nieuwe regelgeving elektronisch versterkte muziek

Click here to load reader

Post on 25-Feb-2016

33 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nieuwe regelgeving elektronisch versterkte muziek. BVR 17 februari 2012 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint-presentatie

Nieuwe regelgeving elektronisch versterkte muziekBVR 17 februari 2012Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygine, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingenWerking van het gehoorAnatomie gehoorstelselBuitenoor:Oorschelp, gehoorgang, trommelvlies Opvangen geluiden uit omgeving en transport naar middenoorMiddenoor:Met lucht gevulde ruimte met gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel Versterken van de geluidstrillingen en overdracht naar binnenoor Binnenoor:Slakkenhuis, gevuld met vloeistof Basilair membraan met haarcellen en cilia cilia buigen t.g.v. trillend membraan elektrisch signalen waar vertaald naar hersenen

2Werking van het gehoor

Bron: http://www.hoorwijzer.nl; 2010

3Werking van het gehoor

Werking van het gehoor A-weging vs. C-wegingTypes gehoorschadeNoise Induced Hearing Loss (NIHL)Blootstellingsduur 8u, 80dB (+3dB t/2)Blootstellingsfrequentie#/t blootgesteld (herstel)GeluidsintensiteitSpectrale karakteristiekenTemporary Threshold Shift (TTS)Permanent Threshold Shift (PTS)

6

Types gehoorschadeTypes gehoorschade2. TinnitusGesuis, gepiep, gerinkel, 3. HyperacusisAlle geluiden als pijnlijk ervaren4. RecruitmentGeluidstoename als pijnlijk ervaren

Gezonde haarcellenKapotte haarcellenBron: http://www.d.umn.edu; 20108Steeds meer klachten over gehoorschadeEnqute 130.000 jongeren:93%: meteen na event oorsuizen of verminderd gehoor38%: dag later zelfde klachten deel hiervan met blijvende gehoorschade Gebrek aan bewustzijn (40% denkt dit gehoorschade niet te kunnen voorkomen)82% verwacht dat muzieklocatie of overheid beschermende maatregelen treft/oplegtVS: tussen 12 en 19 jaar: gehoorschade gestegen tot 20% in 11 jaar tijd Festivalzomer: pieken tot 120dBZelfmoord Dietrich Hectors, juli 2009

Bron: Knack 04/10/2012

MotivatieNood aan regelgevend kaderNood aan sensibilisatieZie andere Europese landen

Motivatie

Na festivalseizoen 2009 Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege neemt initiatiefRondetafel: 4 groepen 4 vragen (Nood aan? Sensibilisatie? Weging? Maatregelen? Grenswaarden?)3 WerkgroepenGeluidsdeskundigen, geluidstechnici, gemeenten, Organisatoren, vertegenwoordigers zalen, belangenverenigingen, Gezondheidssector, audiologen, jeugd- en cultuursector,

WerkwijzeTijd voor actieCombinatie maatregelenWetgevingSensibilisatieOpleidingOverheidssteun/SubsidiesCommunicatieConclusies Rondetafel en werkgroepen

VLAREM= Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning

Indeling inrichtingen, hinderlijk voor mens en leefmilieu in 3 klassen, afhankelijk van de aard en belang van de daaraan gebonden milieueffecten.Klasse 3 (laagste): meldingsplicht Klasse 2: milieuvergunningsplichtKlasse 1 (hoogste): milieuvergunningsplicht

Zie bijlage VLAREM I

VLAREMBijlage VLAREM I

Omschrijving en rubriekKlasse3 optiesKlasseGrenswaardenNiet-ingedeeldLAeq,15min 85dB(A)Klasse 385dB(A) < LAeq,15min 95dB(A)Klasse 2LAeq,15min > 95dB(A) en LAeq,60min 100dB(A) LAeq,60min NIET > 100dB(A) ! Keuze

OmgevingsgeluidKlasse 2 en 3: VLAREM, bijlagen 4.5.1 - 4.5.6Richtwaarden overdag, s avonds, s nachtsAfhankelijk van bestemming gebied

Niet-ingedeeld: VLAREM, H.6.7Afhankelijk van omgevingslawaai

Niet-ingedeeldLAeq,15min 85dB(A)

Luider?Kan: uitzondering aanvragen bij college burgemeester en schepenenVoorwaarden:LAeq,60min 100dB(A)Maximum 12 x per jaarMaximum 2 x per maandMaximum 24 kalenderdagen per jaar (avond+vroege ochtend = 2 kalenderdagen) Als 85dB(A) < LAeq,15min 95dB(A): flankerende maatregelen cf. klasse 3 (zie verder)Als 95dB(A) < LAeq,15min 100dB(A): flankerende maatregelen cf. klasse 2 (zie verder) LAeq,15min 85dB(A)ProcedureNiets ondernemenVoorschriften binnenVLAREM II, H 6.7Voorschriften buitenVLAREM II, H 6.7 Afhankelijk van omgevingslawaaiMeetplaatsOveral waar personen kunnen komenToetsingLAmax,slow 92dB(A) (enkel muziek)Bij overschrijding LAeq,15min 85dB(A)Klasse 385dB(A) < LAeq,15min 95dB(A)

Luider?Kan: uitzondering aanvragen bij college burgemeester en schepenenVoorwaarden:Tussen 12u en 0u, max. 3u, max. 1 periode van 3u/dagBijzondere gelegenheid in feestzaal of lokaal:Max. 12/jaarMax. 2/maandSom: max. 24 kalenderdagen/j (avond -& ochtenduren= 2 kalenderdagen)LAeq,60min 100dB(A)Verplichtingen cf. klasse 2, behalve opmaak geluidsplanH 4.5 VLAREM nvt (hinder) Opm: CBS kan beperkende maatregelen opleggen (duur, max. geluidsniveau, )

85dB(A) < LAeq,15min 95dB(A)ProcedureMeldingVoorschriften binnenVLAREM II, H 5.32Voorschriften buitenVLAREM II, H 6.7 Afhankelijk van omgevingslawaaiMeetplaatsT.h.v. gedefinieerde meetplaats (zie verder)ToetsingLAmax,slow 102dB(A) (muziek + omgeving)Bij overschrijding LAeq,15min 95dB(A)VerplichtingenContinu meten van LAmax,slow of LAeq,15minBehalve bij gebruik geluidsbegrenzer (vereisten zie verder)Meetapparatuur voldoet aan vereisten (zie verder)Geluidniveau: continu zichtbaar voor en bewaakt door exploitant of afgevaardigdeMeetgegevens continu ter beschikking van TZ overheid gedurende minstens 1 maandKlasse 385dB(A) < LAeq,15min 95dB(A)Klasse 295dB(A) < LAeq,15min & LAeq,60min 100dB(A)

95dB(A) < LAeq,15min & LAeq,60min 100dB(A)VoorschriftenAanvraag milieuvergunningVoorschriften binnenVLAREM II, H 5.32Voorschriften buitenVLAREM II, H 6.7 Afhankelijk van omgevingslawaaiMeetplaatsT.h.v. gedefinieerde meetplaats (zie verder)ToetsingLAeq,15min 102dB(A) (muziek + omgeving)Bij overschrijding LAeq,60min 100dB(A)Luider?LAeq,60min mag NIET > 100dB(A)

VerplichtingenContinu meten van LAeq,60min (event. LAeq,15min). Behalve bij gebruik geluidsbegrenzer (vereisten zie verder)Meetapparatuur voldoet aan vereisten (zie verder)Geluidniveau: continu zichtbaar voor en bewaakt door exploitant of afgevaardigdeMaatregelen ter bescherming van de bezoeker:Gratis gehoorbescherming (wegwerp)Permanente geluidsinstallaties: opmaak geluidsplan = optimalisatie geluidsniveau in inrichtingOpgemaakt door erkend milieudeskundige geluid en trillingenWeergave opstelling & keuze luidsprekersMeetplaats Geluidsniveau t.h.v. meetplaats en minstens 4 andere beoordelingsplaatsenPlaats waar geluidsniveau geregeld wordtPlattegrond op schaal van de volledige ruimte, toegankelijk voor publiekKlasse 295dB(A) < LAeq,15min & LAeq,60min 100dB(A)

Meetplaats VLAREM II, bijlage 5.32.2.2BIS

Hoogte: tussen 1,5 en 3m boven vloer en minstens 0,5m van plafond en wandenTer hoogte van de mengtafel (als mengtafel zich tussen publiek en centraal tussen belangrijkste luidsprekers bevindt)Als voorwaarden cf. 2. niet mogelijk: tussen publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekersToegankelijk voor de toezichthoudende overheidMeetplaats?

1,5 < < 3m> 0,5m> 0,5m> 0,5mMeetketen: meet- en registratieapparatuurKlasse 2 (NBN EN 60651 (1996) of recenter)Zodanig genstalleerd dat deze niet kan gemanipuleerd worden door derden (idem voor meetmicrofoon)Zodanig genstalleerd dat deze niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan de bezoekers worden blootgesteldZodanig uitgerust dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten wordenKan steeds gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheidPraktijkvoorbeeldenLokaal/Feestzaal: jeugdhuis, fuifzaal, (dans)caf, muziekclub, discotheek, concertzaal, Keuze: vwn. niet-ingedeeld, klasse 2 of klasse 3

In openlucht: festival, braderij, schoolfeest, carnavalstoet, sportwedstrijd of manifestatie, theater, kermis, Vwn. niet-ingedeeld OF toelating vragen bij CBS met bijhorende verplichtingen

Festival/fuif in tentVwn. niet-ingedeeld OF toelating vragen bij CBS met bijhorende verplichtingen

Schoolfuif (refter, sportzaal, ), fuif in chiro- of scoutslokaalVwn. niet-ingedeeld OF toelating vragen bij CBS met bijhorende verplichtingen

INGEDEELD (1)

LAeq,15min 85dB(A) Niets doen noch aanvragenOmgevingsgeluid: VLAREM II, H.4.5

85dB(A) < LAeq,15min 95dB(A)Klasse 3 meldingMeten of geluidsbegrenzerGeluidsniveau zichtbaarOmgevingsgeluid: VLAREM II, H.4.5Luider? Mits toelating CBS (max. 12/j en 2/mnd)Omgevingsgeluid NVTMaatregelen cf. Klasse 2LAeq,60min 100dB(A)

SamenvattingINGEDEELD (2)

95dB(A) < LAeq,15min en LAeq,60min 100dB(A)Klasse 2 milieuvergunningMeten of geluidsbegrenzerGeluidsniveau zichtbaarOmgevingsgeluid: VLAREM II, H.4.5GehoorbeschermingGeluidsplan Luider? Kan niet

SamenvattingNIET-INGEDEELD

LAeq,15min 85dB(A) Niets doen of aanvragenOmgevingsgeluid: VLAREM II, art. 6.7.4Luider?Mits toelating CBS (max. 12/j en 2/mnd)Omgevingsgeluid NVTMaatregelen cf. Klasse 2 of 3, afhankelijk van max. geluidsniveauLAeq,60min 100dB(A)

SamenvattingSensibilisatie

Campagnewebsite www.helpzenietnaardetuut.be Apps (geluidsmeting)Test risicoInfo

DVD RuisWaargebeurd verhaalProvincie- en gemeentebesturen: subsidie voor aankoop van meet- en registratie-apparatuur ter beschikking stellen van lokale verenigingenApparatuur moet voldoen aan voorwaardenMax. 1000Steden en gemeenten 20.000 inwoners: 1 meetketen> 20.000 inwoners: per schijf van 10.000 inwoners, subsidie voor 1 extraProvincie:1 subsidieSubsidie meetapparatuur

http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziekMeer info