geografia 5. ron­k z 

Download Geografia 5. ron­k Z 

Post on 21-Jan-2016

206 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Činnosť vody – život rieky. Geografia 5. ročník ZŠ. Rieka. Rieka je prirodzený vodný tok , ktorý prúdi v jednom smere, a ktorý vypĺňa najspodnejšiu časť doliny koryto alebo riečište Voda rieky pochádza z atmosférických zrážok alebo prameňov - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Geografia 5. ronk Z innos vody ivot rieky

 • RiekaRieka je prirodzen vodn tok, ktor prdi v jednom smere, a ktor vypa najspodnejiu as doliny koryto alebo rieiteVoda rieky pochdza z atmosfrickch zrok alebo prameov Rieka je ben spsob, ako sa zrky dostvaj do mora alebo vieho vodnho telesa ako jazero, o ich rob sasou prrodnho kolobehu vodyMenie prtoky riek (jazier, mor) sa nazvaj potoky

 • Prame, stie riekyPrame - je to miesto vzniku riekystie - je to miesto, kde rieka vtek do inej rieky, jazera alebo moraZ pramea vznik potik a neskr rieka

 • Riena dolinaKad rieka od pramea a po stie do inej vej rieky, i do mora, m svoj ivotTeca vodarozruujeprenatriedi auklad rzne vek kamene, balvany, trk, piesok a hlinuvytvra rienu dolinu

  Tvar doliny rozprvao okolitej krajineo horninch, ktor buduj krajinui sa zemie dvha alebo klesak m rieka silu

 • Ako rieka pracuje ?Na hornom tokuzarezva sa do skalnho podkladuobrusuje uvonen balvanyvymiea dnoVznik dolina v tvare VNerovnomernm rozruovanm hornn vznikaj skaln stupne s vodopdmi

 • Na strednom tokuviac rozruuje brehyv zkrute prd vymiea nrazov brehna opanom brehu nana materil vznik nnosov breh

 • Na dolnom tokuuklad najm piesokhlinuVek mnostvo materilu, ktor prenaj rieky, kon v moriRieka najastejie naplav materil v podobe kuea vybiehajceho do mora riena delta

 • o je vodopd ?Vodopd je tvar, ktor vytvorila rieka, aby najkratou cestou prekonala vkov rozdiel na ceste od pramea k stiuKaskdovit Lansk vodopd

 • Slovensk vodopdyHjsky vodopd - Slovensk rajVodopd Skok v Tatrch

 • Tiesavy a kaonyKe sa rieka zaree do tvrdch hornn, napr. vpencov, vytvra v nich doliny so skalnmi stenamiTakto doliny sa nazvaj tiesavy a kaonyTiesava m tvar zovretho V (Mannska tiesava, tiesava Doln diery)Kaon je ir ako tiesava (Prielom Horndu v Slovenskom raji, kaon Verden vo Franczsku, Grand kaon rieky Colorado v USA, ...)Kaony a tiesavy s ndhern diela prrody

 • Mannska tiesavatiesava Doln diery v Malej Fatre

 • Prielom Horndu v Slovenskom raji

 • Najkrajie miesta na Zemi, ktor vytvorila prrodaAngelov vodopd - najvy vodopd na svete (voda prekonva vkov rozdiel 979 m)Kaon Verden najhb eurpsky kaon vo Franzzsku (700 m hlbok, 21 km dlh)

 • Miesto, kde voda vyviera na zemsk povrch, sa nazva prame.

  Teca voda rozruuje, prena, triedi a uklad rzne vek kamene, balvany, trk, piesok a hlinu.

  Kad rieka m svoju dolinu.

  Tiesavy a kaony s doliny, ktor vznikaj najm vo vpencoch.