p× pz ; k p¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

of 40 /40
+381 60 415 8226 prot ivgr adna @gma il.c om Kompanija „BIG HARVEST d.o.o“ je skup profesionalaca stručno osposobljenih za montažu i postavljanje sistema za protivgradne mreže, sistema za navodnjavanje kao i svih vrsta ograda i kapija. Iskustva su pokazala da je bez ova tri elementa svako ulaganje u podizanje voćnjaka rizično i nesigurno. U svom poslovanju kompanija se oslanja na saradnju sa vrhunskim partnerima iz ovih oblasti kako iz Srbije, tako i iz Evropske Unije. Svaki segment poslovanja je pažljivo osmišljen i bazira se na višegodišnjem iskustvu zaposlenih na poslovima postavljanja sistema protivgradne zaštite, sistema za navodnjavanje i žičanih i drugih vrsta ograda. Kompletan montažni proces je zaokružen i obuhvata geometarsko merenje i omeđavanje, projektovanje, obeležavanje parcele, mašinsko pobijanje stubova od prednapregnutog betona, mašinsko uvrtanje ankera, kopanje kanala, bušenje rupa za stubove za ogradu, kompletno postavljanje sistema protivgradne zaštite i navodnjavanja, jednom rečju klijent dobija „KLJUČ U RUKE“! Materijali koji se koriste u montažama su atestirani i nabavljaju se od proverenih domaćih i inostranih proizvođača. Dorodošli u „BIG HARVEST“!

Upload: others

Post on 31-Oct-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

Umeti, znači imati!

Najnovije vesti:

Mi smo BIG HARVEST

Kompanija „BIG HARVEST d.o.o“ je skup profesionalaca stručno osposobljenih za montažu i postavljanje sistema za protivgradne mreže,sistema za navodnjavanje kao i svih vrsta ograda i kapija. Iskustva su pokazala da je bez ova tri elementa svako ulaganje u podizanje voćnjakarizično i nesigurno.U svom poslovanju kompanija se oslanja na saradnju sa vrhunskim partnerima iz ovih oblasti kako iz Srbije, tako i iz Evropske Unije.Svaki segment poslovanja je pažljivo osmišljen i bazira se na višegodišnjem iskustvu zaposlenih na poslovima postavljanja sistema protivgradnezaštite, sistema za navodnjavanje i žičanih i drugih vrsta ograda.Kompletan montažni proces je zaokružen i obuhvata geometarsko merenje i omeđavanje, projektovanje, obeležavanje parcele, mašinskopobijanje stubova od prednapregnutog betona, mašinsko uvrtanje ankera, kopanje kanala, bušenje rupa za stubove za ogradu, kompletnopostavljanje sistema protivgradne zaštite i navodnjavanja, jednom rečju klijent dobija „KLJUČ U RUKE“!Materijali koji se koriste u montažama su atestirani i nabavljaju se od proverenih domaćih i inostranih proizvođača.

Dorodošli u „BIG HARVEST“!

Page 2: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

Protivgradne mreže Big Harvest

PROTIVGRADNE MREŽE

Paleta materijala koje ugrađujemo zasniva se na proizvodima naših partnera, renomiranih evropskih proizvođača: ArnoPlast, Agrinova IIi Loom of fruit

Više

Ograde Big Harvest

OGRADE

Postavljanje ograde oko voćnjaka je neophodno da bi se sadnice zaštitile od životinja, glodara i uopšte od svih vrsta štetočina koje moguda oštete sadnice...

Više

Page 3: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

Oprema za navodnjavanje Big Harvest

NAVODNJAVANJE

Sistem za navodnjavanje i fertirigaciju daje svakom voćnjaku mogućnost za veći i kvalitetniji prinos. Kompanija „BIG HARVEST“ svojimklijentima nudi...

Više Usluge u našoj ponudi

PROTIVGRADNE MREŽEZaštita od elementarnih nepogoda putem protivgradnih raketa se odavno pokazala kaonepouzdana i neuspešna, pa se u Evropi odavno odustalo od nje i prešlo na dalekopouzdaniji način – sistem protivgradnih mreža. U Srbiji je prvi sistem protivgradnih mrežapočeo da se postavlja 2005-e godine na voćnjaku „Delta agrara“ u Čelarevu, na površini od400 hektara. Postavljanje ovog sistema trajalo je nekoliko godina, a izvodili su ga radnici kojisu pod stručnim nadzorom prošli jedinstvenu iskustvenu obuku u ovom poslu. Ti isti radnicisu sada zaposleni u „BIG HARVEST“-u, i zbog svog znanja, stručnosti, iskustva i uigranosti,predstavljaju ponos kompanije. U timu sa glavnim mašinistom Alešom Slogarompredstavljaju glavni oslonac kompanije, a njihova efikasnost se u normalnim uslovima meriizmeđu 700 i 800 pobijenih stubova dnevno.Projektovanje sistema protivgradnih mreža je najosetljiviji segment ovog posla, jer od njegazavisi i krajnji efekat zaštite. Zbog loših projekata se Srbiji u 2017-oj godini urušilo oko 70 havoćnjaka. „BIG HARVEST“ je zahvaljujući obostranom razumevanju sa svojim glavnimstrateškim partnerom srpsko-italijanskom firmom „AGRILAB“ uspeo da dobije tu privilegijuda mu projekte radi G-din Stefano Konti, agronom sa evropskom reputacijom ivišedecenijskim iskustvom u ovoj branši. To, kao i kvalitetni materijali koji se koriste umontaži, je kompaniju dovelo u poziciju da svojim klijentima može da daje pismenugaranciju od 5 godina na kompletan sistem postavljene protivgradne zaštite.Da bi sistem protivgradnih mreža bio pouzdan i dugo godina stabilan, neophodno je i damaterijali koji se koriste budu vrhunski. „BIG HARVEST“ je pažljivim odabirom došao dovisokokvalitetnih i atestiranih proizvoda koji se koriste u čitavoj Evropi, i spadaju u najvišuklasu materijala za ovu vrstu posla.

Grad voćnjacima nanosi dvojaku štetu-direktnu, koja se ogleda u obijanju plodova ismanjenom prinosu, i indirektnu, koja je posledica lomljenja rodnih grana i osetiće se unarednoj godini. Osim toga, povrede na biljci su idealna mesta za prodor patogena, paposledice mogu biti daleko ozbiljnije. Kada se uzme u obzir koliku ekonomsku štetu gradmože da izazove, postavljanje protivgradne mreže se pokazalo isplativim na duge staze,iako je skupa investicija.Protivgradne mreže imaju brojne prednosti. Osim zaštite od grada, one u letnjim mesecimaštite voćnjak i od prejake insolacije i ožegotina. Treba napomenuti i da je uz protivgradnemreže bolje iskorišćenje sredstava za zaštitu. Predstavljaju i moćnu prepreku protiv najezde

Page 4: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

insekata, kao i šteta koje nanose ptice. Najbolje je mrežu postaviti pre sadnje, ali ukolikoniste u mogućnosti da odmah to uradite, a planirate, onda bi trebalo postaviti bar stubove, amreža se može dodati i kasnije.

OGRADEPostavljanje ograde oko voćnjaka je neophodno da bi se sadnice zaštitile od životinja,glodara i uopšte od svih vrsta štetočina koje mogu da oštete sadnice.Kompanija „BIG HARVEST“ je u mogućnosti da svojim klijentima ponudi sve vrste ograda,počevši od ograda od pletene žice koja može biti pocinkovana ili plastificirana do panelnihograda koje mogu biti 2D ili 3D, sa kompletnim dodatnim materijalom i ugradnjom. Udogovoru sa naručiocem posla, određuje se visina ograde, broj redova zatezne i bodljikavežice i ostali elementi, kao i sam način ugradnje.

NAVODNJAVANJESistem za navodnjavanje i fertirigaciju daje svakom voćnjaku mogućnost za veći i kvalitetnijiprinos. Kompanija „BIG HARVEST“ svojim klijentima nudi kompletno projektovanje ipostavljanje sistema za navodnjavanje po sistemu „KLJUČ U RUKE“.Režim navodnjavanja određuje se prema:

vlažnosti zemljišta,stanju biljaka,najčešće prema kritičnim periodima za vodu,spoljnim promenama iliunutrašnjim fiziološkim pokazateljima.

Pri izvođenju navodnjavanja voćnjaka značajno je pitanje doziranja vode.Optimalna vlažnost u zemljištu može se postići i održavati samo onda ako se stručnoraspolaže vodom u zoni rizosfere.Ako se navodnjava češće nego što je potrebno, dolazi do većeg doziranja vode i doproblema navodnjavanja, loše aeracije i gušenja korena.Za stručno doziranje vode potrebno je pri svakom navodnjavanju pravilno odrediti:

Norma navodnjavanjaNorma navodnjavanja (mm) zavisi od gajene kulture i zemljišta.

Dubina zemljišta koju treba navlažiti zavisi od dubine korenja, odnosno od vrste kulture i fazirazvoja biljke.Normom navodnjavanja treba navlažiti zemljište do .Za lakša (peskovita) zemljišta potrebna je manja norma navodnjavanja nego za teža(glinovita) zemljišta . Međutim, peskovita zemljišta treba češće navodnjavati nego glinovita,jer biljke trebaju jednake količine vode bez obzira na zemljište na kojem se uzgajaju.Dubina vlaženja pri navodnjavanju (m) za šljivu, jabuku, breskvu , krušku, marelicu iznosi0.40-0.60 m.

Kada početi navodnjavanje?Trenutak početka navodnjavanja određuje se u praksi na nekoliko načina:– spoljnim morfološkim promenama na voćkama– kritičnim periodima voćke za vodu– određenim turnusom navodnjavanja– merenjem vlažnosti zemljišta– unutarnjim fiziološkim promenama voćke

Preporuka za određivanje trenutka početka navodnjavanja pomoću:

– merenja vlažnosti zemljišta– svakodnevnog utroška vode

Na terenu merenje vlažnosti zemljišta vrši se tenziometrima, neutronima i gama zracima,elektrometrijskim merenjem i vlagomerom.

Vlagomeri u voćnjacima predstavljaju nov način merenja. Vlagomeri mere vlažnost usvakom trenutku, pri uzgoju svih kultura i na svim zemljištima.

Obračunavanje svakodnevnog utroška vode u stvari je bilansiraje vode u zemljištu , natemelju priliva i utroška vode tokom vegetacionog perioda.

Bilansiranje vode može se obaviti na nekoliko načina, a jedan od njih je pomoćukoeficijenta navodnjavanja.

Page 5: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Koeficijent navodnjavanja predstavlja količinu vode u mm koja se troši po jednom stepenusrednje dnevne temperature vazduha (mm/1 stepen Co).

Page 6: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

O NAMA

Kompanija „BIG HARVEST d.o.o“ je skup profesionalaca stručno osposobljenih za montažu ipostavljanje sistema za protivgradne mreže, sistema za navodnjavanje kao i svih vrsta ogradai kapija

Iskustva su pokazala da je bez ova tri elementa svako ulaganje u podizanje voćnjaka rizično inesigurno.

U svom poslovanju kompanija se oslanja na saradnju sa vrhunskim partnerima iz ovih oblastikako iz Srbije, tako i iz Evropske Unije.

Svaki segment poslovanja je pažljivo osmišljen i bazira se na višegodišnjem iskustvuzaposlenih na poslovima postavljanja sistema protivgradne zaštite, sistema za navodnjavanje ižičanih i drugih vrsta ograda.

Kompletan montažni proces je zaokružen i obuhvata geometarsko merenje i omeđavanje,projektovanje, obeležavanje parcele, mašinsko pobijanje stubova od prednapregnutog betona,mašinsko uvrtanje ankera, kopanje kanala, bušenje rupa za stubove za ogradu, kompletnopostavljanje sistema protivgradne zaštite i navodnjavanja, jednom rečju klijent dobija „KLJUČU RUKE“!

Materijali koji se koriste u montažama su atestirani i nabavljaju se od proverenih domaćih iinostranih proizvođača.

Dorodošli u „BIG HARVEST“!

Page 7: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

Cenovnik

Pogledajte cenovnik proizvoda u našoj ponudi.

Stubovi od prednapregnutog betona MB 55+  

7X8 STUBOVI 4 užeta x 3 čelične žice (ø2,25)

Cena: 212,00 din/m +PDV

9X9,5 STUBOVI 4 užeta x 3 čelične žice (ø2,25)

Cena: 315,00 din + PDV

9X9,5 STUBOVI 6 užeta x 3 čelične žice (ø2,25)

Cena: 343,00 din/m +PDV

10X12 STUBOVI 6 užeta x 3 čelične žice (ø2,25)

Cena: 405,00 din/m +PDV

13X14 STUBOVI 12 užeta x 3 čelične žice (ø2,25)

Cena: 750,00 din + PDV/m

(cene su fco utovareno u magacinu u Smederevskoj Palanci)

Protivgradna mreža i oprema

PROTIVGRADNA MREŽA "AGRINOVA"

Mreža CRNA Cena: 30,00 din/m2 +PDV

Mreža KRISTAL Cena: 32,00 din/m2 +PDV

Mreža BELA Cena: 34,00 din/m2 +PDV

(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

Tehničke karakteristike

ANKERI 1500/26/250-6 mm

Cena: 1.285,00 din/kom +PDV

(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

Kape za stubove QUBO 7x8 cm

271,00 din/kom +PDV

(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

Kape za stubove QUBO 10x12 cm

328.00 din/kom +PDV

(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

Kape za stubove 14x14 cm

328,00 din/kom +PDV

MATERIJAL ZA PROTIVGRADNU ZAŠTITU

Page 8: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

Materijal za ograde STUBOVI OD PREDNAPREGNUTOG BETONA 7X8 CM sa 4 užeta x 3 čelične žice (ø2,25) Cena: 226,00 din + PDV/m fco utovareno u magacinu u Smederevskoj Palanci

PLETENA ŽICA 1,95x 65x65 mm Cena: 120,00 din + PDV/m2 fco utovareno u magacinu u Slepčeviću

POCINKOVANA ZATEZNA ŽICA 2,5 mm Cena: 120,00 din +PDV/kg fco utovareno u magacinu u Slepčeviću

ZATEZAČ Cena: 60,00 din +PDV/kom fco utovareno u magacinu u Slepčeviću

BODLJIKAVA ŽICA Cena: 145,00 din + PDV/kg fco utovareno u magacinu u Slepčeviću

GEODETSKO MERENJE

Podnošenje zahteva katastru + izlazak na teren + određivanje međe + postavljanje kočića narazmaku od 40 m + određivanje pravaca i pravih uglova za konstrukciju protivgradne zaštite +postavljanje kočića na razmaku od 40 m = 17.900,00 din + PDV/ha

PROJEKTOVANJE1.190,00 din + PDV/ha

MAŠINSKO POBIJANJE STUBOVA 119,00 din + PDV/kom

MAŠINSKO UVRTANJE ANKERA 119,00 din + PDV/kom

MONTAŽA SISTEMA ZA PROTIVGRADNE MREŽE

Obeležavanje parcele kočićima za svaki pojedinačni stub + razmeštanje stubova po parceli +asistencija pri mašinskom pobijanju stubova + zatezanje i fiksiranje sistema + širenje mreže uletnji položaj = 179.000,00 din + PDV/ha

Cena se odnosi na voćnjake u kojima je razmak između redova 3,2 m. Za ostale vrste voćnjakacena se formira direktnim dogovorom sa investitorom.Mehanizaciju za ove radove (traktore, vozače traktora, prikolice, voćarske platforme) obezbeđujeinvestitor. Ukoliko investitor ne poseduje sopstvenu mehanizaciju, "Big Harvest" može ponuditi svoju, uzdogovor oko naknade za korišćenje iste.

POSTAVLJANJE OGRADA290,00 din + PDV/m bez kopanja kanala

MATERIJAL ZA OGRADE

CENOVNIK USLUGA

Page 9: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

MAŠINSKO KOPANJE KANALAKanal dubine do 40 cm - 60,00 din + PDV/mZa ostale dubine kanala, cena se formira na osnovu direktnog dogovora sa investitorom.

MONTAŽA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE35,900,00 din + PDV/ha

Page 10: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

Kontakt

BIG HARVESTPoslovno ime BIG HARVEST DOO BEOGRAD-SAVSKI VENACDruštvo sa ograničenom odgovornošćuMatični broj 21400700PIB 110909179

Adresa sedištaDr Milutina Ivkovića 2ABeograd-Savski Venac

Tekući računi:UniCredit Bank170-0030039273001-68170-0030039273002-65

Telefon:+381 60 415 8226

Pišite nam

Pošalji

reCAPTCHA

Приватност - Услови

Нисам робот

Name

Email

Phone

Subject

Message

Page 11: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Page 13: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Page 14: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

PROTIVGRADNE MREŽE

Paleta materijala koje ugrađujemo zasniva se na proizvodima naših partnera, renomiranihevropskih proizvođača: ArnoPlast, Agrinova II i Loom of fruit

Zaštita od elementarnih nepogoda putem protivgradnih raketa se odavno pokazala kaonepouzdana i neuspešna, pa se u Evropi odavno odustalo od nje i prešlo na dalekopouzdaniji način – sistem protivgradnih mreža. U Srbiji je prvi sistem protivgradnih mrežapočeo da se postavlja 2005-e godine na voćnjaku „Delta agrara“ u Čelarevu, na površiniod 400 hektara. Postavljanje ovog sistema trajalo je nekoliko godina, a izvodili su garadnici koji su pod stručnim nadzorom prošli jedinstvenu iskustvenu obuku u ovom poslu.Ti isti radnici su sada zaposleni u „BIG HARVEST“-u, i zbog svog znanja, stručnosti,iskustva i uigranosti, predstavljaju ponos kompanije. U timu sa glavnim mašinistomAlešom Slogarom predstavljaju glavni oslonac kompanije, a njihova efikasnost se unormalnim uslovima meri između 700 i 800 pobijenih stubova dnevno.Projektovanje sistema protivgradnih mreža je najosetljiviji segment ovog posla, jer odnjega zavisi i krajnji efekat zaštite. Zbog loših projekata se Srbiji u 2017-oj godini urušilooko 70 ha voćnjaka. „BIG HARVEST“ je zahvaljujući obostranom razumevanju sa svojimglavnim strateškim partnerom srpsko-italijanskom firmom „AGRILAB“ uspeo da dobije tuprivilegiju da mu projekte radi G-din Stefano Konti, agronom sa evropskom reputacijom ivišedecenijskim iskustvom u ovoj branši. To, kao i kvalitetni materijali koji se koriste umontaži, je kompaniju dovelo u poziciju da svojim klijentima može da daje pismenugaranciju od 5 godina na kompletan sistem postavljene protivgradne zaštite.Da bi sistem protivgradnih mreža bio pouzdan i dugo godina stabilan, neophodno je i damaterijali koji se koriste budu vrhunski. „BIG HARVEST“ je pažljivim odabirom došao dovisokokvalitetnih i atestiranih proizvoda koji se koriste u čitavoj Evropi, i spadaju u najvišuklasu materijala za ovu vrstu posla.

Grad voćnjacima nanosi dvojaku štetu-direktnu, koja se ogleda u obijanju plodova ismanjenom prinosu, i indirektnu, koja je posledica lomljenja rodnih grana i osetiće se unarednoj godini. Osim toga, povrede na biljci su idealna mesta za prodor patogena, paposledice mogu biti daleko ozbiljnije. Kada se uzme u obzir koliku ekonomsku štetu gradmože da izazove, postavljanje protivgradne mreže se pokazalo isplativim na duge staze,iako je skupa investicija.Protivgradne mreže imaju brojne prednosti. Osim zaštite od grada, one u letnjimmesecima štite voćnjak i od prejake insolacije i ožegotina. Treba napomenuti i da je uzprotivgradne mreže bolje iskorišćenje sredstava za zaštitu. Predstavljaju i moćnu preprekuprotiv najezde insekata, kao i šteta koje nanose ptice. Najbolje je mrežu postaviti presadnje, ali ukoliko niste u mogućnosti da odmah to uradite, a planirate, onda bi trebalopostaviti bar stubove, a mreža se može dodati i kasnije.

Page 15: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs
Page 17: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

OGRADE

Postavljanje ograde oko voćnjaka je neophodno da bi se sadnice zaštitile odživotinja, glodara i uopšte od svih vrsta štetočina koje mogu da oštete sadnice.Kompanija „BIG HARVEST“ je u mogućnosti da svojim klijentima ponudi sve vrsteograda, počevši od ograda od pletene žice koja može biti pocinkovana iliplastificirana do panelnih ograda koje mogu biti 2D ili 3D, sa kompletnim dodatnimmaterijalom i ugradnjom. U dogovoru sa naručiocem posla, određuje se visinaograde, broj redova zatezne i bodljikave žice i ostali elementi, kao i sam načinugradnje.

Protivgradne mreže

Navodnjavanje

Page 18: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Page 19: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

Navodnjavanje

Sistem za navodnjavanje i fertirigaciju daje svakom voćnjaku mogućnost za veći ikvalitetniji prinos. Kompanija „BIG HARVEST“ svojim klijentima nudi kompletnoprojektovanje i postavljanje sistema za navodnjavanje po sistemu „KLJUČ URUKE“.

Režim navodnjavanja određuje se prema:

vlažnosti zemljišta,stanju biljaka,najčešće prema kritičnim periodima za vodu,spoljnim promenama iliunutrašnjim fiziološkim pokazateljima.

Pri izvođenju navodnjavanja voćnjaka značajno je pitanje doziranja vode.

Optimalna vlažnost u zemljištu može se postići i održavati samo onda ako sestručno raspolaže vodom u zoni rizosfere.

Ako se navodnjava češće nego što je potrebno, dolazi do većeg doziranja vode i doproblema navodnjavanja, loše aeracije i gušenja korena.

Ako se ređe navodnjava i time dodaje manja količina vode od potrebne, ne može sepostići visoka i kvalitetna voćarska proizvodnja.

Za stručno doziranje vode potrebno je pri svakom navodnjavanju pravilno odrediti:

– normu navodnjavanja– trenutak početka navodnjavanja

Norma navodnjavanja

Norma navodnjavanja (mm) zavisi od gajene kulture i zemljišta.

Dubina zemljišta koju treba navlažiti zavisi od dubine korenja, odnosno od vrstekulture i fazi razvoja biljke.

Normom navodnjavanja treba navlažiti zemljište do poljskog vodnog kapaciteta(PVK).

Za lakša (peskovita) zemljišta potrebna je manja norma navodnjavanja nego zateža (glinovita) zemljišta . Međutim, peskovita zemljišta treba češće navodnjavatinego glinovita, jer biljke trebaju jednake količine vode bez obzira na zemljište nakojem se uzgajaju.

Dubina vlaženja pri navodnjavanju (m) za šljivu, jabuku, breskvu , krušku, marelicuiznosi 0.40-0.60 m.

Page 20: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

Kada početi navodnjavanje?

Trenutak početka navodnjavanja određuje se u praksi na nekoliko načina:

– spoljnim morfološkim promenama na voćkama

– procenjivanjem vlažnosti u zemljištu

– kritičnim periodima voćke za vodu

– određenim turnusom navodnjavanja

– merenjem vlažnosti zemljišta

– unutarnjim fiziološkim promenama voćke

Preporuka za određivanje trenutka početka navodnjavanja pomoću:

– merenja vlažnosti zemljišta

– svakodnevnog utroška vode

Na terenu merenje vlažnosti zemljišta vrši se tenziometrima, neutronima i gamazracima, elektrometrijskim merenjem i vlagomerom.

Vlagomeri u voćnjacima predstavljaju nov način merenja. Vlagomeri mere vlažnostu svakom trenutku, pri uzgoju svih kultura i na svim zemljištima.

Obračunavanje svakodnevnog utroška vode u stvari je bilansiraje vode u zemljištu ,na temelju priliva i utroška vode tokom vegetacionog perioda.

Bilansiranje vode može se obaviti na nekoliko načina, a jedan od njih je pomoćukoeficijenta navodnjavanja.

Koeficijent navodnjavanja predstavlja količinu vode u mm koja se troši po jednomstepenu srednje dnevne temperature vazduha (mm/1 stepen Co).

Page 21: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Ograde

Protivgradne mreže

Page 22: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

Geodetska merenja

U saradnji sa našim strateškim partnerom "GeoLegal"-om, u prlici smo da vam ponudimo svevrste geodetskih merenja i obeležavanja:-omedjavanje kat.parcela

-ucrtavanje objekata u katastru

-ucrtavanje vodova

-izrada geodetskih podloga

-etažiranje objekata

-izrada projekta parcelacije I preparcelacije

-legalizacija I ozakonjenje objekata

-praćenje sleganja objekata

-obračun količina iskopa I nasipa zemljišta

-udaljenost kladionica od škola

-obeležavanje I kontrola temelja

-obeležavanje stubova za protivgradnu mrežu

-geodetski nadzor

-veštačenja za potrebe rešavanja imovinsko pravnih odnosa

Page 23: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Page 24: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Projektovanje

Projektovanje sistema protivgradne zaštite je najvažniji segment pre početka postavljanjakonstrukcije za protivgradnu mrežu. Neophodno je da projekat bude stručno i precizno urađen,kako zbog toga da bi se uradio tačan proračun količina potrebnog materijala, tako i zbog togašto je to osnova za stabilnost postavljenog sistema. "Big Harvest" ima posebnu sreću i zadovoljstvo jer je uspeo da na ovom planu ostvarisaradnju sa jednim od najboljih evropskih stručnjaka u ovoj oblasti. G-din Stefano Konti je usvojoj višedecenijskoj karijeri projektovao više od 10.000 ha protivgradnih sistema i svi oni jošuvek vrše svoju funkciju. To nam daje za pravo da kažemo da su naši projekti tačni, precizni ipouzdani i da možemo mirno da spavamo. I mi i naši klijenti!

Page 25: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

Mašinsko pobijanje stubova

Pobijanje ili utiskivanje betonskih stubova, kao nosača protivgradne mreže, vrši se bageromkoji poseduje dodatne elemente za ovu vrstu posla. "Big Harvest" je posvećen tome da usvakom segmentu svog poslovanja angažuje najbolje od najboljih. Tako je i kad govorimo omašinskom pobijanju stubova od prednapregnutog betona. Za ovaj posao angažovali smonašeg partnera iz Slovenije, G-dina Aleša Slokara. On je svojim bogatim radnim iskustvom,stečenim petogodišnjim radom u najpoznatijoj evropskoj kompaniji za postavljanjeprotivgradnih mreža "FRUIT SECURITY", garant da će ovaj posao na svakom voćnjaku bitiurađen besprekorno. U zavisnosti od kvaliteta i pripreme zemljišta, radni učinak ovog majstorasvog zanata, je između 80 i 100 stubova na sat! Brzo, efikasno i kvalitetno!

0:00

Pianta pali antigrandinePianta pali antigrandine

Page 26: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Page 27: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Mašinsko uvrtanje ankera

Mašinsko uvrtanje ankera se, kao i pobijanje stubova, vrši bagerom, s tim što se koristiposeban alat za ovu vrstu posla. Jako je važno u kom položaju se anker uvrće u odnosu nastub, odnosno sajlu koja ga preko zatezača povezuje sa stubom. U 2017-oj godini se nekolikovoćnjaka urušilo a najčešći razlog je bio što izvođači radova nisu pravilno postavili ankere. Kaoi za pobijanje stubova, i za ovaj posao "Big Harvest" je angažovao Aleša Slokara, stručnjakasa međunarodnim iskustvom.

0:00

Page 28: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Montaža sistema za protivgradne mreže

Dve najvažnije komponente u instalaciji protivgradnih mreža su:

- Kvalitet materijala

- Kvalitet izvedenih radova

Kompanija "Big Harvest" obezbedila je nabavku najkvalitetnijih materijala od renomiranihevropskih proizvođača:

- Prednapeti betonski stubovi LOOM OF FRUIT

- Mreže AGRINOVA

- Plastični pribor ARNOPLAST

Naši radnici koji sprovode izgradnju i proširenje mreže imaju veliko iskustvo iz 2006. godinekada su radili na prvom voćnjaku u Srbiji sa protivgradnom zaštitom. To se desilo u Čelarevugde je „Delta Agrar“ postavila protivgradnu mrežu na površini od 400 ha. Zatim, sainstruktorom iz Austrije, stekli su dragoceno iskustvo i znanje o ovom poslu, a od tada ga naširadnici samo dopunjuju i implementiraju uspešno širom Srbije. Vođeni našim šefom operacijag. Mladenom Lacarcom, obučeni smo za uspješno obavljanje ovog posla na najzahtjevnijemterenu. Njihov profesionalizam je prepoznat i pohvaljen od strane svih investitora za koje smoradili, i to je razlog zašto ponosno tvrdimo da su oni najveći kapital kompanije "Big Harvest".

Postavljene mreže. DRON

0:00

Page 29: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Postavljanje ograda

Za postavljanje ograda, kompanija "Big Harvest" koristi sistem koji ima mali broj izvođača ovihradova u Srbiji. On se sastoji u tome što sopstvenom mehanizacijom najpre kopamo kanale ukoje se pletena žica postavlja na 20 cm ispod površine zemlje. Nakon postavljanja pletenežice, kanali se zatrpavaju, zemlja nabija i tako se postiže da štetočine ne mogu da se podvukuispod pletene žice i ugroze voćnjak. Stubovi se betoniraju na početku, na uglovima i nakosnicima. Svi ostali elementi (visina stubova, širina i debljina pletene žice, broj redovabodljikave žice...) su predmet dogovora sa investitorom.

Page 30: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Mašinsko kopanje kanala

Kompanija "Big Harvest" poseduje mehanizaciju i obučene radnike za mašinsko kopanjekanala za postavljanje elektro-vodova, optičkih kablova, sistema za navodnjavanje... Ovausluga čini da naša ponuda bude kompletna, u smislu da svakom investitoru možemo ponuditiizvođenje svih radova koji prethode postavljanju sadnica. Ako zaista želite "KLJUČ U RUKE", verujemo da ćete se odlučiti za "Big Harvest"!

Page 31: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Montaža sistema za navodnjavanje

Navodnjavanje je, uz protivgradne mreže i ograde, treći elemenat neophodan da bi se voćnjakpripremio za postavljanje sadnica. Bez ove tri stvari, ili bez jedne od njih, rizično je ulaziti utako veliku investiciju kao što je podizanje voćnjaka. Da bi kompletirao svoju ponudu "KLJUČU RUKE", "Big Harvest" sarađuje sa svojim strateškim partnerima.

Page 33: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Agrinovu je osnovao Pierre Luigi Ferrari 1958. godine i prvi je dizajnirao upotrebu plastičnih materijalau poljoprivredi.

Zahvaljujući saradnji sa brojnim istraživačima (među njima i dobitnik Nobelove nagrade, prof.Natta),razvili su nekoliko formula za kratkoročnu degradaciju plastike.

Sedamdesetih godina, njegov sin, Stephano, stupio je u kompaniju, koja je postala vizionar da koristimreže u poljoprivredi, posebno u južnoj hemisferi, i doveo Agrinova u prekomorske zemlje.

80-ih i 90-ih godina sa povećanom afirmacijom na tržištima južne hemisfere, Agrinova je porasla, anjeni proizvodi postali su dostupni kupcima tokom cijele godine, jer je dozvoljavala proizvodnju usvakom trenutku, svaki dan, kad god su kupci tražili brzu isporuku.

Trenutno, kompanijom upravlja treća generacija, unuk Pierre Luigi. Pod njegovim vodstvom,proizvodnja raste, a više od 5000 hektara poljoprivrede prodaje se u više od 40 zemalja širom sveta.

Agrinova je uložila u razvoj poslednjih 60 godina, nudeći vrhunsku tehnologiju i obezbeđujući najboljeproizvode za ovaj sektor. Agrinova nudi najveću zaštitu, planira sa svojim kooperantima, nudi najboljustrategiju i sisteme zaštite mreža i pruža sve vrste konsultacija.

Agrinova II · Feria HortifrutAgrinova II · Feria Hortifrut

Page 34: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

Loom of fruit

Loom of Fruit d.o.o. je nova kompanija za proizvodnju stubova od prednapregnutog betona, nastalaudruživanjem italijanske firme sa velikim iskustvom u sektoru industrijske prefabrikacije i srpske firmedokazanog renomea u sektoru proizvodnje betonskih konstrucija na lokalnom nivou.

Spoj intalijasnkog “Know-how” sa geografskim položajem srpske proizvodnje, garancija je prednosti upogledu koštanja i terminima isporuke proizvoda za sve interesantnija tržista poput Rusije, Belorusije,Kazahstana, odnosno članica Zajednice nezanisnih država (ZND). Dakle, italijsnska tehnologija usrpskoj zemlji ima kao rezultat „MADE IN SERBIA“ , tj. žig koji dozvoljava anuliranje carine premasvim zemljama ZND-a.

Preduzeće se nalazi 100 km južno od Beograda, prestonice Srbije, na površini od 16000m saproizvodnom halom od 4000m . Fabrika se nalazi samo 40 km od grada Smedereva, koje je jedno odsedišta u pogledu logistike rečnog transporta, putem Dunava u velike luke Crnog mora.

NAJSAVREMENIJA OPREMA

Italijanska tehnologija nove generaciije

Proizvodnju sačinjavaju tri potpuno nezavisne linije, od kojih su dve sa dužinom od nešto više od 80mi treća dužine 15m u mogućnosti da proizvedu stubove dovoljne za pokrivanje približno 1000 ha nagodišnjem nivou. Sve linije su opremljene sistemom grejanja za punu kontrolu sazrevanja betona ubilo kojim vremenskim uslovima. Kvalitet našeg proizvoda je rezultat pažljivo biranih sirovina zaproizvodnju betona.

Beton:

Beton je sastavljen od repromaterijala koji su izabrani na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu saistim i na osnovu dokazanog kvaliteta proizvoda renomiranih proizvođača istih. Spravljenje samogbetona vrši se u našoj betonskoj bazi marke “SIMEM”, italijanskog proizvođača koji je jedan od liderau tom sektoru na svetskom nivou.

Mehanizacija:

Čitav proizvodni proces počevši od faze raskalupljivanja stubova preko sečenja, pranja kalupa, pasve do završne faze glačanja stubova i termičke obrade obavlja se pomoću mašina proizvedenih poitalijanskoj tehnologiji.

2

2

Page 35: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map

Page 36: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

Firma ARNOplast je osnovana 1975. godine i prvo se bavila dizajniranjem i modeliranjem plastičnihmaterijala.

Počev od 1983. godine kompanija je kupcima nudila uz uslugu dizajniranja i uslugu izrade gotovihproizvoda.

Krajem 90'tih kompanija se okreće svom istraživačkom timu i izbacuje na tržište svoj brend zapoljoprivredu i vrtlarstvo, te osniva i firmu ARNOcommerciale, za kompletiranje distribucije gotovihproizvoda.

Danas je ARNOplast sa upravom i proizvodnom fabrikom stacioniran u Rignano sull' Arno, nedalekood Firence, zajedno sa ARNOcommerciale, zauzevši svoje mesto na italijanskom tržištupoljoprivrednog vrtlarstva. Takođe je komercijalizovala svoje proizvode u Evropi, u područjuMediterana i prekomorskim zemljama.

test_ventofrom Keyidea

00:47

20170420_154203from Keyidea

Page 38: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

+381 60 415 8226 [email protected]

GeoLegal

Geodetsko preduzeće “GPS GEOLEGAL” doo osnovano je 2012.godine. Usluge vršimo kako fizičkimtako i pravnim licima i to u najkraćem mogućem roku, veoma kvalitetno i po povoljnim cenama.Iza nas stoji veliki broj zadovoljnih klijenata i uspešno završenih poslova.Posedujemo veliko terensko iskustvo u oblasti geodezije i trudimo se da maksimalno izađemo ususret našim klijentima.Koristeći savremenu opremu u mogućnosti smo da pružimo najpreciznije i najtačnije merenje.Preduzeće poseduje geodetsku licencu prvog reda i bavi se pružanjem svih vrsta geodetskih uslugakao što su:

-omedjavanje kat.parcela

-ucrtavanjem objekata u katastru

-ucrtavanjem vodova

-izrada geodetskih podloga

-etažiranje objekata

-izrada projekta parcelacije I preparcelacije

-legalizacija I ozakonjenje objekata

-praćenje sleganja objekata

-obračun količina iskopa I nasipa zemljišta

-udaljenost kladionica od škola

-obeležavanje I kontrola temelja

-obeležavanje stubova za protivgradnu mrežu

-geodetski nadzor

-veštačenja za potrebe rešavanja imovinsko pravnih odnosa

REFERENCE

GPS Geolegal doo ima licence do sada je izvodilo radove zapreduzeća različite strukture u zadnje četiri godine, a ovo su

Page 39: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

samo neki poslovi:

*Grad Šabac-poslovi iz oblasti veštačenja zauzetosti puteva kao i ozakonjenja zgrade Opštine Šabac.

*BIG HARVEST doo Beograd-obeležavanje stubova protivgradne mreže KO Ribari, KO Petlovača,KO Štitar.

*Telekom Srbija doo- snimljeno više od 100km TT kabla za potrebe knjiženja.

*FRUTTI doo Šabac-praćenje kompletne izrade objekta na kpbr 2785/10KO Majur(obračun količinašljunka,tucanika, asfalta,ob.temelja, snimanje instalacija, upotrebna za objekat).

*Caritas Šabac-obeležavanje budućeg oblekta pa sve do upotrebne dozvole na kpbr. 3297/3 KOŠabac.

*Vopachel doo-kompletna usluga (od temelja do upotrebne) na kpbr. 2785/30KO Majur.

*SBE Serbia doo-obračun količina, obeležavanje objekta, upotrebna na kpbr. 2785/20 KO ,Majur.

*Banja Comerc Bekament doo Arandjelovac-obeležavanje temeljnih stopa u Osečini,Čitluku.

*Tikkurila doo Šabac-snimanje KTP-a na lokaciji Tikurila Šabac.

*Sani Group doo-komplet usluge za izgradnju objekta na kpbr. 1157 KO Šabac.

*MP PROFIL2011doo-od temelja do upotrebne objekat Gomex na kpbr. 6921/3 Šabac.

*VRG IMPIANTI SR doo Kragujevac-obeležavanje hidrantske mreže.

*MONDI Šabac doo-kompletno praćenje izgradnje objekta na kpbr. 309/19 KO Šabac.

*Lekovit doo Šabac-objekat na kpbr. 6494/5 KO Šabac.

*Agroarm doo Zemun-KTP NA KPBR 637/1 KO Mesarci.

*M INOX Construkt doo Maovi-KTP 966/2 .

*ELIXIR GROUP doo Šabac-geodetski elaborat deponije pirita u krugu fabrike Elixir.

*INOT doo Šabac-praćenje objekta kpbr.8441/2 Šabac.

*PHUKET doo Beograd-KTP UDALJENOST KLADIONICE OD OBRAZOVNIH USTANOVA.

*KARTONVAL doo Beograd-KTP ZA 5816/23 Drenovac.

*KING TIRE doo Šabac-od obeležavanja temelja do upotrebne kpbr. 3346/9 KO Majur.

*ALEX E&C doo Beograd-KTP 852/8 Petlovača.

*GAS TEH doo Inđija-snimanje gasa na lokaciji Mondi.

*Vivero doo Beograd-KTP 637/1 Mesarci.

*MOBI GAS doo Beograd- KTP kpbr. 13329/1 KO Šabac.

Page 40: P× PZ ; k P¶ - poljoprivreda.expoonline.rs

© 2020 Protivgradna.rs. Designed by Webix Design | Site map