případová studie q cargo, s. r. o. erp pro spolehlivou přepravu. · případová studie q...

of 2 /2
Případová studie Q CARGO, s. r. o. ERP pro spolehlivou přepravu. „Velmi důležitou vlastností tohoto systému je i spolehlivost – za celou dobu užívání se nám nestalo, že by z důvodu nějaké chyby přestal fungovat.“ Pavel Ženata, jednatel společnosti assecosolutions.com

Author: others

Post on 04-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Případová studie

  Q CARGO, s. r. o.ERP pro spolehlivou přepravu.

  „Velmi důležitou vlastností tohoto systému je i spolehlivost – za celou dobu užívání se nám nestalo, že by z důvodu nějaké chyby přestal fungovat.“

  Pavel Ženata, jednatel společnosti

  assecosolutions.com

 • Komplexní přepravní servis. To je v kostce náplň činnosti společ-nosti Q CARGO. Každé svěřené zásilce se zde věnuje maximální péče, přičemž prioritou je spolehlivost a kvalita. Od roku 2005 lidem z Q CARGO v plnění jejich priorit pomáhá informační sys-tém HELIOS Orange z produkce Asseco Solutions.

  Společnost Q CARGO vznikla v roce 2003. Zatímco dnes se za-bývá nákladní silniční dopravou, původně šlo o čistě spediční firmu. Ta úspěšně rostla, a tak později nakoupila vlastní vozidla, aby mohla zákazníkům zajišťovat spolehlivé a flexibilní služby.

  „Důvodem k pořízení ERP v roce 2005 pro nás byla efektivita prá-ce,“ říká Pavel Ženata, jednatel Q CARGO. „Chtěli jsme mít vše po-třebné v rámci jednoho softwaru a nedělat různé činnosti v odliš-ných programech. Vedeme v něm samozřejmě účetní a mzdovou agendu, fakturaci a pro naši práci nejdůležitější modul Přepravní služby. Momentálně máme sedm uživatelů. S HELIOSEM jsme byli od začátku spokojeni, protože uměl a dělal přesně to, co jsme od něj očekávali. Velmi důležitou vlastností tohoto systému je i spo-lehlivost – za celou dobu užívání se nám nestalo, že by z důvodu nějaké chyby přestal fungovat,“ konstatuje Pavel Ženata.

  Avšak začátkem roku 2018 obchodní zástupce Asseco Solutions informoval Pavla Ženatu o možnosti přejít na novou edici oblíbe-ného systému s názvem iNUVIO. S tím, že pokud jsou ve firmě spokojeni se stávajícím systémem, bude se jeho lidem i jemu sa-motnému s novou edicí pracovat ještě komfortněji.

  „Byli jsme pozváni na seminář, kde nás s novým HELIOS Orange podrobně seznámili. Jeho funkce i způsob práce s ním nás zau-jaly, a tak jsme se přímo na místě domluvili na schůzce k předve-dení systému v provozu a zodpovězení podrobnějších dotazů,“ vzpomíná Pavel Ženata a dodává: „Systém se nám opravdu líbil, a tak jsme zhruba v polovině května 2018 podepsali dodatek ke smlouvě, který říkal, že naše firma bude migrovat na HELIOS Orange edice iNUVIO. Vše pak mělo rychlý průběh – migrace byla dokončena do konce května.“

  Vědět, co kde najdete„Migrace proběhla v podstatě velmi jednoduše,“ ohlíží se za ce-lou akcí jednatel Q CARGO. „Bylo nám zasláno nové licenční číslo, které stačilo zadat do systému, stáhnout update a systém zaktuali-zovat. Aktualizace na iNUVIO se v podstatě nijak nelišila od běžné aktualizace HELIOSu, a to ani časově. Jediný rozdíl byl právě jen v zadání licenčního čísla. Na aktualizaci jsme si vyhradili celé od-poledne, ale do 20 minut bylo vše hotovo bez jakýchkoliv potíží.“

  Největší změnou bylo podle něj rozmístění ovládacích prvků, s nímž se více či méně potýkal každý ve firmě. V prvních dnech

  si každý průběžně nastavoval své uživatelské menu a následně všichni fungovali jako dříve. Základní zvykání na nový systém tedy netrvalo déle než pár dní. „Nicméně je důležité vědět, kde co najdete, a uživatelské menu si přizpůsobit,“ dodává.

  Na otázku, na jaké úrovni byla podpora uživatele dodavatelem při řešení problémů, odpovídá Pavel Ženata s úsměvem: „To nemohu hodnotit, protože se u nás žádné problémy spojené s migrací nevyskytly. Celý proces jsem měl na starosti já a řešil jsem jej s panem Pejšou z Asseca, který mi s licenčním číslem poslal stručný návod na aktualizaci a domluvil možnost telefo-nické konzultace na dobu instalace. Náročné to skutečně nebylo. Nehledě k tomu, že před migrací jsem si prošel videa o iNUVIO na YouTube, stejně tak jsem s některými seznámil ostatní pracov-níky. Tato výuková videa považuji za velmi důležitá, protože po aktualizaci systému nejste v úplně cizím prostředí a můžete si následně podle nich osvojit nastavení HELIOSu, vlastních ikonek atd. To považuji za velké plus.“

  Více informací najednouPo bezmála roce práce s novou edicí je jednatel s volbou spo-kojen. Podle jeho slov edice iNUVIO ve svém základu funguje shodně s předchozí verzí, ale navíc obsahuje některé doplňky, jako například možnost psát komentáře k jednotlivým zázna-mům. Největší změnou pro uživatele je podle něj samozřejmě moderní vzhled a změna ovládání.

  „Možnosti personifikace vzhledu a ovládacích prvků přinášejí i větší přehlednost – na obrazovce můžete vidět více informací najednou a každý uživatel navíc může systém barevně či roz-ložením ovládacích prvků přizpůsobit svým potřebám,“ hodnotí s odstupem. „Nenašli byste u nás dva uživatele, kteří mají nasta-vené stejné barevné téma. Myslím si však, že do budoucna by jistě nebylo na škodu rozšířit například možnosti dashboardu.“

  Asseco Solutions, a. s.

  Zelený pruh 1560/99

  140 02 Praha 4

  [email protected]

  www.assecosolutions.com

  +420 244 104 111

  +420 244 104 444