mediatest bedrijfspresentatie

8
Waarom moeilijk als het MediaTest kan? Bedrijfspresentatie

Upload: mediatest

Post on 24-Jan-2015

450 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: MediaTest bedrijfspresentatie

Waarom moeilijk als het MediaTest kan?

Bedrijfspresentatie

Page 2: MediaTest bedrijfspresentatie

© ITHAKA | September 28, 2010 | Pagina 2

•  Diepgravende probleemanalyse (tot de kern)

•  Werkelijk relevant onderzoek

•  Vragenlijst/topic guide

•  Steekproef

•  Veldwerk

•  De beste rapporten en presentaties (impact)

•  Praktisch bruikbaar advies in een breder kader

MEDIA/COMMUNICATIE-kennis

MARKTONDERZOEK-kennis

VERSTAND VAN …

Input Onderzoek Output

Page 3: MediaTest bedrijfspresentatie

© ITHAKA | September 28, 2010 | Pagina 3

GESPECIALISEERD IN ...

•  Effect van customer media

•  Mediabereik

•  Restyling

•  Crossmedialiteit

•  Haalbaarheid nieuwe uitgeefproducten

•  Prijsbeleving en derde geldstroom

Full service: • Kwantitatief • Kwalitatief

Page 4: MediaTest bedrijfspresentatie

© ITHAKA | September 28, 2010 | Pagina 4

WERKT VOOR ...

Page 5: MediaTest bedrijfspresentatie

© ITHAKA | September 28, 2010 | Pagina 5

KLANTEN VINDEN ...

•  Gemiddelde tevredenheid H1 2010

“MediaTest snapt wat je bedoelt en de conclusies worden duidelijk en helder geformuleerd. Het zijn enthousiaste mensen en ze hebben kennis van zaken.”

“Het fijne van MediaTest vind ik dat zij het proces van bladen maken snappen, begrijpen wat jouw doel is met een blad en dit goed vertalen in vragen richting de lezers.“

“De rapportages geven blijk van kennis van zaken, met oog voor detail.”

“Snel, gedegen, proactief en kritisch hielp MediaTest ons om de communicatie-effecten van ons nieuwe publieksmedium in kaart te krijgen.”

8,0

Page 6: MediaTest bedrijfspresentatie

© ITHAKA | September 28, 2010 | Pagina 6

WERKT SAMEN MET ...

•  Nederlands Uitgeversverbond UWV, Trends in B2B Mediabestedingen 2010-2011

•  InCT, Innovatiebarometer in de uitgeefbranche

•  Smin, Customermedia Effectmonitor

•  Leerstoel Customer Media aan de UvA

•  Publishr.nl, weblog en magazine voor uitgevers

Page 7: MediaTest bedrijfspresentatie

© ITHAKA | September 28, 2010 | Pagina 7

VOLG ONS OP/VIA ...

www.MediaTest.nl

MediaTest Group

http://twitter.com/MediaTestNL

http://www.youtube.com/user/MediaTestNL

http://www.slideshare.net/MediaTest

Page 8: MediaTest bedrijfspresentatie

© ITHAKA | September 28, 2010 | Pagina 8

Dank voor uw aandacht!

BTC MediaTest BV Koningin Wilhelminaplein 2-4 Postbus 16900 1001 RK Amsterdam 020 410 00 00 www.mediatest.nl