pravo u energetici/pravo energetike

of 21 /21
Pravo u energetici/Pravo energetike Dr Branislava Lepotić Kovačević, Direktor funkcije za pravne poslove, JP Transnafta Pančevo

Author: lamliem

Post on 28-Jan-2017

247 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pravo u energetici/Pravo energetike

  Dr Branislava Lepoti Kovaevi,

  Direktor funkcije za pravne poslove,

  JP Transnafta Panevo

 • 2

  Pravo u energetici / Pravo energetike

 • Pojam prava energetike

  pravo energetike

  je skup pravnih normi

  i stvarnog ljudskog ponaanja,

  koji reguliu pravne odnose

  proizvodnje, prevoza, prodaje i korienja

  energije i energenata

  3

 • geografski neravnomeran raspored izvora energije

  potreba razmene energije i energenata

  specijalna uloga energije u formiranju nacionalnog proizvoda i zaposlenosti kao i kvaliteta ivota

  nastanak meunarodnih organizacija

  stvaranje multinacionalnih kompanija

  razvoj energetskih mrea (povezivanje nacionalnih mrea i interkonektivni vodovi)

  razvijanje trinih, profesionalnih i istraivako-razvojnih institucija

  4

  Pravo energetike

 • Pravo energetike - kao meunarodna oblast prava -

  5 Eni,World Oil and

  Gas Reserves

  2001

 • 6

  Pravo energetike - kao meunarodna oblast prava -

 • 7 Eni,World Oil and

  Gas Reserves 2001

  Pravo energetike

  - kao meunarodna oblast prava -

 • 8

  Pravo energetike - kao meunarodna oblast prava -

 • 9

  Pravo energetike - kao meunarodna oblast prava -

 • nacionalno pravo

  meunarodno pravo

  meunarodno javno pravo

  meunarodno privatno pravo

  10

  Pravo energetike kao oblast prava

 • 11

  zakoni i podzakonski propisi

  opti akti energetskih subjekata

  ugovori = opti uslovi poslovanja

  poslovni obiaji

  sudska praksa

  pravna nauka

  Izvori prava energetike odnosno prava u energetici

 • 12

  Zakon o zatiti ivotne sredine, Zakon o zatiti prirode, Zakon o zatiti vazduha,

  Zakon o stratekoj proceni uticaja, Zakon o proceni uticaja na ivotnu sredinu, Zakon o upravljanju otpadom

  MEUNARODNI PROPISI REPUBLIKE SRBIJE

  Zakon o poljoprivrednom zemljitu

  Zakon o javnim preduzeima Zakon o JPP i koncesijama

  Zakon o komunalnim delatnostima

  ZAKON O ENERGETICI

  Zakon o privrednim drutvima

  Zakon o umama

  Zakon javnoj svojini Zakon o planiranju i izgradnji

  Zakon o nadlenostima

  APV

  Zakon o vodama Zakon o rudarstvu

  i geolokim istraivanjima Zakon o

  obligacionim odnosima

  Izvori prava energetike

 • Predmet prava energetike: korienje prodaja p r e v o z energija proizvodnja energenti - - - - - - - Specijalne odredbe o privrednim

  subjektima proizvodnja energenat

  rudarstvo

  13

  Predmet prava energetike i primena prava u energetici:

  Pravo u energetici prilikom: korienja prodaje p r e v o z a energije proizvodnje energenti - - - - - - - Opte statusne odredbe o

  privrednim subjektima

 • 14

  Pravo energetike i javna dobra

 • skup svih pojmova prava energetike

  koji funkcionalno zatvara okvir prava energetike

  kao posebne oblasti prava:

  energetski subjekti

  obavljajui energetske delatnosti

  povodom objekata prava energetike

  stupaju u odnose

  odreene instrumentima prava energetike

  potujui principe prava energetike

  15

  Pravni instituti prava energetike

  Politike Strategija

  Akcioni planovi Propisi

  Regulacija Ugovori

 • Zadatak

  stvaranje pravnog i ekonomskog okvira

  za regulaciju energetskih mrea

  za prevoz elektrine energije i prirodnog gasa

  a sve u skladu sa propisima Evropske unije

  kojima se ureuju pravila unutranjeg trita

  elektrine energije i prirodnog gasa

  16

  Ugovor o osnivanju Energetske zajednice

 • pravo elektrine energije gasno pravo naftno pravo obnovljivi izvori energetska efikasnost ivotna sredina konkurencija socijalna pitanja sigurnost snabdevanja investicije reavanje sporova

  obnovljivi izvori energije

  energetska efikasnost

  ODRIVOST

  zdrava ivotna sredina

  Oblasti delovanja Enegetske zajednice

 • 18

  Ugovor o osnivanju Energetske zajednice

 • Pravo energetike i izgradnja objekata

 • Vrste investicionih sporova u oblasti energetike: drava - meunarodna organizacija

  drava - drava

  Investitor - drava

  Investitor investitor

  Procedure za reavanje sporova: podstiu razvoj odnosa poverenja u meudravnim sporazumima bezuslovna obaveza drava

  potpisnica da primene procecure predstavlja reosiguranje za investitore u sluaju spora + nain zatite interesa investitora

  20

  Sporovi u oblasti prava energetike

 • predmet oblast energetike

  tehnologije dugorone nepovratan izbor

  nisu neutralne vezane za sutinu drutva

  odluke opredeljuju odrivu budunost

  odnosi sloeni uvek vezani za javni domen

  21

  Izvor: Lora Nader, profesor, dsek za antropologiju Univerziteta Kalifornije, Berkli, u eseju u poblikaciji UNDP Energija kao instrument socio-ekonomskog razvoja, Njujork, 2002 - Korice publikacije UNDP Zaglavljeni u prolost energija, ivotna sredina i siromatvo u Srbiji i Crnoj Gori, CeSID, Beograd, 2007

  Umesto zakljuka - znaaj prava energetike