nfv 2015 anerkjent senter for kompetanseformidling – â€‌beste...

Download NFV 2015 Anerkjent senter for kompetanseformidling – â€‌Beste praksisâ€‌ Dette betyr:

Post on 18-Mar-2016

49 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NFV 2015 Anerkjent senter for kompetanseformidling – ”Beste praksis” Dette betyr: Etablere/samarbeide med fagnettverk/organisasjoner innenfor følgende fag: Bygg (NBEF) Anlegg (MEF / NB) Automatisering (NFA) Teknisk sikkerhet (ESRA) Inspeksjon Kran (KTF) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint PresentationDette betyr:
Bygg (NBEF)
400 bedriftsmedlemmer
NFV skal være et anerkjent senter for kompetanseformidling – ”Beste praksis”
Ambisjon
60
Antall kurs- og konferansedøgn i regi av NFV og andre samarbeidspartnere
2000
Prosessanlegg og rørledninger
OEE-Forum
PS/SK
01.12
RJ/SK
Seminar arrangeres 13. – 14.05
Vedlikeholdseksperter – arrangere 2 samlinger for ekspertene per år (hvorav 1 er Årsmøte)
JJ
01.10
Inviteres spesielt til Årsmøte, samt et eget arrangement før 1.10
Eventuelle tiltak som må iverksettes:
Ansvarlig
Page: *
JS/JOA
01.07
JS/JOA
01.07
Tekna – kursdagene
Ansvarlig
Page: *
Aktivitet
Ansvarlig
Frist
Status
PS/SK
01.12
Har blitt gjort
Tilby og gjennomføre eksamen i regi av EFNMS to ganger per år (Trondheim og Stockholm)
PS/SK
31.12
Eksamen i Norge er gjennomført og eksamen i Sverige gjennomføres i september. Ingen norske kandidater i Sverige
Eventuelle tiltak som må iverksettes:
Ansvarlig
Page: *
Kursdeltakere
SK
15.12
SK
Fortløpende
SK
Fortløpende
Ansvarlig
Diagram1
Vår
Vår
Vår
Høst
Høst
Høst
Totalt
Totalt
Totalt
2008
2009
348
354
417
147
765
Sheet1
Vår
Høst
Totalt
2008
348
417
765
2009
354
147
Diagram1
Vår
Vår
Vår
Høst
Høst
Høst
Totalt
Totalt
Totalt
2008
2009
Mål
1135
952
1000
1037
652
1000
2172
2000
Sheet1
Vår
Høst
Totalt
2008
1135
1037
2172
2009
952
652
Mål
1000
1000
2000
Ark1
Page: *
Hjemmeside
Akkumulert antall treff
Sk
31.12
Ansvarlig
Diagram1
SK
01.11
Sk
01.11
SK
Fortløpende
Ansvarlig
Diagram1
10
Du endrer størrelse på diagramdataområdet ved å dra nedre høyre hjørne av området.
Page: *
Medlemsmøter
PS/SK
09.12
SK
Ansvarlig
Page: *
Medlemsinformasjon
Aktivitet
Ansvarlig
Frist
Status
Produsere og sende ut 3 medlemsinformasjoner
Eventuelle tiltak som må iverksettes:
Ansvarlig
Page: *
Bedriftsmedlemmer
Alle
31.12
Fortløpende
Ansvarlig
Diagram1
2 – 4 - Nye måltall fra 2009
Måltall område
2006 1
5
31
37
51
60
Antall deltakere på kurs/konferanser I regi av NFV og andre samarbeidspartnere.
636
726
765
Måles ikke
Antall kurs- og konferansedøgn i regi av NFV og andre samarbeidspartnere 3
2172
2000
Antall treff
Antall nye bedriftsmedlemmer
2009Mål