pendidikan agama islam: islam di nusantara

Download Pendidikan Agama Islam: Islam di Nusantara

If you can't read please download the document

Post on 16-Apr-2017

967 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Brilly Ramadhanti

sekolah thawalib

jamiatul khair

jamiatul khair

al-irsyad

al-irsyad

sarekat islam

POLITIKmenuntut berdirinya dewan-dewan daerah

sarekat islamPENDIDIKANmenuntut penghapusan peraturan yang mendiskriminasi penerimaan murid di sekolahAGAMAmenuntut penghapusan segala peraturan yang menghambat penyebarluasan ajaran agama IslamHUKUMMenuntut pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatifPERTANIANMenuntut penghapusan particuliere landrijenINDUSTRIMenuntut agar industri penting dinasionalisasikanKEUANGAN menuntut adanya pajak dan bantuan pemerintah bagi perkumpulan koperasiSOSIALmenuntut pemerintah memerangi minuman keras, perjudian dan prostitusi

persyarikatan ulama

nahdatul ulama

ekonomimengusahakan pemerataan hasil pembangunan dengan adanya BMTsosbudmengusahakan kesejahteraan rakyat dan budaya islamipendidikanmengadakan pendidikan berbasis Islamkeagamaanmelaksanakan dakwah islamiyah

nahdatul ulama

muhammadiyah

Membentuk Majelis Tarjih yang menghimpun ulama yang giat berijtihadMemberi pedoman penentuan puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan astronomisMendirikan mushalla khusus wanita dan Memberi fatwa dan tuntunan bidang keluarga berencanaMendirikan sekolah umum, madrasah, rumah sakit, perusahaan percetakan, dan pengusahaan dana bantuan hari tuaMenentang pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan pajak atas ibadah qurbanMempelopori berdirinya Partai Islam Indonesia dan Aktif dalam keanggotaan MIAI muhammadiyah

Recommended

View more >