· web view sat. ponedjeljak. utorak. srijeda. Četvrtak. petak. 8.00-8.45. 1. jezične...

Click here to load reader

Post on 24-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

9

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

8.00-8.45

1.

Domska pedagogija (IZB)

1P + 1S

S.Vučetić

9

Povijest psihologije i psihologijski sustavi

2S

Duvnjak

9

Suvremeni pristupi istraživanjima stresa (IZB)

1P + 2S

Marčinko

9

8.50-9.35

2.

Teorija testova

2P

Ručević

9

9.45-10.30

3.

Tehnologije semantičkog weba I.

1P

Bosančić

9

Uvod u psihologijsku statistiku

2P + 2V

Tomašić Humer

9

Psihopatologija

2P

Grgić

9

10.35-11.20

4.

Osjeti i percepcija

2P + 1V

Milić, M.

9

Teorija testova

2V (a)

Krupić

9

Vrste dječje književnosti (IZB)

1P + 1S

Dragun

9

11.30-12.15

5.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Jozić

20.1.2021.

od 12,05 do 14,00

9

12.20-13.05

6.

Teorija testova

2V (b)

Krupić

9

Psihologija rada

2P

Jakopec, A.

Virtualna prostorija 9

13.15-14.00

7.

Osnove sociološke statistike I

2P

Pavić

9

Jezične vježbe

mađarskog jezika 1

2V (b)

Kišpeter

9

14.05-14.50

1.

Tretmani psihičkih poremećaja (IZB)

2P + 1S + 1V

Kurtović

9

online

Njemački jezik (za početnike) 3 (IZB)

2V

Truck-Biljan

9

Statistika u pedagoškim istraživanjima

2P

Livazović

9

Psihologija rada

2S (08.01., 22.01.)

Galinec

Virtualna prostorija 9

15.00-15.45

2.

Psihodijagnostika II

2P + 2V

Kurtović

9

15.50-16.35

3.

Statistika u pedagoškim istraživanjima

1S

Bojčić

9

16.45-17.30

4.

Sociologija religije

2P

Pavić

9

17,35-18.20

5.

Uvod u frazeologiju engleskog jezika (IZB)

2P + 1S

Schmidt

9

18.25-19.10

6.

19.15-20.00

7.

10

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

8.00-8.45

1.

Poljski jezik 3

Michta

2V

10

Stara hrvatska književnost 1

2P + 2S

Šimić

10

Jezične vježbe mađarskog jezika 1

2V (a)

Kišpeter

10

Jezične vježbe njemačkog jezika VII

2V (a)

Korte

10

8.50-9.35

2.

Psihologija osoba s posebnim potrebama (IZB)

1P + 1V

Kurtović

10

online

9.45-10.30

3.

Psihički poremećaji u dječjoj i adolescentskoj dobi (IZB)

1P + 1S

Grgić

10

Teorija jezika

2P

Mikić Čolić

10

Njemačka književnost realizma i naturalizma

1S

Novak

10

10.35-11.20

4.

TEČAJ HRVATKOGA JEZIKA ZA STRANCKE

Mikić Čolić

od 10,35 do 13,05

10

Metodika nastave filozofije

2P + 2S

Rupčić Kelam

10

11.30-12.15

5.

Uvod u teoriju prevođenja

1P + 1S

Medve

10

12.20-13.05

6.

Jezik i prevođenje tekstova pravne struke (IZB)

1P + 1V

Kordić

10

13.15-14.00

7.

Hrvatsko-mađarska komparatistika u kontekstu prevođenja (IZB)

1P + 1S

Medve

10

14.05-14.50

1.

Književno prevođenje

3S

Medve

10

.

Poljski jezik 3

2V (a)

Michta

10

15.00-15.45

2.

Poljski jezik 5

2V

Michta

10

15.50-16.35

3.

Individualno-konzultativne nastava na poslijediplomskom studiju

KNJIŽEVNOST I KULTURNI IDENTITET

Oklopčić

ZIMSKI od 20.11.2020. do 29.1.2021.

LJETNI od 1.3. do 4.6.2021.

od 16,00 do 19,30 sati

10

16.45-17.30

4.

Jezične vježbe mađarskog jezika 5

2V

Čipanj Banja

10

17.35-18.20

5.

18.25-19.10

6.

19.15-20.00

7.

15

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

8.00-8.45

1.

Epistemologija

2P

Pešić

15

Informacija u teoriji (IZB)

2P

Bosančić

15

Sociologija knjige i čitanja I

2P

Lakuš

15

Povijest i kultura Mađara

3S

Lovaš

15

8.50-9.35

2.

Filozofija jezika

2P

Krivak

15

9.45-10.30

3.

Epistemologija

2S

Sekulić

15

Informacija u teoriji (IZB)

1S

Mićunović

15

Informacijsko društvo

2P

Badurina

15

10.35-11.20

4.

Suvremene sociologijske teorije

2P

Dremel

15

Njemačka književnost realizma i naturalizma

2P

Novak

15

11.30-12.15

5.

Njemački romantizam (IZB)

1P + 1S

Jug

15

Suvremeni mađarski jezik 1 (IZB)

1V

Walko

15

12.20-13.05

6.

Uvod u sintaksu suvremenog njemačkog jezika

2V

Pon

15

Organizacija informacija I

2P

Petr Balog

15

13.15-14.00

7.

Leksikologija i leksikografija

1P

Jozić

15

Uvod u studij njemačke književnosti

1P

Jug

15

14.05-14.50

1.

Prevođenje književnih tekstova

1P + 1S

Karabalić

15

Njemačka književnost prosvjetiteljstva

2P

Engler

15

Povijest njemačkog jezika

1P + 1S

Pon

15

Srednjovjekovna filozofija

2S Papo

15

15.00-15.45

2.

Uvod u filozofiju

2P

Perić

15

15.50-16.35

3.

Morfologija glagola u suvremenom njemačkom jeziku

1P

Jozić

15

Engleski za humanističke i društvene znanosti 3

2V (b)

Varga, M.

15

Novovjekovna filozofija I

2S

Papo

15

16.45-17.30

4.

17.35-18.20

5.

Teorije nacije i kultura (IZB)

2P + 1S

Žužul

15

Walter Benjamin: estetika, mistika, revolucija (IZB)

1S

Potlimbrzović

15

od 18,00 do 18,45

18.25-19.10

6.

Walter Benjamin: estetika, mistika, revolucija (IZB)

1P

Krivak

15

Povijest naroda Jugoistočne Europe u srednjem vijeku

1S (1. tj.)

Maksić

15

19.15-20.00

7.

16 (računalna)

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

8.00-8.45

1.

Programiranje 3

1P + 2V

Jakopec, T.

16

Oblikovanje mrežnih stranica

1P + 2V

Jakopec, T.

16

Vjerojatnost i statistika (IZB)

1P + 2V

Dukić

16

Principi instrukcijskog dizajna (IZB)

1P + 2V

Papić

16

8.50-9.35

2.

REZERVACIJA

Krupić

21.1.2021.

od 9,00 do 14,00

16

9.45-10.30

3.

10.35-11.20

4.

Tehnologije semantičkog weba I.

2V

Bosančić

16

Sveučilišno knjižničarstvo (IZB)

1P + 2S Lacović

16

online

Statistička obrada podataka (IZB)

2V

Dukić

16

11.30-12.15

5.

Jezične vježbe mađarskog jezika 1

2V (a)

Kišpeter

16

Orijentacijski praktikum

2S

Lacović

16

Osnove informacijske pismenosti

1P

Martinović

16

12.20-13.05

6.

Praktikum iz eksperimentalne psihologije II

9V

Vučković

16

Osnove informacijske pismenosti

2V

Stanarević Katavić

16

13.15-14.00

7.

Informacijski izvori i službe I

2V

Stanarević ć

16

Informacijsko ponašanje korisnika

2P

Stanarević Katavić

16

14.05-14.50

1.

Baze podataka I

1P + 2V

Badurina

16

Informacijska tehnologija za informacijske stručnjake

1P + 2V

Papić

16

REZERVACIJA

Bosančić

22. 1. 2021.

od 14,00 do 16,35

16

u zgradi fakulteta

15.00-15.45

2.

Informacijski izvori i službe I

1P

Zadravec

16

15.50-16.35

3.

Informacijski izvori i službe I

2S (a) – 1. tj.

Zadravec

16

Informacijski izvori i službe I

2S (b) – 2. tj.

Zadravec

16

16.4

View more