pengurusan kewangan universiti topik : perolehan topik : perolehan

Download PENGURUSAN KEWANGAN UNIVERSITI TOPIK : PEROLEHAN TOPIK : PEROLEHAN

Post on 11-Dec-2015

230 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Slide 1

PENGURUSAN KEWANGAN UNIVERSITI TOPIK : PEROLEHAN TOPIK : PEROLEHAN Slide 2 KAEDAH PEROLEHAN UNIVERSITI (UMUM) Perolehan melalui panjar wang runcit Perolehan melalui panjar wang runcit Kontrak pusat Kontrak pusat Perolehan terus Perolehan terus Sebutharga Sebutharga Tender Tender Perolehan melalui perlanjutan/perubahan kontrak Perolehan melalui perlanjutan/perubahan kontrak Perolehan melalui perkhidmatan perunding Perolehan melalui perkhidmatan perunding Slide 3 Dasar Perolehan Universiti Peraturan tender yang saksama Peraturan tender yang saksama Membantu Dasar Perolehan Kerajaan iaitu menggalakkan perkembangan industri tempatan termasuk dasar perolehan barangan import melalui penggunaan pengangkutan (perkapalan/pengangkutan) dan insurans tempatan Membantu Dasar Perolehan Kerajaan iaitu menggalakkan perkembangan industri tempatan termasuk dasar perolehan barangan import melalui penggunaan pengangkutan (perkapalan/pengangkutan) dan insurans tempatan Memberi keutamaan syarikat Bumiputera Memberi keutamaan syarikat Bumiputera Menggalak pemindahan teknologi dan latihan Menggalak pemindahan teknologi dan latihan Sebagai leverage untuk mendapatkan konsesi Sebagai leverage untuk mendapatkan konsesi Slide 4 Objektif Pengurusan Perolehan Universiti Best value for money Best value for money Kualiti yang terjamin Kualiti yang terjamin Sebagai alat untuk mencapai dasar kerajaan Sebagai alat untuk mencapai dasar kerajaan Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan Pengurusan stor yang cekap dan berkesan Pengurusan stor yang cekap dan berkesan Pemindahan teknologi Pemindahan teknologi Menjimatkan pertukaran wang asing Menjimatkan pertukaran wang asing Slide 5 Prinsip Perolehan Akauntabiliti awam Akauntabiliti awam Diuruskan secara telus (transparent) Diuruskan secara telus (transparent) Nilai faedah yang terbaik (best value for money) Nilai faedah yang terbaik (best value for money) Saingan terbuka Saingan terbuka Adil dan saksama Adil dan saksama Slide 6 Definasi Alatan, Kerja, Perkhidmatan Alatan pembelian alatan, barang bahan yang hanya perlu dibekal dipasang dan diujilari (komisyen) Kerja - perolehan yang melibatkan bahan dan komponen binaan dimana skop kerja berpelan. Perkhidmatan - perolehan yang melibatkan tenaga kerja seperti cuci bangunan, mengangkut sampah dan lain-lain. Slide 7 Pihak Berkuasa Pusat Bagi Perolehan Universiti Sains Malaysia Kuasa Am Universiti Sains Malaysia adalah pihak berkuasa pusat bagi perolehan (Bekalan, Kerja dan Perkhidmatan) sama ada di Malaysia atau di luar negara dalam pengawalan, penguatkuasaan, penyeliaan, penyelarasan, penggunaan, pembahagian, penyimpanan, pemindahan antara Pusat Tanggungjawab dan pelupusan barang-barang. Kuasa Khusus Membuat kontrak bagi perolehan Pusat Tanggungjawab dengan mengenakan terma-terma dan syarat-syarat yang paling menguntungkan/berfaedah; Slide 8 Mengeluarkan arahan kepada Pusat Tanggungjawab bagi pengawalan, peruntukan untuk barang-barang, kerja dan perkhidmatan yang diberikan. Mengeluarkan arahan kepada Pusat Tanggungjawab bagi pengawalan, peruntukan untuk barang-barang, kerja dan perkhidmatan yang diberikan. Mengambil tindakan ke atas individu, firma, syarikat dan pertubuhan serta perunding yang didapati telah bersalah kerana keingkaran dalam melaksanakan sesuatu kontrak atau prestasi tidak memuaskan daripada memasuki tender atau sebutharga atau memberi perkhidmatan kepada Universiti Sains Malaysia bagi sesuatu tempoh yang berpatutan. Mengambil tindakan ke atas individu, firma, syarikat dan pertubuhan serta perunding yang didapati telah bersalah kerana keingkaran dalam melaksanakan sesuatu kontrak atau prestasi tidak memuaskan daripada memasuki tender atau sebutharga atau memberi perkhidmatan kepada Universiti Sains Malaysia bagi sesuatu tempoh yang berpatutan. Mengenakan denda ke atas firma-firma, syarikat yang Mengenakan denda ke atas firma-firma, syarikat yang tidak menyempurnakan bekalan, perkhidmatan atas kerja di dalam sesuatu tempoh yang dinyatakan. tidak menyempurnakan bekalan, perkhidmatan atas kerja di dalam sesuatu tempoh yang dinyatakan. Slide 9 Tanggungjawab Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab sendiri termasuk bertanggungjawab membayar balik jika berlaku kerugian berhubung dengan penyeliaan, penyenggaraan dan pengawalan am barang-barang awam, kerja dan perkhidmatan yang diterima atau dipegang oleh Jabatan yang perbelanjaannya dikawal olehnya. Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab sendiri termasuk bertanggungjawab membayar balik jika berlaku kerugian berhubung dengan penyeliaan, penyenggaraan dan pengawalan am barang-barang awam, kerja dan perkhidmatan yang diterima atau dipegang oleh Jabatan yang perbelanjaannya dikawal olehnya. (AP 167.1) Slide 10 Tanggungjawab Pegawai Awam Pegawai Awam adalah bertanggungjawab sendiri termasuk bertanggungjawab membayar balik jika berlaku kerugian berhubung dengan barang-barang awam, kerja dan perkhidmatan yang diterima di bawah kawalannya atau dalam simpanannya. Pegawai Awam adalah bertanggungjawab sendiri termasuk bertanggungjawab membayar balik jika berlaku kerugian berhubung dengan barang-barang awam, kerja dan perkhidmatan yang diterima di bawah kawalannya atau dalam simpanannya. (AP 167.2) Slide 11 Keizinan Membuat Perolehan Keizinan Membuat Perolehan Seseorang Pegawai Pengawal boleh mengizinkan membuat perolehan yang mana peruntukan telah disediakan dalam anggaran yang diluluskan bagi Pusat Tanggungjawabnya, tertakluk kepada arahan- arahan kewangan Universiti dan semua peraturan Perbendaharaan. Kajian Pasaran Dalam Perolehan Kajian Pasaran Dalam Perolehan Setiap Pegawai yang menguruskan perolehan diwajibkan membuat kajian pasaran yang berpatutan bahawa barang yang akan dibeli itu adalah yang paling sesuai dan menguntungkan. Andaian ini dibuat setelah mengambil kira kualiti, harga, kegunaan barang itu dan faktor- faktor lain yang berkaitan. Keutamaan Kepada Barang Buatan Tempatan - Perolehan melalui import hanya akan dipertimbangkan setelah dipastikan ianya tidak boleh diperolehi secara tempatan. Slide 12 Senarai Barang-Barang Semua Jabatan hendaklah menyimpan senarai barang-barang dan menyampaikan senarai barang-barang itu kepada Bendahari pada akhir tiap-tiap tahun. Senarai itu hendaklah mempunyai butir-butir yang menunjukkan kuantiti pada awal tahun, tambahan dalam tahun dan juga jumlah pada akhir tahun. Satu ruang hendaklah dikhaskan juga untuk menunjukkan tempat barang-barang itu disimpan. Senarai barang-barang itu hendaklah dibahagikan kepada 5 kategori iaitu:- Perabot dan alat kelengkapan sahaja. Perabot dan alat kelengkapan sahaja. Alat kelengkapan yang dibeli daripada Kumpulan Wang Universiti. Alat kelengkapan yang dibeli daripada Kumpulan Wang Universiti. Barang-barang yang diderma. Barang-barang yang diderma. Barang-barang yang dibeli daripada Kumpulan Wang yang diderma. Barang-barang yang dibeli daripada Kumpulan Wang yang diderma. Barang-barang dari mana pengecualian daripada duti kastam telah diberi. Barang-barang dari mana pengecualian daripada duti kastam telah diberi. Semua barang-barang hendaklah ditanda menunjukkan harta Universiti. Slide 13 AKTIVITI PRA-TENDER PELAWAAN SEBUTHARGA PELAWAAN TENDER UNIVERSITI LAPORAN TEKNIKAL ALATAN/KERJA PENYEDIAAN KERTAS KERJA SEBUTHARGA (PTJ) PENYEDIAAN KERTAS KERJA (TENDER) JAWATANKUASA SEBUTHARGA JAWATANKUASA PEROLEHAN JAWATANKUASA PERLANTIKAN PERUNDINGAN KONTRAK PEROLEHAN/KERJA DENDA LAD PEMBEKAL PELAWAAN SEBUTHARGA MTO LANTIKAN MTO LAPORAN SEBUTHARGA/TENDER KAWALAN & PEMANTAUAN BERKALA SEBUTHARGA (NYAHPUSAT KE PTJ) Slide 14 SPESIFIKASI PENENTUAN SEBUTHARGA/TENDER TIDAK BOLEH MENJURUS KEPADA JENAMA ATAU BUATAN (MODEL) SEKIRANYA TERPAKSA, UNGKAPAN ATAU PERSAMAAN HENDAKLAH DIGUNAKAN. TIDAK BOLEH MENJURUS KEPADA JENAMA ATAU BUATAN (MODEL) SEKIRANYA TERPAKSA, UNGKAPAN ATAU PERSAMAAN HENDAKLAH DIGUNAKAN. MEMAKLUMKAN KEPADA PEMBEKAL APA YANG DIPERLUKAN OLEH PENGGUNA MEMAKLUMKAN KEPADA PEMBEKAL APA YANG DIPERLUKAN OLEH PENGGUNA MEMBERI KRITERIA ALATAN YANG DITAWARKAN SUPAYA PERBANDINGAN ALATAN BOLEH DIBUAT. MEMBERI KRITERIA ALATAN YANG DITAWARKAN SUPAYA PERBANDINGAN ALATAN BOLEH DIBUAT. (AP 174.1) Slide 15 SPESIFIKASI PENENTUAN SEBUTHARGA MASALAH-MASALAH BERIKUT HENDAKLAH DIELAKKAN. ---------------------------------KEKABURAN TIDAK LENGKAP TIDAK TERANG TIDAK TEPAT (AP 174.1) Slide 16 SPESIFIKASI PENENTUAN SEBUTHARGA PENENTUAN PERLU MENGAMBILKIRA ACCESSORIES YANG DIPERLUKAN DAN LAIN-LAIN KEPERLUAN SEPERTI PENENTUAN PERLU MENGAMBILKIRA ACCESSORIES YANG DIPERLUKAN DAN LAIN-LAIN KEPERLUAN SEPERTI KEPERLUAN UNTUK LATIHAN MAKLUMAT TENTANG ALAT GANTIAN MANUAL LUKISAN Slide 17 PEROLEHAN BEKALAN Kuasa Perolehan Pembelian terus boleh dilakukan untuk perolehan seperti berikut:- Pembelian terus boleh dilakukan untuk perolehan seperti berikut:- Harga sehingga RM10,000.00 - PTJ boleh dapatkan sebutharga dari mana-mana pembekal. >RM10,000,00 hingga RM20,000.00 - PTJ boleh membuat pembelian terus kepada Syarikat Bumiputera. > RM20,000.00 ke atas hingga RM50,000.00 - Jika tidak melalui proses sebutharga, kuasa Naib Canselor meluluskan pembelian terus, tetapi kepada pembekal Bumiputera sahaja. Sekiranya tiada Bumiputera, kelulusan Kementerian Kewangan perlu diperolehi. > RM20,000.00 ke atas hingga RM50,000.00 - Jika tidak melalui proses sebutharga, kuasa Naib Canselor meluluskan pembelian terus, tetapi kepada pembekal Bumiputera sahaja. Sekiranya tiada Bumiputera, kelulusan Kementerian Kewangan perlu diperolehi. Slide 18 samb. Melebihi RM50,000.00 hingga RM200,000.00 termasuk juga pembelian dari luar negara Jika tidak melalui proses sebutharga semua pembelian termasuk pembelian terus dari luar negara perlu memohon kelulusan Kementerian Kewangan yang biasanya dibuat melalui Naib Canselor. Slide 19 Keutamaan Kepada Bumiputera SPP Bil 4 Tahun 1995 Keutamaan Kepada Bumiputera SPP Bil 4 Tahun 1995 perolehan yang melebihi RM100,000, adalah dike

Recommended

View more >