

IZBIRA KANALET FASERFIX SUPER notranje širine 100 do 500 mm, razred obremenitve C250-F900

NA HITRO: Kanalete iz betona armiranega

z vlakni, z ojačanim kovinskim

okvirjem, v skladu z EN 1433

Sistem pritrditve rešetk SIDE-LOCK je

enostaven za vgradnjo in nudi prihra-

nek v času in denarju

Uredba EN 1433 zahteva, da imajo

kanalete dovolj veliko stransko

-bočno stabilnost med transportom

in vgradnjo, brez vstavljenih rešetk v

svoje ležišče.

U-oblika profila naših kanalet se je v

vseh letih dokazala za zelo uspešno.

FASERFIX SUPER kanalete so izde-

lane iz betona armiranega z vlakni.

Stranske stene kanalet so enovito

tanke in zelo stabilne - tudi pri krat-

kih vmesnih delih.

Velika izbira širin od 100 do 500 mm

Do razreda obremenitve F 900

4

4

3

1

2

1 Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim multifunkcijskim SIDE-LOCK jeklenim okvirjem, oznake CE in EN 1433

2 Velika izbira različnih tipov rešetk od D400 do F900 s spojnim elementom

3 Peskolov z vedrom za čiščenje

4 Zaključne stene za začetek linije kanalet in zaključne stene z iztokom

FASERFIX SUPER 100

FASERFIX SUPER 150

FASERFIX SUPER 200

FASERFIX SUPER 300

FASERFIX SUPER 400

FASERFIX SUPER 500

razred obrem.F900

razred obrem.E600-F900

razred obrem.E600-F900

razred obrem.D400-F900

razred obrem.D400-F900

razred obrem.D400-F900

4

Page 5: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

ZA TEŽEK PROMET NA JAVNIH IN INDUSTRIJSKIH POVRŠINAH Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim jeklenim okvirjem Notranje svetle širine kanalet 100-300 mm

FASERFIX ® KS

IZBIRA KANALET FASERFIX KS notranje širine 100 do 300 mm, razred obremenitve A15-E600

NA HITRO: Kanalete iz betona armiranega

z vlakni, z ojačanim kovinskim

okvirjem, v skladu z EN 1433

Sistem pritrditve rešetk SIDE-LOCK je

enostaven za vgradnjo in nudi prihra-

nek v času in denarju

Velika izbira širin od 100 do 300 mm

Do razreda obremenitve E600

Zaključne stene za začetek linije

kanalet in zaključne stene z iztokom

4

4

3

1

2

1 Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim multifunkcijskim SIDE-LOCK jeklenim okvirjem, oznake CE in EN 1433

2 Velika izbira različnih tipov rešetk od A15 do E600

3 Peskolov z vedrom za čiščenje

4 Zaključne stene za začetek linije kanalet in zaključne stene z iztokom

FASERFIX KS 100

FASERFIXKS 150

FASERFIXKS 200

FASERFIXKS 300

razred obrem.A15-E600

razred obrem.C250-E600

razred obrem.C250-E600

razred obrem.D400-E600

5

Page 6: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

O KO L I C A VO DA Š P O R TN I Z KO G R A D N JA

FASERFIX ® TRAFFIC GUGIBLOC ZA TEŽEK PROMET NA JAVNIH IN INDUSTRIJSKIH POVRŠINAH Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim okvirjem in pokrovom iz nodularne litine Notranje širine kanalet 150 mm

NA HITRO: Kanalete iz betona armiranega z

vlakni, z ojačanim kovinskim

okvirjem, v skladu z EN 1433

Pokrov z GUGI rešetko iz nodularne

(duktilne) litine razreda obremenitev

F900

Visoka stranska stabilnost kanalet iz

betona armiranega z vlakni

Volumen kanalete kot klasična

kanaleta širine 200 mm

4

4

3

1

2

1 Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim multifunkcijskim SIDE-LOCK jeklenim okvirjem, oznake CE in EN 1433

2 GUGIBLOC pokrov iz nodularne litine GGG 50 razreda obremenitve F900

3 Peskolov z vedrom za čiščenje

4 Zaključne stene za začetek linije kanalet

IZBIRA KANALET FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC notranje širine 150 mm, razred obremenitve F900

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC 150 razred obremenitve F900

6

Page 7: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

SISTEM ODVODNJAVANJA IN ZADRŽEVANJA ZA VELIKE POVRŠINE Kombinacija vtočne kanalete in odvodne cevi notranje širine 100-680 mm

FASERFIX ® HICAP

1 Kanaleta RECYFIX HICAP 100

4 Izvedba T spoja

8 Zaključna stena 100

2 Prehodni element

5 Kanaleta RECYFIX HICAP 200

9 Zaključna stena 680

3 Kanaleta RECYFIX HICAP 150

7 Kanaleta RECYFIX HICAP 680

6 Kanaleta RECYFIX HICAP 300

MOŽNOSTI IZBIRE RAZLIČNIH TIPOV VTOČNE REGE

vzdolžne rege prečne rege odprte rege

NA HITRO: Telo kanalete iz PE-PP za velike

pretoke

Primerno za področja velikih

obremenitev

Za vgradnjo ne potrebujete dragega

dvigala ali strojnih ur mehanizacije

Presek odvodnjavanja 284 - 4150 cm2

Razred obremenitve A15-F900

Štiri različni tipi vtočne rege

45

6

7

9

8

312

RECYFIX HICAP 100tip 265: 184 cm2

tip 365: 284 cm2

RECYFIX HICAP 150tip 380: 460 cm2

RECYFIX HICAP 200tip 465: 790 cm2

RECYFIX HICAP 300tip 750: 1714 cm2

RECYFIX HICAP 680tip 860: 4150 cm2

RECYFIX HICAP kanali so bili testirani v skladu z DIN EN 1433 in so primerni za vgradnjo na površine obremenitvenih razredov od A15 do F900RAZRED D 400 RAZRED E 600 RAZRED F 900

7

Page 8: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

VO DA Š P O R TN I Z KO G R A D N JA

RECYFIX ® PRO REŠITVE ZA OBLIKOVANJE OKOLICE IN POKRAJINE Telo kanalete izdelano iz PE-PP umetne mase s PE-PP okvirjem Notranje svetle širine kanalet 100-200 mm

O KO L I C A

NA HITRO: Telo kanalete izdelano iz PE-PP

umetne mase, rešetka izdelana iz

visoko kakovostnega PA-GF

(poliamid in steklena vlakna)

Drenažni sistem ustreza EN 1433,

razred obremenitve do D 400

Lahek , robusten in enostaven

sistem za vgradnjo

Sistem, ki je v celoti obstojen proti

koroziji

4

4

3

1

2

1 Kanaleta izdelana iz PE-PP materiala, v skladu z EN 1433, CE skladno, z utorom in peresom za točnejšo vgradnjo

2 FIBRETEC® rešetka z regami 9 mm, črna, obremenitev C250

3 Peskolov z različnimi možnostmi priključka na kanalizacijo.

4 Zaključne stene s prednakazanim iztokom

RECYFIX PRO 100raz. obr.B125-C250

RECYFIX PRO 150raz. obr.B125-C250

RECYFIX PRO 200raz. obr.B125-D400

IZBIRA KANALET RECYFIX PRO notranje širine 100 do 200 mm, razred obremenitve B125-D400

8

Page 9: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

REŠITVE ZA OBLIKOVANJE OKOLICE IN POKRAJINE Kanaleta iz umetne mase PE-PP z jeklenim okvirjem Notranje širine kanalet 100 - 300 mm

RECYFIX ® PLUS

4

4

3

1

2

1 Kanaleta iz umetne mase PE-PP z jeklenim okvirjem

2 Izredno številna izbira različnih tipov in materialov rešetk

3 Peskolov z vedrom za čiščenje in prednakazanimi priključki za priklop na kanalizacijo

4 Zaključne stene s prednakazanimi iztoki

NA HITRO: Kanalete iz umetne mase PE-PP v

skladu z EN 1433

Okvir kanalete iz jeklene pocinkane ali

nerjaveče pločevine

Izredno številna izbira različnih tipov

in materialov rešetk

Protivandalna pritrditev rešetk v

kanaleto

Svetle širine kanalet 100-300 mm

Razred obremenitve A15-D400

IZBIRA KANALET RECYFIX PLUS notranje širine 100 do 300 mm, razred obremenitve A15-D400

RECYFIX PLUS 100

RECYFIXPLUS 150

RECYFIXPLUS 200

RECYFIXPLUS 300

razred obrem.A15-D400

razred obrem.A15-D400

razred obrem.A15-D400

razred obrem.A15-D40 0

9

Page 10: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

O KO L I C A VO DA Š P O R TN I Z KO G R A D N JA

KANALETE Z REGO OBLIKOVNO DOVRŠEN PROIZVOD Z VELIKO ZMOŽNOSTJO ODVODNJAVANJANA POVRŠINAH, KJER JE ESTETIKA POMEMBNA Knalate iz betona armiranega z vlakni ali kanalete iz PE-PP Notranje svetle širine kanalet 100 in 150 mm

NA HITRO: Kanalete na voljo v dveh različnih

materialih beton armiran z vlakni in

umetna masa PE-PP

Tudi kanalete z vgrajenim padcem

Rega je lahko simetrična ali

asimetrična, iz pocinkanega jekla ali

nerjavečega jekla

Razred obremenitve je A15-D400

Na voljo tudi revizijski elementi za

namestitev nad mesto iztoka

5

4

3

1

2

1 Kanaleta izdelana iz PE-PP ali betona armiranega z vlakni z utorom in peresom za točnejšo vgradnjo

2 Simetrična ali asimetrična rega izdelana iz pocinkanega ali nerjavečega jekla

3 Peskolov s prednakazanimi iztoki

4 Zaključna stena z iztokom

5 Zaključna stena

IZBIRA KANALET Z REGO notranje širine 100 in 150 mm, razred obremenitve A15-D400

RECYFIX 100

RECYFIX150

FASERFIX100

FASERFIX150

razred obrem.A15-D400

razred obrem.C250-D400

razred obrem.A15-D400

razred obrem.C250-D400

10

Page 11: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

OSTALI PROIZVODI

RECYFIX GREEN STANDARD

LINEFIX

AQUAFIX

TRAVNE REŠETKE ZA LAHKO POVOZNE ZELENE POVRŠINE

• proizvod je lahek, vendar močan ter enostaven in hiter za vgradnjo

• omogoča takojšnje ponikanje

meteorne vode

• površina z vgrajenim proizvodom ima več kot 90% travne površine

UČINKOVITA RAZMEJITEV POVRŠIN V PARKIH IN VRTOVIH

• Neopazna vendar učinkovitaobroba

• Veliko enostavnejša in lažjavgradnja kot betonski robnik

• enostavna izdelava krožnihodsekov

PROGRAM ZA OBDELAVO VODE

• lovilci/separatorji lahkih tekočin, EN 858

• lovilci/separatorji maščob, EN 1825

11

Page 12: Predstavitveni prospekt programa Hauraton

D A O D T E C E

HAURATON D.O.O.

ZBILJSKA CESTA 4

SI-1215 MEDVODE

TEL +386 (0) 1 3617 833

FAX +386 (0) 1 3617 835

[email protected]

WWW.HAURATON.COM 02

/20

13 T

ISK

AN

O V

SL

OV

EN

IJI

VS

E S

KIC

E, M

ER

E I

N M

AS

A S

O

NE

OB

VE

ZU

JO

ČI!

PR

IDR

ŽU

JE

MO

SI

PR

AV

ICO

DO

TE

HN

IČN

IH

SP

RE

ME

MB

ZA

RA

DI

IZB

OL

AV

!

DA zanimamo se za:

Predstavitev

Telefonski klic

Ponudbo

Obisk gradbišča

Ime

Priimek

E-pošta

GSM

Telefon

Strinjam se, da mi po e-pošti pošljete informacije o ponudbi Hauraton

FAX odgovor nam pošljite na številko: 01 361 78 35 ali [email protected]