metode pristupa

Download Metode pristupa

Post on 26-Jun-2015

221 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Metode pristupa Raunarske mree

2. Metode pristupa - uvod Metoda pristupa definicija ta kada dva raunara istovremeno poalju podatke? Kako to reiti?Gimnazija "Sveti Sava", Poega 3. Metode pristupa - vrsta Tri osnovne metode: Viestrukog pristupa sa oslukivanjem noseeg signala (sa otkrivanjem kolizije i sa izbegavanjem kolizije) Token Ring metoda Metoda prioriteta zahtevaGimnazija "Sveti Sava", Poega 4. Metoda viestrukog pristupa sa oslukivanjem noseeg signala i sa otklanjanjem kolizije CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection Faza oslukivanja Faza otkrivanja sukoba Faza zaostajanjaGimnazija "Sveti Sava", Poega 5. Metoda viestrukog pristupa sa oslukivanjem noseeg signala i sa izbegavanjem kolizije CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance Najavljuje se slanje podataka Nema sukoba podatakaGimnazija "Sveti Sava", Poega 6. Token Ring metoda Token - poseban paket podatak Iskljuena mogunost sukobaGimnazija "Sveti Sava", Poega 7. Metoda prioriteta Za vee brzine Ethernet 100 Mbps Koriste se habovi, repetitori, svievi Istovremeno slanje i primanja podatakaGimnazija "Sveti Sava", Poega 8. Metode pristupa Raunarske mreeGimnazija "Sveti Sava", Poega 9. Prenoenje podataka kroz mreu Mrena komunuikacija - definicija Paketi ili okviri (eng.packets, frames)Gimnazija "Sveti Sava", Poega 10. Struktura paketa Paket specijalne kontrolne informacije Na manje celine Ponovno sastavljanje paketa u jednu celininu Greke prilikom prenosa Komponte paketa imaju tri dela: Zaglavlje Podaci Pratei zapis Gimnazija "Sveti Sava", Poega 11. Komponente paketa Zaglavlje Podaci - 512 bajtova i 4KB Pratei zapis za proveru greke (kontrolni broj)Gimnazija "Sveti Sava", Poega 12. Kraj predavanja Raunarske mree

Recommended

View more >