phu kien (220x220)3 3-2014

Download Phu kien (220x220)3 3-2014

Post on 24-Jun-2015

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PH KIN T BPw w w.oppeinhome.vnPH KIN NI THT T BP CATALOGUE SN PHM 2013/2014Nh sn xut t module ln nht Chu 1

2. HNH NHCNG TY TNHH U T NG THNH a ch: 72B Nguyn Khang, Cu Giy, H Ni. in thoi: +84-4-378 246 12 , Fax : +84-4-378 246 13 E-mail: info@oppeinhome.vn Hotline :0934 541 679 Website: www.oppeinhome.vn Nim tin2i lin uy tn 3. PH KIN T BPHNH NHLi gii thiu Cng ty TNHH u t ng Thnh l nh phn phi chnh thc ca tp on OPPEIN ti Vit Nam vi cc sn phm ch lc: T bp hon chnh, T qun o v Ph kin ni tht. Tri qua qu trnh 20 nm kinh nghim v pht trin, OPPEIN tr thnh nh sn xut t module ln nht Trung Quc v chu vi tng qui m din tch cc nh my ln n 125 ha v hn 7000 cng nhn vin. OPPEIN l nh tin phong a khi nim t bp hon chnh vo cuc sng. Nn ph kin t bp OPPEIN cng c thit k trn tinh thn . Bng cc nghin cu ton din v t m v vn ha m thc cng nh thi quen nu nng ca ngi chu , da trn cc nguyn tc m bo sc khe, s dng thun tin, mang li hng th cho ngi ni tr, cng ty ch to c nhiu ph kin tiu chun, thng minh v a chc nng, khng t trong s c cp chng nhn c quyn sng ch. V th, t bp hon chnh OPPEIN c th bt nhp c vi xu hng mi ca cuc sng gia nh hin i ly khng gian bp lm trung tm. Chng ti xin c trn trng gii thiu cng Qu khch hng cc mu ph kin t bp OPPEIN mi 2013 / 2014 vi mong mun c chia s nim hnh phc vi hng triu gia nh Vit ang v s s dng cc sn phm ca OPPEIN. Nim tin ca khch hng i lin uy tn ca sn phm ! Nim tin vo thng hiu i lin uy tn ca Cng ty ! Nim tin i lin uy tn !3 4. HNH NHKhi dy hng th nu nng 4 5. PH KIN T BPHNH NH5 6. CHU RA HNH NHM SPTHNG S K THUTPH KIN I KMOP-PS9213-TC. ST17A: Vi . ZT05A: Bnh ng nc ty ra . DS17: Khay ro nc . DP07B: R nha . CB11: Tht gOP-PS9214-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R1100xS480xC210 KT l khot: 1060x440xR5 KT thng t: 1200mm.ST18B: Vi .ZT05A:Bnh ng nc ty ra .DS17: Gi ro nc inox .DP10A: R nha .CB15: tht gOP-GR511-TCCht liu: Granite KT sn phm: R840xS506xC213 KT l khot: Theo thc t. KT thng t: 900mm. ST10B: Vi . ZT05A: Bnh ng nc ty ra . DS15: R inox . DS16: Gi inoxOP-GR523-TC6Cht liu: Inox 304 1.2mm KT sn phm: R825xS480xC200 KT l khot: - m: 785x440xR5 - Dng: 783x438xR5 KT thng t: 900mmCht liu: Granite KT sn phm: R795xS485xC190 KT l khot: 735x440xR10 KT thng t: 900mm. ST25A: Vi . ZT05A: Bnh ng nc ty ra 7. PH KIN T BPHNH NHM SPTHNG S K THUTOP-GR524-TCCht liu: Granite KT sn phm: R860xS490xC213 KT l khot: 790x440xR25 KT thng t: 900mm. ST26A: Vi . ZT05A: Bnh ng nc ty raOP-GR510-TCCht liu: Granite KT sn phm: R860xS490xC225 KT l khot: 832x460xR25 KT thng t: 900mm. ST18B: Vi . ZT05A: Bnh ng nc ty ra . DP13: R nha . DS16: thanh treo inox . DS01B: Chu inox ri . CB01B: Tht gOP-PS9215-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R860xS470xC230 KT l khot: - m: 835x445xR20 - Dng: 835x445xR20 KT thng t: 900mm. ST09C: Vi . ZT05A: Bnh ng nc ty ra . DP13: R nha . CB10: Tht gCht liu: Inox 304 KT sn phm: R860xS470xC230 KT l khot: 835x445xR20 KT thng t: 900mmST09C: Vi . ZT05A: Bnh ng nc ty ra . DP13: R nha . DS19: Khay ro nc . CB10: Tht g . DP14: np y hp ng dao ko . DP11 + CD03: B dao ko v hp cmOP-PS9216-TCPH KIN I KM7 8. CHU RA HNH NHM SPTHNG S K THUTPH KIN I KMCht liu: Inox 304 KT sn phm: R960xS470xC230 KT l khot: 935x445xR20 KT thng t: 1000mm. ST18B: Vi . ZT05A: Bnh ng nc ty ra . DP13: R nha . DS19: Khay ro nc . CB10: Tht g . DP03A: H ng rc . DP14: Hp cm dao c np y . DP11+CD03: B dao ko v hp cmOP-PS922C-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R730xS495xC205 KT l khot: 702x462xR25 KT thng t: 800mm. ST10B: Vi . ZT01A: Bnh ng nc ty ra . DP13: R nha . DS01B: Chu ph inox . DS02A: Bn ro inox . CB01B: Tht g . DP14: Hp ng dao ko c np y . DP11 + CD03: B dao ko v hp cmOP-PS924C-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R809xS495xC200 KT l khot: -m: 787x474xR25 -Dng:790x474xR10 KT thng t: 900mmST26A: Vi ra . ZT01A: Bnh ng nc ty ra . DP10A: Chu nha . DP13: R nha . CB10: Tht g . DP14: Hp ng dao ko c np . DP11 + CD03: B dao ko v hp cmOP-PS926A-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R870xS470xC215 KT l khot: -m: 840x440xR25 -Dng: 844x444xR20 KT thng t: 900mm. ST26A: Vi ra . ZT01A: Bnh ng nc ty ra . DP13: R nha . DP07B: R nha . DP03A: H ng rc . DP14: Hp ng dao ko c np . DP11 + CD03: B dao ko v hp cmOP-PS9217-TC8 9. PH KIN T BPHNH NHM SPTHNG S K THUTPH KIN I KMOP-PS3210-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R660xS470xC180 KT l khot: -m: 635x436xR15 -Dng:635x445xR15 KT thng t: 700mm.ST03B: Vi .ZT01A: Bnh ng nc ty ra . DP07B : R nhaOP-PS3211-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R760xS470xC200 KT l khot: -m: 735x436xR15 -Dng:735x445xR15 KT thng t: 800mm. ST03B: Vi . DP07B : R nhaOP-PS329-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R760xS470xC185 KT l khot: -m: 730x430xR25 -Dng: 725x425xR20 KT thng t: 800mm. ST03B: Vi ra . ZT01A: Bnh ng nc ty ra . DP07B: R nhaCht liu: Inox 304 KT sn phm : 440xC190 KT l khot: -m: 415 -Dng: 410 KT thng t: 500mm. ST02B: Vi ra . ZT01A: Bnh ng nc ty ra . DS14: R inoxOP-PS311A9 10. CHU RA HNH NHM SPTHNG S K THUTPH KIN I KMOP-PS316-TC. ST02B: Vi . ZT01A: Bnh ng nc ty raOP-PS611-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm : R790xS480xC210 KT l khot: - m: 770x460xR25 - Dng: 770x460xR10 KT thng t: 800mm.ST03B: Vi .ZT01A: Bnh ng nc ty ra .DS13 : Gi inox .DP13 : R nha .DS01C: Chu nh inoxOP-PS6217-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R860xS470xC200 KT l khot: - m: 835x445xR20 - Dng: 835x445xR20 KT thng t: 900mm. ST02B: Vi . ZT01A: Bnh ng nc ty ra . DS18: R inoxOP-PS622B-TC10Cht liu: Inox 304 KT sn phm : 665xS435xC200 KT l khot: -m: 640x415xR30 -Dng: 640x408xR15 KT thng t: 700mmCht liu: Inox 304 KT sn phm : 825xS450xC210 KT l khot: -m: 800x422xR25 -Dng: 800x422xR15 KT thng t: 900mm.ST02B: Vi .ZT01A: Bnh ng nc ty ra .DS18 : R inox 11. PH KIN T BPHNH NHM SPTHNG S K THUTOP-PS626-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R825xS460xC196 KT l khot: 790x424xR10 KT thng t: 900mmOP-PS6210B-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R870xS500xC215 KT l khot: -m: 840x470xR35 -Dng: 845x474xR10 KT thng t: 900mmOP-PS6215B-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm :R760xS470xC200 KT l khot: - m: 735x436xR15 - Dng:735x445xR15 KT thng t: 800mm. ST09C: Vi . ZT01A: Bnh ng nc ty ra . DS18 : R inoxOP-PS6216-TCCht liu: Inox 304 KT sn phm: R825xS460xC196 KT l khot: 802x435xR20 KT thng t: 900mm. ST02B: Vi ra . ZT01A: Bnh ng nc ty ra . DS14: R inoxPH KIN I KM. ST02B: Vi ra . ZT01A: Bnh ng nc ty ra . DS14: R inox. ST02B: Vi ra . ZT01A: Bnh ng nc ty ra . DS14: R inox . DP14: Hp cm dao c np y . DP11 + CD03: B dao ko v hp cm11 12. VI CHU RA HNH NHTHNG S K THUTOP-ST02B12M SPCht liu: Thp m Chrome Cht liu ng dn nc: ng Hpb59 R50x S225x C377mm ng knh l bt: 35mmM T 13. PH KIN T BPHNH NHM SPTHNG S K THUTOP-ST03BCht liu: Thp m Chrome Cht liu ng dn nc: ng Hpb59 R50x S233x C330mm ng knh l bt: 35mmOP-ST09CCht liu: Thp m Chrome Cht liu ng dn nc: ng Hpb59 R48x S268x C390mm ng knh l bt: 35mmOP-ST10B Vi rt dyCht liu: Thp m Chrome Cht liu ng dn nc: ng Hpb59 R52x S248x C304mm ng knh l bt: 35mmOP-ST11B Vi unM TCht liu: Thp m Chrome Cht liu ng dn nc: ng Hpb59 R50x S303x C660mm ng knh l bt: 35mm13 14. PH KIN T BPHNH NHM SPTHNG S K THUTOP-ST13ACht liu: ng xc Cht liu ng dn nc: ng Hpb59 R50x S303x C660mm ng knh l bt: 35mmOP-ST17ACht liu: Thp m Chrome Cht liu ng dn nc: ng Hpb59 R50x S205x C290mm ng knh l bt: 35mmOP-ST18B Vi pht quang cm ngCht liu: Inox m PVD Cht liu ng dn nc: ng Hpb59 R50x S258x C490mm ng knh l bt: 35mmOP-ST19A Vi a nng14Cht liu: Thp m Chrome Cht liu ng dn nc: ng Hpb59 R55x S231x C332mm ng knh l bt: 35mmM T 15. VI CHU RA HNH NHM SPOP-ST25AOP-ST26ATHNG S K THUTM TCht liu: Inox mt xc Cht liu ng dn nc: Inox 304 R52x S238x C389mm ng knh l bt: 35mmCht liu: Inox mt xc Cht liu ng dn nc: Inox 304 R52x S295x C280mm ng knh l bt: 35mmPh kin i km chu ra15 16. PH KIN CHC NNGHNH NHTN PH KINH ngn ko tng hp inox nan, ray trt gim chn Blum ( Cnh ko, cnh m)M SPTHNG S K THUT (Rng x Su x Cao : mm)KCH THC KHOANG T837 x 464 x 173900mmLA080WE737 x 464 x 173800mmLA090WE837 x 464 x 173900mm537 x 464 x 173600mmOP-LB070WD637 x 464 x 173700mmOP-LB080WD737 x 464 x 173800mm837 x 464 x 173900mm537 x 464 x 173600mmOP-LB070TD637 x 464 x 173700mmOP-LB080TD737 x 464 x 173800mmOP-LB090TD16LA090TEOP-LB060TD H ngn ko ng xoong ni inox nan, cnh ko, ray trt gim chn Blum800mmOP-LB090WDH ngn ko ng bt a inox nan, cnh ko, ray trt gim chn Blum737 x 464 x 173OP-LB060WDH ngn ko ng bt a inox nan, ray trt gim chn Blum (cnh ko, cnh m)LA080TE837 x 464 x 173900mm 17. PH KIN T BPHNH NHTN PH KINM SPTHNG S K THUT (Rng x Su x Cao : mm)KCH THC KHOANG TOP-LB060WLA700mmOP-LB080WLA737 x 464 x 173800mm837 x 464 x 173900mm537 x 464 x 173600mmOP-LB070TLA637 x 464 x 173700mmOP-LB080TLA737 x 464 x 173800mm837 x 464 x 173900mmOP-LA020SB280 x 470 x 385300mmOP-LA090SE H ngn ko inox ch U di chu ra ray trt gim chn Blum (cnh ko, cnh m )637 x 464 x 173OP-LB090TLAGi ng nc ty ra, ray trt gim chnOP-LB070WLAOP-LB060TLA H ngn ko ng xoong ni thp m chrome, cnh ko, ray trt gim chn600mmOP-LB090WLAH ngn ko ng bt a thp m chrome, cnh ko, ray trt gim chn537 x 464 x 173830 x 455 x 145900mmOP-LA090SF830 x 455 x 145900mmOP-LA100SE930 x 455 x 1451000mmOP-LA100SF930 x 455 x 1451000mm17 18. PH KIN T BPHNH NHTN PH KINM SPTHNG S K THUT (Rng x Su x Cao : mm)KCH THC KHOANG TOP-LD030CH ngn ko a nng thp m Chrome, ray trt gim chnH gi chai l ba tng thp m Chrome, ray trt gim chn Hettich ( bt cnh t tri, phi )18OP-LD035C290 x 465 x 478350mmOP-LD040C340 x 465 x 478400mm390 x 465 x 478450mmOP-LD040B-2340 x 373 x 478400mmOP-LD030LB240 x 465 x 448300mmOP-LD035LB290 x 465 x 448350mmOP-LD040LBNgn ko a nng inox, ray trt gim chn Blum300mmOP-LD045BH ngn ko a nng inox, ray trt gim chn Blum240 x 465 x 478340 x 465 x 448400mmOP-LC020CL158 x 465 x 577200mmOP-LC020CR158 x 465 x 577200mm 19. PH KIN CHC NNGHNH NHTN PH KINH gi chai l hai tng thp m Chrome, ray trt gim chn Hettich ( bt cnh t )M SPTHNG S K THUT (Rng x Su x Cao : mm)KCH THC KHOANG TOP-LC015B105 x 460 x 538150mmH gc so le thp m Chrome , ray trt gim chn ( m tri, phi )OP-LZ900L(860-968) x ( 500-570) x 530900-1000mmOP-LZ900R(860-968) x ( 500-570) x 530900-1000mmMm xoay 180 hai tng thp m ChromeOP-LZ180A 740 x C ( 600-900 )900mmMm xoay 360 hai tng thp m ChromeOP-LZ360A740 x C ( 600-900 )900x900 mm19