planering multimediaprojektet familjen berأ¤ttelsen kring â€‌familjen gurkaâ€‌, ett par...

Download PLANERING MULTIMEDIAPROJEKTET FAMILJEN berأ¤ttelsen kring â€‌Familjen Gurkaâ€‌, ett par figurer som

If you can't read please download the document

Post on 09-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  PLANERING

  MULTIMEDIAPROJEKTET

  ”FAMILJEN GURKA”

  Helene Brogeland

  Multimediaproduktion – VT 2014

  2014-05-15

 • 2

  Innehåll Inledning .................................................................................................................................................. 3

  Designbeskrivning ................................................................................................................................... 3

  Syfte ..................................................................................................................................................... 3

  Målgrupp ............................................................................................................................................. 3

  Beskrivning .......................................................................................................................................... 3

  Ingående komponenter ....................................................................................................................... 3

  Storyboard ........................................................................................................................................... 5

  Navigation ......................................................................................................................................... 12

  Kravspecifikation ................................................................................................................................... 13

  Funktionella krav ............................................................................................................................... 13

  Icke-funktionella krav ........................................................................................................................ 13

  Användargränssnitt ....................................................................................................................... 13

  Leveranskrav .................................................................................................................................. 13

  Teknisk beskrivning ............................................................................................................................... 13

  Behovsinventering ................................................................................................................................. 14

  Tidsplanering ......................................................................................................................................... 14

  Riskinventering och kritiska moment .................................................................................................... 14

 • 3

  Inledning Följande dokument redogör för planeringen av mitt multimediaprojekt som går under arbetsnamnet

  ”Familjen Gurka”.

  Tanken med mitt projekt är att skapa en webbsida som inriktar sig till barn upp till förskolålder och

  som innehåller en multimediaproduktion där barnet kan läsa/lyssna till och se en enkel saga. Själva

  sagan har jag utarbetat tillsammans med min 10-årige son Felix. Han ville att vi skulle bygga upp

  berättelsen kring ”Familjen Gurka”, ett par figurer som Felix och en kompis hittat på och skrivit om i

  skolan.

  Designbeskrivning

  Syfte Syftet med projektet är att skapa en webbsida innehållande en Flash-applikation där man kan läsa,

  lyssna till och se en enkel saga. Detta uppnås genom att kombinera video, ljud, bilder/animeringar,

  text och berättarröst så att användaren kan ta del av innehållet oberoende på om man kan läsa eller

  ej.

  Målgrupp Webbsidan och produkten riktar sig till barn upp till förskoleålder.

  Beskrivning Produkten skall innehålla en startsida med en kort introduktionsvideo och menyval. Genom att klicka

  på någon av menyknapparna får användaren ta del av ett avsnitt som handlar om familjen Gurka. I

  grundversionen kommer det att finnas två berättelser att välja mellan (”Detta är familjen Gurka” och

  ”Familjen Gurka besöker staden”). Genom att lägga varje avsnitt i en egen Flash-fil är det möjligt att

  bygga på med fler berättelser på ett relativt enkelt sätt vid ett senare tillfälle.

  Varje avsnitt kommer bestå av ett antal bilder/scener som innehåller teckningar och animationer och

  som kompletteras med text som både kan läsas och som läses upp av en berättarröst. Man går vidare

  till nästa bild genom att klicka på en framåt-knapp.

  Ingående komponenter Intro- och menysida: Denna skall innehålla en presentationsvideo och meny/knappar för att ta del av

  de två sagoavsnitten

  Video: presentation av webbsiten och vad sagan handlar om

  Inläsning av sagans texter: en text skall läsas in för varje scen

  XML-fil: innehåller texten för varje scen i sagan

  Knappar på menysidan: skall leda till var och ett av avsnitten av sagan. När man hoovrar över en

  knapp skall en röst berätta vilket avsnitt man kommer till om man klickar på knappen. När man

  klickar skall ett ”inbyggt” klickljud höras.

  Inläsning av ”knapptext”

 • 4

  Knapp/pil på varje scen för att gå vidare till nästa scen: Här skulle man kunna tänka sig både framåt

  och bakåtknapp och ”tillbaka-till-menyn”-knapp men jag väljer att enbart ha en framåtknapp för att

  inte krångla till navigeringen. På sista scenen för respektive berättelse skall man kunna klicka sig

  vidare till startsidan.

  Innehåll (symboler, animeringar etc) i de olika scenerna (vissa komponenter kan användas i flera

  scener):

  scen 1:1: medlemmar i familjen Gurka, guldfisken Isak, hus, bakgrund med himmel, gräs och träd

  scen 1:2: sol, solstol, liggande Herr Gurka

  scen 1:3: spis, jordgubbspaj

  scen 1:4: fotboll, TV

  scen 1:5: skrivbord, PC, bokhylla

  scen 2:1: köksbord

  scen 2:2: båt, bakgrund med segelbåtar, sol, moln

  scen 2:3: buss – animering, bakgrund med gräs, väg och himmel, familjen Gurka i halvfigur

  scen 2:4: höghus, gata

  scen 2:5: mat, Fru Gurkas nya blåa kjol

  Resterande scener återanvänder redan skapade komponenter

 • 5

  Storyboard För att få en uppfattning av uppbyggnaden av produkten arbetar jag och Felix först fram en

  storyboard som grovt visar utseende på och innehåll i de två avsnitten av sagan om Familjen Gurka.

  Jag har valt att kalla varje ”bild” för scen för att lättare kunna strukturera upp arbetet.

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

  Navigation Nedan visas applikationens navigationsstruktur. Tanken är att det skall finnas två knappar på

  intro/meny-sidan som går till var sitt avsnitt av berättelsen. När man valt att ta del av en berättelse

  kan man sedan klicka sig vidare till nästkommande bild. När man nått sista bilden kan man klicka sig

  tillbaka till menyn.

 • 13

  Kravspecifikation

  Funktionella krav Produkten kommer att implementeras som en del av en webbsida. Webbsidan kommer enbart

  innehålla själva multimediaproduktionen.

  Produkten skall ha en startsida som innehåller intro och meny. Förutom detta skall det finnas två

  berättelser som man skall kunna ta del av genom val i menyn och att man sedan klickar sig vidare i

  respektive berättelse.

  Användaren skall få ta del av produktens innehåll via både hörsel och syn genom en kombination av

  text, berättarröst, bild och animationer.

  Icke-funktionella krav

  Användargränssnitt

  Det skall vara ett enkelt och tydligt användargränssnitt som är anpassat till avsedd målgrupp. Genom

  kombinationen av text, berättarröst och tydlig navigering skall produkten kunna användas av barn

  som inte är läskunniga.

  Tydlig, läsbar inte alltför lång text ger barnet möjlighet att fånga upp enskilda ord när det ser texten

  samtidigt som berättarrösten läser upp den.

  Genom att användaren själv bestämmer när man skall gå till nästa bild (via knapp-klick) så finns det

  möjlighet att hinna läsa/stava sig igenom texten på aktuell bild.

  Leveranskrav

  Produkten i sin grundversion skall vara klar och implementerad innan projektets deadline.

  Teknisk beskrivning Nedan skissar jag på ett förslag på uppdelning av olika moduler/typer av media som bygger upp

  applikationen. Eftersom jag i dagsläget inte har helt klart för mig hur man arbetar med Flash och

  moduler finns det en viss reservation för att vissa delar av nedanstående kan ändras efterhand.

 • 14

  Behovsinventering Utifrån de ingående komponenterna i designbeskrivningen (se ovan) finns följande behov:

   spela in introduktionsvideon, editera denna och anpassa/koda för att göra det möjligt att

  använda videon i Flash (via Adobe Media Encoder).

   skapa komponenter till startsidan som innehåller intro och meny

   inläsning av s