podjela raœunara

Download PODJELA RAŒUNARA

Post on 30-Dec-2015

130 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PODJELA RAČUNARA. Kompjuteri su podijeljeni u četiri kategorije koje odražavaju njihove procesne mogućnosti. Te četiri kategorije su: mikrokompjuteri (microcomputers) minikompjuteri (minicomputers) veliki kompjuteri (mainframe computers) super kompjuteri (supercomputers). MIKROKOMPJUTERI. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • PODJELA RAUNARA

 • Kompjuteri su podijeljeni u etiri kategorije koje odraavaju njihove procesne mogunosti.

  Te etiri kategorije su: mikrokompjuteri (microcomputers)minikompjuteri (minicomputers)veliki kompjuteri (mainframe computers)super kompjuteri (supercomputers)

 • MIKROKOMPJUTERIsu poznati kao personalni kompjuteri i mogu se nai u kuama i na poslovima manjeg obima. Jedna od mjera snage mikrokompjutera je njihova brzina obrade podataka, koja na dananjim modelima iznosi 500 miliona operacija u sekundi. Mikrokompjuteri mogu biti korieni sami kao to je to sluaj u kunoj upotrebi ili povezani kako bi dijelili podatke sa drugim korisnicima kao to se moe nai u nekim preduzeima. Mikrokompjuteri mogu da budu razliitih oblika i veliina.

 • STONI MIKROKOMPJUTERIStoni mikrokompjuteri koji se dre na stolu i imaju horizontalno ili vertikalno kuite. Kod horizontalnog kuita monitor se moe postaviti na njega, ali vertikalno kuite nam daje vie prostora jer se moe postaviti i pored stola.

 • LAPTOPSveska kompjuteri, poznatiji kao laptop , je mali i lagan pa se moe nositi u ruci. Da bi ga koristili moemo upotrebljavati baterije ili struju.

 • PDAPersonalni digitalni pomonik , je zgodniji od laptopa, ima malu tastaturu i ekran koji je osjetljiv na dodir i prihvata karaktere napisane rukom. Lako se povezuje sa personalnim kompjuterom i moe da razmjeni svoje podatke sa njim.

 • MINIKOMPJUTERIsu snaniji od mikrokompjutera i mogu da obrauju podatke koje zahtjeva nekoliko ljudi. Minikompjuter pohranjuje podatke u centralizovanoj jedinici koja ima veu memoriju a povezan je sa kompjuterima koji imaju samo tastaturu i monitor. Kompjuteri koji imaju tastaturu i monitor nazivaju se terminali.

 • TERMINALTerminal nema mogunost obrade podataka kao PC nego svoje zahtjeve upuuje centralizovanoj jedinici koja mu alje odgovor. Svaki korisnik koji neto zatrai od centralizovane jedinice odgovor dobije gotovo odmah tako da se i ne primijeti da nema kuite. Koristi se u manjim ili srednjim preduzeima.

 • VELIKI KOMPJUTERIse veliki, brzi i prilino skupi. Obino se koriste za poslove u velikim preduzeima ili ih koristi vlada da bi obezbjedila sigurno pohranjivanje podataka, njihovo obraivanje i sreivanje. Kao i minikompjuteri i ovaj kompjuter moe da obrauje podatke od vie korisnika tj. da odgovara na zahtjeve vie terminala.

 • Veliki kompjuter moe da obrauje bilione instrukcija u sekundi. Ako 500 ljudi koristi veliki kompjuter i zahtjeva od njega da obavi neke zadatke, brzina kompjutera e biti ista kao da ga koristi samo jedna osoba. Np. Velike avio kompanije i ajrodrumi.

 • SUPERKOMPJUTERsu najbri i najskuplji kompjuteri. Oni su projektovani i napravljeni da bi pomogli u molekularnoj reprodukciji, razbijanju koda i predvianju vremena (vremenskoj prognozi) ali su se poeli koristiti i u veim poslovima. Superkompjuter moe obraditi vie od jednog triliona zahtjeva u sekundi, to mu daje mogunost da prikae kretanje hiljade djelia tornada ili da kreira realnu animaciju.

 • SUPERKOMPJUTER