opakovanie 5. ročník

Download Opakovanie 5. ročník

If you can't read please download the document

Post on 30-Dec-2015

73 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opakovanie 5. ročník. rozprávky, prídavné mená, opisný slohový postup. Z písmen utvorte literárne pojmy. N R O N S E N O S P Z P R Á V R K A Ó Z A. Nonsens Rozprávka Próza. Zakrúžkujte správne tvrdenie. Rozprávky podľa obsahu sa členia na:. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • rozprvky, prdavn men, opisn slohov postup

 • Z psmen utvorte literrne pojmy.N R O N S E N O S P Z P R V R K A Z A

 • Zakrkujte sprvne tvrdenie. Rozprvky poda obsahu sa lenia na:

  A fantastick, umel, realistick

  B fantastick, udov, umel

  C fantastick, zvieracie, realistick

  D umel, zvieracie, udov

 • K rozprvke dopte meno autora.

  Pamodaj astia _________________________________

  Nepodpsan rozprvka__________________________

  kared katko_________________________________

  Ako sa Kubo stratil_______________________________

 • Doplte jotu a ypsilon. Napte nzov rozprvky a meno autora.

  Sedm pri psacom stroji, je letn noc. Po nealekej trati ide non___ rchlik. Ruovodi zahv___zda a spomal___. Pri oknch stoja cestujci. A ak s to cestujci! Sam rozprvkov___. Star___ znm___ z krsn__ch rozprvkov___ch knh. A povaj klepkanie mjho psacieho stroja a rozprvaj sa.

 • Ktor tvrdenia neplatia o rozprvkach?

  A existuje trojstupov gradciaB hlpos vyhrva nad mdrosouC dobro bojuje so zlomD vetci s rovnakE rozprvky pu len autori

 • o do radu nepatr?

  A epika, lyrika drma, poves

  B poves, rozprvka, rm, bjka

  C Vlek, Moravk, Andersen, Rfus

  D strofa, rm, hdanka, ver

 • DOPLTE SPRVNE SLOV DO POUKY.

  Filmov rozprvka patr(k prozaickm, dramatickm)______________________________nrom. Vo filme sa spja(obraz, tanec, re, hudba, spev,zvukov efekty, mimika). ____________________________________________________________________________________________________________________

 • Doplte vzor k prdavnmu menu.

  O ervenej sliepoke______________________________

  V bbkovom divadle______________________________

  Kraj film_______________________________________

  Vetern kr _____________________________________

 • Odhate v texte 3 postavy z rozprvok.

  Postavil sa ku bosej spoluiake. Hovorili o spoluiakovi, ktor jej skryl papue. To bude hromobitie, ke sa to dozvie triedna uiteka.

 • Odhate men spisovateov.____________________________________________________

 • Odhate men spisovateov.___________________________________________________

 • Opte obrzok.

 • Zdroje:

  www.google.sk

  www.wikipedia.sk www.osobnosti.sk

  www.slovenskyjazyk.com

  www.koreja.wbl.sk