oživený spiderman

Download Oživený Spiderman

Post on 22-Jan-2015

363 views

Category:

Health & Medicine

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentace ředitele Nemocnice Na Bulovce MUDr. Petra Zajíce MBA a tiskového mluvčího Mgr. Martina Šalka v rámci Středoevropské odborné konference "Efektivní nemocnice 2012" v Clarion Congress Hotel dne 27.11.2012 o komunikaci Nemocnice Na Bulovce (nejen) na sociálních sítích.

TRANSCRIPT

  • 1. O!iven Nemocnice Na Bulovce

2. Co ani Spiderman netuil... 3. Barometr eskho zdravotnictv (2012, HCI , ag. Ipsos) editel nemocnic jako rezervy uvnit svch organizacnejastji uvdj vzjemnou komunikaci personlu akomunikaci smrem k pacientm spnou a clenou komunikac vznik i dvra mezilkaem a pacientem - zkladn pedpoklad spnholen 4. Vyhledvn informac o zdrav USA: 80% pes internet ( z toho 94% k tomu vyuvfacebook) R: 44% pes internet (p. generace "tweens" pouvchytr telefony z 37% - 1. msto na svt) Pleitost: Kdyby mlad generace mla co st, tak to budest 5. Pacient vs. ePacient Nevm lkai, kter ped sebou nem pota ePacient: aktivn, vyhledv informace, chce s lkaispolupracovat, partner ve zdravotn pi Rozvoj technologi: nov postupy v medicn, irpublikum a atraktivnj tmata v komunikaci 6. Sociln st nevymetme kottem, ale chytme do nich sv "mouchy" 7. Twitter... [tvitr] ? 8. ...nebo Twister [tvistr] ? 9. QR... [kj r] ? 10. ...nebo J.R. [dej r] ? 11. Foursquare... [frskvr] ? 12. ...nebo Foursquare [frskvr] ? 13. Google + 14. Facebook 15. TOP TEN NEMOCNIC PODLE POTU FANOUKNA FACEBOOKU (K 18.11.2012) 16. Twitter 17. Jak na mediln obraz i bez mdi?Svj mediln obraz netvote pouze pro novine, ale z vt sti pro veejnost. 18. Zklad: propojen webu a socilnch sti 19. Nemocnice Na Bulovce jako reprezentant R na nejvtsvtov konferenci o komunikaci ve zdravotnictv Boston 2012 20. Dal propojen webu a socilnch st 21. Nepodceujte ePR1. krok: vzjemn vmna banner s prolinkem na webov strnky 22. Bute inovativn V rmci korportn identity mBulovka nov prapory - s logem a skryptogramem (pozn.: Kryptogram jeifrovan text nebo vtn tvar, jehopsmena i slova maj skryt vznam.) 23. Sami sob novinem i vydavatelemwww.publero.com (33 tisc registrovanch ten) 24. eknte to i jinak BulovkaHospitalComics 25. 23 hlasPekvapte originalitouUdlejte nap. z PF 2013 Va vizitku s virlnm potencilem 26. 6 hlas6 hlas7 hlasSout o nejoriginlnj pefko probh u nkolik let na www.feedit.cz 27. MEDILN ETNOST NEMOCNICLEDEN - Z 2011 28. MEDILN ETNOSTJEN 2011- JEN 2012 29. MDIA A NEMOCNICE NA BULOVCE (ETNOST MEDILNCH VSTUP LEDEN 2011 - JEN 2012) 30. Otzka, zda mme s pacienty komunikovat jeu dvno zodpovzena. Nov otzka zn: Jak? Pirozen Atraktivn Civilnm zpsobem S vyuitm vech dostupnch komunikanch kanl 31. Co tm zskme? Nemocnice coby iv organismus Nemocnice pipravena profesionln pomoci Nemocnice si v svch pacient Nemocnice funguje jako firma. Pokud nebude firma se svmiklienty komunikovat a nebude se o n starat, pijde o n. 32. Jsme optimist a vidme svtlo na konci tunelu... ...a to nejen v podzemn Nemocnici Na Bulovce,na jej prohldku Vs srden zveme! Kdo nevidl, neuv! 33. Dkujeme za pozornost a sdlme j...Va#e Fanynka Bulovka MUDr. Petr Zajc, MBA, $editel Nemocnice Na Bulovce Mgr. Martin %alek, tiskov mluv&