ponedjeljak utorak srijeda petak Četvrtak

Click here to load reader

Post on 28-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1
BO 1 (Rooseveltov trg 6, prizemlje desno) Raspored odravanja ispita akad. g. 2021./2022.
PONEDJELJAK 22.11.2021.
UTORAK 23.11.2021.
SRIJEDA 24.11.2021.
ETVRTAK 25.11.2021.
PETAK 26.11.2021.
9-10
Benkovi, iki, Oršoli, ANIMALNA FIZIOLOGIJA PDS-MB, 3. g. Benkovi, iki FIZIOLOGIJA OVJEKA, BK, 4. Benkovi, Lisii RADIOBIOLOGIJA Izb. PDS-MB, 3. g. DS-ZOOK,1.,2. g.
Lajtner, Maguire OPA ZOOLOGIJA PDS-B, 1. g.
Kora
Lisii, Benkovi, Blaevi PRIMIJENJENA ANIMALNA FIZIOLOGIJA Izb. DS-EB 1. g. DS-MB 1. G.
10-11
11-12
Benkovi, iki FIZIOLOGIJA ENDOKRINOG SUSTAVA Izb. DS-MB, 1. g. iki, Benkovi, Kneevi
OSNOVE PATOFIZIOLOGIJE Izb.
DS-EB, 1. G. Mod FIM
Kneevi MOLEKULARNA PATOLOGIJA Izb. DS-EB , 2. g. Mod FIM Benkovi, iki IMUNOST, BOLEST I GLOBALNO ZDRAVLJE Izb. BK 4. G.
Oršoli IMUNOLOGIJA TUMORA I METASTAZA Izb. DS-EB, 1. g. Mod: FIM Oršoli IMUNOLOGIJA I IMUNOGENETIKA PDS-MB, 3. g., DS-EB, 1. g. Mod: FIM Oršoli IMUNOLOGIJA Izb., BK, 5. g. Oršoli MOLEKULARNA ONKOLOGIJA Izb. DS-EB, 1. g. Mod: FIM Oršoli OPA ONKOLOGIJA Izb. DS-MB, 1. g. DS-EB, 1. g. Mod: FIM
Oršoli KOMPARATIVNA IMUNOLOGIJA Izb. DS-EB, 1. g. Mod: FIM Oršoli, Lisii, Blaevi LABORATORIJSKE IVOTINJE U BIOLOŠKIM ISTRAIVANJIMA Izb. PDS-MB, 2. g. PDS-B, 3. g Lisii, Blaevi LABORATORIJSKE IVOTINJE U ZNANOSTI Izb. DS-EB, 1. G. Mod FIM
Blaevi, Erhardt NEUROIMUNOLOGIJA Izb. DS-EB,2. g. Mod: FIM Blaevi BIOETIKA Izb. DS-EB Mod FIM, 1. g.
Erhardt ZDRAVSTVENI ODGOJ BK, 4. g.
12-13
13-14
Varošanec, Škari GOVORNIŠTVO ZA NASTAVNIKE BK
4. g.
DS-EB, 1. g. Mod FIM
iki, Oršoli, Benkovi FIZIOLOŠKI MEHANIZMI U TOKSIKOLOGIJI Izb. DS-EB, 1. g. Mod: FIM iki
Galov, Radosavljevi OSNOVE MOLEKULARNE EKOLOGIJE Izb. DS-EZP, 2. g. Galov METODE U IMUNOLOGIJI DS-EB, 1. g. Mod: FIM
Vlahoviek RAUNALNA GENOMIKA, STROJNO UENJE I STATISTIKA, ALGORITMI I PROGRAMIRANJE, STRUKTURNA RAUNALNA BIOFIZIKA
14-15
2
FIZIOLOGIJA METABOLIZMA I BIOENERGETIKA Izb. DS-EB Mod FIM, 2.g. iki, Benkovi TOKSIKOLOGIJA OKOLIŠA DS-ZOOK, 1., 2. g.
DS-MB 2.g. Mod: RB Vlahoviek BIOINFORM. Izb. DS-MB, 1. g. BK 5. G.
15-16 Tadi, Lisii PONAŠANJE IVOTINJA Izb. DS-EZP, 1. g. DS-EB, 1. g. Mod ZOO Tadi, Hranilovi ANIMALNA FIZIOLOGIJA PDS-B, 3. g. Tadi EKOFIZIOLOGIJA IVOTINJA Izb. DS-EB, 1. g. Mod: FIM i ZOO
Miliša NAELA I METODOLOGIJA ZNANSTVENOG RADA U ZNANOSTIMA O OKOLIŠU DS-ZOOK, 1. g. Miliša NAELA METODOLOGIJE ZNANSTVENOG RADA Izb. DS-EB, 2. g. Mod: BOT, ZOO Miliša ENERGETIKA EKOSUSTAVA DS-EZP, 1. g. DS-ZOOK 1. g. M. Miliša ISTRAIVAKI ZADACI U NASTAVI BIOLOGIJE Izb. BK 3.g.
Ivani Bae
MOLEKULARNA GENETIKA Izb.
Studenti kemije Ivani Bae MOLEKULARNA GENETIKA PDS-MB, 3. g. Ivani Bae MOLEKULARNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA BK 3. g.
16-17
17-18
18-19
19-20
3
BO 2 (Rooseveltov trg 6, dvorišna zgrada, polukat) Raspored odravanja ispita akad. g. 2021./2022.
PONEDJELJAK 22.11.2021.
UTORAK 23.11.2021.
SRIJEDA 24.11.2021.
ETVRTAK 25.11.2021.
PETAK 26.11.2021.
Balen
METODE ISTRAIVANJA PROTEINA Izb. PDS-MB, 3. g. Balen, Cindri UVOD U PROTEOMIKU Izb.
DS-MB, 1. g.
Ternjej, Mihaljevi, Ivkovi BIOLOGIJA ONEIŠENIH VODA DS-EZP, 1. g.Mod: Kopn. vode
Ivkovi
Klobuar EKOTOKSIKOLOGIJA DS-EZP, 1. g.
Hranilovi NEUROFIZIOLOGIJA I ENDOKRINOLOGIJA DS-EB, 1. g. Mod: FIM Hranilovi NEUROFIZIOLOGIJA Izb. DS-MB, 2. g. Hranilovi, Galov, Lisii TEMELJI ANIMALNE FIZIOLOGIJE DS-ZOOK, 1. g.
10-11
11-12
Jalšovec TEMELJI ANATOMIJE OVJEKA Izb. BK., 3. g. Jalšovec ANATOMIJA OVJEKA Izb. PDS-B 2.G. PDS-MB 2. G.
Vidakovi-Cifrek FIZIOLOGIJA BILJA PDS-MB, 2.g. Radi Brkanac
EKOTOKSIKOLOGIJA BILJA Izb.
DS-ZOOK, 1. g. Tkalec FIZIOLOGIJA BILJA PDS-B, 3.g. Radi Brkanac FIZIOLOGIJA BILJA BK, 4. g.
Radi Brkanac OSNOVE FIZIOLOGIJE BILJA DS- ZOOK 1. g. Vidakovi-Cifrek, Tkalec FIZIOLOGIJA STRESA I OBRAMBENI MEHANIZMI BILJAKA Izb. DS-EB, 2. g. Mod: BOT Vidakovi-Cifrek, Tkalec, Peharec Štefani REGULACIJSKI MEHANIZMI U FOTOSINTEZI Izb. DS-MB, 2. g. Vidakovi-Cifrek, Tkalec
Graan OSNOVE HISTOLOGIJE I EMBRIOLOGIJE BK, 1. g. Graan HISTOLOGIJA I HISTOKEMIJA Izb. PDS-B, 2. g. PDS-MB, 2. g. Graan RAZVOJNA BIOLOGIJA IVOTINJA Izb. DS-EB, 1. g. Mod: ZOO Graan, Leljak-Levani BIOLOGIJA RAZVOJA PDS-MB, 3.g. Leljak-Levani METODOLOGIJA ZNANSTVENO- ISTRAIVAKOG RADA DS-MB, 1. g. DS-EB, 2. g. Leljak-Levani MEHANIZMI BILJNOG RAZVITKA DS-MB, 1. g. DS-EB Mod BOT, 1. g.
Urli
BIOLOGIJA MATINIH STANICA Izb. DS-MB 2. g. Urli
RADIONICE U STANINOJ BIOLOGIJI I GENETICI Izb. BK 4. g.
12-13
4
METABOLIZAM BILJAKA U STRESNIM UVJETIMA Izb. PDS-MB,3. g. Radi Brkanac FIZIOLOŠKI UINCI BILJNIH
SPOJEVA I EKSTRAKATA Izb. DS-EB 2 g. Mod: BOT
13-14
Ljubin Golub PSIHOLOGIJA UENJA I POUAVANJA Izb. BK 1. g.
Šmit UVOD U PROSTORNO PLANIRANJE PDS-ZOOK 2. g.
Sirovina IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U BIOLOGIJI Izb. BK, 2. i 5. g. Radanovi, Sirovina IZVANUIONIKA NASTAVA BIOLOGIJE Izb. BK, 4. g.
14-15
15-16
Štulhofer
BK 4. g.
Radanovi METODIKA NASTAVE BIOLOGIJE BK, 4. g. Radanovi TEMELJNA VJEŠTINA POUAVANJA BIOLOGIJE Izb. BK 4.G. Radanovi METODIKA PRAKSA NASTAVE KEMIJE I BIOLOGIJE BK, 5. g. Škori, Radanovi DRUŠTVENO KORISNO UENJE U BIOLOGIJI DS-EZP 2. G. Radanovi, Serti Peri UENJE S RAZUMIJEVANJEM UZ UMREAVANJE BIOLOŠKOG ZNANJA BK 2. G.
16-17
17-18
18-19
19-20
5
BO 3 (Rooseveltov trg 6, dvorišna zgrada, polukat) Raspored odravanja ispita akad. g. 2021./2022.
PONEDJELJAK 22.11.2021.
UTORAK 23.11.2021.
SRIJEDA 24.11.2021.
ETVRTAK 25.11.2021.
PETAK 26.11.2021.
Krajai, Hrenovi, Ivankovi MIKROBIOLOGIJA PDS-B, 1. g.zoldoš Krajai, Škori BAKTERIOLOGIJA I VIROLOGIJA PDS-MB, 2. g.
Krajai, erni VIRUSI I SUBVIRUSNI PATOGENI Izb. DS-EB, 2. g. Mod: FIM Krajai DODATNA POGLAVLJA IZ MIKROBIOLOGIJE Izb. BK, 4. g.
Malenica
OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE Izb. DS MB 1. g. Matuli, Vojta MOLEKULARNA BIOLOGIJA STANICE DS-MB,1. g. Bauer, Matuli KULTURA ANIMALNA I BILJNIH STANICA PDS-MB, 2. g. PDS-B, 3. g. Gajovi, Matuli MODELNI ORGANIZMI U MOLEKULARNOJ BIOLOGIJI Izb. PDS-MB, 2. g. PDS-B, 3. g.
Plenkovi-Moraj, Špoljar PLANKTON SLATKIH VODA Izb. DS-EZP, 1. g. Lajtner, Špoljar NACIONALNI PARKOVI Izb. PDS-ZOOK, 2.g. BK 2, g. Špoljar LIMNOLOGIJA Izb. DS-EZP 1. g. Špoljar PRIMIJENJENA LIMNOLOGIJA DS-ZOOK, 2. g. Lajtner MALAKOLOGIJA Izb. BK 5. g. DS-EB, 2.g. Mod: ZOO Špoljar, Miliša INVERTEBRATA / ZOOLOGIJA 2 (Beskraljenjaci) Izb. PDS-ZOOK, 2.g. PDS-MB, 2. g. Špoljar, Miliša BESKRALJENJACI PDS-B, 2. g.
Mustafi OSNOVE ZAŠTITE PRIRODE Izb. PDS-B, 2. g. Mustafi ZAŠTITA PRIRODE PDS-ZOOK, 3. g. Mustafi KRALJEŠNJACI BK, 3. g. Mari KRALJENJACI PDS-B, 3. G. Kralj ORNITOLOGIJA Izb DS-EB,2.g. Mod: ZOO
Draina OSNOVE BIOLOGIJE PDS-ZOOK, 1. g. Draina FILOGENIJA I SISTEMATIKA IVOTINJA DS-EB, 1. g. BK, 5. g. Izb. Draina OSNOVE BIOLOGIJE (Geolozi)
10-11
11-12
Mihaljevi OPA EKOLOGIJA (za studente Fizikog odjeka) Mihaljevi EKOLOGIJA Izb. PDS-MB, 3. g Mihaljevi OPA EKOLOGIJA PDS-ZOOK, 2.g. Mihaljevi OPA EKOLOGIJA
Matonikin Kepija, Gligora Udovi EKOLOGIJA PROTISTA Izb. DS-ZOOK, 1. g. Plenkovi-Moraj, Matonikin Kepija PROTISTA PDS-ZOOK, 1.g.
Plenkovi-Moraj ALGE I UENIKI PROJEKTI Izb. BK 4. g.
Bosak MIKROBIOLOGIJA EKOSUSTAVA Izb. PDS-B, 2. g. PDS-MB, 2. g.
Buj EKOLOGIJA KOPNENIH KRALJEŠNJAKA DS-EZP, 1. g.Mod: Kopno
Ilakovac Kveder BIOMEMBRANE Izb. DS-MB, 2. g.
12-13
6
Urli, Kora METODE ISTRAIVANJA U MOLEKULARNOJ BIOLOGIJI DS-MB, 1. g.
utini PRIMIJENJENA ALGOLOGIJA Izb. DS-EB, 1. g. Mod BOT utini ALGE I GLJIVE BK, 2. g.
Bosak MIKROBIOLOGIJA PELAGIJALA
Ljubeši, Matonikin Kepija EKOLOGIJA PROTISTA, DS-EZP, 1. g.
Ljubeši, Matonikin Kepija PROTISTA
Vojta
OSNOVE GENETIKOG
ININJERSTVA Izb.
PDS-B, 3. g. Vojta POPULACIJSKA GENETIKA Izb. DS-EB, 1. g. DS-MB, 2. g.
Grubi TRANSPLANTACIJSKA IMUNOLOGIJA Izb. DS-EB, 1.g. Mod: FIM
14-15
15-16
Hrenovi, Ivankovi
(šumari)
Garaši, Serti Peri ODRIVI RAZVOJ U NASTAVI PRIRODOSLOVLJA Izb. BK, 5. g. Serti Peri, Bojani Obad, Šitaroci URBANA EKOLOGIJA DS-EZP 2. G.
Marinculi PARAZITOLOGIJA DS-EB, 1.g. Mod: FIM, ZOO
16-17
18-19
19-20
7
Raspored odravanja ispita akad. g. 2021./2022.
PONEDJELJAK 22.11.2021.
UTORAK 23.11.2021.
SRIJEDA 24.11.2021.
ETVRTAK 25.11.2021.
PETAK 26.11.2021.
Kuini, Previši EKOLOGIJA KUKACA DS-EZP, 1. g. Mod: Kopno
Ljubeši, Krui BIOLOŠKA OCEANOGRAFIJA PDS-B, 2. g. Krui BIORAZNOLIKOST MORA DS-EZP, 1. g. Mod: More Krui GOSPODARENJE MOREM I ZAŠTITA PDS-ZOOK, 3. g. DS-EZP, 2. g.
Klobuar, Štambuk EVOLUCIJA ORGANSKIH SUSTAVA IVOTINJA Izb. DS-EB, 1.g. Mod: ZOO Klobuar, Maguire OPA ZOOLOGIJA BK, 1.g
Zanella VERTEBRATA PDS-ZOOK, 2.g. Zanella ZOOLOGIJA 3 (KRALJENJACI) Izb. PDS-MB, 3. g.
Ternjej ŠKOLSKI VIVARIJ Izb. BK, 5. g.
10-11
11-12
Besendorfer, Malenica GENETIKA PDS-MB, 2. G
Franjevi EVOLUCIJSKA BIOLOGIJA PDS-MB, 3. g. Franjevi BIOLOŠKA EVOLUCIJA PDS-B, 3. g.
Franjevi MOLEKULARNA EVOLUCIJA DS-EB, 1 g. Mod: ZOO
Buj, Brigi, Serti Peri, Krui RAZNOLIKOST FAUNE HRVATSKE DS-EB, 1. g. Mod ZOO Zanella UPRAVLJANJE PRIRODNIM POPULACIJAMA Izb. DS-EZP, 2. g. Zanella AKVAKULTURA I RIBARSTVO /AKVAKULTURA Izb. DS-ZOOK, 1. i 2. g. Mod: BZO DS- EZP, 2.g. Mari IHTIOLOGIJA I RIBARSTVO SLATKIH VODA Izb. DS-EB, 2. g. Mod: ZOO DS-EZP, 2. g.
Bakran-Petricioli BIOLOGIJA MORA U NASTAVI BIOLOGIJE Izb. BK, 4. g. Bakran-Petricioli BIOLOGIJA MORA U NASTAVI BIOLOGIJE Izb. BK, 4. g. Bakran Petricioli METODE ISTRAIVANJA MORA DS-EZP, 1.g. Mod: MORE Bakran Petricioli BIOLOGIJA MORA Izb. DS-EB, 2. g. Mod: ZOO Bakran Petricioli BIOLOGIJA MORA Izb. PDS-MB, 2.g. Bakran-Petricioli EKOLOGIJA OBALNOG PODRUJA MORA DS-EZP, 1.g. Mod: More
12-13
13-14
Ternjej, Mihaljevi, Gottstein EKOLOGIJA IVOTINJA DS-ZOOK, 2. g., DS-EB, 1. g. Mod ZOO
Kovaevi EVOLUCIJA PDS-ZOOK, 3. g. Kovaevi
aleta MAMALOGIJA Izb. DS-EB, 2. g. Mod ZOO BK, 5. g.
Essert, Buj BIOLOŠKA RAZNOLIKOST HRVATSKE FLORE I FAUNE I UGROENE VRSTE Izb.
Novokmet, Rudan BIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA PDS-B, 3. g.
14-15
8
Ternjej, Ivkovi, Gottstein EKOLOGIJA KOPNENIH VODA DS-EZP, 1. g. Mod: Kopn. vode
OSNOVE EVOLUCIJE, BK 2.g. Kovaevi EVOLUCIJA OVJEKA Izb. DS-MB, 2. g.
Kovaevi, Sirovina, Hrenovi
DS-ZOOK, 1.g., Mod: Biol. ZO
15-16
Buj MARIKULTURA I UTJECAJ NA OKOLIŠ DS-EZP Mod: More, 1. g. Buj OSNOVE ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA Izb. BK 2.,3., 5. g.
Maguire, Lazar KONZERVACIJSKA BIOLOGIJA Izb. DS-EB, 2. g. Mod: ZOO
Maguire, Hudina PROFESIONALNE VJEŠTINE U BIOLOŠKOJ STRUCI Izb. DS-EZP, 2. g. Hudina AKTIVIZAM U ZAŠTITI OKOLIŠA I PRIRODE Izb. DS-EZP, 1. g. Maguire, Lajtner MALAKOLOGIJA I ASTAKOLOGIJA U NASTAVI BIOLOGIJE Izb. BK 4. G. Lajtner, Miti, Maguire INVAZIVNE VRSTE Izb. DS-EZP 1. G.
16-17
17-18
Kuini, Štambuk ZOOLOGIJA PDS-MB, 1. g. Štambuk EVOLUCIJSKA EKOLOGIJA DS-EZP, 1.g.
Kuini ENTOMOLOGIJA Izb. DS-EB, 2. g. Mod: ZOO Kuini ENTOMOLOGIJA U NASTAVI BIOLOGIJE Izb. BK 4. G.
Legovi MODELIRANJE U EKOLOGIJI Izb. DS-EZP, 1.,2. G. Legovi EKOLOŠKI MODELI U ZAŠTITI OKOLIŠA Izb. DS-ZOOK 1. G Legovi INFORMATIKI SUSTAVI U ZNANOSTIMA O OKOLIŠU DS-ZOOK 2. G
M. Šlaus FORENZIKA ANTROPOLOGIJA DS-EB 2. g.
18-19
9
BO 6 (Maruliev trg 20, drugi kat) – ISPITI BOTANIKOG ZAVODA Raspored odravanja ispita akad. g. 2021./2022.
PONEDJELJAK 22.11.2021.
UTORAK 23.11.2021.
SRIJEDA 24.11.2021.
ETVRTAK 25.11.2021.
PETAK 26.11.2021.
8-9
9-10
Gottstein ZAŠTITA BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI Izb. DS-ZOOK, 1., 2. g. Gottstein, Maguire BIOLOGIJA RAKOVA Izb. DS-EB, 2. g. Mod: ZOO Gottstein BIOLOGIJA PODZEMNIH STANIŠTA Izb. DS-EB, 2. g. Mod: ZOO Gottstein
EKOLOGIJA PODZEMNIH STANIŠTA
DS-EZP. 1. g
Alegro VEGETACIJSKA EKOLOGIJA DS-EZP, 1. g. Mod: Kopno Essert, Buj, Brigi ZAŠTIENE VRSTE I PODRUJA U RH Izb DS-EZP 1. g. DS-EB 1. g. Mod ZOO Essert, Ternjej OSNOVE EKOLOGIJE BK, 3. g. Essert VEGETACIJA HRVATSKE Izb. BK 3. G.
Alegro, Gligora Udovi
PDS-MB, 1.g.
Alegro PRIMIJENJENA BOTANIKA Izb DS-EB 1. g. Mod: BOT BK 5. g.
Alegro
BILJNE BIOAKTIVNE TVARI Izb.
DS-EB, 1. g. Mod BOT DS-MB, 1. g . Rusak MOLEKULARNA BIOLOGIJA BILJAKA Izb. DS-MB, 1. g. DS-EB, 1. g. Mod: BOT Miti, Rusak, Šola MORFOLOGIJA I ANATOMIJA
BILJAKA
Šoštari
Šoštari
BK 4. g.
Previši, Šoštari BIOGEOGRAFIJA BK, 4. g., Šoštari, Ternjej BIOGEOGRAFIJA PDS-B, 3. G. Šoštari, Ternjej BIOGEOGRAFIJA Studenti geografije Šoštari ARHEOBOTANIKA Izb. DS-EB, 2. g. mod BOT Šoštari GEOBOTANIKA Izb. DS-EB ,2. g. Mod: BOT
10-11
11-12
(PISMENI ISPIT) Liber FILOGENIJA I SISTEMATIKA BILJA BK 3.g. Liber BOTANIKA
PDS-ZOOK, 2. g. Liber, Besendorfer, Nikoli, Šatovi
(USMENI ISPIT) Liber FILOGENIJA I SISTEMATIKA BILJA BK 3.g. Liber BOTANIKA
PDS-ZOOK, 2. g. Liber, Besendorfer, Nikoli, Šatovi
Jelaska UGROENOST I ZAŠTITA KOPNENIH STANIŠTA U HRVATSKOJ Izb. DS-EZP, 1. g. Jelaska EKOLOGIJA BILJA DS-ZOOK, 2. g. Jelaska EKOLOGIJA BILJA DS-EZP, 1. g. Mod: Kopno
urkovi-Perica METODE ISTRAIVANJA
NUKLEINSKIH KISELINA Izb.
PDS-MB, 3. g. urkovi-Perica, Šeruga Musi OSNOVE MIKROBIOLOGIJE BK, 2. g. Šeruga Musi MOLEKULARNA BILJNA
12-13
10
FILOGENIJA I MOLEKULARNA SISTEMATIKA Izb. DS-MB, 2. g. DS-EB Mod BOT 2. G.
FILOGENIJA I MOLEKULARNA SISTEMATIKA Izb. DS-MB, 2. g. DS-EB Mod BOT 2. G.
Jelaska EKOLOGIJA BILJA DS-EB, 1. g. Mod: BOT Jelaska PRIMJENA GIS-a u BIOLOGIJI
DS-EB, Mod: BOT, 1.g.
13-14 Tikvi EKOLOGIJA ŠUMA Izb. DS-EZP, 2. g.
14-15
15-16
erni MIKROBIOLOGIJA PATOGENA Izb. DS-EB, 2.g., Mod: FIM erni ISKUSTVENO UENJE U NASTAVI MIKROBIOLOGIJE Izb. BK 3. g.
Weber , Toli FUNKCIJA I REGULACIJA CITOSKELETA Izb. DS-MB 2. g.
Perii-Salihovi GENOM OVJEKA DS-MB 2.g
16-17
11
ZMB seminar (Horvatovac 102a, prvi kat) – ISPITI ZAVODA ZA MOLEKULARNU BIOLOGIJU
Raspored odravanja ispita akad. g. 2021./2022. MAX BROJ STUDENATA U PROSTORU PREMA EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA = 9
PONEDJELJAK 22.11.2021.
UTORAK 23.11.2021.
SRIJEDA 24.11.2021.
ETVRTAK 25.11.2021.
PETAK 26.11.2021.
9-10
Bauer GENETIKO INENJERSTVO U BIOTEHNOLOGIJI DS-MB, 1.g. DS-ZOOK 1. G., 2.G.
10-11
11-12
MIKROSKOPIJU Izb.
PDS-MB, 2. g. Peharec Štefani SVJETLOSNA I ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA Izb. DS-EB, 1.g. Mod: BOT DS-EB, 2. g. Mod: ZOO
Peharec Štefani ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA Izb.
DS-MB, 2 g.
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
12
VIR (Maruliev trg 9a, Botaniki vrt) Raspored odravanja ispita akad. g. 2021./2022.
PONEDJELJAK 22.11.2021.
UTORAK 23.11.2021.
SRIJEDA 24.11.2021.
ETVRTAK 25.11.2021.
PETAK 26.11.2021.
Škori MOLEKULARNA VIROLOGIJA Izb. DS-MB, 1. g. Izb. Škori SUBVIRUSNE INFEKTIVNE MOLEKULE Izb. DS-MB, 2. g.
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
13
8P3 ((Maruliev trg 9a, Botaniki vrt)) Raspored odravanja ispita akad. g. 2021./2022.
PONEDJELJAK 22.11.2021.
UTORAK 23.11.2021.
SRIJEDA 24.11.2021.
ETVRTAK 25.11.2021.
PETAK 26.11.2021.
9-10
Jei MIKOLOGIJA PDS-B, 3. g. PDS-ZOOK, 3. g. BK, 4. g.
Miti PALINOLOGIJA Izb. BK, 5. g. DS-EZP, 2. g. DS-EB, 2. g. Mod: BOT DS-ZOOK, 1., 2. g
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
14
Ispiti iz kolegija METODIKA NASTAVE BIOLOGIJE odravaju se prema dogovoru s prof. dr. sc. Radanovi (ured nastavnika). Ispiti iz kolegija SISTEMATSKA BOTANIKA (PDS-B, 3. g.) i FLORA HRVATSKE (DS-EB, 1. g. Mod: BOT) odravaju se prema dogovoru s prof. dr. sc. Nikoli.
Ispiti iz izbornog kolegija BIOLOGIJA STARENJA (DS-MB 2. g.) izvode se na IRB-u u dogovoru s nositeljem dr. sc. I. Rubeljom.
Ispitni rokovi iz kolegija DIDAKTIKA (IPDBK, 4. g.) i PEDAGOGIJA (BK 2. g.) dogovoreni su za 24.11.2021. u 12:30 (UF uionica 312) Ispitni rok iz kolegija UVOD U LJUDSKU SPOLNOST odrat e se u dogovoru s prof. dr. sc. Štulhofer (dogovor putem maila).