pentadbiran nilai pekerjaan sidek (inps)

Download Pentadbiran Nilai Pekerjaan Sidek (Inps)

Post on 15-Nov-2015

140 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

instrument

TRANSCRIPT

 • PENTADBIRAN DAN PENTAFSIRAN ALAT UKURAN INPSOleh:Profesor Madya Dr. Sidek Mohd NoahJabatan Pendidikan Kaunselor & Psikologi KaunselingFakulti Pengajian PendidikanUniversiti Putra Malaysia43400 UPM SERDANGTel.: +603-89468167 (OFFICE)012-2126312 (H.P)Fax: 603-89435386E-Mail: smn@educ.upm.edu.mysideknoah@yahoo.com

 • PENTADBIRAN INPSBilik yang kondusif iaitu tenang dan mempunyai semua kemudahan seperti kerusi, meja, kipas angin atau penghawa dinginWalau pun tiada masa khusus yang ditetapkan, umumnya masa yang digunakan untuk menyelesaikan ujian INPS ialah antara 20 hingga 30 minitIndividu perlu menjawab dengan jujur iaitu menjawab berdasarkan apa yang sebenarnya dan bukan berdasarkan apa yang difikirkan baik atau orang kata baik

 • PANDUAN PENGIRAAN SKOR INPSINPS mempunyai dua bahagian iaitu Bahagian I (Deskripsi Pekerjaan) dan Bahagian II (Perbandingan Nilai Pekerjaan)

  Untuk Bahagian I, sila rujuk jawapan anda sama ada SS (5), S (4), TP (3), TS (2) atau STS (1). Anda tidak perlu membuat pengiraan tetapi hanya perlu memindahkan jawapan anda ke helaian profil INPS

  Untuk Bahagian II, sila rujuk borang jawapan bahagian ini dan kemudiannya merujuk panduan pengiran di layar berikutnya. Markah yang anda peroleh melalui pengiraan ini perlu dipindahkan kehelaian profil INPS untuk melengkapkannya

 • PENGIRAAN SKOR PERBANDINGAN NILAI PEKERJAAN

  BIL.NILAI PEKERJAANN1N2N3N4N5JUM. SKOR JUM. SKOR - 41MANUSIAA5A6A12A15A162DATAA1A4A5A9A213BENDAA1A2A8A10A144PEMBANTUA4A12A15A16A185ALTRUISMEA2A6A18A19A216PEMIMPINA6A11A12A16A197AUTONOMIA2A9A15A17A208INTELEKTUALA3A4A9A10A159KREATIFA1A2A3A17A2010KEJAYAANA7A13A14A18A2111ORGANISASIA3A7A9A13A1812KEUNTUNGANA2A3A8A18A1913PROMOSIA4A9A11A13A1614MASA LAPANGA5A7A8A10A1715PENGIKTIRAFANA4A6A7A16A1716SOKONGANA3A11A13A14A2017KESELAMATANA1A7A13A14A1518KEBUDAYAANA5A12A14A19A2019AGAMAA1A8A10A11A2120KEPELBAGAIANA10A17A19A20A2121AKTIVITIA5A6A8A11A12

 • PROFIL INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK

  DEKSRIPSI PEKERJAANNILAI PEKERJAANSANGAT RENDAHRENDAHSEDERHANA RENDAHSEDERHANASEDERHANATINGGITINGGISANGAT TINGGIS. SUKAManusia******************************************************************************************T.PASTIData***************************************T.SUKABenda**************************T.PASTIPembantu********************************S.SUKAAltruisme************************************************************************************SUKAPemimpin*****************************************************************SUKAAutonomi************************************************************************S.SUKAIntelektual************************************************************************************T.PASTIKreatif***************************************SUKAKejayaan******************************************************************************T.PASTIOrganisasi*********************************************T.PASTIKeuntungan***************************************T.PASTIPromosi********************************SUKAMasa Lapang****************************************************T.PASTIPengiktirafan**************************T.SUKASokongan******************T.PASTIKeselamatan***************************************SUKAKebudayaan**********************************************************SUKAAgama****************************************************SUKAKepelbagaian************************************************************************SUKAAktiviti*****************************************************************1 2 34 5 67 8 910 11 1213 14 1516 17 1819 20 21

 • PANDUAN PENTAFSIRAN INPS 1-6 RENDAH7-15 SEDERHANA16-21 TINGGISkor rendah bermaksud nilai tersebut tidak pentingSkor tinggi bermaksud nilai tersebut amat pentingSkor sederhana bermaksud nilai tersebut sederhana penting dalam kehidupan seseorang individu

 • KATEGORI NILAI YANG DIUKUR OLEH INPSKategori Konteks 3 nilaiKategori Hubungan 4 nilaiKategori Fungsi 4 nilaiKategori Ganjaran 6 nilaiKategori Citarasa 2 nilaiKategori Monotoni 2 nilai

  JUMLAH NILAI 21 NILAI PEKERJAAN

 • NILAI PEKERJAAN YANG DIUKUR ALAT UKURAN INPSManusia DataBendaPembantuAltruismePemimpinAutonomiIntelektualKreatifKejayaanOrganisasiKeuntunganPromosiMasa LapangPengiktirafanSokonganKeselamatanKebudayaanAgamaKepelbagaianAktiviti

 • MODEL HEKSAGONAL HOLLANDIndeks Pembezaan Tinggi Realistik (6)Investigatif (8)Artistik (20)Conventional (12)Enterprising (24)Sosial (30)KOD HOLLAND: SEAINDEK PEMBEZAAN : 24 (TINGGI)

 • MODEL HEKSAGONAL HOLLANDPembezaan Rendah Realistik (18)Investigatif (18)Artistik (17)Conventional (18)Enterprising (18)Sosial (17)KOD HOLLAND: ???INDEK PEMBEZAAN : 1(RENDAH)

 • MODEL HEKSAGONAL HOLLANDPembezaan Rendah Realistik (13)Investigatif (14)Artistik (17)Conventional (15)Enterprising (18)Sosial (20)KOD HOLLAND: SEAINDEK PEMBEZAAN : 7(RENDAH)

 • MODEL HEKSAGONAL HOLLAND Realistik Investigatif Artistik Conventional Enterprising Sosial INTROVERTEKSTROVERTINT-EKS SEIMBANGINT-EKS SEIMBANG

 • MODEL HEKSAGONAL HOLLAND Realistik Investigatif Artistik Conventional Enterprising Sosial BENDABENDA, DATADATA, BENDA, MANUSIABENDA, MANUSIAMANUSIA, KEUNTUNGANMANUSIA, ALTRUISME