met je kinderen naar de caribbean - expeditie kroost & co · gebreide informatie over reizen met je...

of 31 /31
Met je kinderen naar de Caribbean

Author: others

Post on 06-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Met je kinderen naar de

  Caribbean

 • Overweeg je om met je kinderen naarde Caribbean te gaan; dan mag je dezereisgids niet missen. Je vindt hierin uit-gebreide informatie over reizen met jekinderen naar en op verschillende(onbekendere) eilanden in het zuid-oostelijk deel van het CaribischGebied: Trinidad & Tobago, Grenada enSt. Vincent & The Grenadines.

  Expeditie Kroost & Co is een reisor-ganisatie die volledig gespecialiseerd is in verre reizen voorgezinnen met jonge kinderen. Want ook als je met jonge kin-deren reist, kun je nog veel meer ondernemen dan je in eer-ste instantie misschien denkt. Uiteraard op een veilige encomfortabele manier. Omdat Expeditie Kroost & Co gespeci-aliseerd is, weten we precies wat voor gezinnen belangrijk isen daar hebben we onze bestemmingen, rondreizen enaccommodaties op afgestemd. Je vindt bij ons echter geengrote hotels met uitgebreide kinderclubs, waar je kinderen dehele dag worden bezig gehouden. We hebben vooral kleinerehotels en appartementen geselecteerd, die op een anderemanier iets extra’s bieden. Je bent overal welkom met je gezinen wordt vriendelijk en persoonlijk ontvangen. Er is voldoen-de speelgelegenheid voor je kinderen (een tuin, een zwembad,etc.) en vaak liggen de accommodaties direct aan het strand.Op verschillende eilanden heeft Expeditie Kroost & Co ver-schillende mogelijkheden die ook voor grotere gezinnen aan-trekkelijk zijn.

  De eilanden in de Caribbean die we bezoeken zijn een gevari-eerde vakantiebestemming, waar naast zon, zee en strand, ookcultuur en natuur een belangrijke rol spelen.

  Flexibiliteit vinden wij erg belangrijk, zodat je zelf je eigendroomreis kunt samenstellen. In deze brochure vind je voor-beeldreizen en bouwstenen. Op basis hiervan kun je je eigendroomreis samenstellen. Natuurlijk kan Expeditie Kroost &Co je hierbij ook verder adviseren. Als je weet wat voor reisje wilt maken, geven wij een offerte op maat, afgestemd op jegezinssituatie en speciale reiswensen.

  We wensen jullie veel plezier bij het lezen van de brochureen het voorbereiden van de reis!

  Colinda OverbeekExpeditie Kroost & Co

  Je kunt hiereilandhoppen,

  zeilen langskleine eilandjes

  of rustig opéén punt

  ontspannen;een ideale

  bestemmingvoor eenheerlijke

  gezinsvakantie!

  Hotels 12

  Praktisch 5

  Reisaanbod 21

  INHOUD

 • WELCOME!

  Iedereen kent het Caribisch gebied van haar wittestranden, wuivende palmen, turkooisblauw wateren de geweldige onderwaterwereld. Minder bekendzijn echter de eilanden in de zuid-oostelijkeCaribbean waar de tijd lijkt te hebben stilgestaanen waar je naast een indrukwekkende natuur ookmooie en verlaten stranden, de oorspronkelijkeCaribische cultuur en een hele aangename vakan-tiesfeer vindt. Deze ‘parels’ zijn veilig, comfortabel,kindvriendelijk en goed bereikbaar. Expeditie Kroost & Co biedt reizen aan naarTobago, Grenada en de Grenadines. Deze eilandenzijn nog nauwelijks ontdekt door het massatoeris-me en hebben hun oorspronkelijke cultuur wetente behouden. De eilanden zelf zijn klein, hebbenmooie stranden en een prachtig groen binnenland.

  Tobago is een mooi, klein en ontspannen eilanddat reizigers, en met name natuurliefhebbers, veelte bieden heeft.

  Behalve mooie verlaten stranden heb je er kleinevissersdorpjes langs de kust, uitstekende snorkel-en duikmogelijkheden en tropisch regenwoud inhet binnenland. Je kunt er goed wandelen en demeer dan 200 vogelsoorten die hier leven observe-ren. Op Tobago heb je goede faciliteiten en voor-zieningen, waaronder prima hotels en restaurantsvoor ieder budget. Sinds 1962 vormt Tobago samenmet het veel grotere buureiland Trinidad een onaf-hankelijke republiek. In T&T wonen 1,3 miljoenmensen, waarvan slechts 50.000 op Tobago. Hetmerendeel is Afrikaans of Indisch. Muziek speelteen belangrijke rol in het leven van de mensen,waarbij Calypso en de steelpan favoriet zijn.

  Grenada is het kleinst onafhankelijke land van hetwesters halfrond. Je vindt hier de ideale mix vanmooie stranden en baaien, bergen, heuvels en val-leien in het binnenland, een uitbundig groenenatuur met o.a. Mona-apen, rivieren en watervallen.

  De hoofdstad St. George’s ligt aan een natuurlijkehaven. Hoewel Grenada goed ontwikkeld is, heb jeook hier nog kleine authentieke vissersdorpjeswaar de houten huisjes op palen op het strand zijngebouwd. Grenada telt ruim 100.000 inwoners,waarvan bijna 1/3 in de hoofdstad woont. Op deeilanden Carricaou en Petit Martinique wonen res-pectievelijk 6000 en 1000 mensen. De cultuur iseen mix van Engelse, Franse, Afrikaanse en West-Indische invloeden. Kinderen krijgen vaakAfrikaanse namen, de reggea en rastafari cultuur iszichtbaar aanwezig, maar op zondag brengt menvooral veel tijd door in de kerk. Ook als toeristhoef je op deze dag geen plannen te maken omdingen te gaan bezoeken, want het meeste is gesloten.

  De Grenadines bestaan uit ruim 30 eilanden,waarvan een klein deel bewoond is. Dit gebied iswel redelijk bekend onder zeilers, maar nog nauwe-lijks bekend bij het grote publiek.

  Enkele van de grotere eilanden zijn bereikbaarmet kleine propellervliegtuigjes, andere alleenper boot. Van de “Tobago Cays”, enkele kleineeilandjes met prachtige witte stranden enongelooflijk blauw en helder zeewater, wordtregelmatig gezegd dat dit het mooiste deel vanhet hele Caribische gebied zou zijn.

  Op St. Vincent & de Grenadines wonen intotaal 110.000 mensen, waarvan een kleine9.000 op de kleinere eilanden in deGrenadines en de rest op het hoofdeiland St.Vincent. Driekwart van de bevolking is vandirect Afrikaanse afkomst en circa 15% isgemengd, waaronder een grote groep zwarteCaribs. In St. Vincent en Bequia tref je ook nogeen redelijke groep van Schotse afkomst.Verder wonen er veel Europeanen, die ondermeer restaurants en hotels runnen op de verschillende eilanden.

  WELKOM in de caribbean

 • naar de caribbean MET JE KINDERENWat kun je er doen met je kinderenOp de Caribbean kun je uiteraard genieten van“zon, zee en strand” en traditionele activiteiten open bij het water zoals snorkelen, duiken, een tocht-je per glasbodemboot of per zeiljacht/catamaran.Daarnaast bieden de eilanden ook uitstekendemogelijkheden om te genieten van de prachtigenatuur. Je kunt bijvoorbeeld een jungletocht maken,zwemmen bij een van de verschillende watervallen,kijken hoe de vissers aankomen op het strand methun verse vangst of een cacao- of specerijenplanta-ge bezoeken. Met oudere kinderen kun je o.a.paardrijden, mountainbiken, kajakken, surfen of opzoek gaan naar dolfijnen en walvissen.

  Op de verschillende eilanden worden regelmatigfeesten, festivals en evenementen georganiseerd,waarvan de meeste ook leuk zijn voor kinderen.Een van onze eigen “Kroost & Co“-kinderen heeftbijvoorbeeld al eens de internationale prijs gewon-nen met de crabrace die jaarlijks wordt georgani-seerd tijdens het Tobago Heritage Festival(juli/augustus). Bijzonder zijn ook het carnaval opTrinidad (wel heel erg druk, jaarlijks in februari),het carnaval van Grenada (jaarlijks in augustus, klei-ner en minder indrukwekkend dan dat vanTrinidad) en de wekelijkse Sunday School inBuccoo op Tobago waar je kunt genieten van livemuziek en steelpan bands.

  Met baby, peuter en kleuter

  De Caribbean zijn uitstekend te

  bezoeken met jonge kinderen. Je

  hebt dan het voordeel dat je bui-

  ten het hoogseizoen kunt reizen, bijvoorbeeld in

  mei, net voor het regenseizoen. De accommoda-

  ties op de verschillende eilanden zijn over het

  algemeen schoon en comfortabel en voor kleine

  kinderen zijn (gratis) kinderbedjes beschikbaar.

  Omdat de eilanden slechts klein zijn, kun je korte

  uitstapjes maken, zodat je bijvoorbeeld weer

  terug bent bij je accommodatie voor het middag-

  dutje van je kinderen. Over straat lopen met een

  buggy is niet altijd even comfortabel, omdat de

  stoepranden soms heel hoog zijn en wegen vol

  kuilen of zelfs gaten kunnen zitten. Maar met een

  flexibele instelling is dit natuurlijk geen onoverko-

  melijk probleem. In de supermarkten zijn betaal-

  bare en goede luiers verkrijgbaar (o.a. Huggies).

  Met schoolgaande kinderen

  De Caribbean zijn een goede

  bestemming met schoolgaande

  kinderen. Hoewel het in tijdens onze

  zomervakantie regentijd is, zal dit je vakantie niet

  bederven en kun je profiteren van aantrekkelijke

  aanbieden van de accommodaties (uiteraard

  betaal je wel hoogseizoentoeslagen voor de

  vluchten). De voorzieningen voor kinderen zijn

  over het algemeen goed. De hotels hebben goede

  zwembaden en hebben een tuin waar gespeeld

  kan worden. Kinderclubs en speciale voorzienin-

  gen zijn er bijna niet, maar een oppas kan bijvoor-

  beeld wel geregeld worden. Het eten zal over het

  algemeen geen grote problemen opleveren en is

  goed betaalbaar.

 • Neem daarom goede muggenmelk mee,bij voorkeur met een hoog percentageDEET (kinderen en zwangere vrouwenniet meer dan 30% of bijvoorbeeld muggenmelk op basis van natuurlijkebestanddelen).

  Het is belangrijk de ‘normale’ hygiëne-regels in acht te nemen: regelmatig han-den wassen (niet alleen voor het eten),geen rauwe producten eten (behalveuiteraard in goede hotels en restaurantswaar sla bijvoorbeeld met ‘veilig’ waterwordt gewassen) en fruit zelf schillen ofpellen. Het kraanwater op de eilanden isdrinkbaar. Voor de zekerheid raden weechter aan om zeker kinderen mineraal-water te geven. Flessen mineraalwaterzijn op alle eilanden goed verkrijgbaar.Het grootste ‘gevaar’ in dit gebied is dezon. Omdat je vlak bij de evenaar ver-blijft en de lucht hier veel schoner is danbij ons, is de zon zeer fel. Een goede bescherming is essentieel.

  Draag altijd een hoofddeksel (voor jekinderen bij voorkeur een zonnehoed ofpet met flappen over de oren en nek) engebruik een zonnebrandcrème met eenhoge beschermingsfactor. Probeer ver-der vooral tussen 11.00 en 15.00 uurzoveel mogelijk in de schaduw te blijven.Speciale UV-werende badkleding voorkinderen is ook aan te raden (zie bij-voorbeeld www.odiezon.nl).

  Op de verschillende eilanden zijn goede(uiteraard) Engelssprekende artsen aan-wezig . De medische zorg op de kleineeilanden in de Grenadines is echterbeperkt. Indien nodig wordt je overge-vlogen naar één van de grote, goed uit-geruste ziekenhuizen in de regio. Eengoede reisverzekering, waarbij repatriëring en medische kosten tegenkostprijs zijn meeverzekerd is essentieel,omdat de kosten voor dit speciale ver-voer zeer hoog kunnen oplopen.Vaccinaties

  Eten en drinkenDe kwaliteit van het eten en drinken isover het algemeen erg goed. Er is veel(goedkope en zeer verse) vis verkrijg-baar, maar er is ook een ruime keus aanvlees of zelfs vegetarische maaltijden.Ook pizza’s, kip en hamburgers zijnvolop verkrijgbaar. Veel hotels beschik-ken over kinderstoelen en hebben speci-ale kindermenu’s. Er zijn veel goede res-taurants en eenvoudige lokale eethuisjes.De lokale keuken komt voort uit de mixvan culturen die je in de Caribbean aan-treft. De lokale gerechten (groenten, vis,etc.) worden bereid met Caribische,Afrikaanse, Indische en Europese invloe-den. Heel populair op Tobago zijn deroti’s (een soort pannekoek, gevuld meteen mengsel van kip, groenten en curry). Ook typisch voor Tobago is Crab’n’dumpling met krab en een kokoscurry.Als je het een keertje gemakkelijk wilt,kun je pizza en ander fast food latenbezorgen door Pizza Boy.

  Voor de volwassenen is er een ruimekeus aan tropische cocktails, lokaal bier(Carib) en natuurlijk rum-punch. Voor dekinderen zijn er verse vruchtensappen.Erg lekker is fruitpunch, een soortsmoothie met vers fruit uit de blender.In de supermarkt kun je voordelig pakjessap en frisdrank kopen.

  Gezondheidn de Caribbean komen malaria of tropi-sche ziektes niet of nauwelijks voor.Inentingen zijn niet verplicht, maar eenvaccinatie tegen DTP en Hepatitis Awordt aanbevolen (net als voor bijvoor-beeld Turkije). Controleer deze informa-tie 6 weken voor vertrek altijd nog bijde GGD of landelijk vaccinatiecentrum! Met name in het regenseizoen komen erwel veel muggen voor. Hoewel deze - ophet moment van het schrijven van dezebrochure - geen malaria overbrengen, ishet natuurlijk altijd raadzaam om mug-genbeten te voorkomen.

  HANDIG OM TE WETEN

  Handig vanExpeditie Kroost & Co:

  Goed voorbereidop reis met je gezinBij je reisbescheiden ontvang jeeen boekje met handige tips overreizen met kinderen, inclusiefinformatie over je bestemmingen leuke activiteiten die je ermet je kroost kunt ondernemen.

 • Vraag voordat je foto’s

  maakt van mensen wel

  altijd eerste even toe-

  stemming. Dit geldt ook voor foto’s tij-

  dens rondleidingen, zoals bijvoorbeeld in

  een specerijen- of nootmuskaatfabriek.

  Taal

  De officiële taal op Tobago, Grenada en de

  Grenadines is Engels.

  Tijdverschil

  Het tijdverschil tussen Nederland en dit

  deel van de Caribbean bedraagt in de

  zomer 6 uur en in de winter 5 uur.

  Grensdocumenten

  Voor een reis naar de Caribbean heb je

  geen visum nodig, maar wel een geldig

  paspoort dat nog tot 6 maanden na het

  verlaten van het betreffende land geldig

  is. Bij het verlaten van een van de landen

  wordt een vertrekbelasting berekend.

  Dit bedrag is nog niet inbegrepen bij de

  belastingen die je via je vliegticket

  betaalt.

  Je betaalt het bedrag zelf op de luchtha-

  ven voordat je kunt inchecken. Dit

  bedrag moet in lokale valuta worden

  voldaan.

  Een indicatie van de kosten:

  • Trinidad & Tobago: TT$ 100 p.p.

  (ook voor kinderen vanaf 5 jaar)

  • Grenada (inclusief Carriacou): EC$50

  per volwassene en EC$25 voor kinde-

  ren t/m 11 jaar

  • St. Vincent & Grenadines: EC$40 per

  persoon

  Let er op dat je deze belasting betaalt

  per keer dat je het land verlaat en dat

  het dus kan voorkomen dat je dit meer-

  dere keren moet betalen.

  Informatie op het web

  • T&T Tourism Information Office,

  www.visittnt.com

  • Grenada:

  www.grenadagrenadines.com

  • Grenadines: www.svgtourism.com/

  Geld en prijsniveau

  De eilanden in de Caribbean zijn niet

  heel goedkoop, maar het prijsniveau ligt

  wel wat lager dan in Europa.

  Op Grenada en de eilanden van de

  Grenadines betaal je met de Eastern

  Caribbean Dollar (EC$). Deze is gekop-

  peld aan de US$, waarbij je voor 1 US$

  2,7 EC dollars krijgt. Tobago heeft,

  samen met Trinidad, een eigen munt-

  eenheid: de Trinidad & Tobago dollar.

  Bij banken kun je contant geld en travel-

  ler cheques wisselen. In de grotere

  plaatsen en toeristencentra heb je geld-

  automaten waar je met een

  Nederlandse bankpas geld kunt opne-

  men. In de meeste hotels en restau-

  rants, maar ook in bijvoorbeeld super-

  markten kun je met een creditcard

  betalen.

  Fotografie

  De eilanden in de Caribbean zijn zeer

  fotogeniek, dus zorg ervoor dat je vol-

  doende memory sticks en batterijen

  voor je camera bij je hebt.

  Zorg er wel voor dat je fruit koopt dat

  je zelf nog moet schillen of pellen om

  diarree te voorkomen. In de supermark-

  ten kun je tussendoortjes kopen, waar-

  onder pakjes vruchtensap, koekjes, yog-

  hurt en crackers. In de toeristengebie-

  den, o.a. bij Grand Anse op Grenada en

  Crown Point op Tobago zijn winkeltjes

  waar je o.a. verschillende (opblaasbare)

  speelmaterialen voor in het water en op

  het strand kunt kopen.

  Winkels

  Op Tobago en Grenada heb je, naast

  supermarkten met een goed assortiment

  levensmiddelen, ook kleinere winkeltjes

  waar je terecht kunt voor je dagelijkse

  benodigdheden. De grotere supermark-

  ten vind je in de drukkere gebieden, op

  Tobago in Crown Point en op Grenada

  in bijvoorbeeld Grand Anse en St.

  George’s. Winkels zijn meestal op zon-

  dag gesloten. Op de Grenadines heb je

  niet op ieder eiland een winkel. Echt

  belangrijke dingen kun je daarom beter

  van één van de grotere eilanden meenemen.

  Vaccinaties

  Inentingen zijn niet verplicht, maar infor-

  meer circa 6 weken voor vertrek altijd bij

  de verschillende instanties om te controle-

  ren of dit advies niet gewijzigd is (kijk op

  www.lcr.nl of bij de plaatselijke GGD.

  Er wordt een vaccinatie tegen DTP en

  Hepatitis A aanbevolen. Malaria komt op

  dit moment niet voor op deze eilanden.

  Indien je uit een gebied komt waar gele

  koorts voorkomt is een vaccinatie

  hiertegen verplicht.

  Baby- en kinderproducten

  Alles wat je nodig hebt voor kleine kin-

  deren kun je ter plaatse in principe

  kopen. Er zijn goede luiers (o.a.

  Huggies), melkpoeder en babyvoeding

  (o.a. Delmonte en het Amerikaanse

  merk Gerber). De smaak en samenstel-

  ling wijkt af van wat wij in Nederland

  gewend zijn. Vers fruit is overal verkrijg-

  baar. Eventueel kun je een staafmixer

  meenemen om dit voor baby’s te

  kunnen pureren.

  handigOM TE WETEN

 • Tobago jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov decGem. temperatuur overdag 26 26 27 27 28 28 27 28 28 28 27 27Gem. # zonuren per dag 7 8 8 8 8 6 7 7 7 7 6 7Gem. # dagen met regen 11 7 7 5 12 16 15 14 11 12 12 12

  Grenada jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov decGem. temperatuur overdag 27 27 28 28 29 28 28 28 28 28 27 27Gem. # zonuren per dag 8 8 9 9 8 7 8 8 7 7 7 7Gem. # dagen met regen 9 6 6 5 8 12 13 12 11 10 11 10

  Grenadines jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov decGem. temperatuur overdag 26 26 27 27 29 29 29 29 29 29 28 27Gem. # zonuren per dag 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7Gem. # dagen met regen 9 6 6 5 8 12 13 12 12 11 11 10

  KLIMAAT EN BESTE REISTIJD

  handig OM TE WETEN

  De Caribbean is het hele jaar door te bezoeken.Door de ligging dicht bij de evenaar is de tempera-tuur vrij constant. Het hele jaar door kan er regel-matig een hevige tropische bui vallen. Tijdens het regenseizoen, van juni tot december,kan het flink regenen. Dit zijn normaal gesprokenechter tropische buien die niet de hele dag duren.Wel zul je in deze periode ook meer bewolkinghebben.

  Het regenseizoen is in het Caribisch gebied ookwel bekend als het orkaanseizoen. Door de zuid-oostelijke ligging van de eilanden Tobago, Grenadaen de Grenadines, is het risico op orkanen niet erggroot. De orkanen die hier passeren zorgen overhet algemeen voor wind en regen, maar richtenniet veel schade aan.

  In september 2004 is Grenada wel getroffen doororkaan Ivan, die zeer veel schade heeft aangericht.Veel hotels werden ernstig beschadigd en ook eengroot deel van de bossen en kruiden- en specerij-enplantages zijn ‘verdwenen’. De infrastructuur ende hotels uit ons aanbod zijn inmiddels weer ingoede staat en het eiland is nog steeds erg mooien groen, waardoor reizen naar Grenada weergoed mogelijk is.

  Tijdens september en oktober, de maanden dat hetrisico op orkanen het grootst is, biedt ExpeditieKroost & Co voor de veiligheid geen reizen aannaar Grenada en de Grenadines. Tobago ligt nognet iets zuidelijker, waardoor het risico op orkanennog kleiner is en kun je daarom in deze periodewel bezoeken.

  De meeste toeristen bezoeken de Caribbean in deperiode van half december tot half april, met nameomdat je dan de meeste zon en de minste regenhebt. Alle hotels hanteren in deze periode ‘hoogsei-zoentarieven’. Vooral de kerstperiode is druk en kostbaar en vaakgeldt ook een minimum aantal nachten in hotels.

  De beste en meest voordelige periode om deCaribische eilanden te bezoeken is, als je nog bui-ten de schoolvakanties kunt reizen, van half apriltot eind mei (net voor het regen-seizoen).

 • WAAR KUNJE HEEN GAAN?

  De verschillende Caribische eilanden hebben ieder hun eigencharme. Het is daarom leuk om tijdens je reis meerdere eilan-den te bezoeken. Het is helemaal een bijzondere ervaring ommet je eigen gezin op een speciaal familiejacht een tocht doorde Grenadines te maken. Als je dit combineert met een bezoekaan de eilanden Grenada of Tobago, kun je genieten van eenzeer gevarieerde vakantie waar je strand, zee, natuur en spor-tieve activiteiten kunt afwisselen.

 • waar kun je HEEN GAAN?

  obago is een relatief onbekend eiland,waar je kunt genieten van een authentie-ke Caribische vakantie. Het eiland wordt

  ook wel het Robinson Crusoë-eiland genoemd,omdat Daniel Defoe dit eiland voor ogen zou heb-ben gehad toen hij zijn beroemde boek schreef.Het eiland is klein: slechts 11 km breed en 43 kmlang. Langs de kust heb je mooie stranden. Dezezijn niet overal traditioneel ‘wit’, maar wel heelpuur en authentiek, met op de achtergrond eenuitbundige tropische begroeiing en enkele vissers-boten. Behalve de meest bekende stranden in hetzuidelijk deel van het eiland zijn de stranden zeerrustig. Ook op de ‘drukke’ stranden is het vooronze begrippen echter nog rustig. Over het alge-meen geldt dat de zee langs de stranden aan deCaribische zijde van het eiland rustiger is dan aande kant van de Atlantische Oceaan. In zee heb jeenkele van de mooiste koraalriffen ter wereld engrote aantallen tropische vissen. Met nameSpeyside is een aanrader als je wilt snorkelen ofduiken. Het binnenland is groen en bestaat uit tro-pisch regenwoud. Je kunt hier mooie ‘jungletochten’maken, waarbij je kans hebt om meer dan 200 ver-schillende vogels te zien. Ook een bezoek aan éénvan de watervallen is de moeite waard.

  De meeste hotels en toeristische faciliteiten vind jein de omgeving van de luchthaven in het zuiden vanhet eiland. Hier heb je ook het meest bekendestrand van het eiland: Pigeon Point. Je betaalt eenklein bedrag aan entree, maar kunt hiervoorgebruik maken van goede faciliteiten (waarondertoiletten, omkleedmogelijkheden en ‘huisjes’ op hetstrand met een picknicktafel en genoeg schaduw).

  Tips van Expeditie Kroost & Co• Breng zeker een bezoek aan

  Pigeon Point voor het echteCaribische gevoel met wittestranden, palmen en turkoois-blauw water.

  • Maak een dagtocht naar de ande-re kant van het eiland. Onderweg krijg je eengoed beeld van hoe groen en mooi het eiland is.

  • Bij Speyside kun je een boottocht (met glazenbodem) maken naar het vogeleiland “LittleTobago”, waar je onderweg de mogelijkheid hebtom te snorkelen. Een bijzondere plek voor eengoede lunch is Gemma’s Treehouse.

  • Bezoek afgelegen stranden en baaien langs deCaribische kust, zoals bijvoorbeeld bij het vissers-dorpje Castara of Englishman Bay.

  • Maak een jungletocht door het tropische regen-woud in het binnenland. Je kunt hier o.a. tiental-len soorten vogels zien. Ook een bezoek aan éénvan de watervallen is de moeite waard. Hier kunje ook een verfrissende duik nemen in hetnatuurlijke ‘zwembad’ onder aan de waterval.

  • De hoofdstad Scarborough is klein, maar heefteen leuke (en drukke) markt. Je kunt lekkerItaliaans ijs en goede cappuccino krijgen in hetCiao Café.

  • Op zondagavond is er in Buccoo de ‘SundaySchool”, met live muziek op straat en op hetstrand. Let op, dit is populair bij de lokale bevol-king en het is er dan ook erg druk en hierdoorniet geschikt voor hele jonge kinderen.

  • In juli/augustus is er het Tobago Heritage festivalmet dagelijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld eenkrab- en geitenrace.

  TOBAGO

  T

 • waar kun je HEEN GAAN?

  renada is het meest zuidelijke eiland vande West-Indische eilanden. Het tropi-sche eiland met mooie witte stranden

  en een groen binnenland wordt ook wel het‘Spice Island’ genoemd. Deze naam heeft het tedanken aan de vele kruiden en specerijen die hierworden verbouwd. Je hebt op het eiland demogelijkheid om enkele zeer oude plantages meteveneens oude fabrieken te bezoeken.Nootmuskaat is het belangrijkste specerij enwordt over de hele wereld geëxporteerd.

  Het bekendste strand van Grenada is GrandAnse, een kilometerslang wit zandstrand. Hierbevinden zich de meeste hotels en toeristischefaciliteiten. De hoofdstad, St. George’s, is bijzonderpittoresk, met een natuurlijke haven, mooie oudegebouwen en een bijzondere Europees-Caribischesfeer/uitstraling. In het groene binnenland vind jeo.a. watervallen en kratermeren.

  Tips van Expeditie Kroost & Co

  • De hoofdstad van Grenada heeft een erg leukesfeer en moet je zeker bezoeken. Je kunt erleuk rondwandelen langs de natuurlijke haven,de drukke en kleurrijke lokale markt bezoekenof winkelen in bijvoorbeeld souvenirwinkeltjes.Op drukke momenten kun je het centrum metde auto beter mijden. De straatjes zijn smal,waardoor je niet even snel van A naar B kunt.

  • Bezoek de verschillende stranden langs de kust.Je hebt hier mooie stranden die uitnodigen omte zwemmen, maar ook stranden waar de loka-le bevolking in houten huisjes op het strandwoont en leeft van de visserij. Het contrasthiertussen is groot en bijzonder.

  • Breng een bezoek aan een oudekruiden- en specerijenplantage(bijvoorbeeld de nootmuskaat-fabriek aan de kust inGouyave), waar je een kijkje inde oude fabriek kunt nemen. Hier kun je demensen op traditionele wijze aan het werkzien. Een rondleiding duurt slechts kort, dus isook voor je kinderen leuk.

  • Bezoek één van de watervallen op het eiland.Sommige zijn gemakkelijk bereikbaar vanaf hetparkeerterrein (bijv. Concord Falls of AnnadaleFalls). Je kunt hier onder aan de watervalzwemmen in een ‘natuurlijk zwembad’. Anderewatervallen kun je alleen lopend bereiken dooreen erg mooie en groene omgeving. Dezewatervallen zijn over het algemeen wel groteren indrukwekkender, zoals de Royal MountCarmel Waterfall of de Seven Sisters Falls.

  • In het nationale park Grand Etang ForestReserve kun je mooie wandelingen maken, o.a.naar het Grand Etang Lake, een kratermeer.

  • Met jonge kinderen is het leuk om een restau-rant te bezoeken aan het strand. Leuk voor delunch (onderweg) is bijvoorbeeld La SegasseBay. Je kunt hier goed eten en er is een mooistrand dat vooral in het weekend ook populairis bij de lokale bevolking. Ook kun je wandelin-gen maken door het natuurgebied dat hier ligt. Aan het eind van de dag is het leuk om naarhet Aquarium restaurant te gaan. Je kunt hiergenieten van een mooie zonsondergang enhierna uitstekend eten in het restaurant.

  • In augustus is het Grenada carnaval. Niet zogroot als het Trinidad carnaval, maar wel leuk om te bezoeken.

  GRENADA

  G

 • waar kun je HEEN GAAN?

  e Grenadines bestaan uit tientallen klei-ne eilandjes die liggen tussen St. Vincenten Grenada. Het gebied is erg mooi en

  typisch Caribisch met mooie witte stranden en helderturkooisblauw water. Het is dan ook niet voorniets dat vele internationale sterren hier een vakan-tiehuis bezitten. Met name het eilandje Mustique isin trek. Hier vind je onder andere optrekjes vanMick Jagger, Tommy Hillfiger en David Bowie. Het merendeel van deze eilanden is onbewoond.Bijzonder zijn bijvoorbeeld de Tobago Cays; kleineonbewoonde eilandjes met hieromheen een rif inde vorm van een hoef. De idyllische witte strandenop de eilanden en de uitstekende mogelijkhedenom te snorkelen maken een bezoek aan dezeeilandjes een populaire dagtocht.

  De Grenadines zijn uitstekend geschikt om perzeiljacht te verkennen. Tijdens zeiltochten door ditgebied bezoek je verschillende eilanden. ExpeditieKroost & Co biedt de bijzondere mogelijkheid ommet alleen je eigen gezin op een zeiljacht (metschipper en diens gezin) de mooiste eilanden vande Grenadines te bezoeken. Je zeilt gemiddeld 1,5 tot 4 uur per dag en de restvan de tijd kun je doorbrengen op mooie strandenof snorkelend tussen tientallen tropische vissen.Uiteraard zijn er ook voldoende mogelijkheden omde eilanden die je bezoekt te verkennen. Voor dui-kers zijn er uitstekende duikmogelijkheden vanafhet jacht. Als je liever op het vaste land logeert, ishet ook mogelijk om één van de eilanden als uit-valsbasis te kiezen. Expeditie Kroost & Co heeftaccommodaties op de eilanden Carricaou(Grenada), Union Island en Canouan.

  De Grenadines bieden ook uitstekende moge-lijkheden om te duiken. Hoewel de familiejach-ten waar wij gebruik van maken niet speciaal zijnuitgerust om mee te duiken, heb je hiervoor welgoede mogelijkheden. De schipper kan jullie demooiste duiklocaties laten zien. Een duikuitrus-ting kun je zelf meenemen of huren bij eenduikshop op Grenada of Carricaou.

  Tips van Expeditie Kroost & Co

  • Maak minimaal een dagtochtlangs de verschillende eilan-den en de Tobago Cays, maarbeter is het nog om eenmeerdaagse tocht op eenzeiljacht te maken en optimaal te genieten vandeze unieke Caribische eilanden.

  • Een verblijf op één van de kleinere eilanden isniet geschikt als je op zoek bent naar eenbruisend nachtleven en tal van activiteiten,maar het is wel erg leuk om met je gezin tegenieten van een paar rustige dagen in een bij-zondere omgeving, waarbij je je al snel zultaanpassen aan het rustige leeftempo van delokale bevolking. Afhankelijk van het eilandwaar je verblijft heb je overigens wel demogelijkheid om wandelingen te maken, tesnorkelen, een dorpje te bezoeken, etc.

  GRENADINES

  D

 • Er zijn geen faciliteiten,dus zorg dat je zelf etenen drinken bij je hebt.

  SpeysideSpeyside is hét duikerscentrum vanTobago. Ook kun je hier uitstekendsnorkelen. Goede zwemmers kunnenhet rif zwemmend vanaf de kant berei-ken. Dit strand is echter vooral vertrek-punt voor tochten per glasbodembootnaar het eiland Little Tobago. Als je metje kinderen wilt zwemmen kun je beterdoorrijden naar het hotel Blue WatersInn. Dit strand ligt in een afgelegen baaien is ook geschikt voor jonge kinderen.

  Grenada

  Grand AnseDit is het drukste en bekendste strandvan Grenada en tevens het toeristischcentrum van het eiland. Het strand isenkele kilometers lang, vrij smal en oog-verblindend wit. De zee is ook geschiktvoor jonge kinderen om in te zwemmen.Er is echter maar weinig schaduw van(palm)bomen.

  Morne Rouge BayEen mooi strand in een beschutte baai,vlak bij Grand Anse en uitstekendgeschikt voor jonge kinderen. Directachter het strand heb je een uitbundigetropische begroeiing. Omdat het waterondiep is, is het warmer dan bij demeeste andere stranden.

  Je hebt hier geen uitgebreide water-sportfaciliteiten. Er is bovendien slechtséén hotel direct bij het strand, waardoorhet veel rustiger is dan bij Grand Anse.In het zuidelijk deel van het strand (rondPetit Carits Point) kun je goed snorke-len.

  Pink Gin BeachDit mooie strand is vooral bekend omhet bekende restaurant/beach club dat jehier hebt: Aquarium restaurant. Dit iszeker een leuke plek om een middagjemet je kinderen door te brengen. Het isook één van de beste stranden om tesnorkelen. Vanaf hier kun je Grand Anseen de hoofdstad St. George’s zien liggen.De zonsondergang is er schitterend.

  Lance aux ÉpinesHier heb je een mooi strand met rustigwater dat geschikt is voor jonge kinde-ren. Je hebt er enige faciliteiten bij hethotel Calabash, waar je prima kunt lun-chen of genieten van een drankje aan debeach bar.

  La Sagesse BayEen klein mooi strand aan een baai, datin het weekend ook een populaire plekis voor lokale gezinnen. Desondanks ishet er erg rustig. Bij het strand heb jeeen prima restaurant. Dit is een leukeplek voor de lunch als je een ochtend op pad bent geweest.

  Stonehaven BayDit is een populair strand bij zowel delokale bevolking als toeristen. De golven kunnen hier erg hoog zijn,waardoor de zee niet geschikt is ommet jonge kinderen te zwemmen. In deomgeving van dit strand liggen een aantalluxe bungalows (waaronder de bunga-lows van Expeditie Kroost & Co) entwee grotere hotels. In de periode vanmaart t/m augustus komen op dit stranden op het vlakbij gelegen Turtle Beachschildpadden aan land om eieren te leg-gen. Je kunt dit bekijken, maar je mag deschildpadden niet storen!

  Castara BayMooi geel strand aan een baai bijCastara, een klein vissersdorpje. Hetstrand is rustig en ook de zee is hierover het algemeen kalm en goedgeschikt om te zwemmen. Direct achterhet strand heb je een uitbundige tropi-sche begroeiing. Als je hier ’s morgensvroeg komt, kun je de vissers helpen hunnetten binnen te halen en aan het eindvan de dag kun je genieten van de zons-ondergang. Net ten noorden van Cas-tara Bay ligt een kleiner, meer afgelegenstrand (bereikbaar via een weg vanaf dehoofdroute) waar je kunt snorkelen.

  Englishman BayEén van de mooiste stranden vanTobago, in een rustige baai met diepwater waar je goed kunt zwemmen ensnorkelen. Meestal is dit strand erg rustig.

  Ook op de eilanden in ons programma zijnwitte zandstranden, wuivende palmen eneen turkooisblauwe zee. Maar je vindt erook nog prachtige, afgelegen stranden inpittoreske baaien, met kleine vissersbootjesop het zand, een uitbundige tropischebegroeiing en vooral... géén andere toeristen.

  Tobago

  Pigeon PointDit is het meest gefotografeerde strandvan Tobago. Mooi wit zand en helderwater. Het strand is zeer veilig voor kin-deren. Het wordt langzaam diep en afge-schermd door een rif in zee, waardoorer geen stroming en nauwelijks golven zijn. Vanaf Pigeon Point kun jeexcursies maken naar Buccoo Reef. Hetstrand heeft goede faciliteiten, waaron-der toiletten, restaurant, voldoendeschaduw, picknicktafels en zelfs eenspeeltuintje. Entree bedraagt TT$12.

  Canoe BayEen afgelegen strand, te bereiken via eenniet-geasfalteerde weg vol kuilen en put-ten. Het is populair bij gezinnen uitTobago. Het strand is klein en niet spec-taculair, maar het water wordt slechtslangzaam diep en er zijn meestal weiniggolven. Achter het strand ligt een grootgrasveld waar je kinderen in het week-end met de lokale kinderen kunnenvoetballen. Er zijn picknick-tafels en vol-doende schaduw van grote bomen. Jebetaalt hier entree.

  waar kun je HEEN GAAN?

  LUIEREN ONDER DE PALMBOOM

 • waar kun je HEEN GAAN?

  Er zijn meer dan 1000 verschillendesoorten planten en dieren geteld toteen diepte van 60 meter. De duiksiteszijn zeer gevarieerd en geschikt voorzowel beginners als gevorderden. Jevindt er onder andere koraalriffen, de grootste (voorzover bekend) ‘braincoral’ ter wereld,onderwaterkliffen en -rotsformaties engrote zeevissen. Daarnaast komen ergrote aantallen kleinere vissen, barra-cuda’s, roggen en schildpadden voor.De meest duiklocaties liggen langs dezuid- en westkust tussen Pigeon Pointen Castara en bij de noordoostkust tussen Speyside en Charlotteville.

  Duiken op GrenadaGrenada kent maar liefst 28 duiksites,die binnen 15-20 minuten te bereikenzijn vanaf de duikscholen. De sitesvariëren van scheepswrakken tot ‘walls’en koraalriffen. Er zijn goede mogelijk-heden voor zowel beginners als gevor-derden. Enkele van de duiklocaties zijnbijzonder, zoals bijvoorbeeldKick’em’Jenny, een vulkaan onderwater. De meeste duiklocaties liggenaan de Caribische zijde van het eiland(waar bijvoorbeeld Grand Anse ligt).De Atlantische zijde heeft echter ookbijzondere duiken te bieden. Afhankelijkvan de omstandigheden (stroming, etc.)zijn deze over het algemeen meergeschikt voor gevorderden.

  Je vindt hier o.a. een scheepswrak vande Kings Mitch, circa 5 km van de kust,waar meestal grote aantallen (onge-vaarlijke) haaien, roggen, schildpaddenen andere grote zeevissen te zien zijn.

  Duiken op de GrenadinesCarriacou had oorspronkelijk de naamKayryouacou, wat ‘eiland van de riffen’ betekent. Deze naam kreeg hetvan de Arawak Indianen die hier leef-den. Je kunt je voorstellen dat je hierdus zeer goed kunt duiken. De duiklo-caties zijn onbekend, mooi, rustig enonbeschadigd. Niet voor niets wordendeze door duikers ook wel eens het“geheime paradijs” genoemd.

  Ook op St. Vincent & The Grenadinesheb je zeer goede duikmogelijk-heden.Het gebied is nog relatief onontdekten geschikt voor zowel beginners alsgevorderden. Duiken variëren vanmooie koraaltuinen bij Mayreau tot bij-zondere rotsformaties bij Canouan. Enduiken in dit gebied maken een mooiedag uit. Terwijl jullie duiken kunnen dekinderen snor-kelen en tussendoor kunje bijvoorbeeld genieten van een heer-lijke lunch op een afgelegen tropischstrand.

  Leren duikenOp Grenada en Tobago heb je verschil-lende goede (vooral PADI) duikscho-len, waar je de kans krijgt om in eenprachtige omgeving te leren duiken.Ook voor je kinderen! Voor kinderenvanaf 10 jaar zijn er speciale junior-cursussen. Het is verbazingwekkendhoe snel kinderen over het algemeenleren om veilig te duiken. Weet je nietof duiken iets voor jou is? Maak dankennis tijdens met de bijzondereonderwaterwereld tijdens een cursus‘discover scuba diving’. Nadat je debasisprincipes hebt geleerd, maak jeonder begeleiding een duik met eenervaren divemaster/ instructeur op eenondiepe locatie. Grote kans dat je hier-na verkocht bent.Als je al duikervaring hebt, is het demoeite waard om een vervolg-cursus te volgen. Met bijvoorbeeld jeadvanced brevet kun je ook diepereduiken maken. Hierdoor word jebovendien zelfverzekerder onderwater en heb je nog veel meer duik-mogelijkheden.

  Duiken op TobagoTobago is niet heel erg bekend alsduikbestemming, maar beschikt welover de beste duiklocaties van deCaribbean. Het zicht onder water is (inhet droge seizoen) uitstekend en hetonderwaterleven is zeer uitbundig.

  De eilanden in deCaribbean bieden uitste-kende mogelijkheden omte snorkelen en duiken.Behalve mooie koraalrif-

  fen zie je er grote hoeveelheden tropischevissen, roggen, schildpadden of zelfs (onge-vaarlijke) haaien. Het zicht onder water isover het algemeen uitstekend (tot wel 30-40 meter!). Tijdens het regenseizoen is hetzicht onder water helaas wel mindergoed, maar desondanks kun je hier hethele jaar goed duiken en snorkelen.

  Snorkelen kun je het best in de gebiedendie vlak bij de kust liggen, waar het waterondieper is. Sommige locaties zijn directvan het strand bereikbaar, andere locatieskun je het beste met een boot bezoeken.Absoluut bijzonder is het om te snorkelenlangs het rif bij de Tobago Cays in deGrenadines, bij Sandy Island vlakbijCarriacou of bij Angel Reef (Speyside) inTobago. Als je kinderen nog te klein zijnom zelf te snorkelen, is een tocht met eenglas-bodemboot een absolute aanrader.Dit kan onder andere bij Buccoo enSpeyside op Tobago. Als je een reis boektbij Expeditie Kroost & Co ontvang je bijde reisinformatie ook meer informatieover goede locaties om te snorkelen enduiken.

  OP EN ONDER HET WATER

 • waar kun je HEEN GAAN?

  ten lopen van het parkeerterrein).Dieper in de jungle, maar zeker eenbezoek waard, zijn hier de Royal Mt.Carmel en de Seven Sisters waterval-len. De bekendste en hoogste water-vallen van Tobago zijn de Argylle Falls.

  HikingHet groene binnenland vanzowel Tobago als Grenadaleent zich uitstekend voormooie wandelingen. Er zijnzowel langere als korte

  routes. Om de omgevingoptimaal te kunnen waarderen en veelvan de natuur te weten te komen, ishet aan te raden om deze ‘jungle-tours’onder begeleiding van een gids temaken. Het is namelijk onvoorstelbaarhoeveel je kunt zien in de jungle, maarhoe gemakkelijk je het mist als je erniet op gewezen wordt. De kans dat jebijvoorbeeld een slang zult zien als jeop eigen gelegenheid door de jungleloopt is over het algemeen erg klein(wees gerust: er komen géén giftigeslangen voor!). In Tobago kun je mooie jungletochtenmaken door het Main Ridge ForestReserve (smeer je wel goed in metmuggenmelk). Op Grenada is vooralhet Grand Etang National Park bekend.Met jongere kinderen is het leuk omeen kleiner natuurreservaat te bezoe-ken, zoals de “Adventure Farm &

  Nature Reserve” net buiten Plymouthop de weg naar Arnos Vale (Tobago).Ook kun je al veel zien van de prachti-ge natuur als je met de auto door hetbinnenland rijdt.

  SchildpaddenDe grootste zeeschildpaddensoort vande wereld, de Giant Leatherbackschildpad, komt tussen maart en juniop verschillende stranden in Tobagoaan land om eieren te leggen, waaron-der bij Turtle Beach en Grafton Beach(bij Stonehaven Bay). Ongeveer 55 tot70 dagen later komen deze eieren uiten proberen vele kleine schildpadjes dezee te bereiken. Van iedere 1000 kleineschildpadjes worden er uiteindelijkmaar 5 volwassen.

  Het is een zeer bijzondere ervaringom de schildpadden op het strand tezien. Hou er echter rekening mee dathet een beschermde diersoort is endat je ze nóóit mag storen. Meer infor-matie vind je bij de organisatie SafeOur Seaturtles: www.sos-tobago.org. Zij kunnen ook gratis begeleide rond-leidingen verzorgen om de schildpad-den te bekijken. Neem hiervoor telefo-nisch contact op met deze organisatie(tel. vanuit Tobago 639 9669).Daarnaast kun je meedoen met eenschildpadden-project in Trinidad, waarje kunt helpen baby-schildpadjes veilig

  Een goede plaats om veel verschillendevogels te zien is tijdens een jungletocht in het Main Ridge Forest Reserve.

  Er zijn echter nog veel meer mogelijk-heden. Een boottocht naar LittleTobago (ook wel Bird Island genoemd)is de moeite waard om onder meergrote kolonies zee-vogels te zien.Daarnaast is het leuk om met je kinde-ren één van de vogelreservaten tebezoeken. Je vindt deze o.a. bijGrafton (Stonehaven Bay) enPlymouth. De beste tijd om dezereservaten te bezoeken is rond 16.00uur, wanneer de vogels gevoerd wor-den, zodat je ze goed kunt observeren.In deze reservaten kun je ook verschil-lende wandelingen maken over speciale‘nature trails’.

  WatervallenTobago en Grenada hebben verschil-lende mooie watervallen die je kuntbezoeken. Sommige zijn eenvoudig tebereiken vanaf een parkeerplaats, ande-ren kun je alleen te voet bereiken,waarbij je een mooie wandeling doorde ‘jungle’ maakt van bijvoorbeeld eenhalf uurtje. Onderweg zie je mooievlinders, hoor je de vogels zingen enkun je genieten van een indrukwekken-de omgeving. Bekende watervallen opGrenada zijn de Annadale en ConcordeFalls (eenvoudig te bereiken in 5 minu-

  Grenada en Tobago zijn ook echte eco-bestemmingen.Tobago is bijvoorbeeld in deafgelopen jaren al uitgeroepen tot “BesteEco-bestemming van de wereld” door deWorld Travel Awards in New York en als“Beste Eco-bestemming in de Caribbean”door the Caribbean Travel AwardsCommittee.

  Tobago heeft onder meer het “Main RidgeForest Reserve”, het oudste beschermderegenwoud van het westers halfrond.Bijzonder aan Tobago is dat er meer dan6000 verschillende soorten planten endieren leven, waaronder 220 verschillendesoorten vogels, 23 verschillende soortenvlinders en 44 verschillende soortenkoraal. De bedreigde ‘giant leatherback’zeeschildpadden komen hier aan land omeieren te leggen. Op Grenada is circa éénzesde van hetland beschermd natuurgebied, met eengrote variatie in flora en fauna. Hetbekendste natuurgebied is Grand EtangNational Park, waar je verschillende wan-delingen kunt maken.

  Bird WatchingVooral Tobago staat bekend om de velesoorten vogels die op dit kleine opper-vlak leven. Nergens ter wereld komener zoveel verschillende soorten vogelsop zo’n klein oppervlakte voor. Vanhummingbirds tot papegaaien en talvan zeevogels.

  PUUR NATUUR

 • naar zee te brengen.Mountainbiken, kajakken of op zoek naar walvissenDe natuur verkennen kan natuurlijk opveel verschillende manieren. Als je kin-deren iets ouder zijn, kun je bijvoor-beeld mountainbikes huren en met eengids mooie en bijzondere trails verken-nen (van beginners tot gevorderden).Ook kun je met een kajak mooie toch-ten maken. Vanaf Speyside (Tobago)kun je bijvoorbeeld in ongeveer eenuur naar Little Tobago kajakken. Als jeverblijft in Blue Waters Inn is hetgebruik van kajaks voor gasten gratis.

  Vanaf Grenada kun je verschillendesoorten begeleide kajak-tochten makendoor o.a. mangroves en mooie natuur-gebieden. Jonge kinderen kunnensamen met een volwassene in een duo-kajak. Op Grenada heb je verder demogelijkheid om dolfijnen- en walvis-tochten te maken. In de wateren rond-om Grenada leven maar liefst 15 ver-schillende soorten walvissen! Tussendecember en april is de kans op ‘suc-ces’ het grootst. In meer dan 95% vanalle tours worden dan dolfijnen en/ofwalvissen gezien.

  Daarnaast is het leuk om te zien enervaren hoe bijvoorbeeld kruiden die we thuis in een potje heb-ben zitten er uit zien als ze nog aan deboom hangen of om de chocolade teeten waarvan je hebt gezien hoe dezewordt gemaakt. Wedden dat je kinde-ren deze ‘praktijklessen’ veel leukervinden dan leren uit een boekje opschool?

  Uiteraard kun je nog meer leren overde historie van de eilanden in één vande musea. Het nationaal museum van Grenada isop een bijzondere plek gevestigd. Ditgebouw heeft heel lang dienst gedaanals gevangenis en was daarna het eer-ste hotel van Grenada.

  Op Tobago is een bezoek aan het his-torisch café voor een drankje ook eenleuke ervaring, waarbij je tegelijkertijdmeer te weten komt over de historieen bijzondere wetenswaardigheden enfeitjes van het eiland.

  De eilanden in de Caribbean wordengekenmerkt door een typische relaxtesfeer; ideaal om in een goede vakanties-temming te komen. De mensen genietenvan het leven en ‘liming’ (gezellig pratenen ontspannen met vrienden, familie enkennissen) is een populaire bezigheid. Eenfeestje of festival op zijn tijd wordt zeergewaardeerd door de ‘locals’ en ook toeris-ten zijn van harte welkom om mee tedoen. Het bijzondere hierbij is dat de ver-schillende festivals en evenementen nietworden georganiseerd voor de toeristen,maar juist voor de lokale bevolking.

  Kennismaken met het dagelijks levenkun je echter op meerdere manieren.Bijvoorbeeld tijdens een bezoek aankleine vissersdorpjes, waar je ’s mor-gens vroeg de vissers kunt helpen denetten binnen te halen. Of op de(zaterdagochtend) markt in de ‘steden’St. George’s (Grenada) en Scarborough(Tobago).

  Geniet verder van heerlijke maaltijdenin lokale restaurantjes of bezoek bij-voorbeeld één van de historischeplaatsen op de eilanden, zoals een oudfort (vaak is er echter niet veel meerbewaard gebleven dan kanonnen, maardeze liggen over het algemeen wel opprachtige locaties).

  waar kun je HEEN GAAN?

  HISTORIE EN CULTUUR

 • REISAANBOD CARIBBEANEr zijn ontelbaar veel mogelijkhedenom deze bijzondere eilanden in deCaribbean te verkennen, met baby’s enkleine kinderen maar ook met tienersdie op zoek zijn naar wat meer avon-tuur. Je kunt hierbij kiezen voor eenverblijf op één eiland, maar je kunt ookde verschillende eilanden met elkaarcombineren. Natuurlijk houden we bijhet samenstellen van de reizen reke-ning met je het feit dat je met (kleine)kinderen reist en zullen we altijd vol-doende rustdagen in een reis plannen. Door middel van bouwstenen zijn debasisreizen verder uit te breiden, zodatiedereen zijn eigen droomreis kanmaken.

  Heb je nog andere wensen? Laat hetons weten, dan maken we een voorsteldat volledig is afgestemd op jullie persoonlijke wensen.

 • RONDREIZENEen rondreis naar de Caribbean is geschikt voor gezin-nen met kinderen van alle leeftijden. De reisafstandenzijn niet zo groot, de vervoermiddelen gevarieerd enavontuurlijk (bijvoorbeeld per ferry of een klein vlieg-tuigje) en normaal gesproken is er zelfs op de reisda-gen nog voldoende tijd om rustig aan te doen en tegenieten van zwembad of strand.

  Het uitgangspunt van reizen met Expeditie Kroost &Co in de Caribbean is dat je op meerdere plaatsen verblijft om zo te ervaren hoe gevarieerd de eilandenzijn. Je kunt hierbij kiezen voor een verblijf op ééneiland, maar je kunt ook de verschillende eilanden metelkaar combineren. Natuurlijk houden we bij hetsamenstellen van de reizen rekening met je het feit datje met (kleine) kinderen reist en zullen we altijd voldoende rustdagen in een reis plannen.

  Vluchten en vertrekdatumJe kunt wekelijks vanuit Nederland of België meteen overstap in Londen rechtstreeks naar Tobagovliegen met Virgin Atlantic. Na een stop in Tobagogaat het toestel verder naar Grenada. Er gaan dage-lijks vluchten met Virgin Atlantic tussen Barbadosen Londen Gatwick. Als je terugvliegt vanafBarbados heb je vaak een gunstigere overstap inLonden en is bovendien iedere gewenste reisduurmogelijk. Indien je vertrekt vanaf Brussel of LondenGatwick kunnen we bovendien voordelige regiona-le vluchten in je ticket opnemen. Daarnaast betaalje een lagere luchthavenbelasting bij vertrek vanafBrussel. Op aanvraag en onder afwijkende voor-waarden kunnen we ook lijndiensttickets metandere luchtvaartmaatschappijen boeken. BritishAirways vliegt bijvoorbeeld twee keer per weeknaar Tobago, maar je maakt dan wel een tussenstopop een ander Caribisch eiland (meestal Antigua).

  Vervoer en transfers ter plaatseWij willen reizen met kleine kinderen zo gemakke-lijk en comfortabel mogelijk te maken, zonder datje daarbij je individuele vrijheid verliest.

  Bij alle reizen van Expeditie Kroost & Co zijn privétransfers van en naar de luchthaven inbegrepen.Ook transfers tussen accommodaties en eilandenworden door ons verzorgd. Transfers vinden plaatsin een auto/busje met airconditioning en lokalechauffeur. Er zijn geen autostoeltjes beschikbaar tij-dens deze transfers en voor baby’s tot één jaaradviseren we daarom om zelf een autostoeltje meete nemen.

  Het vervoer tussen de eilanden vindt plaats pervliegtuig of ferry. Tussen Grenada en Tobago vlieg jemet een lokale lijndienst. Als je vanuit Grenada ofBarbados naar verschillende eilanden in deGrenadines wilt vliegen gaat de reis in kleine meeravontuurlijke propellervliegtuigjes met slechts wei-nig zitplaatsen. Grotere toestellen kunnen op deeilanden namelijk niet landen. Tussen Grenada enCarriacou heb je de keuze voor de ferry (ca. 1,5uur) of een klein vliegtuigje (ca. 5 minuten). Als je‘heen-en-weer’ reist, proberen we het zo te plan-nen dat je een enkele reis per vliegtuig en eenenkele reis per ferry reist zodat je beide alter-natieven kunt ervaren.

  reisaanbod IN DE CARIBBEAN

  Rondreizen Reisduur Bestemmingen

  Tobago: één eiland, drie gezichten 14 nachten Crown Point, Speyside en Arnos Vale

  Strand, natuur en specerijen 14 nachten Tobago & Grenada, verschillende combinaties

  Jungle, schildpadden en strand 13 nachten Tobago, Trinidad (schildpadden) en Barbados

  Parels van de Caribbean 21 nachten Tobago, Grenada & The Grenadines incl. zeilcruise

  Reisspecials Kijk op www.expeditiekroostenco.nl voor onze specials

  Bouwstenen (alleen in combinatie met rondreis)

  Zeilcruise Grenadines 3-6 nachten Privé zeilcruise op een familiejacht met schipper

  Schildpadden 5 nachten Verblijf op strand waar zeeschildpadden eieren leggen.

  Romantisch Grenada 3 nachten Hotel La Sagesse in een natuurreservaat aan mooi strand

  Onontdekt Carriacou 3 nachten Eenvoudige guesthouse op authentiek eiland Carriacou

  Barefoot luxury Grenadines 3 nachten Slapen op 10 meter van zee op het eiland Canouan

 • Er is echter niet altijd een (apart) kin-derzwembad aanwezig. De service enhet onderhoud van de accommodaties isover het algemeen “Caribisch”. Metandere woorden: verwacht er niet teveel van, dan valt het ook niet tegen. Decultuur is hier nu eenmaal anders danbijvoorbeeld in Azië waar SERVICE methoofdletters wordt geschreven en nage-noeg iedere accommodatie er tot in dekleinste details zeer verzorgd uitziet.Uitzondering zijn enkele comfortabeleresorts, zoals bijvoorbeeld het TamarindHotel op Canouan.

  Voor grotere gezinnen hebben we diver-se mogelijkheden voor speciale familie-kamers of villas waar je in ieder gevalmet 5 personen kunt verblijven. Somszijn dit ook twee kamers die zijn voor-zien van een tussendeur. Voor gezinnenmet één kind gaan we ervan uit dat ereen extra bed op de kamer van deouders wordt bijgeplaatst.

  Bij twee of drie kinderen gaan we inprincipe uit van een eigen kamer/ruimtevoor de kinderen. Een baby kan meestal,maar niet altijd, extra op de kamer ver-blijven als er ook een kind mee reist. Ditbeperkt je vaak wel in de ruimte op jekamer. Alle prijzen zijn gebaseerd optwee volwassenen die een kamer delen.De prijs voor eenoudergezinnen is opaanvraag.

  Eigen droomreis samenstellen?Niet ieder gezin is hetzelfde. Daaromheb je bij Expeditie Kroost & Co altijdde mogelijkheid om je eigen droomreissamen te stellen. Wil je bijvoorbeeld eenreis verlengen of inkorten, accommoda-ties wijzigen of andere eilanden aan eenreis toevoegen? Er kan bij ons heel veel!Als je ons laat weten wat je wensen zijnkunnen wij een offerte kunnen uitwer-ken die hier volledig op is afgestemd.

  HuurautoBij een aantal accommodaties, vooral alsdeze minder centraal liggen, is een huur-auto inclusief in de reissom. In anderegevallen kun je ervoor kiezen om voorafeen auto te huren, maar kun je dit ookprima ter plaatse regelen. We kiezenaltijd voor een auto die past bij degrootte van je gezin. Op Tobago makenwe bijvoorbeeld gebruik van een ToyotaCorolla Stationwagen en als je met 6personen bent van een auto met 7 zit-plaatsen. Je krijgt dus achteraf geen toe-slagen voor een ruimere auto en jehoeft ook niet drie kinderen en al jebagage in een mini te proppen. Autohuuris inclusief een basisverzekering met eeneigen risico. Dit kun je ter plaatse even-tueel afkopen. Op Grenada is het ver-plicht om voor een klein bedrag eenlokaal rijbewijs te kopen. Autostoeltjeskunnen worden gehuurd. Hiervoorbetaal je ter plaatse rechtstreeks aan hetautoverhuurbedrijf.

  Entreegelden en excursiesOmdat wij individuele reizen aanbiedenen ieder gezin zelf de keuze heeft omiets al dan niet te bezoeken, hebben wede entreegelden en excursies niet in dereissom opgenomen. Als je ergensentree voor moet betalen gaat het in demeeste gevallen om kleine bedragen. OpTobago heb je bijvoorbeeld een aantalstranden waar je een klein bedrag voormoet betalen. In ruil hiervoor krijg jedan wel faciliteiten zoals toiletten enpicknicktafels in de schaduw.

  AccommodatiesDe accommodaties tijdens deze reis zijngevarieerd. De ene keer is deze luxerdan de andere keer. We zoeken bij voor-keur kleinschalige accommodaties waarje de sfeer van het land kunt ervaren. Jehebt de keuze uit een eenvoudiger eneen comfortabeler alternatief. Bij alleaccommodaties heb je beschikking overzwemgelegenheid.

  Kenmerken van

  onze rondreizen • Flexibel: iedere gewenste

  reisduur mogelijk• Keuze uit diverse hotels

  mogelijk. Je kunt kiezen uitdiverse basispakketten o.a. metverschillende accommodaties

  • Mogelijkheid tot uitbreidenvan de reis met diverse bouwstenen

  reisaanbod IN DE CARIBBEAN

  ALGEMENE INFORMATIE OVER ONZE RONDREIZEN

 • BOUWSTENENZeilcruise GrenadinesDe leukste manier om de Grenadineste verkennen is per zeiljacht, omdateen groot deel van de eilanden alleenover het water bereikt kan worden.

  Overdag vaar je van het ene naar hetandere eiland, waarbij je onderweg vol-doende tijd hebt om te zwemmen,snorkelen of zelfs te duiken op demooiste plekken in de Caribbean.

  Uiteraard ga je ook regelmatig vooranker om de kleine eilandjes en deparelwitte stranden te verkennen. Zokun je vakantievilla’s van wereldsterrenbekijken op het eiland Mustique, inko-pen doen op de markt van UnionIsland of een wandeling maken doorhet binnenland van Mayreau.

  Liever alleen met je eigen gezin?Een zeilcruise door dit prachtige gebied iseen bijzondere ervaring met je eigengezin. Vanaf vier personen zijn jullie name-lijk de enige gasten op de boot. Of, als jedat wilt, kunnen we ook ruimere botenregelen waar je bijvoorbeeld met tweegezinnen samen op kunt verblijven.

  Zeilervaring is niet nodigEr gaat een schipper met crew met julliemee die bovendien de maaltijden bereidtsoms zelfs op de kinderen kan passen alsje zelf wilt duiken of snorkelen. Natuurlijkmag je altijd helpen met zeilen als je wilt!

  Dit kan uiteraard tijdens je verblijf opéén van de eilanden in de Caribbean.

  DE ROUTEWe kunnen de reis inplannen voor dereisduur die jullie zelf wensen. Hetminimum is drie nachten, zodat je vol-doende tijd hebt om een deel van deGrenadines te zien. Je kunt de zeil-cruise ook gebruiken om naar andereeilanden te reizen. Tijdens onze rond-reis “Parels van de Caribbean” zeil jebijvoorbeeld in vijf dagen vanCarriacou naar St. Vincent. Ook kun jede cruise op Bequia of Canouan beginnen of eindigen.

  Tijdens iedere zeilcruise bezoek je inprincipe de eilanden Carriacou, SandyIsland, Petit St. Martinique, UnionIsland, Palm Island, Mayreau en deindrukwekkende Tobago Cayes. Bij lan-gere zeilcruises of bij een “one way”kun je ook Mustique en Bequia bezoe-ken.

  Prijsindicatie: zeilcruise van 4 dagen/3nachten vanaf €630 per volwassene,kind vanaf €375 en zeilcruise van 7 dagen/6 nachten vanaf €1.095 pervolwassene, kind vanaf €630, beide incl. transfers van en naar jehotel op Grenada, per vliegtuig vanGrenada naar Carriacou en per ferryvan Carriacou naar Grenada.

  HET ZEILJACHTEr zijn verschillende zeiljachten, zodatwe rekening kunnen houden met degrootte van je gezin en de leeftijd vande kinderen. De jachten zijn over hetalgemeen ruim, met een aparte hutvoor jou en de kinderen, een eigenbadkamer en ruimte op het dek/in dewoonkamer. Het verblijf op het jacht isop basis van volpension. Alleen dedrankjes moeten apart worden betaald.

  DUIKEN EN SNORKELENTijdens iedere zeilcruise heb je allegelegenheid om te snorkelen. Snorkel-materialen zijn slechts beperkt aanwe-zig aan boord, dus we adviseren omvanuit Nederland goede spullen mee tenemen. Standaard of eenvoudige mate-rialen passen vaak niet goed bij kleinekinderen. Koop daarom een goede setin Nederland en pas bij aanschaf of debril goed zit. Niets is zo vervelend alsop reis tot de conclusie komen dat jekinderen niet kunnen snorkelen omdatze geen goed passende bril hebben ofkunnen huren/kopen.

  Als je wilt duiken tijdens de zeilcruisedien je dit bij boeking van de reis aante geven. Tegen een toeslag kunnen weeen jacht boeken inclusief duikfacilitei-ten. Als je nog nooit of al lange tijd niethebt gedoken, raden we aan om voor-afgaand aan de zeilcruise eerst eenbrevet te halen of opfrisduik te doen.

  reisaanbod IN DE CARIBBEAN

 • BOUWSTENENRomantisch GrenadaAls je op Grenada ergens anders wiltverblijven dan aan het bekende strandvan Grand Anse is La Sagesse een bij-zonder alternatief. Een mooi strand aaneen afgelegen baai, snorkelmogelijkhe-den, mangroves en wandelingen doorde natuur. Het restaurant op hetstrand is ook leuk voor een BBQ lunchop zondagmiddag.Reisduur: 4 dagen/3 nachtenPrijsindicatie: vanaf €280 per volwasseneGenoemde prijs is inclusief autohuur.Maximaal 2 kinderen jonger dan 12jaar verblijven gratis op de kamer vande ouders.

  Onontdekt CarriacouAls je op zoek bent naar de authentie-ke Caribische sfeer met mooie stran-den, vriendelijke mensen en een mooibinnenland, maar zonder massa’s ande-re toeristen is het eiland Carriacoueen waar paradijs. Je verblijft hier ineen eenvoudige guesthouse zonder air-conditioning of zwembad (BoglesRound House).Reisduur 4 dagen/3 nachtenPrijsindicatie: vanaf €225 per volwasse-ne, kind vanaf €50 (op kamer bijouders), baby vanaf €15. Genoemdeprijs is inclusief ferry/vlucht van ennaar Grenada.

  Indrukwekkende schildpaddenVan juni tot september kun je deelne-men aan een uniek schildpaddenprojectop het eiland Trinidad. Je verblijft aande “Grand Riviere”, één van de besteplaatsen ter wereld om schildpaddentijdens het broedseizoen te zien eneen favoriete plek voor documentaire-makers van de BBC. Jaarlijks komenhier maar liefst 10.000 schildpadden ophet strand om hun eieren te leggen.Reisduur 6 dagen/5 nachtenPrijsindicatie: vanaf €595 per volwasse-ne, kind vanaf €125 (op kamer bijouders), baby vanaf €25. Genoemdeprijs incl. vluchten van en naar Tobago.

  Bare Foot Luxury (Grenadines)Slapen op 10 meter van zee, vanuit jebed de branding horen en vanaf jeeigen veranda je kind op het strandzien spelen; dat kan in het TamarindHotel op Canouan. Romantisch en,hoewel niet voorzien van een zwem-bad, kindvriendelijk. Heerlijk om eenpaar dagen bij te komen, maar ook eengoede uitvalsbasis om per boot meer-dere eilanden in de Grenadines te ver-kennen. Reisduur 4 dagen/3 nachten.Prijsindicatie: vanaf €590 per volwasse-ne, kind vanaf €265 (op kamer bijouders), incl. transfers op Canouan envlucht naar Barbados (enkele reis). Hotelgesloten van 05/09/2010 - 10/10/2010.

  reisaanbod IN DE CARIBBEAN

 • ACOMMODATIES IN DE CARIBBEAN

 • TOBAGO BEACH VILLAS ****Tobago

  SANDY POINT VILLAGE **Crown Point - Tobago

  LiggingHet hotel ligt in Crown Point, vlak bij de luchtha-ven, direct aan het strand en met winkeltjes en res-taurants op loopafstand. Het strand is hier nietgeschikt om te zwemmen, maar Store Bay ligt opslechts enkele minuten lopen. Daarnaast is er eenshuttle service naar het bekende strand van PigeonPoint.

  KamersIn totaal zijn er 45 kamers, studio’s en appartemen-ten, verspreid over verschillende gebouwen die ineen tropische tuin liggen. De kamers zijn zeer een-voudig, maar wel ruim en voorzien van airconditio-ning en televisie. Wij maken gebruik van apparte-menten en studio’s. Beide zijn voorzien van eenkeukentje.

  Appartementen: maisonette (2 verdiepingen) metop de eerste verdieping een woonkamer en keukenen op de tweede verdieping een vide met slaapge-deelte en daar achter een aparte slaapkamer.Geschikt voor maximaal 5 personen.

  LiggingDe villa’s liggen in Stonehaven Bay; één van debekendere stranden van Tobago. Het strand ligt opslechts een paar minuten lopen van de villa. Omdatde zee hier niet wordt afgeschermd door een rifkunnen (afhankelijk van het seizoen) hoge golvenvoorkomen die minder geschikt zijn voor kleinerekinderen. Het strand bij Irvin Bay ligt op ca. 5 minu-ten rijden en is populair bij ‘locals’ en is een van debetere stranden voor gezinnen met kleine kinde-ren. In de omgeving van het hotel heb je verschil-lende restaurants, waaronder een pizza boys(afhaalpizza’s) en het populaire restaurantsSeahorse Inn. Ook de Grafton Bird Sanctuary ligtvlakbij de villa, evenals een duikschool. De luchthaven,een supermarkt en het strand van Pigeon Point zijnin ongeveer 15 minuten per auto bereikbaar. In verband met de ligging van de villa’s bieden we dezeaccommodatie altijd aan in combinatie met autohuur.

  Villa’sDe villas zijn voorzien van een woonkamer metopen keuken en een tuin met terras en privézwembad (niet afgeschermd, ca. 1.50 meter diep).

  Studio: één ruimte met badkamer, geschikt voormaximaal 3 personenLet op: Het hotel heeft geen beschikking overbabybedjes.

  Faciliteiten en serviceOmdat je vanaf het strand bij het hotel nietdirect in zee kunt zwemmen kun je gebruikmaken van het zwembad bij het hotel. Hetzwembad heeft een ondiep gedeelte voor kinde-ren en er zijn een beperkt aantal ligbedden aan-wezig. Verder is er een kleine fitnessruimte eneen bar/restaurant met uitzicht op zee.

  Onze meningPrima, eenvoudig hotel in een lagere prijsklassemet een gunstige ligging aan zee en op loopaf-stand van het strand van Store Bay, winkeltjes enrestaurantjes. Gezien de prijsklasse heeft hethotel goede faciliteiten en ruime kamers.Hierdoor is het ook heel populair bij families uitbuureiland Trinidad. In de weekenden en metfeestdagen kan het daarom drukker zijn.

  De keuken is van alle gemakken voorzien, zoals eenmagnetron, waterkoker, grote koelkast, koffiezetap-paraat en toaster. De villas hebben drie slaapkamersvoorzien van airconditioning en een privé bad-kamer en met toegang tot een terras of balkon. In de villa’s Yellowbird en Hawksbill bevinden deslaapkamers zich op de eerste verdieping. VillaSandpebbles heeft één slaapkamer op de beganegrond.

  Faciliteiten & serviceDe villa’s worden dagelijks schoongemaakt, waarbijbijvoorbeeld ook je afwas kan worden gedaan. Metde ‘huishoudster’ kun je afspraken maken over jewas, het bereiden van maaltijden of het oppassenop de kinderen.

  Onze meningMooie ruime villa’s, comfortabel ingericht, door debeschutte tuin en het privé zwembad bieden de vil-las veel privacy. Door de ligging bij het strand met(soms) flinke golven en het niet afgeschermde privézwembad minder geschikt voor gezinnen met helejonge kinderen.

 • SHERWOOD PARK **(*)Tobago

  BLUE WATERS INN *** Tobago

  LiggingVlak bij het vissersdorpje Speyside, in het rustigegedeelte van Tobago. Het hotel ligt aan een eigenbaai, waar de zee het hele jaar door rustig is en jekunt vanaf het strand snorkelen. De hoofdstadScarborough en de luchthaven liggen op circa 1,5uur rijden. Er gaan glasbodemboot-excursies naarhet eiland Little Tobago en Angel Reef (snorkelen).

  FaciliteitenHet hotel ligt direct aan een smal strand. Er is eenpier, duikschool, gratis watersporten waaronderkajaks en surfplanken. Snorkelmateriaal is te huurvia de receptie. Verder o.a. tennis, basketbal en eenrecreatieruimte met tafeltennis, TV, internet (tegenbetaling) en bibliotheek. Kinderbedjes beschikbaar.

  Kamers/appartementenAlle kamers liggen aan het strand en hebben vanafhet balkon een mooi uitzicht over zee en heteiland Little Tobago. De kamers zijn standaardvoorzien van fan, airconditioning, badkamer metdouche en toilet en terras of balkon.

  LiggingHet hotel ligt zeer centraal t.o.v. Crown Point, ver-schillende mooie stranden en de hoofdstad Scarbo-rough. Binnen 5 tot 10 autominuten bereik je diversestranden. In 10 minuten loop je naar de supermarkt.In verband met de ligging van de villa’s bieden we dezeaccommodatie altijd aan in combinatie met autohuur.

  FaciliteitenHet hotel ligt op een heuvel en de kamers op deeerste verdieping hebben uitzicht op de AtlantischeOceaan. Er is een tuin met een papagaai (in eenkooi), een zwembad met een ondieper deel (geenkinderbad!), barbecue en terras met tafels/stoelen. Bij aankomst ontvang je een basispakket levensmid-delen in je koelkast (o.a. drankjes, koffie, brood eneieren) en als je niet wilt koken kun je voordeligmaaltijden laten bezorgen. Kinderbedjes en oppasservice beschikbaar. Er is geen restaurant of bar.

  Kamers/appartementenEr zijn 10 kamers met volledig ingerichte keuken, ineen gebouw met twee verdiepingen.

  Kamer: voorzien van een tweepersoonsbed oftwee eenpersoonsbedden. Eenvoudig ingericht.Geschikt voor max. 2 volwassenen en kind/baby.Deluxe kamer: vergelijkbaar met kamer, maarruimer en voorzien van een keukentje. Geschiktvoor 2 volwassenen en 1 kind of baby.Bungalow: vrijstaande bungalow op de beganegrond met woonkamer, 1 of 2 slaapkamers enbadkamers, keuken en veranda. Max. 5 personen.

  Onze meningLeuk en vriendelijk hotel in het rustige gedeeltevan Tobago bij Speyside. Het hotel ligt in eenmooie baai, waar kinderen over het algemeenveilig kunnen zwemmen. Vanuit iedere kamer ofappartement heb je een mooi uitzicht over zeeen ben je binnen enkele passen op het strand. In het hoogseizoen (half december tot eindapril) vinden wij de prijs-kwaliteitverhoudingminder dan in het laagseizoen.

  Houd er rekening mee dat er kleine trappetjes zijn(ook op de begane grond) voor de toegang tot hetkleine balkon bij de kamer. Er zijn studio’s met tus-sendeur beschikbaar op zowel de begane grond alsde eerste verdieping.

  Studio: ruime studio met tweepersoonsbed, een-voudige badkamer en keuken. Geschikt voor maxi-maal 2 volwassenen en 1 kind/baby. De studio’s opde begane grond beschikken over aiconditioning,op de eerste verdieping heb je alleen een fan. Weadviseren gezinnen met kleine kinderen altijd tekiezen voor een studio op de begane grond.Suite: iets ruimer dan de standaard studio. Op deeerste verdieping gelegen. Geschikt voor maximaal2 volwassenen en 2 kinderen jonger dan 12 jaar.

  Onze meningEenvoudige appartementen met een centrale liggingals je beschikt over een huurauto. Zeer vriendelijken persoonlijk waardoor je je er welkom voelt enwaardoor dit hotel een van onze favorieten is ophet eiland. Houdt wel rekening met enkele trappetjes.

 • ARNOS VALE ***Tobago

  BLUE HAVEN HOTEL ****Tobago

  LiggingDit klassieke hotel, waar vroeger al filmsterren ver-bleven, ligt aan de Atlantische zijde van het eilandop een klif met aan drie zijden een geweldig uit-zicht op zee. Vanuit het hotel heb je directe toe-gang tot het mooie strand van Bacelot Bay. Scarbo-rough is in circa 5 minuten per auto te bereiken enin circa 20 minuten te voet. De luchthaven ligt op15 minuten rijden, net als het strand van Pigeon Point.

  KamersIn totaal zijn er 55 kamers en 10 suites. Wij makengebruik van de deluxe kamers en suites in de nieu-we vleugel van het hotel. De kamers zijn ruim enmooi ingericht en hebben een mooi uitzicht opzee. Een waterkoker is niet standaard op dekamers aanwezig, maar kun je wel vragen bij dereceptie.

  Deluxe kamer: kamer met tweepersoonsbed.Geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 1kind/baby. Er zijn kamers met tussendeur.Junior suite: ruime kamer met verlaagd woonge-deelte met tweepersoonsbedbank.

  LiggingHet hotel heeft een unieke ligging midden in denatuur in de omgeving van Plymouth. Het isgebouwd op een 100 jaar oude suikerplantage. Dekoloniale uitstraling, de ligging tegen de heuvel, deuitbundig tropische tuin en de 250 verschillendesoorten vogels die hier voorkomen maken dithotel bijzonder. Direct toegang tot het strand ineen mooie baai met goede snorkelmogelijkheden.Circa 20 minuten van de hoofdstad Scarboroughen de luchthaven.

  KamersDe kamers liggen verspreid door de tuin, zowel bijhet strand als op de heuvel. Alle kamers zijnonlangs gerenoveerd en o.a. voorzien van aircondi-tioning, badkamer met douche en toilet en een ter-ras/balkon. Er zijn geen kamers met tussendeur.

  Standaard kamer: zowel bij het strand als op deheuvel. Geschikt voor max. 2 volwassenen en 1 kind.Junior suite: ruime kamer op de heuvel en één aanhet strand. Geschikt voor maximaal 2 volwassenenen 2 kinderen.

  Geschikt voor max. 2 volwassenen en 2 kinde-ren. Er zijn suites met een tussendeur.De deluxe kamers en suites liggen wat verderweg van het restaurant. Een goede portofoon isonmisbaar als je deze wilt gebruiken als je zelf inhet restaurant wilt eten.

  FaciliteitenGoed restaurant, bar en strandbar/restaurant. Eris een zwembad (niet diep, maar geen kinderge-deelte), ruime voor kinderen om te spelen eneen klein speeltuintje bij het strand. Verder zijner tennisbanen, spa en fitness. Kinderbedje, kin-derstoel en oppas beschikbaar.

  Onze meningEen bijzonder hotel op een mooie locatie eneen van de beste accommodaties op Tobago. Hetoude hotel is volledig gerenoveerd zonder deoorspronkelijke charme te hebben verloren. Erzijn uitgebreide faciliteiten en de kamers zijnmodern ingericht. Door de suites en kamersmet tussendeur geschikt voor zowel kleine alsgrote gezinnen.

  Beachfront suite: ruime suite, vlak bij het strandmet woon- en slaapgedeelte, 2 badkamers en eenruim terras. Geschikt voor maximaal 2 volwasse-nen en 2 kinderen.

  FaciliteitenMooi strand, zwembad met bar, lunchrestaurant ophet strand en restaurant wat hoger gelegen waartijdens de high tea vogels worden gevoerd. Er zijno.a. een tennisbaan, kano’s, waterfietsen en fietsenter beschikking van de gasten. Goede snorkelmoge-lijkheden vanaf het strand.

  Onze meningEen bijzonder hotel in een tropisch paradijs en aaneen mooie rustige bar. De setting rechtvaardigt deprijs beter dan de kwaliteit van het hotel en deservice, maar het is zeker een bijzondere plek. Nietgeschikt voor mensen met baby’s (kinderwagens)of die slecht ter been zijn omdat het tegen de heu-vel is opgebouwd.

 • CALABASH HOTEL ****Grenada

  LANCE AUX EPINES COTTAGES **(*)Grenada

  LiggingIn Lance aux Epines, direct aan een kindvriendelijkstrand (hetzelfde strand als het Calabash Hotel) enop circa 15 minuten rijden van de hoofdstad St.George en de luchthaven. Op loopafstand is eenkleine winkel en enkele restaurants. In verband met de ligging van de villa’s bieden we dezeaccommodatie altijd aan in combinatie met autohuur.

  Faciliteiten & servicesHet hotel heeft een grote tuin die direct op hetstrand uitkomt.Er is voldoende schaduw van grotebomen en met picknicktafels en een barbecue voorgezamenlijk gebruik. In de gemeenschappelijke“huiskamer” staat een televisie, computer metinternetverbinding, tafelvoetbal en poolbiljart. Als jeniet zelf wilt koeken kun je gebruik maken van eenkookservice. Kinderbedjes zijn beschikbaar.

  Appartementen/cottagesDe appartementen en cottages zijn ruim en schoon,maar eenvoudig ingericht. In de kleine slaapkamers

  LiggingHet hotel ligt op het rustige schiereiland LanceAux Epines, op circa 15 minuten rijden van deluchthaven en de hoofdstad St. Georges. Er zijnenkele restaurants en een eenvoudig winkeltje oploopafstand van het hotel. Het hotel ligt direct aanhet strand en vanaf de kamers heb je uitzicht opde tuin, het strand en de zee.

  FaciliteitenHet hotel heeft een grote tuin die uitkomt op hetstrand met een jetty, strandbar en restaurant. Er iseen zwembad (diepte 1,25 meter), spa, sportfacili-teiten (o.a. tennis, fitness, duikschool, kajaks). Hetrestaurant, van de Engelse TV-kok Gary Rhodes,beschikt over een uitgebreid kindermenu en kin-derstoelen. Kinderen t/m 6 jaar kunnen ’s avondstussen 18.00 uur en 19.00 uur in het restauranteten. Daarna is dit niet toegestaan. Je kunt danuiteraard nog wel gebruikmaken van roomservice.

  heb je een fan en airconditioning, in de woonkameren keuken is geen airconditioning. De keuken iscompleet ingericht en beschikt o.a. over eenblender, toaster, koffiezetapparaat en magnetron.De badkamer is voorzien van douche en toilet. Cottage met 1 slaapkamer: op de begane grond.Geschikt voor max. 3 personen en een baby.Cottage met twee slaapkamers: op de beganegrond, voorzien van één of twee badkamers.Geschikt voor max. 5 personen en een baby.Appartement met drie slaapkamers: op de eer-ste verdieping. Geen balkon. Voorzien van tweebadkamers. Geschikt voor max. 7 personen eneen baby.

  Onze meningLeuke bungalows met veel speelruimte in eenrustige omgeving. Hoewel de bungalows eenvou-dig zijn ingericht zijn ze van alle gemakken voor-zien. De faciliteiten zijn beperkt, maar kinderenzullen zich waarschijnlijk uitstekend vermaken inde tuin, op het mooie strand en in zee.

  SuitesHet hotel heeft in totaal 30 suites, verspreid doorde tuin in kleine gebouwen met max. 4 kamers. Desuites zijn ruim en comfortabel ingericht en o.a.voorzien van een tweepersoons jacuzzi in de bad-kamer, koelkast en CD-speler. Superior suite: aparte woon- en slaapkamer, waarbijde kinderen in de woonkamer kunnen slapen.Geschikt voor 2 volwassenen en 2 kinderen. Er zijnsuites met tussendeur beschikbaar.Plungepool suite: suite (minder ruim dan de superi-or suite) met een woon/slaapkamer en een kleinplungepool op het terras (diepte 1,50 meter).Geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 1 kind.

  Onze meningEen mooi en comfortabel hotel met ruime suites.Het ontbijt dat dagelijks voor je wordt klaarge-maakt op je eigen veranda is een prettige start vande dag. Veel ruimte voor kinderen om te spelen.

 • FLAMBOYANT HOTEL ***Grenada

  Ligging

  Aan de rand van Grand Anse, direct aan het strand,maar op de heuvel gebouwd. Winkels, restaurantsen het mooie strand van Mourne Rouge op loopaf-stand. De hoofdstad St George’s en de luchthavenliggen op ca. 15 minuten rijden van het hotel.

  Faciliteiten & serviceHet hotel heeft een zwembad met mooi uitzichtover zee en een zonnedek. In het restaurant wor-den zowel lokale als internationale gerechtengeserveerd. Kindermenu en kinderstoel zijnbeschikbaar. Verder kun je er snorkelen, kajakkenen waterfietsen. Ook is er een gamesroom meto.a. biljart, tafeltennis en bordspelen. Babybedjesbeschikbaar en babysit service op aanvraag.

  KamersAlle 63 kamers zijn tegen de heuvel opgebouwd enbieden daarom een mooi uitzicht op zee. Allekamers zijn ruim en hebben beschikking over air-conditioning, kluisje, balkon, televisie, minibar enstrijkijzer en -plank. Waterkoker beschikbaar.

  Standaard kamer: ruime kamer met kingsizebedden en de mogelijkheid voor een extra bed.Geschikt voor max. 2 volwassenen en 1 kind.Studio: Als standaard kamer incl. een keukentje.Geschikt voor max. 2 volwassenen en 1 kind.Suite (superior): Ruime kamer met apart woon-gedeelte en keuken. Slaapkamer met tweeper-soonsbed en twee slaapplaatsen in de woonkamer.Geschikt voor max. 2 volwassenen en 2 kinderen.Familieappartement: Twee appartementen mettussendeur. Hierdoor ook geschikt voor groependie gedeeltelijk zelfstandig willen zijn, bijvoor-beeld als opa en oma mee op reis gaan. Je hebttwee woonkamers met keuken en twee aparteslaapkamers die beide in de woonkamer uitko-men. Voor max. 4 volwassenen en 4 kinderen.

  Onze meningEen leuk en vriendelijk hotel met een mooie lig-ging aan het eind van het strand van GrandAnse. Vanuit iedere kamer heb je een geweldiguitzicht op zee, Grand Anse en St George’s. Dekamers zijn ruim en er zijn goede faciliteiten.Hotel met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

  LA SAGESSE ***Grenada

  LocatieAan een mooi romantisch strand in een natuurge-bied aan een rustige baai ligt dit hotel in een oudeplantagewoning. Er is een restaurant op het strand.In de weekenden komen er ook wat lokale gezin-nen op het strand. Het hotel ligt circa 25 minutenrijden van de luchthaven en 20 minuten van dehoofdstad St. Georges.

  In verband met de ligging bieden we deze accommoda-tie altijd aan in combinatie met autohuur.

  KamersIn een oude plantagegebouw en een bijgebouw lig-gen in totaal 12 kamers. Ieder kamer ligt bijnadirect aan het strand. De kamers hebben hoge pla-fonds, een plafondventilator en koelkast maar zijnniet voorzien van airconditioning.

  Standaard kamer: in de oude plantagewoning.Geschikt voor 2 volwassenen en 1 kind.Ocean front kamer: ruime kamer met gedeeld ter-ras (in bijgebouw met privé veranda). Geschiktvoor 2 volwassenen en 1 kind

  Maisonettte: twee kamers: zitgedeelte op de beganegrond (met twee bedden) en op de eerste verdie-ping een tweepersoonsbed. Geen veranda/balkon.Geschikt voor 2 volwassenen en 3 kinderen.

  FaciliteitenHet hotel ligt direct aan het strand en heeftbeschikking over een restaurant. Faciliteiten, andersdan een restaurant, zijn er eigenlijk niet, maar dat isjuist de charme van deze plek. Met zo’n strandstrand voor de deur hebben kinderen ook nietmeer nodig om zich te kunnen vermaken.

  Onze meningBijzondere accommodatie aan een mooi strand,buiten de gebaande paden. Een bijzondere plekvoor een paar dagen “rust” aan een mooi strand ofvoor een huwelijksreis met je kinderen.

 • BEACHCOMBERSGrenadines - St. Vincent

  FRIENDSHIP BAYGrenadines - Bequia

  LocatieBequia is, na het hoofdeiland St. Vincent, het groot-ste eiland van de Grenadines. Het eiland ligt opcirca 1 uur varen van St. Vincent en er gaan meer-dere boten per dag. Het Friendship Bay hotel ligttegen een heuvel opgebouwd aan een lang zand-strand, circa 10 minuten rijden van het belangrijk-ste dorp van het eiland. Vanuit het hotel heb je eenmooi uitzicht op andere eilanden in de Grenadines.

  FaciliteitenHet hotel ligt in een tropische tuin, direct aan eenzandstrand. Er is een zwembad, restaurant en bar.Voor de kust ligt een rif waar je kunt snorkelen.

  KamersHet hotel heeft slechts 27 kamers die eenvoudigzijn ingericht. De kamers zijn voorzien van aircon-ditioning, fan, badkamer met douche en toilet, ter-ras of balkon en hebben allemaal zeezicht. Er kun-nen maximaal 2 volwassene en 1 kind op eenkamer verblijven. Kamers met tussendeur zijn nietbeschikbaar.

  LocatieOp het hoofdeiland St. Vincent, aan een van debetere stranden. Vlakbij Young Island en slechts eenpaar minuten lopen naar een klein dorp. De lokalebus stopt vlak bij het hotel. Het hotel ligt op circa10 minuten rijden van de luchthaven en ongeveer20 minuten naar de hoofdstad Kingstown. In deomgeving van het hotel liggen restaurants.

  FaciliteitenHet hotel heeft direct toegang tot het strand, eenklein zwembad, een kleine spa met sauna en massa-ge, internetcafé en een bar en restaurant.

  KamersHet kleine familiehotel beschikt over 23 kamers,die allemaal zijn voorzien van airconditioning, fan,badkamer met douche en balkon of patio.Deluxe kamers: kamer voorzien van kingsize bed.Geschikt voor max. 2 volwassenen en een kind.

  Let op: van 1 juli t/m 31 oktober is het hotelgesloten. Je verblijft dan in plaats van in hethotel in een villa met 4 slaapkamers en eenzwembad. De villa heeft o.a. beschikking overeen kok die het ontbijt klaarmaakt. Het ligt opeen heuvel en beschikt over een zwembad metuitzicht op zee. Uiteraard kun je gebruik makenvan het strand bij het hotel.

  Onze meningPrettige accommodatie op een mooi strand ophet eiland Bequia. Ideaal om ook het hoofdeilandSt. Vincent te verkennen (dagtocht per ferry) endoordat je vanaf hier naar Barbados kunt vliegeneen goede plek om een rondreis door deCaribbean af te sluiten.

  Suite: ruime kamer met twee tweepersoonsbeddenen een zitgedeelte. Alle suites hebben zeezicht.Penthouse: gelijk aan suite maar ruimer en metmeer privacy.

  Onze meningKleinschalig familiehotel op het eiland St. Vincent.Een goede uitvalsbasis als je het binnenland op hethoofdeiland wilt verkennen. Het ligt aan zee, maarals je vooral wilt genieten van het strand kunt jebeter kiezen voor een verblijf op een van de klei-nere eilanden in de Grenadines. Goede vliegverbin-dingen met Barbados, dus geschikt voor de laatstedagen van je rondreis door de Caribbean.

 • BOGLES ROUND HOUSEGrenadines - Carriacou

  THE GREEN ROOF INNGrenadines - Carriacou

  LocatieOp het kleine eiland Carriacou kun je kennismakenmet de authentieke Caribische sfeer. Het eiland isgoed bereikbaar vanaf Grenada, per vliegtuig (20minuten) of per ferry (90 minuten). Op het eilandrijden een minibus en taxi’s. Het hotel ligt aan dekust (geen groot strand) en op circa 10-15 minutenlopen van het belangrijkste dorp van het eiland(Hillsborough). Met bootjes/watertaxi’s is hetmogelijk om andere eilanden in de Grenadines teverkennen.

  FaciliteitenHet hotel heeft uitzicht op zee en ligt vlak bij eenklein strandje. Er is een bar en restaurant aanwezigen een duikschool ligt op loopafstand.

  KamersHet guesthouse heeft slechts 5 kamers, een cottageen een bungalow. Twee kamers vormen samen eensuite met een tweepersoons en een eenpersoons-slaapkamer. De kamers zijn niet voorzien van air-conditioning, maar hebben open ramen zodat dezeewind binnen kan komen.

  LocatieDeze kleine guesthouse ligt op het eilandCarriacou in het minidorpje Bogles. Het hotel isvernoemd naar het restaurant, een bizarre witteronde bol, dat populair is op het eiland. Het hotelligt vlak bij zee en een klein strandje, maar het iscirca 15-20 minuten per bus naar het enige dorpjeop het eiland van enige betekenis.

  FaciliteitenHet hotel heeft uitzicht op zee en ligt vlak bij eenklein strandje. Er is een bar en een goed restaurantaanwezig. Tegen betaling kun je gebruik maken vaninternet en snorkelmaterialen.

  KamersIn een tuin met diverse zitjes staan slechts driecottages, “lime”, “mango” en “plum” met ieder eenkleine kitchenette en een woon/slaapkamer waarbijeen extra bed kan worden bijgeplaatst. De kamersworden twee keer per week schoongemaakt.

  Kamer met zeezicht: lichte kamer met een bad-kamer (privé) met douche, toilet en gedeeldeveranda. Geschikt voor 2 volwassenen en 1 baby.Suite: tweepersoonskamer, éénpersoonskameren een badkamer. Zeezicht. Geschikt voor 2 vol-wassenen, 1 kind en een baby.Cottage: lichte kamer in een cottage in de tuin.Voorzien van een queensize tweepersoonsbed,een klein keukentje, badkamer en veranda metzeezicht. Geschikt voor 2 volwassenen en 1 kind.Bungalow: vergelijkbaar met cottage, iets meerruimte en met kingsize bed maar geen keukent-je. Koelkast en waterkoker aanwezig. Verandamet zeezicht. Geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 1 kind.

  Onze meningEen eenvoudig maar gastvrij guesthouse. Omdater geen kamers met tussendeur zijn voor gezin-nen met meerdere kinderen en de kamers nietvoorzien zijn van airconditioning zal dezeaccommodatie voor sommige gezinnen mindergeschikt zijn. We raden aan een goede klamboemee te nemen.

  Mango/plum cottage: één woon/slaapkamer, badka-mer en veranda met uitzicht op zee en direct toe-gang tot de tuin. Geschikt voor 1 volwassene en 1 kind.

  Lime cottage: cottage met woon/slaapkamer enaparte eenpersoons slaapkamer op de eerste ver-dieping. Veranda met zeezicht. Geschikt voor 2 vol-wassenen en 2 kinderen.

  Onze meningEen eenvoudig maar sfeervol en vriendelijk guest-house met een goed restaurant. Omdat er geenkamers met tussendeur zijn voor gezinnen metmeerdere kinderen en de kamers niet voorzien zijnvan airconditioning zal deze accommodatie voorsommige gezinnen minder geschikt zijn. Het strandis dichtbij, maar faciliteiten als winkeltjes liggen inhet dorp en zijn dus minder goed bereikbaar.

 • TAMARINDGrenadines - Canouan

  LocatieHet hotel ligt op een klein rustig eiland in deGrenadines direct op een mooi wit zandstrand.Het is ongeveer 10 minuten lopen naar een dorpjeen 5 minuten rijden naar de luchthaven. Canouanligt gunstig voor uistapjes naar andere eilanden inde Grenadines, waaronder de Tobago Cayes.

  KamersAlle kamers liggen aan het strand op slechts enkelemeters van zee. Als je een kamer op de begaandegrond hebt stap je vanaf je balkon direct het strandop. De romantische kamers worden twee keer perdag schoongemaakt en zijn onder andere voorzienvan balkon of terras, airconditioning, fan, kluisje,minibar/koelkastje en badkamer met douche. Er iseen speciaal tarief voor kinderen die op een eigenkamer verblijven. Deze zijn niet verbonden via eentussendeur maar via een deur op het balkon.

  Kamer: ruime slaapkamer, geschikt voor 2 volwas-senen, 1 kind en op aanvraag ook een baby.Suite: kamer met woongedeelte. Geschikt voor 2volwassenen, 1 kind en een baby.

  Deluxe suite: kamer met woongedeelte en extrabadkamer. Er zijn deluxe suites op de beganegrond.

  FaciliteitenHet hotel ligt direct aan het strand en heeftbeschikking over twee restaurant waarondereen pizzeria. Daarnaast is er een strandbar. Erzijn o.a. waterfietsen, kajaks en je kunt surfen,zeilen en snorkelen. Een padi duikschool, golf- entennisbanen liggen vlakbij. En er is een 18 holegolfbaan bij het nabijgelegen Raffles Resort.Baybedjes zijn beschikbaar.

  Onze meningBijzondere accommodatie op een luxe eiland inde Grenadines met droomstranden en turkoois-blauw water. Dit hotel, gerund door Italiaanseeigenaren, is een van de mooiste kleinschaligehotels in de Grenadines. De kamers liggen alle-maal direct aan het strand, zijn romantisch (ide-aal voor honeymooners!) en heel geschikt vooreen ontspannen afsluiting van je reis door deCaribbean.

 • ONZE KLEINSTE LETTERTJES

  Het boeken van de reis

  Als je bij Expeditie Kroost & Co een reis wilt

  boeken ontvang je altijd eerst een offerte met

  hierin meer gedetailleerde informatie over de

  reis en de exacte reissom voor je gezin.

  Indien de offerte akkoord is, stuur je deze

  voorzien van een handtekening aan ons

  retour. Nadat wij de getekende offerte heb-

  ben ontvangen worden alle onderdelen van

  het arrangement definitief geboekt.

  Zodra alles definitief bevestigd is sturen wij

  per post een boekingsbevestiging/nota toe.

  Deze bestaat uit twee delen: de aanbetaling

  (inclusief eventuele verzekeringen en lijn-

  diensttickets) en de resterende betaling die 6

  weken voor vertrek betaald dient te worden.

  Ongeveer twee tot drie weken voor vertrek

  ontvang je alle reisbescheiden in huis.

  Optie

  Indien we een offerte voor jullie maken

  nemen we in bijna alle gevallen een vrijblijven-

  de optie op de vluchten. Op basis hiervan

  vullen we de rest van het arrangement in.

  Hierdoor kunnen we de prijs in de offerte

  aan jullie garanderen en weten we direct of

  er eventueel kosten bijkomen voor een duur-

  dere boekingsklasse. Het is echter niet moge-

  lijk om een (langere) optie op het landarran-

  gement te nemen. De voorgestelde hotels zijn

  daarom altijd onder voorbehoud.

  Als we de getekende offerte hebben ontvan-

  gen zullen we deze definitief boeken en indien

  alles akkoord is ontvang je van ons een boe-

  kingsbevestiging/factuur. Je betaalt niets voor-

  dat alle onderdelen van de reis definitief zijn

  bevestigd.

  Indien een van de hotels of gewenst kamerty-

  pe niet meer beschikbaar is zoeken we, in

  overleg met jullie, naar een alternatief.

  Wijzigen/annuleren van de reis