pierwsza ocena i ocena okresowa w s¥¾u¥»bie cywilnej 2019. 10. 1.¢ ...

Download PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W S¥¾U¥»BIE CYWILNEJ 2019. 10. 1.¢  (pierwsza ocena i ocena okresowa)

Post on 12-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ZAPROSZENIE na szkolenie otwarte

  PIERWSZA OCENA I OCENA

  OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

  17 grudnia 2012 r. Warszawa

  CENA

  650 zł netto / os.

 • bierzemy odpowiedzialność za rezultaty

  www.projektgamma.pl |tel. +48 22 266 08 43 | adres: ul . solskiego 11, 01-620 Warszawa

  IDEA SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie ocen pracowniczych

  (pierwsza ocena i ocena okresowa) w Służbie Cywilnej zgodnej z przepisami ustawy z dnia 21 listopada

  2008 r. o służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie

  warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej.

  System ocen to niezwykle ważne narzędzie służące obiektywnej ewaluacji kompetencji poszczególnych

  pracowników oraz poprawie efektywności pracy jak i lepszemu podejmowaniu decyzji kadrowych. Z

  drugiej strony dokonanie takiej oceny jest szczególnie trudne i stresujące dla przyszłych oceniających.

  W związku z tym niezwykle ważne jest aby przełożeni potrafili przeprowadzić oceny zgodnie wytycznymi

  zamieszczonymi w ustawie o Służbie Cywilnej oraz rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów, a

  dodatkowo udoskonali swoje kompetencje w zakresie umiejętności oceny potencjału zawodowego

  pracowników, możliwości rozwoju, jakości i terminowości realizacji wyznaczonych zadań, a także

  umiejętności organizacji pracy i samodzielności.

  Podczas warsztatów uczestnicy poznają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiały się

  podczas szkoleń nt. oceny okresowej w Służbie Cywilnej realizowanych przez naszą firmę, czyli:

  •••• Jak ocenić pracownika w poszczególnych kryteriach oceny? •••• Jak radzić sobie podczas oceny pracowniczej? •••• Jak sporządzać podsumowanie pierwszej oceny i oceny okresowej? •••• Kiedy stosować ocenę poniżej oczekiwań i znacznie powyżej oczekiwań? •••• Jak udzielać informacji zwrotnej? •••• Jak motywować pracowników poprzez ocenę okresową? •••• Jak radzić sobie podczas trudnej rozmowy z pracownikiem? METODY PROWADZENIA SZKOLENIA Przedstawione szkolenie prowadzone będzie w formie wykładowo-warsztatowej wzbogaconej

  w kazusy, dyskusje i inne techniki pracy na przykładowych dokumentach i studiach przypadków. MATERIAŁY SZKOLENIOWE Każdy uczestnik otrzyma wydrukowany i oprawiony podręcznik z materiałami szkoleniowymi. Podręcznik

  jest jednym za narzędzi wykorzystywanych podczas szkolenia, jak również będzie stanowił bazę wiedzy

  do wykorzystania w pracy urzędnika.

 • bierzemy odpowiedzialność za rezultaty

  www.projektgamma.pl |tel. +48 22 266 08 43 | adres: ul . solskiego 11, 01-620 Warszawa

  PROGRAM SZKOLENIA 1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8X45MIN)

  1. Wprowadzenie do ocen pracowniczych w służbie cywilnej

  •••• Ocena pracownicze w teorii zarządzania zasobami ludzkimi (cele oceny pracowniczej, przegląd różnych metodologii ocen)

  •••• Istota i cel ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

  2. Podstawowe zasady realizacji procesu ocen pracowniczych w służbie cywilnej

  •••• Źródła regulacji dotyczących pierwszej oceny i oceny okresowej w służbie cywilnej •••• Kto podlega pierwszej ocenie i ocenie okresowej •••• Termin sporządzenia pierwszej oceny i oceny okresowej oraz ich zmiana •••• Omówienie etapów sporządzania pierwszej oceny i oceny okresowej w służbie cywilnej •••• Powiązanie ocen pracowniczych z innymi narzędziami ZZL w służbie cywilnej

  3. Pierwsza ocena w służbie cywilnej

  •••• Pierwsza rozmowa oceniającego z ocenianym •••• Skala ocena •••• Uzasadnienie przyznanych ocen cząstkowych •••• Sporządzenie pierwszej oceny w służbie cywilnej na piśmie •••• Konsekwencje przyznania pierwszej oceny w służbie cywilnej

  4. Rozmowa poprzedzająca wybór kryteriów do oceny okresowej

  •••• Wybór dodatkowych kryteriów oceny •••• Wykorzystanie opisu stanowiska pracy w wyborze dodatkowych kryteriów oceny •••• Omówienie oczekiwań oceniającego względem sposobu spełniania kryteriów oceny

  5. Sporządzenie oceny okresowej na piśmie

  •••• Skala ocen (w tym różne metody definiowania sposobu rozumienia poszczególnych poziomów skali ocen)

  •••• Przyznawanie ocen cząstkowych •••• Określenie ogólnego poziomu spełniania kryteriów oceny •••• Przyznanie pozytywnej bądź negatywnej oceny okresowej •••• Podsumowanie oceny okresowej

 • bierzemy odpowiedzialność za rezultaty

  www.projektgamma.pl |tel. +48 22 266 08 43 | adres: ul . solskiego 11, 01-620 Warszawa

  •••• Wnioski do indywidualnego programu rozwoju zawodowego (diagnoza obszarów rozwojowych ocenianego, cele realizacji działań rozwojowych, niwelowanie luk

  kompetencyjnych, rozwój posiadanych kompetencji, rodzaje działań rozwojowych)

  •••• Wniosek o przyznanie kolejnego stopnia służbowego

  6. Konsekwencje oceny okresowej

  •••• Ponowna ocena w przypadku otrzymania negatywnej oceny okresowej •••• Konsekwencje obligatoryjne dla urzędników służby cywilnej

  •••• rozwiązanie stosunku pracy

  •••• przyznanie kolejnych stopni służbowych – tryb obligatoryjny

  •••• Przyznanie kolejnych stopni służbowych – tryb fakultatywny •••• Konsekwencje fakultatywne dla członków korpusu służby cywilnej •••• Sprzeciw od otrzymanej oceny okresowej

  7. Rozmowa oceniająca

  •••• Cele i znaczenie rozmowy oceniającej •••• Przygotowanie do rozmowy oceniającej – oceniający (gromadzenie informacji na temat

  ocenianego w okresie podlegającym ocenie, przygotowanie organizacyjne, struktura

  i zasady prowadzenia rozmowy oceniającej)

  •••• Przygotowanie do rozmowy oceniającej – oceniany •••• Udzielanie informacji zwrotnej (funkcja informacji zwrotnej w procesie oceny

  pracownika, metody udzielania informacji zwrotnej)

  •••• Metody dopasowania sposobu przekazywania informacji zwrotnej do typów odbiorcy •••• Radzenie sobie z oporem wobec informacji zwrotnej •••• Najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu rozmowy oceniającej

  8. Podsumowanie szkolenia

  •••• Wnioski na poziomie indywidualnym •••• Wnioski na poziomie grupowym

 • bierzemy odpowiedzialność za rezultaty

  www.projektgamma.pl |tel. +48 22 266 08 43 | adres: ul . solskiego 11, 01-620 Warszawa

  DLACZEGO GAMMA?

  1. 5-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla administracji publicznej:

  •••• Ministerstwo Spraw Zagranicznych •••• Ministerstwo Finansów •••• Ministerstwo Infrastruktury •••• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego •••• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej •••• Ministerstwo Skarbu Państwa •••• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi •••• Kancelaria Sejmu •••• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów •••• Centrum Projektów Europejskich •••• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa •••• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów •••• Archiwum Państwowe m.st. Warszawy •••• Główny Urząd Nadzoru Budowlanego •••• Oraz ponad 2000 innych urzędów w ramach szkoleń otwartych

  2. Bogate doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu ocen pracowniczych w służbie cywilnej:

  •••• Projekt szkoleniowy zrealizowany na zlecenie KPRM – 3135 osób przeszkolonych z zakresu pierwszej oceny i ocen okresowych (158 dni szkoleniowych)

  •••• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 73 osoby przeszkolone z zakresu ocen okresowych i przeprowadzania rozmowy oceniającej (5 dni szkoleniowych)

  •••• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 35 osób przeszkolonych z zakresu ocen okresowych i przeprowadzania rozmowy oceniającej (3 dni szkoleniowe)

  •••• Ministerstwo Infrastruktury – 65 osób przeszkolonych z zakresu ocen okresowych i przeprowadzania rozmowy oceniającej (8 dni szkoleniowych)

  •••• Urząd Zamówień Publicznych – 11 osób przeszkolonych z zakresu ocen okresowych (1 dzień szkoleniowy)

  •••• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu – 40 osób przeszkolonych z zakresu ocen okresowych (4 dni szkoleniowe)

 • bierzemy odpowiedzialność za rezultaty

  www.projektgamma.pl |tel. +48 22 266 08 43 | adres: ul . solskiego 11, 01-620 Warszawa

  INWESTYCJA

  inwestycja szkoleniowa

  Cena za udział jednej osoby w 1-dniowym otwartym szkoleniu. 650 zł netto / os. +23% VAT

  Na cenę szkolenia składają się następuje czynności:

  1. Przeprowadzenie szkolenia 2. Opracowanie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników 3. Przygotowanie dyplomów zaświadczających ukończenie szkoleń 4. Całodzienny serwis kawowy (kawa, herbata, woda, soki, ciasteczka) i obiad dla każdego uczestnika

  ZG