poradnik dla programowców obozu kopia

Download Poradnik dla programowców obozu kopia

Post on 22-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Cele wypisane przez kadr na spotkaniu programowym: Rozwijanie kreatywnego mylenia u harcerzy, Ksztatowanie zaradnoci yciowej, Rozwijanie sprawnoci fizycznej harcerzy, Zaszczepienie i propagowanie idei pracy nad sob Uksztatowanie wasnego systemu wartoci opartego na Prawie Harcerskim Doskonalenie techniki harcerskiej Zdobywanie stopni i sprawnoci, Podsumowanie roku harcerskiego Powrt do korzeni harcerstwa, zwikszenie wiedzy na temat powstania harcerstwa

 • 1. Przygotowywanie i prowadzenie zaj programowych dla caego obozu. 2. Nadzr nad zajciami prowadzonymi w druynach. 3. Przygotowywanie rozkazw dziennych. 4. Przygotowywanie dyplomw i nagrd za konkurencje obozowe. 5. Udzia w odprawach i informowanie opiekunw oraz zastpowych o przyszych zajciach programowych (z wyprzedzeniem umoliwiajcym przygotowanie do zaj). 6. Podsumowywanie zaj odbytych. 7. Kontrola nad opiekunami i zastpowymi w zakresie przygotowa podlegym im jednostek do zaj programowych. 8. Dokonywanie niezbdnych uzgodnie z podmiotami zewntrznymi, przy udziale ktrych prowadzone s niektre zajcia programowe. 9. Prowadzenie biecej dokumentacji programowej w ksice pracy obozu.

  10. Opracowanie sprawozdania z realizacji programu obozu.

 • Charakterystyka tematyki obozu:

  Akademia Pana Kleksa tematyka obozu oparta bdzie o ksik Akademia Pana Kleksa, harcerze wciel si w uczniw Akademii, kadego dnia bd pdrowa do innej bajki przez magiczne wrota stojce w samym centrum obozu. Zastpy w namiotach bd ze sob rywalizoway o miano najlepszych klas w Akademii

  Poprzez zajcia ruchowe, manualne oraz liczne wyjcia w teren harcerze i harcerki doskonal swoje techniki harcerskie, a poprzez zabaw i rywalizacj zdobywaj now wiedz harcersk oraz wiedz dotyczca bajek z dziecistwa. Nazewnictwo obozowe osb: Komendant Pan Kleks wystpujcy tylko na pocztku i na kocu obozu, Programowiec Pisarz, posta ktra nie wystpuje w bajce, kadego ranka wprowadza w histori, a na koniec dnia koczy bajkowy dzie opowiadajc jedn swoj powie z magicznej, nieznanej nikomu ksiki, Kwatermistrz Golarz Filip dostarcza piegi na spotkania Akademii, zajmuje si sprawami porzdkowymi, Obony Szpak Mateus, Rada obozu Samorzd Akademii. Totemy:

  S to elementy charakterystyczne dla kadej z klas, ktre bd odzwierciedleniem ich obrzdowoci. Kada z klas (namiotw) musi te stworzy swoj nazw oraz wybra jeden kolor z puli kolorw. Urzdzenia obozowe: Tablica informacyjna w gwnym miejscu obozu, w ksztacie kleksa, Plac apelowy w podobozach (Hufiec Golub-Dobrzy, Hufiec Toru) z flag, Magiczne wrota wprowadzajce w wiat bajek. Wspzawodnictwo midzy klasami (namiotami): 1. Wykonanie totemw obozowych, pomysowo w wymylaniu nazw, 2. Ocena kocowa druynowego (czyli postawa harcerska na obozie zastpu, wsppraca w zastpie, pomoc sobie wzajemnie), 3. Porzdek w namiotach zastpw, 4. Realizacja zada dla zastpw podczas trwania obozu. Poczta obozowa:

  Szpak Mateusz bdzie przyjmowa listy od obozowiczw i rozdawa na codziennych apelach. Skrzynka bdzie wisiaa w gwnym miejscu obozu przez cay czas trwania obozu.

 • Popularne formy zaj na obozie harcerskim: - Festiwal piosenki obozowej,

  - Robinsonada (nocleg poza obozowiskiem),

  - Bieg harcerski na stopnie,

  - Gieda sprawnoci (z moliwoci zdobycia sprawnoci), - Caodniowa wycieczka do pobliskiej miejscowoci, - Olimpiada sportowa,

  - Samarytanka poczona z symulacj, - Warsztaty umiejtnoci (propozycja warsztatowa z rnymi tematycznymi warsztatami)

 • Obz druyn Hufca ZHP Toru i Szczepu Harcerskiego z Golubia-Dobrzynia

  Plan Pracy podobozu ______(tu wpisa nazw podobozu)

  Rekowo 3-16.08.2011

  Zajcia wsplne caego obozu

  Wycieczki obozu cao

  Zajcia realizowane w podobozie Jeli istniej w podobozie zajcia druyn, gdzie kada druyna organizuje swj blok programowy, zrobi tyle kratek ile posiadamy druyn i kadej druynie nada kolor.

  Data,

  dzie tygodnia.

  Temat

  przewodni

  dnia.

  Pora dnia

  Temat Zaj: (starajcie si by kade zajcia miay

  swj tytu, jak na przykad pierwsze ognisko: pocztek

  wielkiej przygody itp.)

  Forma Pracy: (najwaniejsza rubryczka, tu opisujecie swoje zajcia jak najbardziej zrozumiale, nie musz

  to by wielkie wywody, ale np.: Opis pierwszego ogniska: Ognisko integracyjne,

  majce na celu poznanie si, poznanie swoich rodowisk, ich obrzdowoci, czonkw, czyli zaczynamy nasz 14 dniow podr

  dookoa wiata)

  Odpowiedzialny: (osoba od ktrej mona

  wymaga konspektw, z ktr kontaktowa si bdziemy w

  ramach niejasnoci zaj.)

  03.08.2011

  roda Do obiadu

  Po poudniu wieczorem

  04.08.2011 Czwartek

  Do obiadu Po poudniu Wieczorem

 • Obz druyn Hufca ZHP Toru i Szczepu Harcerskiego z Golubia-Dobrzynia 3-16.08.2011 Rekowo

  Prowadzcy: Druyna: Temat zaj: Dla kogo:

  Data: Blok programowy: Czas trwania zaj: Miejsce:

  Cele: Zamierzenia:

  Harmonogram zaj:

  Lp. Tre Forma Osoba odpowiedzialna

  Czas

  (min)

  Materiay programowe

  Uwagi

  1.

  Materiay programowe: Zaczniki: