nhua bakelite

Click here to load reader

Post on 20-Jun-2015

2.794 views

Category:

Education

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bakelite

TRANSCRIPT

  • 1. I HC NNGTRNG I HC BCH KHOA KHOA HA TI: THIT K PHN XNG SN XUT KEO DNPHENOL-FORMALDEHYDE TAN TRONG CN NNG SUT20.000 (TN/NM). GVHD: TS. on Th Thu Loan SVTH : V Minh Hun Lp : 07H4

2. LOGO NI DUNG IM UIINGUYN LIUIII PHN LOIIIIIVTNH CHT V CC YU T NH HNGV NG DNGVIL THUYT TNG HP 3. LOGO M U - Phenol v formaldehyde c bt u nghin cu biAdolf Bayerr vo nm 1872 v Losekam vo nm 1889. - Phng php tng hp u tin c pht minh ra vo nm1907 bi Leo Hendrik Baekeland, v vo nm 1910, mt loi vtliu mi ra i c t tn l bakelite. - Nm 1993, tiu th keo phenol-formaldehyde l 3,07 tpound ch ng sau poly-urethane (3,476 t pound) trong nha nhitrn. - Sn lng nha phenolic trn th gii nm 2002 l 3500ngn tn, nm 2007 l 3850 ngn tn. - Vit Nam, trong lnh vc keo dn c rt t nh my snxut m ch yu nhp t nc ngoi. 4. LOGONGUYN LIU1. Phenol - CTPT:C6H5OH - CTCT:- Tnh cht: iu kin thng phenol tn ti dng tinh th hnh kim,khngmu, c mi hc c trng, lu trong khng kh c mu hng vbin thnh mu nu nht do n b oxi ho. + T trng d =1,054 + Nhit nng chy tnc= 40,3OC + Nhit si ts=182,2OC + Phenol tham gia phn ng c trng l phn ng th SE. - Cc dn xut ca phenol : + Crezol: C6H4(CH3)OH + Xilenol: CH3)2C6H3OH 5. LOGONGUYN LIU2. Formaldehyde- CTPT: CH2O- CTCT: H-CHO - Tnh cht:+ L cht kh c mi hc.+ Nhit si ts= -210C.+ Nhit nng chy tnc = -920C.+ T trng d = 0,815. - Ngoi ra cn s dng nguyn liu:+ Urotropin ( hexametylen tetramin): (CH2) 6N4.+ Furfurol: C5H4O2. 6. LOGO PHN LOI - Ty thuc vo t l cu t v xc tc m chia nha phenol-formaldehyde (PF) ra lm 2 loi: Nha novolac v nha rezolic.- Novolac: L nha nhit do, khng c kh nng t ng rn tothnh polime mng li khng gian. - Rezolic: L nha nhit rn c kh nng t ng rn to mngli khng gian gm 3 loi: + Nha rezol: L nha cha ng rn, n l mt hn hpsn phm phn t thp mch thng v nhnh. + Nha rezitol: L nha bt u ng rn nhng c mt mng li khng gian t. + Nha rezit: Nha ng rn hon ton to thnh polimec mng li khng gian dy c, trng thi khng nng chykhng ha tan trong bt k dung mi no. 7. LOGO TNH CHT V CC YU T NH HNG1. Tnh cht - Tnh n nh nhit tt: Chu c to cao, cng, n nh kchthc cao.- Kh nng lin kt cao: Bn c, nhit, ha v lin kt chc vicc cht gia cng to ra cc loi vt liu l tng.- Hm lng cacbon cao: Oxy ha to > tp/hy nha phenolic to racacbon c cu trc nh cacbon thy tinh.- Tnh cht nha rezolic:- C tnh n nh cao, cha t phenol t do, bn ha hc vcch in cao.- Thay i theo chiu hng to thnh polime mng li vrezolic chuyn dn sang trng thi rezitol.- C th ha tan trong nhiu dung mi nh: Xiclohexanol,phenol, dioxan, butanol... to cao. 8. LOGOTNH CHT V CC YU T NH HNG 9. LOGO TNH CHT V CC YU T NH HNG c. pH ca mi trng - Trng ngng trong mi trng acid (pH < 7) to nha nhitdo. - Trng ngng trong mi trng acid (pH > 7) to nha nhit rn. d. nh hng ca xc tc v lng xc tc n tnh cht- Xc tc acid: Sn phm to thnh l nha nhit do novolac.- Xc tc l baz: Sn phm to thnh l nha rezolic. + Nu l kim mnh (NaOH, KOH) th to sn phm ckh nng ho tan trong nc.+ Xc tc NH4OH, Ba(OH)2 to sn phm tan trong cn. 10. LOGO NG DNG1. Vt liu p - Bt p. - Vt liu si p (ct si) i t nha rezolic v ph gia l si. - Vt liu p thnh lp. - Vt liu p vi ph gia th (mnh vn)2. Keo dn v sn3. ng dng lm cc vt liu khc- Phao lit- Vt liu than grafit- Nha c 11. LOGONG DNG 12. LOGOL THUYT TNG HP1. Nguyn liu+ Phenol nng 98 % :100 phn khi lng.+ Formaldehyde nng 37 % :37 phn khi lng.+ Xc tc Ba(OH)2 nng 37 %: 2 phn khi lng. + T l mol : P/F = 6/72. C ch 13. LOGOL THUYT TNG HP 14. LOGO TNG HP3. Quy trnh sn xut nha rezolic tan trong cn lm keo dn 15. LOGO CN BNG VT CHTQu trnh tng hp nha:Cu tLng vo (kg) lng ra (kg) tn hao (kg)Phenol 98%9174353,28 66940,569180Formaldehyde 37%8990871,6177301,59000,480Ba(OH)2 37% 486003,48485524,080480,420H2O tch ra5835466,92Nha 12024136,38 48280,68Tng cng 18651228,3618589369,44 66941,58Qu trnh ng gi keo:Cu t Lng vo(kg) Lng ra(kg)Tn hao (kg)Nha 12024136,38 24040,8Etylic 8024123,7624060,75Keo20000000Tng cng20048260,14 2000000048101.55 16. LOGO THIT B PHN NG- Th tch: 27,158 (m3)- Chiu cao: 5300 (mm)- ng knh trong: Dt = 2800 (mm)- Chiu dy thn: 14 (mm)- Chiu dy y, np: 15 (mm)- B dy ca lp cch nhit bng thy tinh: 82 (mm).- ng knh ngoi (lp bo n): 3206 (mm)- Trng lng: 10274,105 (kg) 17. MONG C GIO HNG DN V CC BN GP SA CHAEM XIN CHN THNH CM N