ponedjeljak utorak srijeda ¤’etvrtak petak trajanje sata ponedjeljak utorak srijeda...

Download PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ¤’ETVRTAK PETAK Trajanje sata PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ¤’ETVRTAK PETAK

Post on 10-Sep-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka, Hrvatska tel. (051) 265-600 (051) 265-602, faks. (051) 216-099, e-mail: dekanat@ffri.hr, http://www.ffri.uniri.hr

  RASPORED SATI

  Studijski program: Engleski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni (EJK-2) Semestar: I. Akademska godina: 2016./2017.

  Trajanje sata PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. 815 - 900 Engleski jezik 1- gr. A/ S Dr. J. Molitorisz 403 Engleski jezik 1- gr. C/ S Dr. J. Molitorisz 406 Uvod u lingv.studij e. j. P Dr. M. B. Vukanović 139

  2. 915 - 1000 Engleski jezik 1- gr. A/ S Dr. J. Molitorisz 403 Engleski jezik 1- gr. C/ S

  Dr. J. Molitorisz 406 Engleski jezik 1- gr. C/ V

  I. M. Štajduhar 205 Uvod u lingv.studij e. j. P Dr. M. B. Vukanović 139

  3. 1015 - 1100 Engleski jezik 1- gr. B/ S Dr. J. Molitorisz 403 Engleski jezik 1- gr. A/ V

  I. M. Štajduhar 406 Engleski jezik 1- gr. C/ V

  I. M. Štajduhar 205 Uvod u lingv.studij e. j. S Dr. M. B. Vukanović 139

  4. 1115 - 1200 Engleski jezik 1- gr. B/S Dr. J. Molitorisz 403 Engleski jezik 1- gr. A/ V I. M. Štajduharn 406 Engleski jezik 1- gr. A/ S I. M. Štajduhar 406 Uvod u engl. književnost P Dr. A.O'Malley 139 5. 1215 - 1300 Engleski jezik 1- gr. B/ V I. M. Štajduhar 406

  Engleski jezik 1- gr. B/ V I. M. Štajduhar 406

  Uvod u engl. književnost P Dr. A.O'Malley 139

  6. 1315 - 1400 Engleski jezik 1- gr. B/ V I. M. Štajduhar 406 Uvod u engl. književnost S Dr. A.O'Malley 139

  1. 1415 - 1500 TZK 14 – 16:15

  Britanska kult. i civiliz. P Dr. A.O'Malley 138

  iznimno 13.10 u pred.240

  2. 1515 - 1600 TZK Britanska kult. i civiliz. P

  Dr. A.O'Malley 138 iznimno 13.10 u pred.240

  3. 1615 - 1700 TZK

  4. 1715 - 1800

  5. 1815 - 1900

  6. 1915 - 2000

 • Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka, Hrvatska tel. (051) 265-600 (051) 265-602, faks. (051) 216-099, e-mail: dekanat@ffri.hr, http://www.ffri.uniri.hr

  RASPORED SATI

  Studijski program: Engleski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni (EJK-2) Semestar: III. Akademska godina: 2016./2017.

  Trajanje sata PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. 815 - 900 8:30 - 11

  Engleski jezik 3 – gr. A/VJ Dr. A. Memišević 406

  8:30 - 10 Engleski jezik 3 – gr. A/S

  Dr. T. Vukelić 901

  8:30 - 11 Engleski jezik 3 – gr. B/VJ

  Dr. A. Memišević 406

  2. 915 - 1000 Engleski jezik 3 – gr. A/S Dr. A. Memišević 406 Engleski jezik 3 – gr. A/V Dr. T. Vukelić 406 Engleski jezik 3 – gr. B/S Dr. A. Memišević 406

  3. 1015 - 1100 Engleski jezik 3 – gr. A/S Dr. A. Memišević 406 10:15 – 11:45

  Engleski jezik 3 – gr. B/S Dr. T. Vukelić 901

  Engleski jezik 3 – gr. B/S Dr. A. Memišević 406

  4. 1115 - 1200 Engleski jezik 3 – gr. B/V Dr. T. Vukelić 901

  5. 1215 - 1300 Gotski roman i triler Dr. Sintija Čuljat 902 Žanr kratke priče

  Mr. I. Grubica 403 Fonetika i fonologija P

  Dr. D. Širola 207

  6. 1315 - 1400 Gotski roman i triler Dr. Sintija Čuljat 902 Žanr kratke priče

  Mr. I. Grubica 403 Fonetika i fonologija P

  Dr. D. Širola 207

  1. 1415 - 1500 TZK Fonetika i fonologija P Dr. D. Širola 207 2. 1515 - 1600 TZK Fonetika i fonologija P Dr. D. Širola 207 3. 1615 - 1700 TZK Moderna brit. i irska knjiž. Dr. A. O'Malley 139

  Fonetika i fonologija S Dr. D. Širola 207

  4. 1715 - 1800 Moderna brit. i irska knjiž. Dr. A. O'Malley 139 Fonetika i fonologija S Dr. D. Širola 207 5. 1815 - 1900 Anglofona drama 20. st. Dr. A.O'Malley 902

  Fonetika i fonologija S Dr. D. Širola 207

  6. 1915 - 2000 Anglofona drama 20. st. Dr. A.O'Malley 902 Fonetika i fonologija S

  Dr. D. Širola 207

 • Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka, Hrvatska tel. (051) 265-600 (051) 265-602, faks. (051) 216-099, e-mail: dekanat@ffri.hr, http://www.ffri.uniri.hr

  RASPORED SATI

  Studijski program: Engleski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni (EJK-2) Semestar: V. Akademska godina: 2016./2017.

  Trajanje sata PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. 815 - 900 Engleski jezik 5 – gr. A/S Dr. T. Vukelić 901 Engleski jezik 5 – gr. A/V

  Dr. T. Vukelić 901

  2. 915 - 1000 Engleski jezik 5 – gr. A/S Dr. T. Vukelić 901 Engleski jezik 5 – gr. A/V

  Dr. T. Vukelić 901

  3. 1015 - 1100 Engleski jezik 5 – gr. B/S Dr. T. Vukelić 901 Engleski jezik 5 – gr. B/V

  Dr. T. Vukelić 901

  4. 1115 - 1200 Engleski jezik 5 – gr. B/S Dr. T. Vukelić 901 Engleski jezik 5 – gr. B/V

  Dr. T. Vukelić 901

  5. 1215 - 1300 Razumijevanje poezije Dr. S. Čuljat 902 Američka književnost P Dr. L. G. Grmuša 139

  6. 1315 - 1400 Razumijevanje poezije Dr. S. Čuljat 902 Američka književnost P Dr. L. G. Grmuša 139

  1. 1415 - 1500 Američka književnost S Dr. L. G. Grmuša 139

  2. 1515 - 1600 15 – 16.30

  Moderna irska književnost Mr. I.Grubica 902

  Interpretacija romana Dr. L.G.Grmuša 902 Osnove semantike i pragm. Dr. M. B. Vukanović 139

  3. 1615 - 1700 Interpretacija romana Dr. L.G.Grmuša 902 Osnove semantike i pragm. Dr. M. B. Vukanović 139 4. 1715 - 1800

  5. 1815 - 1900

  6. 1915 - 2000

 • Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka, Hrvatska tel. (051) 265-600 (051) 265-602, faks. (051) 216-099, e-mail: dekanat@ffri.hr, http://www.ffri.uniri.hr

  RASPORED SATI

  Studijski program: Filozofija, preddiplomski dvopredmetni Semestar: I. Akademska godina: 2016./2017.

  Trajanje sata PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. 815 - 900 Filozofija historije dr.N. Petrović P 450

  2. 915 - 1000 Filozofija historije dr.N. Petrović P 450

  3. 1015 - 1100 Svijest i naturalizam dr.N.Smokrović P 401 Libertarijanizam

  dr.N.Petrović P 450 Uvod u fil.B gr.

  dr.F.Čeč S 401

  Etika međ.odn. dr.N.Zelić P/S 402

  Filozofija književnosti dr.I.Vidmar S 401

  4. 1115 - 1200 Svijest i naturalizam dr.N.Smokrović S 401 Libertarijanizam

  dr.N.Petrović P 450 Uvod u fil.B gr.

  dr.F.Čeč S 401

  Etika međ.odn. dr.N.Zelić P/S 402

  Filozofija književnosti dr.I.Vidmar S 401

  5. 1215 - 1300 Osnve fil.I

  Z.Brzović S450

  Uvod u fil. comm dr.B.Bercic S401

  A priori klasični tekstovi dr.B.Berčić S 401

  Smrt dr.M.Biondić

  S401

  Emocije dr.I.Vidmar

  S402

  6. 1315 - 1400 Osnve fil.I

  Z.Brzović S450

  Uvod u fil. comm dr.B.Bercic S401

  A priori klasični tekstovi dr.B.Berčić S 401 TZK

  Smrt dr.M.Biondić

  S401

  Emocije dr.I.Vidmar

  S402

  1. 1415 - 1500 Uvod u filozofiju dr.B.Berčić P 106 Uvod u filozofiju B gr.

  dr.F.Čeč S 401 TZK

  2. 1515 - 1600 Uvod u filozofiju dr.B.Berčić P 106 Uvod u filozofiju B gr.

  dr.F.Čeč S 401 TZK

  3. 1615 - 1700 Analitički marksizam dr.N.Petrović P 106 Logika A i B grupa

  dr.M. Trobok/dr.M.Sušnik S 450/401

  TZK

  4. 1715 - 1800 Analitički marksizam dr.N.Petrović S 106 Logika A i B grupa dr.M. Trobok/dr.M.Sušnik S 450/401 17,30-20,30

  5. 1815 - 1900 Filozof.jezika dr.N. Miščević P 106 Logika

  dr.M. Trobok P 107 Umj.i mor.uč. Dr.E.Baccarini/

  M.Cerny Urban P/S106

  Osn.prob.ant.etike Dr.E.Baccarini/ M.Cerny Urban

  P/S401

  6. 1915 - 2000 Filozof.jezika dr.N. Miščević S 106 Logika

  dr.M. Trobok P 107 Umj.i mor.uč. Dr.E.Baccarini/

  M.Cerny Urban P/S106

  Osn.prob.ant.etike Dr.E.Baccarini/ M.Cerny Urban

  P/S401

 • Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka, Hrvatska tel. (051) 265-600 (051) 265-602, faks. (051) 216-099, e-mail: dekanat@ffri.hr, http://www.ffri.uniri.hr

  RASPORED SATI

  Studijski program: Filozofija, preddiplomski dvopredmetni Semestar: III. Akademska godina: 2016./2017.

  Trajanje sata PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. 815 - 900 Filozofija historije dr.N. Petrović P 450 7,45-9,15 Estetika

  dr.N.Petković P 401

  2. 915 - 1000 Filozofija historije dr.N. Petrović P 450 Estetika

  dr.N.Petković P 401

  3. 1015 - 1100 Svijest i naturalizam dr.N.Smokrović P 401 Libertarijanizam

  dr.N.Petrović P 450 Etika međunarodnih odnosa.

  dr.N.Zelić P/S 402 Filozofija književnosti

  dr.I.Vidmar S 401

  4. 1115 - 1200 Svijest i naturalizam dr.N.Smokrović S 401 Libertarijanizam

  dr.N.Petrović P 450 Etika međunarodnih odnosa.

  dr.N.Zelić P/S 402 Filozofija književnosti

  dr.I.Vidmar S 401

  5. 1215 - 1300 Osnve fil.I

  Z.Brzović S450

  Uvod u fil. comm dr.B.Bercic S401

  A priori klasični tekstovi dr.B.Berčić S 401

  Sloboda volje dr.F.Čeč S 401

  Smrt dr.M.Biondić

  S401

  Emocije dr.I.Vidmar

  S402

  6. 1315 - 1400 Osnve fil.I

  Z.Brzović S450

  Uvod u fi

View more >