bedrijfspresentatie seederdeboer

29
Inzicht laat mens en organisatie groeien

Upload: seederdeboer

Post on 01-Nov-2014

874 views

Category:

Business


0 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Inzicht laatmens en organisatiegroeien

Page 2: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 2

Inzicht laat mens en organisatie groeien

Door inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om op persoonlijk en organisatorisch vlak te werken aan ontwikkeling en groei.

Het is ons vak u te helpen met het krijgen van het juiste inzicht op het juiste moment om de gewenste verandering te realiseren. Als het u aan inzicht ontbreekt, dan gaan we graag met u in gesprek.

Page 3: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 3

Inhoudsopgave

• Positie pagina 4• Visie pagina 8• Raak! pagina 12• Klanten pagina 14• Seizoensbijeenkomsten pagina 17• Organisatie pagina 19• Publicaties pagina 25• Contact pagina 28

Page 4: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 4

• Positie pagina 4• Visie pagina 8• Raak! pagina 12• Klanten pagina 14• Seizoensbijeenkomsten pagina 17• Organisatie pagina 19• Publicaties pagina 25• Contact pagina 28

Positie

Page 5: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 5

In de praktijk brengen van strategie

Organisaties zijn continu bezig om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving. Daarnaast is het noodzakelijk om op de lange termijn te investeren in de kernkwaliteiten van de organisatie. Een heldere strategie en effectief leiderschap is noodzakelijk om op de goede weg te blijven.

In dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes te maken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En op welk moment? Het operationaliseren van de strategische keuzes is vaak nog lastiger. En dan hebben we het nog niet eens over het realiseren van veranderingen in de organisatie als gevolg van de gemaakte keuzes.

Wij kunnen u helpen met het concretiseren van uw strategie. Samen met u werken we aan het ontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onze kernkwaliteiten in dit proces?

• We hebben ervaring met veranderen• We zijn in staat om abstracties te concretiseren• We zien de samenhang der dingen• We helpen u te besluiten en te bewegen• We maken veranderingen af

Organisatie

Omgeving

Strategie

Leiderschap

Page 6: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 6

Realiseren van integrale veranderingen

Onze opdachten maken meestal onderdeel uit van de strategische agenda. Opdrachten die de gehele organisatie raken en bepalend zijn voor het succes op de lange termijn. Hieronder treft u een aantal voorbeelden.

• Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St. Radboud voor alle niet-medische processen

• Vormen van een nieuwe gezamenlijke organisatie voor informatieuitwisseling voor de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam

• Begeleiden van de ANWB in de verandering van een clusterorganisatie naar een procesgestuurde organisatie

• Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening door een uitbestedingspartner van Obvion

• Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van CoopCodis

• Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van wereldwijde backoffices van Rabobank International

• Verhogen van de effectiviteit van het programmamanagement bij de Nederlandse Spoorwegen

• Leidinggeven aan het Graphic Design Museum in Breda

Organisatie

Strategische thema’s

FusieUitbesteding

ReorganisatieProcesinnovatieDirectievoering

Shared ServicesStrategievorming

PrestatieverbeteringWet- en regelgeving

Page 7: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 7

Functionele kennis is vereist bij het uitvoeren van integrale veranderingenDe basis voor ons werk is een gedegen kennis van de belangrijkste functies van een organisatie. We zijn goed in staat om de samenhang tussen de verschillende gebieden te overzien.

Ook binnen deze gebieden voeren we belangrijke opdrachten uit. Voorbeelden zijn:

• Ontwikkelen van cultuur en leiderschap bij DiMS! • Herinrichten financiële functie Corus vanwege fusie met

Tata Steel• Introduceren waardemanagement en optimaliseren

managementaccounting bij Nationale Nederlanden• Ontwerpen van de nieuwe besturingsstructuur voor de

Wegenwacht• Adviseren over een risicogebaseerd besturingsmodel

voor ABN AMRO Hypothekengroep• Adviseren van het management van APG over de

herinrichting van de IT-functie• Verhogen van de effectiviteit van Informatie-

management bij de Raad voor de Rechtspraak• Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor de

particuliere markt van Rabobank

Financiën &Control

Informatie &Technologie

Besturing &Leiderschap

Marketing &Verkoop

Mens & Cultuur

Inhoudelijke vakgebieden

Strategische thema’s

Page 8: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 8

• Positie pagina 4• Visie pagina 8• Raak! pagina 12• Klanten pagina 14• Seizoensbijeenkomsten pagina 17• Organisatie pagina 19• Publicaties pagina 25• Contact pagina 28

Visie

Page 9: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 9

Inzicht op verschillende niveaus

Er is een veelheid aan ingrediënten nodig om inzicht te verkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk en samenwerking zijn hierbij essentieel.

Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij het uitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair de volgende invalshoeken:

• De organisatie in haar omgeving• De organisatie als een geïntegreerd systeem• De organisatie in de tijd bezien

Deze invalshoeken hebben betrekking op een individuele werknemer, een team, een afdeling of de gehele organisatie.

Inzicht ontstaat op vele manieren. Door een goede analyse van de organisatie. Door samen na te denken over toekomstscenario’s. Door het beoordelen van de kwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van hun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings-vraagstukken te reduceren tot de kernvraag.

Toekomst

Mens

TechnologieProces

Organisatie

Omgeving

Nu

Verleden

Page 10: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 10

Ontwerpen, ontwikkelen en sturen om tot resultaat te komen

Ontwerpen, ontwikkelen en sturen is een belangrijke drie-eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag en de situatie spelen we met deze invalshoeken om tot inzicht en resultaat te komen.

‘Ontwerpen ’ is gericht op de inhoud van veranderen. Veranderingen raken vaak diverse gebieden, zoals producten en diensten, processen en mensen, de informatiehuishouding en het systeemlandschap. Het is cruciaal om de impact op al deze gebieden in onderlinge samenhang te bepalen.

‘Ontwikkelen ’ richt zich op de mens. Een verandering kan overzichtelijk zijn of een echte transformatie betekenen. Het is van groot belang om de veranderstrategie te kiezen die past bij het vraagstuk en past bij het vermogen van de organisatie.

‘Sturen ’ maakt dat de organisatie in staat wordt gesteld om de beoogde resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. Ook basale punten als dingen afmaken, op tijd leveren en volhouden tot aan de eindstreep zijn niet te onderschatten elementen van deze invalshoek.

Resultaat

OntwikkelenOntwerpen

Sturen

Page 11: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 11

Grondbeginselen

We zijn op zoek naar de essentie . De essentie van de vraag is de basis voor het in gang zetten van een blijvende verandering.

We zetten mensen centraal . Mensen met zelfinzicht durven op eigen kracht en intuïtie te varen en hebben gezonde zin in verandering met perspectief. Zij zijn het die een organisatie echt vooruit brengen.

We staan voor ons vak . We worden gedreven door inhoud en liefde voor het adviesvak. Vanuit een hoge mate van intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij onze opdrachtgevers, blijven wij onszelf ontwikkelen.

We denken vrij . We komen op basis van onze kennis en ervaring tot echte

oplossingen. We durven waar nodig met frisse ideeën en denkrichtingen te komen: dat creëert ruimte voor groei. Dit kunnen

we omdat we onafhankelijk zijn.

We doen . Praten en schrijven alleen, daar geloven we niet in. We weten uit ervaring

dat niet alles van tevoren valt te bedenken. Al doende sturen we bij en blijven we inzicht creëren en er naar handelen.

We zijn integer . Ons doen en laten is gebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid en

betrouwbaarheid. Vanuit een groot verantwoordelijkheidsbesef geven we

inzicht en richting.

Onze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen. Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats.

Page 12: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 12

• Positie pagina 4• Visie pagina 8• Raak! pagina 12• Klanten pagina 14• Seizoensbijeenkomsten pagina 17• Organisatie pagina 19• Publicaties pagina 25• Contact pagina 28

Raak!

Page 13: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 13

Met RAAK! snel tot inzicht en resultaat komen

RAAK! is gericht op het sneller en beter tot resultaat komen in een veranderingsproces. In speciaal ontwikkelde workshops volgen we drie stappen.

Ontwaken - Inzichten en intenties expliciteren en versnellen van kennisdeling.Raken - Complexiteit van het vraagstuk terugbrengen tot de kern.Maken - Creatie van een gedeelde context en draagvlak.

Vanuit dit principe kunnen we vier verschillende soorten workshops bieden om cruciale aspecten in het veranderproces te ondersteunen.

1: Van evaluatie naar visie2: Van visie naar ontwerp3: Van ontwerp naar realisatie4: Verhogen groepsprestatie

Onze werkruimte in Hilversum is gericht op het effectief ondersteunen van deze workshops. Ook hebben we specifiek opgeleide professionals in huis om deze workshops te begeleiden.

VisieVisie

OntwerpOntwerp

RealisatieRealisatie

EvaluatieEvaluatieGroeps-prestatie

1 2

3

4

Page 14: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 14

• Positie pagina 4• Visie pagina 8• Raak! pagina 12• Klanten pagina 14• Seizoensbijeenkomsten pagina 17• Organisatie pagina 19• Publicaties pagina 25• Contact pagina 28

Klanten

Page 15: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 15

Onze opdrachtgevers

Financiële SectorFinanciële SectorFinanciële SectorFinanciële Sector

Publiek & InfrastructuurPubliek & InfrastructuurPubliek & InfrastructuurPubliek & Infrastructuur

Handel & IndustrieHandel & IndustrieHandel & IndustrieHandel & Industrie

Onze klant is geen abstract begrip. De klant is een mens voor wie en met wie we werken.

We vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste resultaten boekt. We vinden het belangrijk dat de klant zichzelf kan ontwikkelen in het proces van de opdracht.

We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgevers die de goede dingen willen doen voor de eigen organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belang is niet onze stijl.

We werken in organisaties met een hoge complexiteit. Dit betekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van activiteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in.

We richten ons niet op één sector. Sterker nog, we zijn een grote voorstander van het gebruiken van ervaringen en kennis uit de ene sector voor de andere.

Page 16: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 16

Klanten aan het woord

Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis, over de ondersteuning van SeederDeBoer bij de opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur.‘Zij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naar de essentie en stropen zelf ook echt de mouwen op.’

Marja van Kuijk, Directeur Bureau van de Raad voor de rechtspraak over de ondersteuning van SeederDeBoer bij het managen van de afdeling Informatiemanagement tijdens een reorganisatie.‘Al snel kwamen wij tot het inzicht dat het zinvol zou zijn om een onafhankelijke partij in te schakelen.’

Jo van Engelen, voormalig lid hoofddirectie van de ANWB (nu Directeur Marketing en lid hoofddirectie APG) over de inzet van SeederDeBoer bij een reorganisatie van ANWB.‘Als dan op een specifiek punt de trein even uit de rails loopt, is het zeer welkom als de hulp al in huis is.’

Roland Wanders, CFO en lid hoofddirectie van de ANWB over de ondersteuning van SeederDeBoer bij het concentreren van de financiële functie.‘Hij was onze adviseur bij het vertalen van de visie van de ANWB naar de strategie voor de financiële afdeling.’

Jack van Gils, MT-lid Philips Global Infrastructure Services over de rol van SeederDeBoer bij de transitie van uitvoerende interne IT-dienstverlener naar klantgerichte regieorganisatie.‘Al met al is in zo’n 200 dagen het gehele project afgerond. Een ongekende snelheid voor zo’n ingrijpende verandering.’

Marcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypotheken Groep over de ondersteuning van SeederDeBoer bij het ontwikkelen van een risicogebaseerd besturingsmodel.‘Zij zijn erkende specialisten op het gebied van Finance en Risk Management in de financiële sector.’

Onze klanten kunnen u het beste vertellen wat we doen en vooral ook hoe we dit doen. Van onderstaande opdrachten zijn referentiesheets beschikbaar. Deze vindt u op www.seederdeboer.nl.

Page 17: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 17

• Positie pagina 4• Visie pagina 8• Raak! pagina 12• Klanten pagina 14• Seizoensbijeenkomsten pagina 17• Organisatie pagina 19• Publicaties pagina 25• Contact pagina 28

Seizoensbijeenkomsten

Page 18: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 18

Seizoensbijeenkomsten

We hechten veel waarde aan onze relaties. Speciaal voor ons netwerk organiseren we daarom vier bijeenkomsten.

Lente - De lente staat in het teken van een breed inhoudelijk en inspirerend thema. De volgende Lentebijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 april 2009.Zomer - In de zomer organiseren we een leuk strandfeest voor u en uw familie. De volgende Zomerbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 20 juni 2009.Herfst - Tijdens de Herfstbijeenkomst bieden we een keur aan gespecialiseerde onderwerpen waaruit u kunt kiezen. De volgende Herfstbijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 oktober 2009.Winter - De Winterbijeenkomst organiseren we bij een van onze klanten om samen te leren van elkaars ervaringen. De volgende Winterbijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 december 2009.

Deze data zijn onder voorbehoud. De actuele data vindt u op www.seizoensbijeenkomsten.nl. Ook vindt u daar het laatste nieuws, de specifieke invulling van de Seizoensbijeenkomsten, het aanmeldformulier en de sfeerverslagen van de bijeenkomsten in 2008 .

Lente 2008Groots denken, klein organiseren

Zomer 2008Paradijs in Nederland

Herfst 2008Spelen met regelgeving

Winter 2008Ons lust en ons leven

Page 19: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 19

• Positie pagina 4• Visie pagina 8• Raak! pagina 12• Klanten pagina 14• Seizoensbijeenkomsten pagina 17• Organisatie pagina 19• Publicaties pagina 25• Contact pagina 28

Organisatie

Page 20: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 20

Ambities en bedrijfsmodel

We geloven sterk in de kracht van iedere individuele professional en van het collectief. Daarom zijn we als maatschap georganiseerd.

In een hecht samenspel van partners, adviseurs en zelfstandige professionals weten we de complexe veranderingen bij onze klanten tot een goed einde te brengen. Onze Raad van Advies heeft een belangrijke uitdagende en toetsende rol in de ontwikkeling van ons bedrijf.

Oktober 2005 was de start van SeederDeBoer. We vonden dat het tijd was voor een verfrissend en gedegen bureau voor organisatieadvies en interim-management. Onze ambitie is; ‘Wereldberoemd in Nederland’.

Eind 2008 zijn we met 50 mensen actief in de markt. Het is ons doel door te groeien naar ongeveer 70 adviseurs en zelfstandigen per eind 2009. Eind 2012 willen we met 150 mensen werken aan complexe veranderingen voor onze klanten. De groei is geen doel op zich. Groei in omvang is echter wel van groot belang om continuïteit te bieden en ons te blijven ontwikkelen in ons vak.

Partners

Adviseurs

Interim professionals

Markt

Raad van Advies

Page 21: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 21

Partners

SeederDeBoer is een maatschap met zes partners. Iedere partner heeft een belangrijke rol in het leveren van kwaliteit naar onze klanten en in het ontwikkelen van onze eigen mensen. Het meester-gezel principe zit diep in onze genen.

Diversiteit is een groot goed in ons bedrijf. Verschillende stijlen, verschillende achtergronden, verschillende leeftijden. Verschillen waar we veel waarde aan hechten. Het levert een belangrijke positieve bijdrage aan onze ontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Iedere partner is intensief betrokken bij alle facetten van het werk. Het uitvoeren van opdrachten, inhoud geven aan productontwikkeling, het ontwikkelen van onze mensen en continu in gesprek met klanten. Met beide benen vol in de praktijk, dat is wat we leuk vinden.

Hier vindt u de partners van SeederDeBoer met hun persoonlijke motto.

Albert Visscher'Zonder wrijving geen glans.’

Guido Kilsdonk'Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden gezamenlijk snel tot de essentie komen.'

Jurgen Schut'Op zoek naar de intenties en de ruimte om te bewegen.'

Pieter de Boer'Zonder de 1% visie is de 99% transpiratie zinloos.'

René Seeder'Werk en leef in harmonie met je omgeving, maar een enkele disharmonie kan zeer effectief zijn.' Rob Koppen‘Vrijheid in verbondenheid.’

Page 22: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 22

De mensen van SeederDeBoer

Uw mensen en onze mensen werken samen om vragen scherp te krijgen, antwoorden te vinden en nieuwe richtingen in te slaan.

Dit doen wij allen vanuit de grondbeginselen van SeederDeBoer; mensgerichtheid, vakmanschap, vrijdenken, integriteit, doen en de essentie zoeken. Het zit in ons bloed.

Ontwikkelen en leren staat centraal in ons bedrijf. Iedere adviseur van jong tot oud kent een eigen ontwikkelpad en een eigen mentor. Meerdere keren per jaar hebben we met het gehele bedrijf een training om van en met elkaar te leren.

De inhoudelijke achtergrond is zeer divers. Onze mensen hebben een brede basisopleiding; van economie, bestuurskunde, psychologie tot wiskunde. Veelal aangevuld met postdoctorale opleidingen of andere langdurige programma’s.

We zijn allen mensen met scherpe kanten en een echt eigen karakter. Dit uit zich onder andere in de individuele motto’s, waarvan u hier enkele ziet.

'Wees blij met weerstand. Kijk met openheid naar het hoe en waarom van anderen en verwonder.’

‘Elke verandering begint bij accepteren wat er is.’

‘Bestrijd veronderstelde onmogelijkheden! Creëer gezamenlijk mogelijkheden. En het resultaat zal in alle opzichten verrassend mooi zijn.’

‘Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler.’

‘Verwondering is het begin van het inzicht, nieuwsgierigheid is het begin van de oplossing.’

‘Andere wegen verleggen je grenzen.’

Page 23: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 23

Onze interim professionals

Om op ieder moment te kunnen leveren wat er gevraagd wordt, hebben we naast onze eigen adviseurs een uitgebreid netwerk van zelfstandige interim professionals.

We kennen bij SeederDeBoer een grote diversiteit aan zelfstandige professionals, van strategisch tot operationeel georiënteerd, van algemene managers tot specialisten. We hebben inmiddels meer dan 500 zelfstandigen geselecteerd en opgenomen in ons bestand. We kennen hun persoonlijke en professionele kwaliteiten.

Drie van de zelfstandige professionals waarmee we samenwerken staan hier genoemd. De volledige verhalen treft u aan op onze website.

Wij investeren in de professionalisering van de interim professionals. In 2008 bood SeederDeBoer haar zelfstandige professionals onder de titel ‘Wie is er bang voor vreemde noten?’driemaal een muzikale spiegel. Wat is hierin herkenbaar? Welke ervaringen van muzikanten geven stof tot nadenken en bieden nieuwe inzichten voor ontwikkeling? Kijk voor onze eerste serie bijzondere bijeenkomsten op www.vreemdenoten.nl.

Carolijn Hawinkels‘Kennis en kwaliteit staan hoog op hun prioriteitenlijst, zeker. Maar op het menselijke vlak zijn ze juist helemaal niet de stereotiepe consultants. Ze hebben veel aandacht voor mij als individu, zijn zorgzaam en sensitief.’

Erwin Lute‘Zij weten als geen ander dat het niet altijd alleen om de inhoud gaat, maar ook om het acteren in een ‘politieke’ omgeving. Het is heel fijn om jouw ervaringen in de opdracht daaraan te kunnen spiegelen.’

Annie van Wijgerden‘Wat mij aanspreekt bij SeederDeBoer is dat er veel in je geïnvesteerd wordt, zelfs al voordat je in opdrachten aan de slag gaat. Ze willen zich echt verdiepen in jou als persoon.’

Page 24: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 24

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit vier bijzondere mensen die op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de groeiambities van SeederDeBoer.

De Raad van Advies vertegenwoordigt een groot aantal invalshoeken. Daarmee kan de raad vanuit een breed blikveld bijdragen aan het realiseren van de groeiambities van SeederDeBoer. De raad heeft zich tot doel gesteld om de partners van SeederDeBoer scherp te houden in hun visie, passie en creativiteit.

• Douwe Kras is algemeen directeur van ARCADIS Nederland BV. ‘Alles begint met een duidelijke focus en hoge kwaliteit.’

Wim Driehuis is als hoogleraar verbonden aan de UvA.‘SeederDeBoer is geen doorsnee bedrijf.’

Peter Wilson bekleedt diverse commissariaten en adviesrollen.‘De indruk die ik van ze krijg, is dat ze bijzonder, integer en deskundig zijn.’

Ted Baartmans is eigenaar van De Presentatie Groep en speechadviseur voor leiders.‘Diversiteit is essentieel om te blijven groeien.’

Page 25: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 25

• Positie pagina 4• Visie pagina 8• Raak! pagina 12• Klanten pagina 14• Seizoensbijeenkomsten pagina 17• Organisatie pagina 19• Publicaties pagina 25• Contact pagina 28

Publicaties

Page 26: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 26

Columns

PechserviceColumn René Seeder - 24 januari 2008Elke organisatie rijdt zijn eigen route. Veelal wil de bestuurder verandering, andere wegen berijden, en moeten de medewerkers (passagiers, zo u wilt) mee. Rationeel is dat vaak geen probleem, maar emotioneel wel.

Het kan eenvoudigerColumn Pieter de Boer - 15 februari 2008Afscheid nemen van het verleden om daar mede ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen is vaker mogelijk dan men denkt. Voor de meeste organisaties werkt het verstikkend om ingeklemd te zitten tussen de ruïnes van het verleden.

Georganiseerde misstand?Column Guido Kilsdonk - 22 mei 2008Leidt regelgeving tot betere organisaties zoals regelgeving tot veiligere en betere woningen heeft geleid? Misschien op onderdelen,maar voorlopig blijkt regelgeving helaas nog geen bevredigend substituut voor fatsoen en integriteit.

Twisten over smaakColumn Andy Lo Tam Loi - 7 juli 2008Het opbouwen van toekomstbestendige, gedeelde principes vormt de basis voor een gedegen eindresultaat. Het vergt vaak enige discussie om ze te formuleren,maar ze bestaan echt! Vraag het maar aan jouw en/of onze vrouwelijke collega’s.

Kopjes met betekenisColumn Miranda Damhuis - 5 sept 2008Verandering gaat vaak enkel over de diamanten in de toekomst, maar niet over de rol van de parels of stenen uit het verleden.

AbracadabraColumn Robine van den Berg - 6 okt 2008De paradox is namelijk dat juist het uitstellen van de inhoud er naar mijn idee in de meeste gevallen toe leidt, dat er inhoudelijk sneller en betere resultaten worden behaald.

Page 27: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 27

Artikelen en boeken

Artikelen

Twee merken, één gedachte• Adformatie week 37, 2008• Misscha de Bruin

Het moment van de waarheid• MCA, oktober 2007 • Bob Wouters (Controller bij ING) & Jurgen Schut

Een brug bouwen tijdens het oversteken• Chief Financial Officer, september – oktober 2007• Annemieke Roest (Senior Vice President ABN AMRO

Bank) & Jurgen Schut

Bestaat er een ideaal outsourcingstraject?• Excerpta van het NOREA/VERA-congres November

2006 • Jurgen Schut

Kijk op www.seederdeboer.nl voor een actueel overzicht.

Boeken

Alle wegen leiden naar Rome • 'Kracht van de Vernieuwing 2007 - Visies op ICT' onder

redactie van Dr. Abbas Shahim RE. • Jurgen Schut en Theo Huibers

Enterprise architecture• Springer – november 2008• Martin Op ‘t land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen

Cloo, Claudia Steghuis

Page 28: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 28

• Positie pagina 4• Visie pagina 8• Raak! pagina 12• Klanten pagina 14• Seizoensbijeenkomsten pagina 17• Organisatie pagina 19• Publicaties pagina 25• Contact pagina 28

Contact

SeederDeBoerLaapersveld 571213 VB Hilversum035 622 [email protected]

Page 29: Bedrijfspresentatie Seederdeboer

Pagina 29

Vanzelfsprekend zijn we altijd bereikbaar

Albert Visscher06 4702 3262 [email protected]

Pieter de Boer06 4456 [email protected]

Guido Kilsdonk06 4716 [email protected]

Jurgen Schut06 4456 3834 [email protected]

René Seeder06 4456 [email protected]

Rob Koppen06 2099 [email protected]