ops /parkano ops / parkano. p£¤ivitys 1.8.2012 (oph...

Download Ops /Parkano Ops / Parkano. P£¤ivitys 1.8.2012 (OPH m£¤£¤r£¤ys 50/011/2010) P£¤ivitys 1.8.2012 (OPH

If you can't read please download the document

Post on 22-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ops /Parkano

  Päivitys 1.8.2012 (OPH määräys 50/011/2010)

  Päivitys 1.8.2012 (OPH määräys 50/011/2010)

  Päivitetyt luvut: 1.2, 3.4, luvut 4 ja 5 kokonaisuudessaan.

  Luvussa 11 Oppilaan arviointi huomioitu erilaisten joustavien ja yksilöllisten järjeste- lyiden ja tukimuotojen vaikutus oppilasarviointiin.

  Päivityksen yhteydessä on uudistettu opetussuunnitelman rakennetta ja sisällysluetteloa sisältöjä muuten muuttamatta. Opetussuunnitelmauudistus alkaa 2014 ja otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2016 Opetussuunnitelman perusteet OPH määräyksen 50/011/2010 osalta säilyvät .

 • Ops /Parkano

  PARKANON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 SISÄLLYSLUETTELO I OSA 9

  1 JOHDANTO............................................................................................................................................. 9 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LUVUT .................................................................................................. 9

  Siirtymäsäännökset ...................................................................................................... 9 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ...............................................................................................10

  2 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT....................................................................................................................................................10

  2.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ........................................................................................10 2.2 PERUSOPETUKSEN ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI, KIELIOHJELMA JA TUNTIJAKO .......................11 2.3 TOIMINTAKULTTUURIKEHÄT .....................................................................................................12

  ITSEOHJAUTUVAKSI JA YKSILÖLLISEKSI ............................................ 13 PERSOONAKSI ........................................................................................... 13 MUUTTUVAN MAAILMAN KANSALAISEKSI ........................................ 13 KESTÄVÄN KEHITYKSEN VAALIJAKSI ................................................. 14 EETTISEKSI TOIMIJAKSI .......................................................................... 14

  2.4 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET ..................................................................15 2.4.1 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen..........................................15 2.4.2 Tavoitteet tiedoissa ja taidoissa .................................................................16 2.4.3 Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja elinikäinen oppiminen .............16

  2.5 KIELIOHJELMA .........................................................................................................................17 2.5.1 Perusopetus, luokat 1- 6 ............................................................................17 2.5.2 Perusopetus, luokat 7-9 .............................................................................17 2.5.3 Kieltenopetus ja erityisopetus, vuosiluokilla 1-9 .........................................17

  2.6 TUNTIJAKO PARKANOSSA .........................................................................................................17 2.7 YHDYSLUOKKAOPETUS .............................................................................................................18 2.8 OPETUKSEN PAINOTUKSET ........................................................................................................18

  3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN .......................................................................................................19 3.1 OPPIMISKÄSITYS .......................................................................................................................19 3.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ ..................................................................................................................20

  3.2.1 Fyysinen oppimisympäristö........................................................................20 3.2.2 Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö ..........................................................20 3.2.3 Pedagoginen oppimisympäristö ja opettajan rooli ......................................21 3.2.4 Oppimisympäristö ja opettajan rooli alkuopetuksessa ................................21 3.2.5 Alkuopetuksen lähtökohdat ........................................................................21

  3.3 TOIMINTAKULTTUURI ................................................................................................................22 3.3.1 Koulujen toimintakulttuuri Parkanossa ......................................................22 3.3.2 Kouluyhteisön hyvinvointi ja ilmapiiri........................................................22

  Työkumppanuus ............................................................................................ 22 Tiedottaminen ............................................................................................... 23 Johtamiskulttuuri ........................................................................................... 23 Toimintamallit ............................................................................................... 23 Koulun toiminta, perinteet, juhlat ja tapahtumat .............................................. 23

  3.3.3 Pelisäännöt ...............................................................................................24 Järjestyssäännöt ............................................................................................. 24 Työyhteisön pelisäännöt ................................................................................ 24 Opiskelua koskevat ohjeet.............................................................................. 24 Koulun ulkopuolisen toiminnan pelisäännöt ................................................... 24 Opintoretket .................................................................................................. 24 Leirikoulut .................................................................................................... 24 Koko henkilökuntaa koskevat kasvatuksen ja ohjauksen periaatteet ................. 25

  3.4 OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT .........................................................................................25

  4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ........................................................................................27

 • Ops /Parkano

  4.1 TUEN JÄRJESTÄMISTÄ OHJAAVAT PERIAATTEET .........................................................................27 4.2 TUKI ERITYISISSÄ TILANTEISSA .................................................................................................30 4.3 YLEINEN TUKI ..........................................................................................................................30 4.4 TEHOSTETTU TUKI ....................................................................................................................31

  Prosessi 32 Pedagoginen arvio .....................................................................................................32 Oppimissuunnitelma ...................................................................................................33

  4.5 ERITYINEN TUKI ..................................................................................................................33 Prosessi 33 Pedagoginen selvitys ..................................................................................................33

  4.6 YKSILÖLLISET SUUNNITELMAT .......................................................................................34 4.6.1 OPPIMISSUUNNITELMA .........................................................................34 4.6.2 HENKILÖKOHTAISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA

  SUUNNITELMA ........................................................................................35

  5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT ......................................................................35 5.1 OPETUSJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄ TUKI .......................................................................35

  5.1.1 TUKIOPETUS...........................................................................................35 Tukiopetus yleisen tuen aikana....................................................................................36 Tukiopetus tehostetun tuen aikana...............................................................................36 Tukiopetus erityisen tuen aikana .................................................................................36 5.1.2 OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS ............................................................36 Osa-aikainen erityisopetus osana yleistä tukea ............................................................37 Osa-aikainen erityisopetus Parkanossa yleisen tuen aikana .........................................37 Osa-aikainen erityisopetus tehostetun tuen aikana ......................................................38 Osa-aikainen erityisopetus erityisen tuen aikana .........................................................38 5.1.3 ERITYISOPETUS ......................................................................................38 5.1.4 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN YKSILLÖLLISTÄMINEN JA OPETUKSESTA

  VAPAUTTAMINEN SEKÄ VUOSILUOKAN KERTAAMINEN....................39 5.1.5 PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS .......................................................40 5.1.6 TOIMINTA-ALUEITTAIN OPISKELU ...............