„megváltozott munkaképességű munkavállalók – gazdasági és társadalmi előny”

26
„Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny” - konferencia a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítéséért Erzsébet Királyné Szálloda - Bálterem 2011. február 23. A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Upload: ingo

Post on 12-Jan-2016

30 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

„Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”. - konferencia a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítéséért Erzsébet Királyné Szálloda - Bálterem 2011. február 23. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

„Megváltozott munkaképességű munkavállalók– Gazdasági és társadalmi előny”

- konferencia a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítéséért

Erzsébet Királyné Szálloda - Bálterem

2011. február 23.

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

támogatásával valósul meg.

Page 2: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

A foglalkozási rehabilitáció változásai

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Előadó:Gúr Adriennfőosztályvezető-helyettes

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Page 3: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

NÉPESSÉG(P) (9 998 000 fő)

MUNKAKÉPES KORÚAK(M) (6 770 000 fő)

MUNKAKÉPES KORON KÍVÜLIEK (3 228 000 fő)

MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNY(gazdaságilag aktív népesség)(L) (4 256 100 fő)

MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNYON KÍVÜLIEK(gazdaságilag inaktív népesség)(N) (2 513 900 fő)

FOGLALKOZTATOTTAK(E) (3 790 700 fő)

MUNKANÉLKÜLIEK(U) (465 400 fő)

Page 4: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Állománystatisztikai adatok

Forrás: *ÁFSZ,** ONYF (2009.06.)

Állománystatisztikai adatok

566347

152058

766827

404920

178412

0100000200000300000400000500000600000700000800000900000

Állá

skere

sők*

Rendszere

s

szociá

lis s

egély

ben

részesülő

k

Rokkants

ági

nyugdíja

sok**

Korh

atá

r ala

tti

rokkants

ági

nyugdíja

sok**

Egészségkáro

sodott

szem

ély

ek s

zociá

lis

jára

dékában

részesül**

Page 5: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Megváltozott munkaképességű népességre vonatkozó főbb adatok

Férfi Nő Összesen

Létszám (fő) 432.048 505.962 938.010

Ebből mozgáskorlátozott (fő) 303.179 366.523 669.701

Foglalkoztatottak száma (fő) 108.932 106.572 215.504

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Rokkantsági nyugdíjas (fő) 728.601

Ebből nyugdíjkorhatár alatti (fő) 348.290

Egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesül (fő) 162.654

Forrás: ONYF 2010. IX. hó

Forrás: KSH 2008. IV. negyedévi jelentése (18-64 éves korosztály)

Page 6: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Rehabilitáció

• Holisztikus szemlélet kialakulása • Foglalkozási rehabilitáció reformja

rehabilitációs járadék bevezetése 2007. évi LXXXIV. Törvény

• Komplex rehabilitáció– orvosi– szociális– foglalkoztatási rehabilitáció

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 7: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Szervezeti változások 2011.

331/2010. (XII.27.) Kormányrendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól

332/2010. (XII.27.) Kormányrendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

315/2010. (XII.27.) Kormányrendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 8: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

• Foglalkoztatási Hivatal• Munkaügyi központ – a fővárosi, megyei Kormányhivatal

szakigazgatási szerve– Kizárólag megyei szervezet– Megyei (fővárosi) szervezet és kirendeltségek

• Fővárosi Munkaügyi Központ• Baranya Megyei Munkaügyi Központ• Békés Megyei Munkaügyi Központ• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ• Fejér Megyei Munkaügyi Központ• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ• Vas Megyei Munkaügyi Központ

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 9: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

• Irányító: Nemzeti Erőforrás Minisztérium• Új szervezeti egységek:

– Akkreditációs Főosztály– Rehabilitációs Főosztály– Szociális Főosztály

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 10: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

A Rehabilitációs Főosztály főbb feladatai• Rehabilitációs Járadék:

– Szervezeti, személyi feltételek biztosítása– Szabályozás biztosítása– Szakmai felkészítés– Szervezetek közötti együttműködés biztosítása

• Rendszeres Szociális Járadék

• TÁMOP 1.1.1 projekt szakmai támogatása

• Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás rendszerének működtetése

• Költségkompenzációs támogatás– Védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása – Munkahelyi segítő személyek foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás

• Rehabilitációs költségtámogatás

• TÁMOP 1.3.1 Komplex rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 11: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Rehabilitációs járadékban részesülők létszáma

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Az ORSZI által javasoltak, a munkaügyi kirendeltségeken megjelentek és rehabilitációs megállapodást kötöttek, valamint RNYI megállapítások száma a

rehabilitációs járadékban részesülő személyek vonatkozásában (2008. június - 2010. december)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2008

. Jún

ius

Sze

ptem

ber

Dec

embe

r

2009

. Jan

uár

Már

cius

Júni

us

Sze

ptem

ber

Dec

embe

r

2010

. Jan

uár

Már

cius

Júni

us

Sze

ptem

ber

Dec

embe

r

Év/hónap

ORSZI rehab. jav aslatokszáma

RNYI megállapításokszáma

Kirendeltségenmegjelentek száma

Megállapodást kötöttekszáma

Page 12: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Megállapított rehabilitációs szükségletek(2010. december 31.)

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Megállapított rehabilitációs szükségletek száma

26350

4558

24087

22886

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Kirendeltségenjelentkezők

Orvosi rehabilitációsszükséglet

Szociálisrehabilitációs

szükséglet

Foglalkoztatásirehabilitációs

szükséglet

Page 13: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

• Szociális– Szociális foglalkoztatás támogatása (112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

8. §, 142/2008. (V. 16.) Kormányrendelet)

• Védett– Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához

nyújtható költségvetési támogatás (177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet)

• Nyílt munkaerő-piaci– Foglalkoztatási kötelezettség (1991. évi IV. törvény 41/A. § (5)

bekezdés)– A TÁMOP 1.1.1. és 1.1.2. konstrukciók keretében nyújtható

támogatásokról szóló 132/2009. (VI.19.) Kormányrendelet

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 14: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Rehabilitációs járadékban részesülők közül elhelyezkedtek 2010. december 31-ig

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Programon belül elhelyezkedett

támogatás nélkül

Programon belül elhelyezkedett támogatással

Összesen

1 827 Fő 3 975 Fő5 802Fő

Page 15: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Év Rendelkezésre álló forrás (Ft)

Támogatással foglalkoztatottak száma (fő)

Munkáltatók száma (db)

2009. Felülről nyitott keret

26.691 1.485

2010. 14 Mrd 19.440 1.340

Page 16: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Költségkompenzációs támogatás

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Év 1 főre jutó támogatás

mértéke (Ft)

Támogatott létszám (fő)

Támogatott szervezetek száma (db)

2008. 355.851 10.763 50

2009. 409.195 8.934 44

2010. 484.670 4.877 37

Page 17: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Rehabilitációs költségtámogatás

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Év 1 főre jutó támogatás

mértéke (Ft)

Támogatott létszám (fő)

Támogatott szervezetek száma (db)

2008. 1.704.298 18.346 21

2009. 1.635.258 19.194 21

2010. 1.478.567 19.939 21

Page 18: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Foglalkoztatás elősegítése kötelezettségek előírásával

A munkáltatónak meg kell kísérelni a nála munkában - a károsodásmértékétől függetlenül – egészségkárosodottá vált munkavállalótovábbfoglalkoztatását, az egészségi állapotának megfelelőmunkakörben.

Foglalkoztatási kötelezettség – a 1991. évi IV. tv 41/a §. tartalmazza arehabilitációs hozzájárulás, illetve a kötelező foglalkoztatási szintfogalmát.

- 2010. 01.01-től 964.500,- Ft/fő/év,- a tárgyévi statisztikai állományi létszám 5%-a,- nem kell fizetni, ha statisztikai állományi létszám a 20 főt

nem haladja meg.

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 19: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Foglalkoztatás elősegítése szolgáltatásokkal, támogatásokkal

• Humánszolgáltatások• Képzési támogatás• Bérjellegű támogatások• Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás• Rehabilitációs költségtámogatás• Költségkompenzációs támogatás• Önfoglalkoztatás támogatása• Járulékkedvezmények• Munkahelyteremtés támogatása• Fentiekhez kapcsolódó egyéb támogatások (utazási költség,

keresetpótló támogatás, stb.)

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 20: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Foglalkoztatás elősegítése programokkal

• Munkaerőpiaci programok• Európai Uniós programok

– TÁMOP 1.3.1– TÁMOP 1.1.2– TÁMOP 1.1.3– TÁMOP 1.1.1– TÁMOP 1.1.1 B

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 21: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

A TÁMOP 1.1.1 program célja

• Az egészségkárosodással élő, megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek

• segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést• az újbóli elhelyezkedést, valamint• a munkáltatókat ösztönzik a megváltozott munkaképességű

személyek foglalkoztatására.

• A TÁMOP 1.1.1 projekt végrehajtására rendelkezésre álló keretösszeg 15.382.040.000 Forint.

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 22: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

TÁMOP 1.1.1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”

• Célja egészségkárosodással élő, megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek – segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést– az újbóli elhelyezkedést, valamint– a munkáltatókat ösztönzik a megváltozott munkaképességű személyek

foglalkoztatására.

• Bevonható az a megváltozott munkaképességű személy aki:a) külön törvény szerint rehabilitációs járadékra jogosult,b) az az álláskereső, akinek

ba) a munkaképesség-csökkenése – 50–66 %-os mértékű, illetőleg az egészségkárosodás – 40–49 %-os mértékű, vagybb) az egészségkárosodása – 50–79 %-os mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható.

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 23: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

TÁMOP 1.1.1 projekt a számok tükrében I. (2010. december 31.)

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Régió Bevonni tervezett

létszám (fő)

Bevontak száma (fő)

Sikeresen befejezők száma (fő)

Sikeres befejezést követő 180. napon is foglalkoztatott

(fő)

Közép –Magyarország 1733 2669 59 5

Közép – Dunántúl 1299 1244 155 23

Nyugat –Dunántúl 1564 1050 48 8

Dél – Dunántúl 1163 1586 117 8

Észak –Magyarország 936 1561 194 18

Észak - Alföld 2199 2071 363 22

Dél - Alföld 906 2408 299 74

Összesen 9800 12589 1235 158

Page 24: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

TÁMOP 1.1.1 projekt a számok tükrében II. (2010. december 31-ig)

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Mentorált személyek száma 8 029 fő

Képzésbe vontak száma 4 955 fő

Szolgáltatások száma TÁMOP 1.1.1 projekt a számok tükrében II. (2010. december 31-ig) ma

11 465 fő

Támogatás nélkül elhelyezkedettek száma

857 fő

Támogatással elhelyezkedettek száma

5 587 fő

Page 25: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

TÁMOP 1.1.1/B

A pályázat célja:• Azon munkahelyek fizikai adaptációja, ahol a TÁMOP 1.1.1 kiemelt

projektbe kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaznak.

Főbb támogatható tevékenységek köre:– A foglalkoztatáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése és

átalakítása.– A foglalkoztatás érdekében a munkahely és munkaeszközök

korszerűsítése.

Tervezett keretösszeg: 897.960.000 Forint.

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum égisze alatt, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Page 26: „Megváltozott munkaképességű munkavállalók – Gazdasági és társadalmi előny”

Köszönjük figyelmüket!

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Menedzsmentszervezet:

GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1.

godollopaktum.gak.hu, [email protected]/870-6306

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Összefogás Rehabilitációs

Nonprofit Közhasznú Kft.

beWise