modificació puntual del pgm marina del prat vermell ?· gerència d’ecologia urbana ajust del...

Download Modificació Puntual del PGM MARINA del Prat Vermell ?· Gerència d’Ecologia Urbana AJUST DEL CONTINGUT…

Post on 04-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Modificaci Puntual del PGM MARINA del Prat Vermell

  21 de mar de 2018

 • Encaix a la Porta meridional de la ciutat

  Gerncia dEcologia Urbana

 • Estructura general

  Gerncia dEcologia Urbana

 • rees dhabitatge

  Gerncia dEcologia Urbana

 • rees dactivitat a lentorn

  Gerncia dEcologia Urbana

 • EIXOS DACTUACI Gerncia dEcologia Urbana

 • Estructura despais lliures

  Gerncia dEcologia Urbana

 • Metabolisme urb

  Gerncia dEcologia Urbana

 • Gerncia dEcologia Urbana

  DETERMINACIONS DEL PLA VIGENT (no es modifiquen)

  mbit de transformaci 75 hes

  Superfcie mnima de zona verda 13,34 hes

  Superfcie mnima dequipaments 11,15 hes

  Sostre edificable 1.184.657 m2st

  Usos Habitatge lliure (52,5%) 456.349 m2st 5.704 habitatges

  Habitatge protegit (47,5%) 412.888 m2st 5.161 habitatges

  Activitats 315.420 m2st 8.000-10.000 llocs de treball

  Poblaci estimada: 25.000-28.000 hab. (semblant a St Joan Desp, St Vicen dels Horts, Molins de Rei)

  ABAST de la present MpPGM (modificacions proposades)

  Ajust del contingut del Pla Especial dInfraestructures (PEI)

  Ajust de la Normativa

  Localitzaci dels equipaments i serveis

  CONTINGUT de lMpPGM de LA MARINA

 • Gerncia dEcologia Urbana

 • Gerncia dEcologia Urbana

 • Gerncia dEcologia Urbana

  Reparcellaci aprovada

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

 • Gerncia dEcologia Urbana

 • Gerncia dEcologia Urbana

  AJUST DEL CONTINGUT DEL PLA ESPECIAL DINFRAESTRUCTURES

  S'adeqen les prescripcions dacord amb resolucions jurdiques, eliminant el Passeig de la Zona

  Franca de les obligacions urbanstiques del pla de La Marina. Es mantenen les parts confrontants que

  donen condici de solar dins lmbit de transformaci.

  La urbanitzaci del Passeig ser assumida per lAjuntament.

  Es mant el dipsit ant DSU a crrec daprofitament especfic concretat a lMpPGM. Aquesta

  especificar el valor corresponent que es destina a aquesta finalitat.

  Se suprimeix la recollida neumtica d'escombraries

  Sactualitzen les rees durbanitzaci, considerant els projectes dobres

  Es concreten aspectes mediambientals dels projectes per als espais pblics

  Sincorpora laprofitament de laigua recuperada de la depuradora

  MpPGM de LA MARINA

 • Gerncia dEcologia Urbana

  AJUST DE LA NORMATIVA

  Sincorporen disposicions per a resoldre situacions que shan plantejat per al desenvolupament del pla.

  Tot i que es presenten separats, les propostes es relacionen en lobjectiu principal de donar una soluci

  alternativa per al desenvolupament del pla i per la conservaci temporal dalgunes activitats, que puguin

  tenir inters per ser conservades sense impedir el procs de gesti previst.

  MpPGM de LA MARINA

  Model dedificaci:

  FLEXIBILITZACI en les ordenacions

  Preveure un glib ms ample per facilitar la

  lordenaci de sectors amb edificis amb

  activitats d'inters

  Millorar les condicions ambientals de les illes

  Integrar les preexistncies edificades

  Limitar als carrers ms amples i espais oberts

  la possibilitat de major alada

  Usos i activitats: FLEXIBILITZACI

  Permetre el MANTENIMENT de les activitats

  dinters productiu

  Flexibilitzaci de la gesti del pla

  Dinamitzaci de la transformaci

  Acords sobre el pagament de quota en les

  finques amb activitat a conservar

  Millora de les condicions actuals per a les

  situacions transitries

  Alternativa urbanstica per a consolidar les

  peces amb activitat a conservar

 • Gerncia dEcologia Urbana

  DESENVOLUPAMENT DUN SECTOR TIPUS (SEGONS PLA VIGENT)

 • Gerncia dEcologia Urbana

 • Gerncia dEcologia Urbana

  Sector 10. Ordenaci vigent aprovada

 • Gerncia dEcologia Urbana

  Espais interiors

 • Gerncia dEcologia Urbana

  LOCALITZACI DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS

  En lMPGM de 2006 sincorporava una avaluaci de la necessitat d equipaments, a partir dun estudi

  sobre el perfil de la poblaci prevista per al futur barri. Tamb es consideraven els equipaments

  existents i necessitats de la part de La Marina consolidada actualment fins la Gran Via.

  No es concretava l'assignaci de sls a determinades tipologies dequipament , per la qual cosa no

  sassegurava la dotaci futura per als nous residents.

  La proposta actual ajusta els equipaments a partir duna actualitzaci de les dades de necessitats de la

  poblaci futura, incorporant les necessitats de la poblaci actual del sector i resta de La Marina

  Els equipaments previstos sn de barri, dirigits al servei de les persones. No es reserva equipament

  per a una pista de Snowboard

  Es proposa concretar els tipus dequipaments des de lMpPGM, per tal de protegir les reserves de sls i

  assegurar que els PMUs delimitaran les reserves i condicions adients a cada tipus

  Es podr modificar justificadament la tipologia que sigui fixada amb un Pla Especial, la mateixa figura

  que caldria per a concretar el tipus si no es determins per lMpPGM

  MpPGM de LA MARINA

 • Gerncia dEcologia Urbana

  Tipus dequipaments

 • www.barcelona.cat

Recommended

View more >