open fashion = open design + fashion

Download Open fashion = open design + fashion

Post on 28-Mar-2016

240 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De actieve gebruiker in de mode-industrie

TRANSCRIPT

 • OPEN FASHIONOPEN DESIGN + FASHION

  DE ACTIEVE GEBRUIKER IN DE MODE-INDUSTRIE

  =

 • OPEN FASHION = OPEN dESIgN + FASHION

  Masterproef Communicatie- & Media DesignIngrid Tokaruk

  Academiejaar 2011 - 2012Promotoren: Liesbeth Huybrechts & Jessica Schoffelen

  De actieve gebruiker in De moDe-inDustrie

 • VOORWOORd

  Deze masterproef is een bijdrage aan het onderzoek naar open design en de ontwikkeling van nieuwe designactiviteiten in de mode-industrie. Het onderzoek is tot stand gekomen door de hulp van een aantal personen waaronder mijn promotoren Jessica Schoffelen en Liesbeth Huybrechts. Zij brachten interessante invalshoeken en kritische feedback op tafel en zorgden voor een goede portie motivatie. Dankzij de toestemming van Lieve Lijskens en Marijke Respeel kon ik deelnemen aan verschillende DIY-workshops en cursussen. De deelnemers van deze workshops en cursussen verdienen ook een pluim voor hun medewerking tijdens het onderzoek. Tenslotte wil ik ook Boumediene Belbachir bedanken voor de technische hulp, Christine Tokaruk en Romina Colombini voor de taalkundige kwesties en Magdalena Reczkowski voor het delen van haar naai-ervaring met mij en de deelnemers van de workshops.

  2 3

 • De huidige mode-industrie kenmerkt zich vaak door een beschermende houding van designers. Open design daarentegen daagt de traditionele rol van designer als creatieve genie en de gebruiker als passieve modeconsument uit. Open design is een andere manier van ontwerpen:het ontwerp- en productieproces staat open voor de gebruiker. De designer creert een structuur waarin de gebruiker een actieve rol krijgt en zelf kleding ontwerpt of aanpast.

  Via een literatuurstudie wordt open design en de transformatie naar een actieve gebruiker toegepast op mode (open fashion). In daaropvolgende experimenten in de vorm van DIY-workshops wordt de nieuwe rol van de gebruiker, ontwerptools en instructies verkend.

  Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikers meer nood hebben aan inspiratie dan aan stap-voor-stap ontwerpinstructies. Instructies zijn enkel in sommige gevallen nodig, zoals bij gebruikers met weinig naai-ervaring. Voor het eindontwerp wordt daarom vooropgesteld om een tool te ontwikkelen waarin inspiratie en vervreemding centraal staan. Via design games (Brandt, 2004) wordt met de gebruiker en de designer een inspiratie- en ontwerptool ontwikkeld. Textiel en kleding worden vanuit een ander perspectief bekeken om de inspiratie van de gebruiker te prikkelen door bijvoorbeeld kledingstukken ondersteboven te houden of eenvoudige veranderingen aan te brengen in het textiel. Kernwoorden: open design, fashion, inspiratie, actieve gebruiker, DIY

  Open design + fashion = open fashionDe actieve gebruiker in de mode-industrie

  ABSTRACT

  4 5

 • VOORWOORD ABSTRACT

  INHOUDSOPGAVE

  LIJST MET AFBEELDINGEN EN FIGUREN

  INLEIDING

  METHODOLOGIE

  DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 1.1 FASHION, FAST FASHION, SLOW FASHION 1.2 OPEN DESIGN EN DESIGNACTIVITEITEN 1.3 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE ROL VAN DESIGNER EN GEBRUIKER 1.4 CONCLUSIE

  DEEL 2: ONDERZOEK 2.1 PARTICIPATIE EN OBSERVATIE WORKSHOPS EN CURSUSSEN 2.1.1 PARTICIPATIE WORKSHOP PIMP YOUR CLOTHES 2.1.2 OBSERVATIE CURSUS ZELF EIGEN KLEREN MAKEN 2.1.3 OBSERVATIE WORKSHOP HET NAAI- ATELIER

  INHOUdSOPgAVE 2.2 EIGEN EXPERIMENTEN IN DE VORM VAN WORKSHOPS 2.2.1 EXPERIMENT DIY-WORKSHOP 2.2.2 EXPERIMENT DIT-WORKSHOP 2.3 ONDERZOEKSRESULTATEN

  DEEL 3: ONTWERP 3.1 DESIGN GAMES 3.2 CONCEPT 3.2.1 SPLASH SCREEN, LOGIN, REGISTRATIE 3.2.2 MENU 3.2.3 RANDOMIZE 3.2.4 TOOLS 3.2.5 INSPIRING BRAINSTORMS 3.2.6 CUT & CUSTOMIZE 3.2.7 SHARE YOUR DESIGNS 3.2.8 BROWSE THROUGH DESIGNS 3.3 TECHNOLOGIE 3.4 GEBRUIKERSTESTEN

  SAMENVATTENDE CONCLUSIE

  AANBEVELINGEN

  BIBLIOGRAFIE

  BIJLAGEN

  6 7

  48

  485254

  56586364666769717375767881

  86

  90

  94

  98

  2

  4

  6

  8

  12

  16

  20222632

  36

  3841

  41

  43

  45

 • LIJST AFBEELdINgENENFIgUREN

  8 9

  Afbeelding 1: iconisch tweed jasje van Chanel

  Afbeelding 2: trench coat

  Afbeelding 3: het verschil tussen signifiant en signifi

  Afbeelding 4: Prada jurk

  Afbeelding 5: Asos jurk Afbeelding 6: Repair Manifesto

  Afbeelding 7: inhoud toolkit Afbeelding 8: resultaat toolkit

  Afbeelding 9: basispatroon downloaden Afbeelding 10 eindontwerp

  Afbeelding 12: profiel gebruiker/designer

  Afbeelding 13: schetsen van gebruikers

  Afbeelding 14: inhoud toolkit

  Afbeelding 15: transformatie broek naar jurk

  Afbeelding 16: deelnemer leert het naaimachine gebruiken

  Afbeelding 17: label eindontwerp

  Afbeelding 18: eindontwerp

  Afbeelding 19: resultaten brainstorm

  AFBEELdINgEN

  22

  22

  23

  24

  24

  25

  27

  27

  28

  28

  29

  29

  49

  49

  50

  52

  52

  60

 • 10 11

  Afbeelding 20: kruimelstof

  Afbeelding 21: cirkelpatroon

  Afbeelding 22: hartjespatrooon

  Afbeelding 23: ontwerpen op basis van de patronen

  Afbeelding 24: inspiratie opdoen

  Afbeelding 25: instructies volgen

  Afbeelding 26: franjes knippen

  Afbeelding 27: fotos ontwerpproces

  Figuur 1: splashscreen, login, registratie

  Figuur 2: registratie, paswoord en designer name aanvragen

  Figuur 3: menu

  Figuur 4: randomize

  Figuur 5: instructies randomize

  Figuur 6: tools

  Figuur 7: documenteren tools

  Figuur 8: vervreemdende assoicaties

  Figuur 9: documenteren brainstorm

  Figuur 10: anders kijken naar kleding

  Figuur 11: van T-shirt naar handtas

  Figuur 12: ontwerpproces documen

  Figuur 13: fotos maken ontwerpproces

  Figuur 14: open database

  Figuur 15: persoonlijke database

  FIgUREN6060

  60

  61

  82

  82

  82

  82

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  75

  76

  77

 • INLEIdINg

  Mode is een veelbesproken onderwerp in mensen hun dagdagelijkse bezigheden, in de economische sector, in de designwereld (Von Busch, 2010), maar ook in mijn eigen leefwereld. Mode creert, inspireert en domineert.In de huidige maatschappij ontstond als reactie op de huidige fast fashion die modetekens uitdragen, slow fashion en een terugkeer naar simpliciteit en creativiteit (Fletcher, 2009).

  Open design is een andere manier van ontwerpen die mij binnen de opleiding Communicatie & Media Design erg aanspreekt: de traditionele kijk op design wordt in vraag gesteld en de gebruiker wordt uitgedaagd om zich actiever op te stellen in het ontwerp- en productieproces. Met andere woorden: de rol van de designer en de gebruiker wordt opengesteld, alsook het proces van ontwerpen tot produceren (Avital, 2009).

  De designer ondergaat diverse veranderingen. De rol van de designer beperkt zich niet meer tot het oplossen van een designprobleem en breidt zich op verschillende vlakken uit. Zo neemt de designer de rol van onder-nemer, procesmanager, metadesigner, facilitator en co-gebruiker op zich (Stappers, Sleeswijk Visser en Kistemaker, 2011). De designer spoort onder meer de gebruiker aan om een actievere rol op te nemen en ondersteunt de gebruiker daarin.

  De focus binnen dit onderzoek ligt op de activering van de gebruiker. De visies van Von Busch (2010), Colin Campbell (2005) en Alvin Toffler (1980) leiden tot verschillende soorten gebruikers: craft consumer, prosumer en Pro-Am die aantonen dat de functie van de gebruiker veel veranderingen ondergaat.

  De volgende vraag treedt dan op de voorgrond: hoe wordt een gebruiker een designer? Uit het onderzoek blijkt dat een gebruiker nood heeft aan drie aspecten: skills, tools en zelfvertrouwen (Von Busch, 2010). Deze aspecten worden traditioneel verworven door het volgen van instructies en het deelnemen aan workshops. De onderzoeksvraag luidt als volgt: op welke wijze kunnen instructies en workshops de transformatie van gebrui-ker naar designer ondersteunen?

  In deze thesis wordt een antwoord gezocht op bovenstaande onderzoeks-vraag, later gekoppeld aan een ontwerp om de gebruiker te ondersteunen in deze transformatie. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit personen die een interesse hebben in het ontwerpen van mode en graag de handen

  12 13

 • uit de mouwen steken. Het is de bedoeling enerzijds om de overgang van gebruiker naar designer door middel van een ontwerp te ondersteunen en anderzijds om de gebruiker aan te sporen anders te consumeren door hergebruik van kleding en door een andere blik op kleding te werpen.

  Uit dit onderzoek blijkt dat het volgen van instructies in mindere mate en het bijwonen van workshops in meerdere mate een invloed hebben op het veranderingsproces. Gebruikers leren vooral van elkaar. Coperatief werken brengt gebruikers ertoe om uit hun reproductieve rol te kruipen en instruerend andere gebruikers tot produceren te brengen.

  Een groot struikelblok voor het evolueren naar een designer blijken inspiratie en verbeelding te zijn. Inspiratie komt zelden op het moment dat het nodig is, maar is een continu aanwezig in ons dagdagelijks leven. Zo kan de omgeving gebruikers inspireren. Stel dat een designer gebruikers wil inspireren in een DIY-workshop, dan kan er gebruik gemaakt worden van de techniek vervreemding. Vervreemding is vanuit een andere invalshoek kijken naar bijvoorbeeld de omgeving. Dit betekent dat vervreemding de gebruiker de mogelijkheid biedt om met een