marmara university marmara Ünİversİtesİ school of...

of 34/34
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ-2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMI – 1 MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE–2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM PROFESSIONALISM and COUNSELING PROGRAM - 1 (Individual and professional development and counseling) Program Koordinatörleri / Program Coordinators Assoc. Prof., M. Kemal KUŞÇU & Assoc. Prof., Özlem SARIKAYA Faz-2 Koordinatörleri / Phase-2 Coordinators Assoc. Prof, Evrim K. SAYGI (4. Yıl / Year 4) Assoc. Prof., Fuat DEDE, (5. Yıl / Year 5) Blok / Staj Programlarından Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice- Chief Coordinator (Clerkship / Internship Programs) Assoc. Prof., Faysal DANE Değerlendirmeden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator (Assessment) Assoc. Prof., Hasan YANANLI Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator (Students’ Affairs) Assist. Prof., Can ERZİK Klinik Eğitim Dönemi Başkoordinatörü / Chief Coordinator (Clinical Education) Prof., Hakan GÜNDÜZ Tıp Eğitimini Değerlendirme ve Geliştirme Üst Kurulu (TEGEK) Eş-Başkanları / Co-Coordinators of Medical Education Program Evaluation and Development Commission Prof., Berrak Ç. YEĞEN & Prof., Sibel KALAÇA Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı / Vice Dean (Education) Assoc. Prof., Mehmet Ali GÜLPINAR Dekan / Dean Prof., Hasan F. BATIREL

Post on 07-Oct-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

  FAZ-2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK

  GELİŞİM ve DANIŞMANLIK

  PROGRAMI – 1

  MARMARA UNIVERSITY

  SCHOOL OF MEDICINE

  PHASE–2 CLINICAL EDUCATION

  PROGRAM

  PROFESSIONALISM and COUNSELING

  PROGRAM - 1

  (Individual and professional development

  and counseling)

  Program Koordinatörleri / Program Coordinators

  Assoc. Prof., M. Kemal KUŞÇU & Assoc. Prof., Özlem SARIKAYA

  Faz-2 Koordinatörleri / Phase-2 Coordinators

  Assoc. Prof, Evrim K. SAYGI (4. Yıl / Year 4) Assoc. Prof., Fuat DEDE, (5. Yıl / Year 5)

  Blok / Staj Programlarından Sorumlu

  Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-

  Chief Coordinator

  (Clerkship / Internship Programs)

  Assoc. Prof., Faysal DANE

  Değerlendirmeden Sorumlu

  Başkoordinatör Yardımcısı /

  Vice-Chief Coordinator

  (Assessment)

  Assoc. Prof., Hasan YANANLI

  Öğrenci İşlerinden Sorumlu

  Başkoordinatör Yardımcısı /

  Vice-Chief Coordinator

  (Students’ Affairs)

  Assist. Prof., Can ERZİK

  Klinik Eğitim Dönemi Başkoordinatörü / Chief Coordinator (Clinical Education)

  Prof., Hakan GÜNDÜZ

  Tıp Eğitimini Değerlendirme ve Geliştirme Üst Kurulu (TEGEK) Eş-Başkanları /

  Co-Coordinators of Medical Education Program Evaluation and Development Commission

  Prof., Berrak Ç. YEĞEN & Prof., Sibel KALAÇA

  Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı / Vice Dean

  (Education)

  Assoc. Prof., Mehmet Ali GÜLPINAR

  Dekan / Dean

  Prof., Hasan F. BATIREL

 • MÜTF KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI / MUSM CLINIAL EDUATION PROGRAM

  EĞİTİM ÇIKTILARI / YETERLİKLER A. Hekimlik Uygulamaları: Nitelikli hasta bakımı ve toplum yönelimli sağlık hizmeti sunma

  1. Temel klinik beceriler

  2. Hasta ve hastalık sürecinin organizasyonu ve yönetimi

  3. Sağlık bakımı sürecinin organizasyonu ve yönetimi

  4. Sağlığın korunması ve iyileştirilmesi

  B. Tıbbi Bilgi ve Kanıta Dayalı Tıp 5. Bilgiye ulaşma ve yönetme

  6. Bilgilerin entegrasyonu, eleştirel düşünme ve kanıta dayalı karar verme

  7. Bilimsel yöntemler, araştırma becerileri

  C. Profesyonel Davranışlar ve Değerler 8. İletişim becerileri ve hasta / hasta yakınları ile

  etkin iletişim 9. Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması 10. Etik ve mesleki değerler, sorumluluklar 11. İnsani, toplumsal ve kültürel değerler ve

  sorumluluklar 12. Reflektif uygulama ve sürekli gelişim 13. Sağlık sistemleri, yönetim ve toplum

  yönelimli hekimlik 14. Eğitim ve danışmanlık

  LEARNING OUTOMES / COMPETENCIES A. Clinical Care: Qualified patient care and community

  oriented healthcare

  1. Basic clinical skills

  2. The organization and management of the patients and

  the patient care

  3. The organization and the management of health care

  delivery services / system

  4. Health promotion and disease prevention

  A. Medical Knowledge and Evidence-Based Medicine

  5. Appropriate information retrieval and management skills

  6. The integration of knowledge, critical thinking and

  evidence-based decision making

  7. Scientific methods and basic research skills

  A. Professional Attitudes and Values

  8. Communication skills and effective communication with

  patients / patient relatives

  9. Interpersonal relationships and team working

  10. Ethical and professional values, responsibilities

  11. Individual, social and cultural values and responsibilities

  12. Reflective practice and continuing development

  13. Healthcare delivery systems, management and

  community oriented healthcare

  14. Education and counseling

  FAZ-2 ÖĞRENİM HEDEFLERİ

  Biyomedikal, klinik, sosyal/beşeri bilgileri entegre

  ederek klinik problemleri / durumları

  çözümleme, klinik karar verme ve değerlendirme

  yeterliklerini geliştirme

  Gerçek klinik ortamlarda yapılan uygulamalarla

  temel hekimlik uygulamalarında yeterlik

  kazanma

  Sağlık ve hastalık süreçlerinde profesyonelliğe

  (mesleki, bireysel, toplumsal) yönelik değerleri

  gözetme, bu yönde gerekli yeterlikleri kazanma

  Reflektif düşünme ve uygulamada yeterlik kazanma, sürekli bireysel / mesleki gelişime açık

  olma

  PHASE-2 LEARNING OBJECTIVES

  Developing clinical problem solving, clinical reasoning and

  evaluation competencies by integrating biomedical, clinical,

  social and humanities knowledge,

  Competency acquisition in basic clinical skills by

  applications in real clinical settings.

  Taking care of the professional values in health and disease

  processes (professional, individual, societal) and acquisition

  necessary related skills

  Acquisition competency in reflective thinking and practicing, being open to continuous individual /

  professional development.

 • FAZ-2 PROGRAMLARI / PHASES – 2 PROGRAMS

  Klinik Eğitime Uyum (2 Hafta) / Orientation to Clinical Education (2 Week)

  Dahili Hastalıklar Bloğu (12 Hafta) / Internal Medicine Block (12 Week)

  Kas-İskelet Sağlığı ve Hastalıkları (6 Hafta) / Musculoskeletal System Health and Related Disorders (6

  Week)

  Sinir-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (6 Hafta) / Neuropsychiatry (6 Week)

  Duyu Sistemleri Sağlığı ve Hastalıkları (6 Hafta) / Dermatology, Ophthalmology, ENT (6 Week)

  Yaşam Boyu Sağlık Bloğu (12 Hafta) / Life-Long Health Block (12 Week)

  Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar (6 Hafta) / Surgical Diseases and Invasive Applications (6

  Week)

  Üreme Sağlığı Bloğu (12 Hafta) /Reproductive Health Block (12 Week)

  Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık Programı (2 yıllık dikey program) /

  Professionalism and Counseling Program (2 year longitudinal / vertical program) Seçmeliler (12 Hafta) / Electives (12 Week)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMI -1 (4. Sınıf) /

  PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM – 1 (Year 4)

  COORDINATOR ANABILIM / BİLİM DALLARI

  (COORDINATOR DEPARTMENTS)

  Tıp Eğitimi / Medical Education

  Tıp Tarihi ve Etik / Medical History and Ethic

  Psikiyatri / Pyschiatry

  Aile Hekimliği / Family Medicine

  KATKI VEREN ANABILIM DALLARI / SUPPORTER

  DEPARTMENTS

  Genel Cerrahi / General Surgery

  Diğer Klinik Bölümler

  Psikoloji / Psychology

  Sociology / Sociology

  Antropoloji / Anthropology

  ÖĞRENİM HEDEFLERİ

  Sağlık süreçlerinde tüm boyutlarıyla insan

  deneyimlerini ve etrafında gelişen ilişkileri

  anlama, sorunları tanımlana ve başetmek için

  uygun yollar oluşturma;

  Hasta ve yakınlarıyla, meslektaşlarıyla, ekip

  üyeleriyle, kurum ve kuruluşlarla ve basınla

  etkin iletişim kurma ve ekip çalışmasına açık

  olma

  Mesleki sorumluklarının farkında olma; etik ve

  mesleki değerleri anlama ve sağlık süreçlerinde

  etik ve mesleki değerleri gözetme, uygun

  davranış sergileme

  İnsan ve toplum durumlarını anlama; insani,

  LEARNING OBJECTIVES

  Understanding of human experience in health

  processes with its all dimensions and identifying

  the problems and creating appropriate solutions

  Building effective communication with patients

  and their relatives, colleagues, agencies,

  media/press/Teaching, Managing, Patient

  advocate/Observation and being open to work in a

  team

  Establishing awareness of appropriate professional

  attitudes, ethical understanding and legal

  responsibilities

  Understanding of social and cultural values and

  their place in health system

 • toplumsal ve kültürel değerler ile sorumlukları

  anlama ve sağlık süreçlerinde bu değerlerin

  farkında olma

  Reflektif uygulama, düşünme becerilerini

  kazanma, sağlık süreçlerinde duyarlılığı

  artırma; bireysel ve mesleki farkındalığı

  geliştirme ve sürekli gelişime açık olma

  Uluslararası ve ulusal sağlık sistemlerini ve

  politikalarını, sağlıkta yönetim süreçlerini

  anlama ve eleştirel değerlendirme

  Öğrenme, öğretme, değerlendirme,

  geribildirim verme ve danışmanlık ile ilgili

  temel bilgi ve becerileri kavrama ve uygulama

  Eğitimsel ve mesleki danışmanlık yardımıyla

  bireysel ve mesleki gelişim fırsatlarını anlama

  ve planlama

  Gaining of reflective practice and thinking abilities,

  heightening the sensitivity in health processes;

  improving personal and professional awareness

  and openness to life time development

  Understanding and criticizing the national and

  international health politics and management

  processes in health

  Gaining of basic knowledge and practice of

  teaching, learning, evaluation, giving feedback

  Understanding of the personal and professional

  development opportunities and making future

  plans

  ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Öğrenci Gelişim Dosyası

  ASSESSMENT SYSTEM

  Portfolio

  PROGRAM DEĞERLENDİRME

  Eylem Araştırma

  PROGRAM EVALUATION

  Action research

  OKUMA/ÇALIŞMA MATERYALLERİ (READING/STUDYING MATERIALS) 1. Robert M. Veatch. Biyoetiğin Temelleri. 2. Gürkan Sert. Hasta Hakları (Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde) 3. Gürkan Sert. Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı 4. Jonsen, Siegler & Winslade. Clinical Ethics 5. Warren T. Reich (Ed). Encyclopedia of Bioethics 6. T. Beauchamp & James F. Childress. Principles of Biomedical Ethics

  7. Dewey, J. Deneyim ve Eğitim

  8. Çağlar Keyder ve ark. Avrupa'da ve Türkiye'de sağlık politikaları

  9. C. Özbay, A. Terzioğlu, Y. Yasin. Neoliberalizm ve mahremiyet: Türkiye'de Beden, Sağlık ve Cinsellik.

  10. Zafer Cirhinlioğlu. Meslekler ve sosyoloji

  11. Julie Reed & Christopher Koliba. Facilitating Reflection: A Manual for Leaders and Educators.

  http://www.uvm.edu/~dewey/reflect.pdf

  12. TTB-Hekimliğin Sorunları http://www.ttb.org.tr/kutuphane/hekimsorunlari.pdf

  13. TTB- Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş-2010 http://www.ttb.org.tr/kutuphane/OG2010.pdf

  14. Tıp Bu Değil. İthaki Yayınları 15. Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsünün raporları http://www.hips.hacettepe.edu.tr/ 16. Türkiye'de toplumun sağlık algısı ve beklentilerine dair Koç ve Sabancı Üniversiteleri "Türkiye'de Sağlık:

  Toplumsal bir Değerlendirme" raporu http://xa.yimg.com/kq/groups/3982705/175578210/name/Saglik%2520Raporu.pdf

  17. Sağlığın Sosyal belirleyicileri. Editorler: Michael Marmot, Richard G. Wilkinson. İnsev yayınları

  18. Füsun Sayek Yazıları http://www.ttb.org.tr/kutuphane/f_sayek_yazilari.pdf

  http://www.kabalci.com.tr/gurkan-sert-w62458.htmlhttp://www.uvm.edu/~dewey/reflect.pdfhttp://www.ttb.org.tr/kutuphane/hekimsorunlari.pdfhttp://www.ttb.org.tr/kutuphane/OG2010.pdfhttp://www.hips.hacettepe.edu.tr/http://xa.yimg.com/kq/groups/3982705/175578210/name/Saglik%2520Raporu.pdfhttp://www.ttb.org.tr/kutuphane/f_sayek_yazilari.pdf

 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK P.

  MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM

  PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM

  OTURUMLAR/ SESSIONS

  I. KRİTİK DURUM TARTIŞMALARI

  Oturum

  Koordinatörü

  Dr. Tolga Güven

  Dr. Gürkan Sert

  Oturum Sayısı /

  Toplam Saati

  Her bir staj grubu ile 2’şer saatlik 4 oturum gerçekleştirilecektir.

  Sorumlu AbD Tıp Tarihi ve Etik

  Kazanılan /

  Pekiştirilen

  Yeterlikler

  Birincil olarak kazandırılması hedeflenen yeterlikler, hekimlerin etik ve mesleki değerleri ve sorumluluklarıdır. İkincil olarak ise bu oturumların, hekimlerin toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar konusunda duyarlılık kazanmaları, dolaylı olarak ise tartışmaların reflektif uygulama ve sürekli gelişim süreçlerine de katkı yapması beklenmektedir.

  Amaç ve

  Öğrenim

  Hedefleri

  Kritik durum tartışmalarının aşağıdaki üç öğrenim hedefine katkı yapması amaçlanmaktadır:

  Biyomedikal, klinik, sosyal/beşeri bilgileri entegre ederek klinik problemleri / durumları

  çözümleme, klinik karar verme ve değerlendirme yeterliklerini geliştirme

  Sağlık ve hastalık süreçlerinde profesyonelliğe (mesleki, bireysel, toplumsal) yönelik

  değerleri gözetme, bu yönde gerekli yeterlikleri kazanma

  Reflektif düşünme ve uygulamada yeterlik kazanma, sürekli bireysel / mesleki gelişime

  açık olma

  İçerik Listesi

  (Konu Başlıkları)

  Dördüncü yıl stajyer öğrenci gruplarının her biri ile aşağıdaki konu başlıklarına yönelik kritik durum tartışmaları gerçekleştirilecektir:

  Tarasoff olgusu

  Sağlık hizmetinde mahremiyet hakkı açısından bildirim zorunluluğu

  Tedaviyi ret hakkı ve tedavinin sonlandırılmasına ilişkin kararların etik boyutu

  Gerçeğin söylenmesi

  Uygulama Akışı

  ve Kullanılacak

  Öğrenme ve

  Değerlendirme

  Yöntemleri

  Her bir oturumda, Türkiye'den ve dünyadan bildirilmiş vakalar kullanılacaktır. Kritik vaka

  tartışmaları oturumlarındaki beklenti, sağlık hizmetindeki kararların etik boyutunun somut

  bir biçimde değerlendirilmesidir. Tartışmalarda öğrencilerin önceki yıllarda gerçekleştirilen

  teorik derslerde edindikleri bilgileri kullanabilmeleri beklenecek, ayrıca teorik ders

  işlenmeyecektir.

  Vaka tartışmaları sırasında önemli olan, hekim adaylarının kendini sağlık çalışanı konumunda

  görebilmesi ve karar verme sürecine bu gözle bakabilmesidir. Bu amaçla;

  oturumun giriş bölümünde eğitici vakanın ana hatlarını aktaracak,

  ardından öğrencilere kısa bir hazırlık süresi verilecek ve sunulmuş olan değerlendirme

  çerçevesi doğrultusunda öğrencilerin vakayı incelemeleri istenecektir.

 • Hazırlık süresinin sonunda öğrencilerin değerlendirmelerini sözlü olarak bildirmeleri

  istenecek ve yapılandırma doğrultusunda önceden belirlenmiş olan vakanın tüm etik

  unsurları grup tarafından belirlenene değin öğrencilerin yorumlarının alınmasına devam

  edilecektir.

  Bu süreç doğrultusunda da, oturumun son bölümünde öğrencilerden kararlarını ve

  gerekçelerini belirtmeleri istenecek ve ortaya konan farklı kararlar tartışmaya açılacaktır.

  Biyoetik ve tıp etiği alanlarının değerleri konu alması nedeniyle, klasik yazılı değerlendirme

  yöntemleri ile ölçme-değerlendirme yapılması her zaman anlamlı olmamaktadır. Bu nedenle,

  oturumlara katılımın en objektif göstergesi olarak ele alınabilecek ölçüt olan devamlılık

  (yoklama) ve tartışmalara aktif katılım esasları üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

  Önerilen Okuma

  Materyalleri

  Robert M. Veatch. Biyoetiğin Temelleri

  Gürkan Sert. Hasta Hakları (Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde)

  Gürkan Sert. Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı

  Jonsen, Siegler & Winslade. Clinical Ethics

  Warren T. Reich (Ed). Encyclopedia of Bioethics

  T. Beauchamp & James F. Childress. Principles of Biomedical Ethics

  http://www.kabalci.com.tr/gurkan-sert-w62458.html

 • II. VİZYON – KARİYER TOPLANTILARI

  Oturum

  Koordinatörü

  Dr. Mehmet Akman Oturum Sayısı /

  Toplam Saati

  11 oturum

  28 saat

  Sorumlu

  Anabilim Dalları

  Klinik Bilimler

  Kazanılan /

  Pekiştirilen

  Yeterlikler

  Uzmanlık alanlarının görevleri, sorumluluklar ve sınırları

  Bireysel ve mesleki gelişim

  Amaç ve

  Öğrenim

  Hedefleri

  Farklı uzmanlık alanlarının yaptığı işleri, görev ve sorumlukları sınırlarıyla birlikte anlama

  Sağlık alanında yer alan farklı uzmanlık alanlarını, ilerlenebilecek farklı gelişim yollarını ve

  kariyer fırsatlarını kavrama; bireysel özelliklerine uygun kariyer planlamalarını yapma

  Birbirine yakın uzmanlık alanlarını, disiplinlerarası ara alanları anlama ve kariyer gelişimine

  yönelik ileri gelişim fırsatlarının farkında olma

  Uygulama Akışı

  ve Kullanılacak

  Öğrenme ve

  Değerlendirme

  Yöntemleri

  Farklı anabilim / bilim dalından öğretim üyeleri ile öğrenci grupları, uzmanlık alanlarının

  tanıtımına yönelik söyleşiler yapacaklardır. Bu söyleşiler toplum 11 oturum halinde

  gerçekleştirilecektir. Her bir oturumda, ilgili tıp disiplinine ait uygulama alanın vizyonu,

  mevcut durumu ve yakın gelecekteki kariyer olasılıkları konuşulacaktır. İlgili daldan bir öğretim

  görevlisi kendi perspektifinden uzmanlık dalının bugünün ve geleceğini anlatacak, ardından

  öğrencilerden gelecek sorular yanıtlanacaktır. Özellikle o dala ait kariyer fırsatlarının ortaya

  konarak o dalla ilgilenen öğrencilerin kariyer planlarını daha gerçekçi yapabilmelerine fırsat

  sağlanacaktır.

  Tanıtılacak

  uzmanlık

  alanlarını listesi

  ve tarihleri

  Dördüncü sınıf programında aşağıda sıralanan anabilim / bilim dallarına yönelik tanıtımlar gerçekleştirilecektir:

  1. Dahiliye (Hematoloji, Nefroloji, Endokrin, Gastroenteroloji, ) 2. Gögüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi 3. Nöroloji, Psikiyatri, Beyin Cerrahisi 4. Tıbbi Onkoloji, Radyosyon Onkolojisi, Tıbbi Genetik 5. FTR, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji 6. Plastik & Rekonstruktif Cerrahisi 7. Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Radyoloji 8. Dermatoloji, Göz, KBB

  Önerilen Okuma

  Materyalleri

  Güneş umuttan şimdi doğar. Türkan Saylan Kitabı. Mehmet Zaman Saçlıoğlu, İş Bankası

  Yayınları, 2004.

  Dr. Hami Dilek. Beyin ve Sinir cerrahisinde Öncü. İlhan Elmacı, Seyhan Yayınları, 2001

 • III. PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYELERİ

  Oturum

  Koordinatörü

  Dr. Kemal Kuşçu Oturum Sayısı /

  Toplam Saati

  12 / 36 saat

  Sorumlu AD’ları Psikiyatri Tıp Tarihi ve Etik

  Tıp Eğitimi Aile Hekimliği

  Kazanılan /

  Pekiştirilen

  Yeterlikler

  Deneyim ve Refleksiyon

  Bireysel gelişim ve İletişim

  Ekip üyesi olma, ekip olma

  Amaç ve

  Öğrenim

  Hedefleri

  Deneyimi ve deneyim sırasında kendi durumunu fark etme, reflektif eylem

  Bireysel farkındalık ve gelişim: Sistemik düşünme, gözlem/etnografik gözlem, hipotez

  oluşturma, dinleme, soru sorma ve yazma becerileri

  Ekip olma süreci, dinamikleri anlama ve değişime uygun yanıtlar oluşturma

  İçerik Listesi

  (Konu Başlıkları)

  Deneyimi fark etme, anlama, inceleme

  Reflektif eylem

  Sistemik düşünme

  Gözlem ve katılımlı gözlem yapma becerileri

  Gözlem ve deneyim sonuçlarından hareketle hastane sisteminin işleyişinde yer

  alma/alternatif davranış geliştirebilme

  Hipotez oluşturma

  Etkin dinleme ve soru sorma becerileri

  Deneyimlere ilişkin günlük tutma, deneyimleri bireysel farklılıklara uygun biçimde

  paylaşabilme

  Ekip olma sürecini tanıma, ekip içi rolleri anlama, ekip dinamiklerini inceleme ve yönetme

  Değişimi inceleme ve değişime yanıt verebilme

  Uygulama Akışı

  ve Kullanılacak

  Öğrenme ve

  Değerlendirme

  Yöntemleri

  Küçük gruplarda, grupların kendi dinamiklerine ve hastane deneyimlerine ilişkin ekip

  çalışmaları

  Drama: Deneyimlere ilişkin canlandırmalar yoluyla yaşantıların, güvenli bir alanda

  incelenmesi, alternatif ve kişiye özgü, yeni davranış biçimlerinin denenmesi

  Büyük grupta çerçeveleme/besleme: Diğer çalışma gruplarıyla bir araya gelerek

  yaşantıların paylaşılması

  Eylem araştırma: Deneyim, gözlem ve diğer araştırma yöntemleriyle iş başındayken elde

  edilen verileri grup içinde değerlendirip bilgiyi yeniden oluşturmak ve bu bilgi ışığında

  hastane deneyimleri üzerinden harekete geçip bu hareketin sonuçlarını tekrar

  değerlendirerek yıl içinde gerçekleşen kişisel ve profesyonel anlamda hem bireysel hem

  de grup değişimini ortaya koyma

  Portfolyo/öğrenci gelişim dosyası: Öğrencilerin, klinik eğitim boyunca, profesyonelliğe

  ilişkin gözlem, deneyim ve refleksiyonlara ait üretimler

  Önerilen Okuma

  Materyalleri

  Irwın Yalom. Kısa Grup terapileri. Kabalcı Yayınları

  Daniel Levi. Group Dynamics for Team. Sage 2011

 • IV. PROFESYONEL GELİŞİM KARŞILAŞMALARI

  Oturum

  Koordinatörü

  Dr. Özlem Sarıkaya Oturum Sayısı /

  Toplam Saati

  5 oturum / 15 saat

  Sorumlu AbD Tıp Eğitimi

  Kazanılan /

  Pekiştirilen

  Yeterlikler

  Profesyonel olarak hekim; toplumsal ve bireysel farklı özellikleri ve sorumluklarıyla hekim:

  Sivil toplum ve gönüllü kuruluşlarda çalışan hekim

  Yönetici ve ekip lideri olarak hekim

  Sanat ve hekim / Sanatçı hekim

  Hastalanan hekim / Hastalığım ve hekimliğim

  Amaç ve

  Öğrenim

  Hedefleri

  Sağlık sistemi ve hizmetlerine yönelik kamu ve sivil toplum örgütleri içinde hekimin rolünü

  tanıma

  Hekimin farklı örgütlenmeler ve ekip çalışmaları içinde rollerini anlama

  Hekimin yönetici/lider özelliklerini tanıma

  Çok disiplinli bir ekibin üyesi olarak hekimin ve diğer sağlık çalışanlarının rollerini tanıma

  Hekimin öğreten, öğrenen, danışman ve mentör rollerini tanıma

  Profesyonelliğe yönelik kişisel gelişimini planlama: kendi kendine öğrenme ve gelişme,

  kariyer seçimi, değişime uyum gösterme, zaman yönetimi, farklı rol ve sorumluluklar için

  önceliklerini belirleme ve gönüllü olma

  İçerik Listesi

  (Konu Başlıkları)

  Sağlık kuruluşlarında yöneticilik

  Sağlıkta çok disiplinli ekip çalışmaları ve hekimin ekip içindeki rolleri

  Sivil toplum kuruluşlarının sağlık sistemi için önemi ve gönüllü çalışma alanları

  Hekimin zorunlu görev ve sorumluluklarının yanı sıra mesleki ve toplumsal

  örgütlenmelerde gönüllü çalışmaları

  Sağlık ve toplumsal yansımaları

  Hastalanan hekim, sağlık kuruluşlarına hasta olarak başvuran ve tedavi gören hekim, hasta

  yakını olarak hekim

  Sağlık ve sanat, sanatçı hekim

  Yaşam boyu öğrenme, sağlık hizmetleri ve sağlık eğitiminde eğitici-öğrenen etkileşimi,

  mentörlük

  Hekimin kendi öğrenme süreçlerini yönetmesi, sürekli mesleki ve bireysel gelişim ve

  zaman yönetimi

  Değişime ve değişik rol ve sorumluluklara uyum

  Hekimin mesleki ve toplumsal rol ve sorumluluklarına yönelik önceliklerini belirleyebilmesi

  Uygulama Akışı

  Kullanılan

  Yöntemler

  Sağlık alanında farklı profesyonel gelişim kulvarlarında yol alan konuk katılımcıların kendi

  bireysel seçimlerini, yollarını ve deneyimlerini paylaştıkları 5 oturumdan oluşmaktadır.

  Oturumlarda konut uzmanların katılımıyla odak paneller, forumlar vb düzenlenir.

  Önerilen Okuma

  Materyalleri

  Türk Tabipleri Birliği (www.ttb.org.tr)

  Medecins Sans Frontieres (MSF)- Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (www.msf.org)

  MSF- International Activity Report 2011 (http://www.msf.org/msf/articles/2012/07/new-international-activity-report-2011.cfm)

  Çevre için Hekimler Derneği- (http://en.cevreciyiz.com/biz_ve_cevre/default.aspx?SectionId=118&ContentId=208)

  http://www.ttb.org.tr/http://www.msf.org/http://www.msf.org/msf/articles/2012/07/new-international-activity-report-2011.cfmhttp://www.msf.org/msf/articles/2012/07/new-international-activity-report-2011.cfmhttp://en.cevreciyiz.com/biz_ve_cevre/default.aspx?SectionId=118&ContentId=208

 • V. REFLEKTİF DENEYİM VE YAŞANTISAL EŞLIK

  Oturum

  Koordinatörü

  Dr. Mehmet Akman Oturum Sayısı /

  Toplam Saati

  4 buluşma

  16 saat

  Sorumlu

  Anabilim Dalları

  Temel ve Klinik Bilimler

  Kazanılan /

  Pekiştirilen

  Yeterlikler

  Temel klinik beceriler, hasta ve hastalık sürecinin organizasyonu ve yönetimi

  Reflektif uygulama ve sürekli gelişim

  Eğitim ve danışmanlık

  Amaç ve

  Hedefleri

  1. Etkin iletişim ve deneyim paylaşımı

  2. Klinik ve eğitim deneyimleri üzerinde konuşma ve değerlendirme

  3. Bireysel gelişim ve kariyer seçimi

  4. Hekimlik uygulamalarına yönelik gelişimi izleme, değerlendirme ve planlama

  Uygulama Akışı

  ve Kullanılacak

  Yöntemler ve

  Materyaller

  Bir eğitim-öğretim yılı boyunca toplam 4 defa gerçekleştirilecek öğrenci-eğitim danışmanı

  buluşmalarından oluşur. Üç kişilik öğrenci grubuyla bir eğitim danışmanının eşleştiği yarım

  günlük buluşmaların 2 ana aşaması ve dolayısıyla 2 ana hedefi bulunmaktadır:

  1. Reflektif deneyim: Buluşmaların 30 dakikalık ilk aşamasında Stajyer Öğrenci Karneleri de

  kullanılarak, her bir öğrencinin geçen 1-1,5 aylık gelişim süreci gözden geçirilecek ve ileri

  gelişim planları yapılacaktır. Staj programında yaşanan klinik ve eğitim deneyimleri üzerinde

  konuşulacak, ileriye yönelik hedefler oluşturulacak ve bu yönde öğrencilere danışmanlık

  verilecektir. Her bir buluşmada ifade edilen görüş ve değerlendirmeler ile ileri gelişim planları

  kısaca karneye yazılacaktır.

  2. Yaşantısal eşlik: Bu aşamada 3 kişilik öğrenci grubu geriye kalan zamanı eğitim danışmanı ile

  birlikte geçirecektir. Eğitim danışmanı ile yarım gününü birlikte yaşayacak öğrenciler, öğretim

  üyesini farklı ortamlarda iş yaparken gözlemleme, yapılan işlere dahil olma, günü paylaşma,

  birlikte deneyim kazanma ve yaşanan deneyimlerin üzerinde konuşma fırsatı bulacaklardır.

 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK P.

  MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM

  PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM

  YILLIK PROGRAM / YEARLY PROGRAM

  1.HAFTA / 1ST

  WEEK (04 Eylül ‘12 / September 04, 12)

  KLINIK EĞITIME UYUM / ORIENTATION TO CLINICAL EDUCATION

  PATIENT RIGHTS AND PHYSICIAN RESPONSIBILITIES

  Grup A-D / Group A-D Konferans Salonu / Conference Hall

  13.30-15.00 Patient Rights

  Patient Rights in Medical Ethics

  Patient Rights: Legal Perspectives

  Tolga Güven, MD; Şefik Görkey, PhD

  Gürkan Sert, PhD; Şefik Görkey, PhD

  15.00-15.15 Ara / Break

  15.15-16.45 Physician Responsibilities

  Physician - Patient Relationship: Ethical Perspectives

  Physician - Patient Relationship: Legal Perspectives

  Tolga Güven, MD; Şefik Görkey, PhD

  Gürkan Sert, PhD; Şefik Görkey, PhD

  2.HAFTA / 2nd

  WEEK (18 Eylül ‘12 / September 18, ‘12)

  PROGRAMIN TANITIMI

  Grup A-D / Group A-D Konferans Salonu / Conference Room

  13.30- 15.00

  Tanıtım Akışı:

  Sağlıkta Neden böyle bir program planlandı?

  o Sağlıkta güncel uygulamalarda karşılaştığımız sorunlar ne?

  o Ne tür değişiklikler söz konusu?

  o Neden yeni becerilere ihtiyaç duyuyoruz?

  Programın hedefi ne?

  o Hangi temel kazanımlar planlanmakta?

  o Neleri deneyimleyeceğiz?

  o Neleri öğreniyor olacağız?

  Modelimiz ne olacak?

  o Deneyim üzerinden öğrenmek ne demek?

  o Kendi deneyimimiz gelişimimizde bize nasıl yol gösterir?

  Neler yapacağız?

  o Profesyonellik karşılaşmaları o Kritik durum tartışmaları o Yaşantısal Eşlik o Vizyon-Kariyer toplantıları o Profesyonel gelişim atölyeleri

  Katılımcılar:

  Eğitmenler

  Programın geliştirilmesine destek

  veren öğrenciler

  Danışman Öğretim Üyeleri

 • 3.HAFTA / 3rd

  WEEK (25 Eylül ‘12 / September 25, ‘12)

  KRİTİK DURUM TARTIŞMASI & VİZYON – KARİYER TOPLANTILARI - 1

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-15.30 Kritik Durum Tartışması: Tarasoff Olgusu Grup C

  0 Kat, FTR Dersliği

  Dr. Tolga

  GÜVEN

  15.30-17.00 Kritik Durum Tartışması: Sağlıkta mahremiyet hakkı

  açısından bildirim zorunluluğu

  Grup D

  7. Kat, Göğüs Cer. Dersliği

  Dr. Gürkan SERT

  13.30-14.30 Vizyon –Kariyer Toplantıları:

  Dahiliye (Hematoloji, Nefroloji, Endokrinoloji,

  Gastroenteroloji)

  Grup A, B

  Dahiliye Dersliği

  14.30-15.30 Enfeksiyon Hastalıkları

  Göğüs Hastalıkları

  Göğüs Cerrahisi

  Grup A, B

  Dahiliye Dersliği

  4.HAFTA / 4th WEEK (02 Ekim ‘12 / October 02, ‘12)

  REFLEKTİF DENEYİM ve YAŞANTISAL EŞLİK – 1

  Grup A-D / Group A-D

  Konferans Salonu / Conference Room

  13.30-14.15 Eğitim / Klinik deneyim, refleksiyon ve danışmanlık:

  Stajyer Karnesi üzerinden, geçen haftalar içinde öğrencilerin yaşadığı eğitim ve klinik

  deneyimlerinin birlikte değerlendirilmesi ve ileri gelişim planlarının yapılması

  Eğitim danışmanı

  ve 2-3 öğrenci

  grubu

  14.15-17.00 Yaşantısal eşlik ve danışmanlık:

  Eğitim Danışmanı ve arkadaşlarıyla (2-3 öğrenci) birliktelik ve paylaşım

 • 5.HAFTA / 5th

  WEEK (09 Ekim ‘12 / October 08, ‘12)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ – 1

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-16.30 Tanışma ve Bireysel Farkındalık Oturumu-1:

  Grup kontratı: Grubun prensipleri neler olmalı, grup olma sürecinin tartışılması

  Dördüncü sınıfa gelirken (Deneyim farkındalığı): Bu oturumda her grup kendi danışma sürecini

  oluşturur ve şu soruların yanıtlarını arar: Gruba nasıl geliyoruz? Dördüncü yıla başlarken

  gündemlerimiz neler?

  Alan deneyimi: “KENDİ DENEYİMİNİ TAKİP EDEBİLME-GÖZLEM BECERİLERİ”

  Grup üyelerinden hafta içerisinde hastane içinde yaşadıkları bir olayı kağıda dökmeleri istenir ve

  katılımcıların deneyimlerini öne çıkaran sorulara cevaplar verilir.

  Gruplar

  PYGA-1 7. Kat, Psikiyatri Dersliği Dr. Kemal Kuşçu PYGA-4 4. Kat, Üroloji Dersliği Dr. M. Ali Gülpınar

  PYGA-2 5. Kat, Çocuk Cer. Dersliği Dr. Özlem Sarıkaya PYGA-5 0. Kat, FTR Dersliği Dr. Tolga Güven

  PYGA-3 6. Kat, Adli Tıp Dersliği Dr.Sinem Yıldız PYGA-6 7. Kat, Göğüs C. Dersl Dr. Mehmet Akman

  6.HAFTA / 6th

  WEEK (16 Ekim ‘12 / October 15, ‘12)

  PROFESYONEL GELİŞİM KARŞILAŞMALARI – 1

  Grup A-D / Group A-D Konferans Salonu / Conference Hall

  13.30-16.30 Benim Hikayem : Hekimliğe başlamak

  Moderatör: Özlem Sarıkaya

  KATILIMCILAR

 • 7.HAFTA / 7th WEEK (23 Ekim ‘12 / October 23, ‘12)

  SERBEST ÇALIŞMA

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-17.00 Bireysel hazırlık, grup hazırlığı

  8.HAFTA / 8th

  WEEK (30 Ekim ‘12 / October 30, ‘12)

  KRİTİK DURUM TARTIŞMASI & VİZYON –KARİYER TOPLANTILARI – 2

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-15.30 Kritik Durum Tartışması: Gerçeğin söylenmesi Grup A

  0. Kat, FTR Dersliği

  Dr. Tolga GÜVEN

  15.30-17.00 Kritik Durum Tartışması: Tedaviyi Ret Hakkı ve

  Tedavinin Sonlandırılmasına İlişkin Kararların Etik Boyutu

  Grup B

  7. Kat, Göğüs C. Dersliği

  Dr. Gürkan SERT

  13.30-16.00 Vizyon –Kariyer Toplantıları

  Nöroloji, Dr. Kayıhan Uluç, Dr. Neşe T. Elmacı

  Psikiyatri

  Beyin ve Sinir Cerrahisi

  Grup C-D

  -2. Kat, Konferans Salonu

  9.HAFTA / 9th

  WEEK (06 Kasım ‘12 / November 06, ‘12)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ-2

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-16.30 Bireysel Farkındalık Oturumu-2: MESELELERİMİZİ ÇÖZERKEN DENEYİMİ KULLANABİLMEK

  Ne yaşıyoruz? Meselemizi nasıl yaşıyoruz, neler oluyor? Yaşadığımız şeyin kişisel anlamları,

  hayatımızdaki karşılıkları, etkileri neler?

  Deneyimini anlamak, acaba meselelerimizi anlamamızı kolaylaştırabilir mi?

  Açıklama versus Anlama?

  Deneyim üzerinden çalışmak neden daha güçlü bir yöntemdir?

  Gruplar

  PYGA-1 7. Kat, Psikiyatri Dersliği Dr. Kemal Kuşçu PYGA-4 4. Kat, Üroloji Dersliği Dr. M. Ali Gülpınar

  PYGA-2 5. Kat, Çocuk Cer. Dersliği Dr. Özlem Sarıkaya PYGA-5 0. Kat, FTR Dersliği Dr. Tolga Güven

  PYGA-3 6. Kat, Adli Tıp Dersliği Dr.Sinem Yıldız PYGA-6 3. Kat, KBB Dersliği Dr. Mehmet Akman

 • 10.HAFTA / 10th

  WEEK (13 Kasım ‘12 / November 13, ‘12)

  KRİTİK DURUM TARTIŞMASI & VİZYON –KARİYER TOPLANTILARI - 3

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-15.30 Kritik Durum Tartışması: Sağlıkta mahremiyet hakkı

  açısından bildirim zorunluluğu

  Grup C

  0. Kat, FTR Dersliği

  Dr. Gürkan SERT

  13.30-16.00 Vizyon –Kariyer Toplantıları:

  Tıbbi Onkoloji

  Radyasyon Onkolojisi, Dr. Beste Atasoy

  Tıbbi Genetik

  Grup A, B, D

  -2. Kat, Konferans

  Salonu

  11.HAFTA / 11th

  WEEK (20 Kasım ‘12 / November 20, ‘12)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ-3

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-16.30 Bireysel Farkındalık Oturumu-3: İLİŞKİLERİMİZ – İLİŞKİLERİMİZ ÜZERİNDEN GÖZLEM

  Meselemiz, derdiniz ne? Grup olarak ortaklaşan gündemimiz ne? Bunun bizler için anlamı,

  üzerimizdeki / ilişkilerimize etkileri neler?

  Gruplar

  PYGA-1 8. Kat, Dermatoloji Dersliği Dr. Kemal Kuşçu PYGA-4 4. Kat, Üroloji Dersliği Dr. M. Ali Gülpınar

  PYGA-2 5. Kat, Göğüs Cer. Dersliği Dr. Özlem Sarıkaya PYGA-5 0. Kat, FTR Dersliği Dr. Tolga Güven

  PYGA-3 4. Kat, KVC Dersliği Dr.Sinem Yıldız PYGA-6 3. Kat, KBB Dersliği Dr. Mehmet Akman

  12.HAFTA / 12th

  WEEK (27 Kasım ‘12 / November 27, ‘12)

  REFLEKTİF DENEYİM ve YAŞANTISAL EŞLİK – 2

  Grup A-D / Group A-D*

  13.30-14.15 Eğitim / Klinik deneyim, refleksiyon ve danışmanlık:

  Stajyer Karnesi üzerinden geçen haftalar içinde öğrencilerin yaşadığı eğitim ve klinik

  deneyimlerinin birlikte değerlendirilmesi ve ileri gelişim planlarının yapılması

  Eğitim danışmanı

  ve 2-3 öğrenci

  grubu

  14.15-17.00 Yaşantısal eşlik ve danışmanlık:

  Eğitim Danışmanı ve arkadaşlarıyla (2-3 öğrenci) birliktelik ve paylaşım

  * Lütfen, en geç bir önce eğitim danışmanınızı arayarak bu buluşmayı hatırlatınız ve

  toplaşacağınız yeri belirleyiniz.

 • 13.HAFTA / 13th

  WEEK (04 Aralık ‘12 / December 04, ‘12)

  KRİTİK DURUM TARTIŞMASI & VİZYON –KARİYER TOPLANTILARI – 4

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-15.30 Kritik Durum Tartışması: Gerçeğin Söylenmesi Grup B

  0. Kat, FTR Dersliği

  Dr. Tolga GÜVEN

  15.30-17.00 Kritik Durum Tartışması: Tedaviyi Ret Hakkı ve

  Tedavinin Sonlandırılmasına İlişkin Kararların Etik

  Boyutu

  Grup A

  6. Kat, Adli Tıp Dersliği

  Dr. Gürkan SERT

  13.30-16.00 Vizyon –Kariyer Toplantıları:

  FTR

  Ortopedi ve Travmatoloji

  Romatoloji

  Grup C-D

  -2. Kat, Konferans Salonu

  14.HAFTA / 14th

  WEEK (11 Aralık ‘12 / December 11, ‘12)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ-4

  Grup A-D / Group A-D

  -2. Kat, Konferans Salonu

  13.30-16.30 Derleme Oturumu-1:

  Tüm Gruplarla birlikte yapılacaktır.

  15.HAFTA / 15th

  WEEK (18 Aralık ‘12 / December 18, ‘12)

  PROFESYONEL GELİŞİM KARŞILAŞMALARI - 2

  HEKİMLİĞE SINIR ÇİZMEK! SINIR NERESİ, YERYÜZÜ NERESİ?

  Grup A-D / Group A-D -2. Kat, Konferans Salonu

  13.30-16.30 Benim Hikayem: Sivil Toplum Örgütlerinde Hekimlik

  Moderatör: Mehmet Ali Gülpınar

  Sınır Tanımayan Hekimler ve Afet Yönetimi

  o Dr. Mehmet Şükrü SEVER

  Yeryüzü Doktorları

  o Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU

  Sosyal Hastalıklar, Savunmasız Gruplar (Kot kumlama işçileri, mülteciler,…)

  o Sosyolog Yeşim Yasin

 • 16.HAFTA / 16th

  WEEK (25 Aralık ‘12 / December 25, ’12)

  KRİTİK DURUM TARTIŞMASI & VİZYON – KARİYER TOPLANTILARI – 5

  Grup B, C, D / Group B, C, D*

  13.30-15.30 Kritik Durum Tartışması: Tarasoff Olgusu Grup D

  0 Kat, FTR Dersliği

  Tolga GÜVEN

  15.30-17.00 Kritik Durum Tartışması: Sağlıkta mahremiyet hakkı

  açısından bildirim zorunluluğu

  Grup B

  7. Kat, Psikiyatri Dersliği

  Gürkan SERT

  13.30-16.00 Vizyon –Kariyer Toplantıları

  Tıbbi Onkoloji

  Radyasyon Onkolojisi, Dr. Beste Atasoy

  Tıbbi Genetik

  Grup C

  -2. Kat, Konferans Salonu

  * A grubu serbest

  17.HAFTA / 17th WEEK (01 Ocak ‘13 / January 01, ‘13)

  13.30-17.00 YILBAŞI TATİLİ / HOLLIDAY

  18.HAFTA / 18th WEEK (08 Ocak ‘13 / January 08, ‘13)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ – 5

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-16.30 Deneyim – Bilgi Paylaşım Oturumu-2:

  Meselemizi nasıl araştıralım? Meselemizin gündelik hayatımızdaki izdüşümleri neler? (Katılımcı Gözlemcilik) Soru sorma, dinleme becerileri, grubun dinamiklerini farketme

  Gruplar

  PYGA-1 7. Kat, Psikiyatri Dersliği Dr. Kemal Kuşçu PYGA-4 7. Kat, Göğüs C. Dersl Dr. M. Ali Gülpınar

  PYGA-2 5. Kat, Çocuk Cer. Dersliği Dr. Özlem Sarıkaya PYGA-5 0. Kat, FTR Dersliği Dr. Tolga Güven

  PYGA-3 6. Kat, Adli Tıp Dersliği Dr.Sinem Yıldız PYGA-6 3. Kat, KBB Dersliği Dr. Mehmet Akman

 • 19.HAFTA / 19th

  WEEK (15Ocak ‘13 / January 15, ‘13)

  REFLEKTİF DENEYİM ve YAŞANTISAL EŞLİK – 3

  Grup A-D / Group A-D*

  13.30-14.15 Eğitim / Klinik deneyim, refleksiyon ve danışmanlık:

  Stajyer Karnesi üzerinden geçen haftalar içinde öğrencilerin yaşadığı eğitim ve klinik

  deneyimlerinin birlikte değerlendirilmesi ve ileri gelişim planlarının yapılması

  Eğitim danışmanı

  ve 2-3 öğrenci

  grubu

  14.15-17.00 Yaşantısal eşlik ve danışmanlık

  Eğitim Danışmanı ve arkadaşlarıyla (2-3 öğrenci) birliktelik ve paylaşım

  * Lütfen, en geç bir önce eğitim danışmanınızı arayarak bu buluşmayı hatırlatınız ve

  toplaşacağınız yeri belirleyiniz.

  20.HAFTA / 20th WEEK (22 Ocak ‘13 / January 22, ‘13)

  VİZYON – KARİYER TOPLANTILARI & KRİTİK DURUM TARTIŞMASI - 6

  Grup A-D / Group A-D

  -2. Kat Konferans Salonu

  13.30-14.15 Vizyon – Kariyer Toplantısı:

  Plastik & Rekonstruktif Cerrahisi

  Dr. Ayhan Numanoğlu

  14.15-16.30 Kritik Durum Tartışması:

  Tüm yönleriyle organ nakli:

  Bugünü ve yarını ile organ nakli: fırsatları,

  imkanları, sınırları, sorunları

  Etik, hukuki, toplumsal sonuçları

  Dr. Bülent Saçak, Plastik & Rekons Cerrahi

  Dr. Cumhur Yeğen, Genel Cerrahi

  Dr. Serhan Tuğlular, Nefroloji

  Dr. Ömer Ayanoğlu, Anesteziyoloji ve

  Reanimasyon

  Dr. Tolga Güven, Dr. Gürkan Sert,

  Deontoloji

 • 21.HAFTA / 21th WEEK (12 Şubat ‘13 / February 12, ‘13)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ-6

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-16.30 Deneyim – Bilgi Paylaşım Oturumu-3:

  Nasıl tartışmalıyız? İfade etme, dinleme becerileri. Grubun dinamiklerini farketme, ekip olma

  sürecini konuşma

  Gruplar

  PYGA-1 7. Kat, Psikiyatri Dersliği Dr. Kemal Kuşçu PYGA-4 7. Kat, Göğüs C. Dersl Dr. M. Ali Gülpınar

  PYGA-2 5. Kat, Çocuk Cer. Dersliği Dr. Özlem Sarıkaya PYGA-5 0. Kat, FTR Dersliği Dr. Tolga Güven

  PYGA-3 6. Kat, Adli Tıp Dersliği Dr.Sinem Yıldız PYGA-6 3. Kat, KBB Dersliği Dr. Mehmet Akman

  22.HAFTA / 19th

  WEEK (19 Şubat ‘13 / February 19, ‘13)

  PROFESYONEL GELİŞİM KARŞILAŞMALARI – 3

  Grup A-D / Group A-D Konferans salonu / Conference Hall

  13.30-16.30 Benim Hikayem : Saglıktan Sanata

  Moderatör: Mehmet Akman

  KATILIMCILAR

  23.HAFTA / 20th

  WEEK (26 Şubat ‘13 / February 26, ‘13)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ-7

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-16.30 Deneyim – Bilgi Paylaşım Oturumu-4:

  Gözlemleri ve deneyimleri sembolleştirmek

  Gruplar

  PYGA-1 7. Kat, Psikiyatri Dersliği Dr. Kemal Kuşçu PYGA-4 7. Kat, Göğüs C. Dersl Dr. M. Ali Gülpınar

  PYGA-2 8. Kat, FTR Dersliği Dr. Özlem Sarıkaya PYGA-5 0. Kat, FTR Dersliği Dr. Tolga Güven

  PYGA-3 3. Kat, KBB Dersliği Dr.Sinem Yıldız PYGA-6 1. Kat, NRŞ Dersliği Dr. Mehmet Akman

 • 24.HAFTA / 21th WEEK (05 Mart ‘13 / March 05, ‘13)

  KRİTİK DURUM TARTIŞMASI & VİZYON –KARİYER – TOPLANTILARI – 7

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-15.30 Kritik Durum Tartışması: Tasaroff Olgusu Grup B

  0. Kat, FTR Dersliği

  Dr. Tolga GÜVEN

  13.30-16.00

  Vizyon –Kariyer Toplantıları:

  Kalp Damar Cerrahisi

  Kardiyoloji

  Radyoloji

  Grup A, C, D

  -2. Kat, Konferans Salonu

  25.HAFTA / 22th WEEK (12 Mart ‘13 / March 12, ‘13)

  PROFESYONEL GELİŞİM KARŞILAŞMALARI – 4

  Grup A-D / Group A-D Konferans salonu / Conference Hall

  13.30-16.30 Benim Hikayem : Ve ben de hasta oldum…

  Moderatör: Kemal Kuşçu

  KATILIMCILAR

  26.HAFTA / 26th

  WEEK (19 Mart ‘13 / March 19, ‘13)

  KRİTİK DURUM TARTIŞMASI & VİZYON –KARİYER TOPLANTILARI - 8

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-15.30 Kritik Durum Tartışması: Gerçeğin Söylenmesi Grup C

  0. Kat, FTR Dersliği

  Dr. Tolga GÜVEN

  15.30-17.00 Kritik Durum Tartışması: Tedaviyi Ret Hakkı ve

  Tedavinin Sonlandırılmasına İlişkin Kararların Etik

  Boyutu

  Grup D

  7. Kat, Psikiyatri Dersliği

  Dr. Gürkan SERT

  13.30-16.00 Vizyon –Kariyer Toplantıları

  Nöroloji, Dr. Kayıhan Uluç, Dr. Neşe T. Elmacı

  Psikiyatri,

  Beyin ve Sinir Cerrahisi,

  Grup A-B

  -2. Kat, Konferans Salonu

 • 27.HAFTA / 27th

  WEEK (26 Mart ‘13 / March 26, ‘13)

  KRİTİK DURUM TARTIŞMASI & VİZYON –KARİYER TOPLANTILARI - 9

  Grup A, C, D / Group A, B, C, D

  13.30-15.30 Kritik Durum Tartışması: Sağlıkta mahremiyet

  hakkı açsından bildirim zorunluluğu

  Grup A

  0. Kat, FTR Dersliği

  Dr. Gürkan SERT

  13.30-14.30 Vizyon –Kariyer Toplantıları:

  Dahiliye (Nefroloji, Gastroenteroloji,

  Hematoloji, Endokrinoloji)

  Grup C, D

  -2. Kat, Konferans Salonu

  14.30-15.30 Enfeksiyon Hastalıkları

  Göğüs Hastalıkları

  Göğüs Cerrahisi

  13.30-16.00 Kardiyoloji

  Kalp Damar Cerrahisi

  Radyoloji

  Grup B

  4.Kat, Kalp Damar

  Cerrahisi Dersliği

  28.HAFTA / 28th WEEK (02 Nisan ‘13 / April 02, ‘13)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ - 8

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-16.30 Reflektif eylem: Bireysel gelişim üzerine konuşma becerileri

  Gruplar

  PYGA-1 3. Kat, KBB Dersliği Dr. Kemal Kuşçu PYGA-4 3. Kat, Göğüs C. Dersl Dr. M. Ali Gülpınar

  PYGA-2 8. Kat, Dermatoloji Dersliği Dr. Özlem Sarıkaya PYGA-5 0. Kat, FTR Dersliği Dr. Tolga Güven

  PYGA-3 3. Kat, Adli Tıp Dersliği Dr.Sinem Yıldız PYGA-6 1. Kat, NRŞ Dersliği Dr. Mehmet Akman

  29.HAFTA / 29th

  WEEK (09 Nisan ‘13 / April 09, ‘13)

  REFLEKTİF DENEYİM ve YAŞANTISAL EŞLİK – 4

  Grup A-D / Group A-D*

  13.30-14.15 Eğitim / Klinik deneyim, refleksiyon ve danışmanlık:

  Stajyer Karnesi üzerinden geçen haftalar içinde öğrencilerin yaşadığı eğitim ve klinik

  deneyimlerinin birlikte değerlendirilmesi ve ileri gelişim planlarının yapılması

  Eğitim danışmanı

  ve 2-3 öğrenci

  grubu

  14.15-17.00 Yaşantısal eşlik ve danışmanlık:

  Eğitim Danışmanı ve arkadaşlarıyla (2-3 öğrenci) birliktelik ve paylaşım

  * Lütfen, en geç bir önce eğitim danışmanınızı arayarak bu buluşmayı hatırlatınız ve

  toplaşacağınız yeri belirleyiniz.

 • 30.HAFTA / 30th

  WEEK (16 Nisan ‘13 / April 16, ‘13)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ - 9

  Grup A-D / Group A-D

  2. Kat, Konferans Salonu

  13.30-16.30 Derleme Oturumu-2:

  Tüm gruplarla birlikte yapılacaktır

  31.HAFTA / 31th WEEK (23 Nisan ‘13 / April 23, ‘13)

  13.30-17.00 TATİL / HOLIDAY

  32.HAFTA / 32th WEEK (30 Nisan ‘13 / April 30, ‘13)

  KRİTİK DURUM TARTIŞMASI & VİZYON –KARİYER TOPLANTILARI - 10

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-15.30 Kritik Durum Tartışması: Gerçeğin Söylenmesi Grup D

  0. Kat, FTR Dersliği

  Dr. Tolga

  GÜVEN

  15.30-17.00 Kritik Durum Tartışması: Tedaviyi Ret Hakkı ve

  Tedavinin Sonlandırılmasına İlişkin Kararların Etik Boyutu

  Grup C

  7. Kat, Psikiyatri Dersliği

  Dr. Gürkan SERT

  13.30-16.00 Vizyon –Kariyer Toplantıları

  Dermatoloji

  Göz

  KBB

  Grup A-B

  -2. Kat, Konferans Salonu

  33.HAFTA / 33th WEEK (07 Mayıs ‘13 / May 07, ‘13)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ - 10

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-16.30 Reflektif eylem: Grup gelişimi üzerine konuşma becerileri

  Gruplar

  PYGA-1 7. Kat, Psikiyatri Dersliği Dr. Kemal Kuşçu PYGA-4 1. Kat, NRŞ Dersliği Dr. M. Ali Gülpınar

  PYGA-2 5. Kat, Çocuk Cer. Dersliği Dr. Özlem Sarıkaya PYGA-5 0. Kat, FTR Dersliği Dr. Tolga Güven

  PYGA-3 8. Kat, Dermatoloji Dersliği Dr. Sinem Yıldız PYGA-6 3. Kat, KBB Dersliği Dr. Mehmet Akman

 • 34. HAFTA / 34th WEEK (14 Mayıs ‘13 / May 14, ‘13)

  PROFESYONEL GELİŞİM KARŞILAŞMALARI - 5

  Grup A-D / Group A-D Konferans salonu / Conference Hall

  13.30-16.30 Benim Hikayem : Sağlığı yönetmek

  Moderatör: Kemal Kuşçu

  KATILIMCILAR

  35.HAFTA / 35th WEEK (21 Mayıs ‘13 / May 21, ‘13)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ – 11

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-16.30 Eylem araştırma sonuçlarını ve grup ürünlerini değerlendirme

  Gruplar

  PYGA-1 7. Kat, Psikiyatri Dersliği Dr. Kemal Kuşçu PYGA-4 1. Kat, NRŞ Dersliği Dr. M. Ali Gülpınar

  PYGA-2 5. Kat, Çocuk Cer. Dersliği Dr. Özlem Sarıkaya PYGA-5 0. Kat, FTR Dersliği Dr. Tolga Güven

  PYGA-3 8. Kat, Dermatoloji Dersliği Dr.Sinem Yıldız PYGA-6 3. Kat, KBB Dersliği Dr. Mehmet Akman

  36.HAFTA / 36th

  WEEK (28 Mayıs ‘13 / May 28, ‘13)

  KRİTİK DURUM TARTIŞMASI & VİZYON –KARİYER TOPLANTILARI - 11

  Grup A-D / Group A-D

  13.30-15.30 Kritik Durum Tartışması: Tarasoff Olgusu Grup A

  7. Kat, Psikiyatri Dersliği

  Dr. Tolga GÜVEN

  13.30-15.30

  Vizyon –Kariyer Toplantıları

  Dermatoloji

  Göz

  KBB

  Grup C, D

  -2. Kat, Konferans Salonu

  15.30-17.00 FTR

  Ortopedi ve Travmatoloji

  Romatoloji

  Grup B

  0. Kat, FTR Dersliği

 • 37.HAFTA / 37th WEEK (04 Haziran ‘13 / June 04, ‘13)

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ - 12

  Grup A-D / Group A-D

  -2. Kat Konferans Salonu

  13.30-16.30 Derleme Oturumu-3:

  Tüm gruplarla birlikte yapılacaktır.

  38.HAFTA / 38th WEEK (11 Haziran ‘13 / June 11, ‘13)

  ÖĞRENCİLERE ve PROGRAMA YÖNELİK SÜREÇ ve SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Grup A-D / Group A-D

  -2. Kat Konferans Salonu

  13.30-16.30 PROGRAM DEĞERLENDİRME / PROGRAM EVALUTION

  REFLEKSİYON FORUMU

 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK P.

  MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM

  PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Öğrencilerin, Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık (PGD) Programında sergiledikleri performansları

  ve başarıları “Stajyer Öğrenci Gelişim Dosyası” kullanılarak yapılır.

  Stajyer Öğrenci Gelişim Dosyasının İçeriği ve Notlandırma:

  1. Öğrencilerin dördüncü sınıf PGD programına özgü bireysel amaçları, gelişim hedefleri ve planlamaları

  2. Stajyer Öğrenci Karnesi (geçme notunun % 40’u):

  a. Karnenin, öğrencinin bir yıllık gelişiminin nitel olarak değerlendirilmesi, izlenmesi ve ileri gelişim

  planlarının yapılması için kullanılması (Gelişimi izlemeye yönelik değerlendirme)

  b. Yılsonunda karne üzerinden, öğrencinin yıllık gelişiminin nitel olarak değerlendirilmesi ve bütüncül

  derecelendirme ile nota dönüştürülmesi (geçme notunun % 30’u)

  c. Eğitim danışmanın standart “Mesleki Gelişim Değerlendirme Formları”nı kullanarak, program sonunda

  yaptığı genel değerlendirme (geçme notunun % 10’u)

  3. Eylem Araştırma Bileşenleri: Günceler, mini-projeler, raporlar (geçme notunun % 40’ı): Profesyonelliğe

  Yönelik Gelişim ve Danışmanlık programının farklı kulvarlarında gerçekleştirilen ürünlerin değerlendirilmesi

  4. Bireysel gelişime yönelik genel değerlendirme (geçme notunun % 20’u)

  a. Profesyonellik Gelişim Atölyeleri eğitim yönlendiricilerin standart “Bireysel Gelişim Değerlendirme

  Formları”nı kullanarak, program sonunda yaptığı genel değerlendirme (geçme notunun % 20’u).

  b. Bireysel değerlendirme: Program sürecinde ve sonunda öğrencilerin hazırladıkları “Mini Öz-

  değerlendirme Raporları” ile bireysel gelişim ve performanslarını değerlendirmeleri (Gelişimi izlemeye

  yönelik değerlendirme)

  PROGRAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık Programın değerlendirmesi aşağıdaki yöntem ve araçlar

  kullanılarak yapılır:

  1. Stajyer Öğrenci Gelişim Dosyalarının içeriklerinin analizi

  2. Program sürecinde ve sonunda değerlendirme formlarıyla öğrenci görüşlerinin alınması

  3. Eylem araştırması

  Eylem Araştırması:

  Eylem Araştırma: Eylem araştırma, katılımcıların kendi eğitimle ilgili uygulamalarını dikkatli ve sistematik bir

  biçimde, araştırma tekniklerini kullanarak inceleme sürecidir. Burada amaç, yapılan araştırma ve

  değerlendirmenin kişilere bilgi sağlaması ve gelecekteki uygulamalarını değiştirmesidir

  Eylem araştırmada katılımcılar soru sorma, veri toplama, bunlar üzerine düşünme ve ne tür bir eylemde

  bulunacağına karar verme şeklinde bir döngü yaratılır. Bu kararların uygulanması, çevrede ve/ya kişide

 • değişiklikler yarattığında, bu kez bu durumlara özgü olarak ortaya çıkan koşullar, aynı döngü yaratılarak

  değerlendirilir.

  Action research :

  Action research is a process in which participants examine their own educational practice systematically

  and carefully, using the techniques of research with the intent that the research will inform and change

  their own practices in the future.

  Implicit in the term action research is the idea that participants will begin a cycle of posing questions,

  gathering data, reflection, and deciding on a course of action. When these decisions begin to change the

  environment, a different set of circumstances appears with different problems posed, which require a new

  look.

 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK P.

  MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM

  PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ GRUPLARI

  PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM VE DANIŞMANLIK DERSİN ADI :PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYELERİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ : ÖĞRETİM ÜYESİ :KEMAL KUŞÇU

  PYGA-1

  1 20070054 YONCA UNLUBAS

  2 20070061 MUHAMMET EMIN ARMAGAN

  3 20070076 SERDAR BILMEDI

  4 20070116 MERVE OZEGEL

  5 20073001 KATHARINA ECKSTEIN

  6 165108027 UGUR ENIS TASCI

  7 165108028 BILAL CAGRI BOZDEMIR

  8 165108030 OGUZ KAAN SIMSEK

  9 165108034 RIZA GUCAL

  10 165108035 DENIZ TENGEREK

  11 165108066 ELA KARAKAYALI

  12 165108069 OZGE AYBI

  13 165108071 SAFA TUNCAR

  14 165108074 FATIH KAYA

  15 165108080 KADER TOPCU

  16 165108122 MERVE DALAN

  17 165108125 MESUT UYSAL

  18 165108127 MECNUR BOYUK

  19 165108128 SALIH GUZEL

  20 165109026 DAMLA BALCI

  21 165109029 ABDURRAHMAN AYDIN

  22 165109033 HASAN BORA ULUKAPI

  23 165109034 FURKAN FATIH SANVER

 • PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM VE DANIŞMANLIK

  DERSİN ADI : PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYELERİ

  ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ :

  ÖĞRETİM ÜYESİ : ÖZLEM SARIKAYA

  PYGA-2

  1 165109041 ERTUG DINCER

  2 165109080 MEHMET CEMAL DONMEZ

  3 165109081 TAYFUN AKMERCAN

  4 165109084 AYSE EREN YILMAZ

  5 165109085 DILARA KARACA

  6 165109109 ELIF DEMIRTAS

  7 165109111 LEVENT OGUZHAN DEMIREL

  8 165109115 UFUK ÖNCÜ BİRİM

  9 165108054 FEDAİ İCEN

  10 165108057 BULUT ERCAN

  11 20060016 EKREM YILDIRIM

  12 20089006 ALI KIRBAS

  13 165108001 ALP YAZICI

  14 165108003 FERIDE ELIF GUVEN

  15 165108004 OZGUR CAGLAYAN

  16 165108010 FURKAN SOKMEN

  17 165108036 MERVE BALLI

  18 165108037 MEHMET SEMIZ

  19 165108040 ELIF OZTURK

  20 165108041 FERHAT DURUP

  21 165108044 UMUT GOKHAN OZDER

  22 165108081 ESRA BOYACI

  23 165108082 MEHMET KARAKUS

 • PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM VE DANIŞMANLIK

  DERSİN ADI :PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYELERİ ÖĞRETİM ÜYESİ :SİNEM YILDIZ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ :

  PYGA-3

  1 165108083 RABIA DENIZ

  2 165108084 MAHMUT GAZI FIRAT

  3 165108090 SINAN GUNEY

  4 165109001 AYDAN CAGLAR

  5 165109002 MEHMET SOLMAZ

  6 165109004 AHMET ATSIZ

  7 165109006 IKBAL HUMAY AKYILDIZ

  8 165109007 AYSE CEREN KAYPAK

  9 165109043 AYSIMA BILTEKIN

  10 165109047 ZEYNEP MERCANCI

  11 165109048 OZAN TAVAS

  12 165109051 SERRA BULBUL

  13 165109057 YASEMIN COMAK

  14 165109088 EMRE KOCAZEYBEK

  15 165109089 AHMET OZEN

  16 165109090 SERAP ATES

  17 165109096 BILINC DOGRUOZ

  18 165109098 MUCAHID SARISOY

  19 165109120 HAZAL ATAY

  20 165109126 SIMGE KARADENIZ

  21 165109127 HUMEYRA KOSE

  22 165108002 PEVRUL TANA

  23 20073001 KATHARINA ECKSTEİN

 • PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM VE DANIŞMANLIK DERSİN ADI :PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYELERİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ : ÖĞRETİM ÜYESİ :MEHMET ALİ GÜLPINAR

  PYGA-4

  1 165108011 ANIL GOKHAN SUZEN

  2 165108013 FATMA ZEHRA AVSAR

  3 165108014 BURAK NENG

  4 165108015 ATIKE ISMINUR KEBUDE

  5 165108016 KEMAL UGUZ

  6 165108045 ECEM ATAK

  7 165108048 AYSEGUL ARSLANTAS

  8 165108051 EBRU CALAYIR

  9 165108053 DAGISTAN AYAN

  10 165108055 AYLIN OZKAHRAMAN

  11 165108097 ISMAIL DIKMEN

  12 165108098 EDA YILDIRIM

  13 165108103 TURKAN CENGIZ

  14 165108105 BERAY KARADEMIR

  15 165108107 EMRAH SENOL

  16 165109010 SUEDA AYSE TAMER

  17 165109014 CANSU ELMAS

  18 165109015 DIDEM GOKAY

  19 165109016 SINAN YILDIZ

  20 165109018 BATUHAN KUCUKALI

  21 165109059 CANBERK BASIBUYUK

  22 165109060 BURAK HAZINE

 • PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM VE DANIŞMANLIK

  DERSİN ADI : PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYELERİ

  ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ :

  ÖĞRETİM ÜYESİ : TOLGA GÜVEN

  PYGA-5

  1 165109061 RESAT NORISTANI

  2 165109062 CENNET GIZEM ERDEM

  3 165109066 SERIFE GOZDE SEN

  4 165109099 HANIFE DANIS

  5 165109102 NURDAN KASAR

  6 165109104 SENA GUN

  7 165109106 BURKAY AKDAG

  8 165109108 SERAP KAYA

  9 165109901 NANYE LAY

  10 165109921 ABDULMONIR ABDULAZIZ

  11 165109922 NIYOANDIKA LIBERAT

  12 165109924 NELO LIMA

  13 20060013 SELÇUK ERTÜRK

  14 165108017 AHMET EREN KURBAN

  15 165108019 OMER ILKER GOCMEN

  16 165108021 ERDINC DINCER

  17 165108023 ALI DOGAN

  18 165108026 UMUT ONCU

  19 165108059 MERAL YAVUZ

  20 165108060 AYNUR AYHAN

  21 165108062 HASAN H BUYUKALADAG

  22 165108064 ELIF SEZER

 • PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM VE DANIŞMANLIK

  DERSİN ADI : PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYELERİ

  ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ :

  ÖĞRETİM ÜYESİ : MEHMET AKMAN

  PYGA-6

  1 165108114 ADEM SARI

  2 165108115 EZGI MUGE SEFEROGLU

  3 165108117 KENAN EMRE BILEM

  4 165108120 AYDIN TALIP YILDOGAN

  5 165109019 IBRAHIM BEKIR BOZ

  6 165109020 TUNCAY SANDIKCI

  7 165109022 FERHAT SAID KURT

  8 165109023 ZULAL TARIMTAY

  9 165109025 MERVE OSOYDAN

  10 165109068 OGUZKAGAN BATIKAN

  11 165109070 ELIF UGUR

  12 165109071 RUMEYSA DILARA UC

  13 165109079 YESIM AVCI

  14 165112829 ÖZNUR GÖKÇE TAYLAN

  15 165112830 GÜLCAN TURGUT

  16 165111825 HAKAN MUZAFFER ECE

  17 165110826 SEZGI GULLU YILDIRIM

  18 165112827 TUĞBA ALTUNKAYA

  19 165112828 GÜLBERK TAHAOĞLU

  20 165110813 MERT KOCAK

  21 165110814 MİRAY ATACAN

  22 165110811 SELIN CAKMAK

 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK P.

  MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM

  PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM

  REFLEKTİF DENEYİM ve YAŞANTISAL EŞLİK BULUŞMALARI

  EĞİTİM DANIŞMANI – ÖĞRENCİ LİSTESİ

  Not: Liste ayrıca ilan edilecektir.

 • PROGRAMLA İLGİLİ KISA AÇIKLAMA ve TEŞEKKÜR

  Yaklaşık 2 yıllık bir süre içinde tamamlanan bu programın geliştirilmesine katkı veren, aşağıda

  sıralanan öğretim üyelerine, öğrencilere ve anabilim dallarına gösterdikleri yoğun

  emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

  Klinik Eğitim Programı Yeniden Yapılandırma Süreci Koordinatörleri

  Dr. M. Ali GÜLPINAR, Dr. Berrak Ç. YEĞEN, Dr. Sibel KALAÇA & Dr. Hasan F. BATIREL

  Staj Çalışma Grubu Üyeleri:

  Dr. M. Kemal KUŞÇU, Psikiyatri (Staj Çalışma Grubu Koordinatörü)

  Dr. Mehmet AKMAN, Aile Hekimliği (Staj Çalışma Grubu Raportörü)

  Dr. Özlem SARIKAYA, Tıp Eğitimi

  Dr. Sinem YILDIZ, Tıp Eğitimi

  Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR, Tıp Eğitimi

  Dr. Tolga GÜVEN, Tıp Tarihi ve Etik

  Dr. Gürkan SERT, Tıp Tarihi ve Etik

  Dr. Berrak YEĞEN, Fizyoloji Dr. Beste ATASOY, Radyasyon Onkolojisi

  Dr. Hasan F. BATIREL, Göğüs Cerrahisi

  Stj. Dr. Pınar KURU, 4. Sınıf Öğrencisi

  Katkı Veren Anabilim Dalları:

  Tıp Eğitimi

  Tıp tarihi ve Etik

  Psikiyatri

  Aile Hekimliği

  Katkı Veren Öğrenciler:

  1. sınıf öğrencisi, Çağrı Orkun KILIÇ 4. sınıf öğrencileri Pınar KURU, Gökhan TAZEGÜL

  5. Sınıf öğrencileri İlkay ERGENÇ, Buğra KARAARSLAN, Mesut ÇETİN, Burçin KARAKUŞ, Harun KARACA, Ahmet Faruk ÖZDEMİR, Nurdan ŞENTÜRK, Mahmut DOĞAN, Hüseyin ACAR, Canan ŞEHİT, Zeynep

  DÖNMEZ, Fatih Mert DOĞUKAN, Ceren YILMAZ 6. sınıf öğrencisi Münevver GÜMÜŞSOY

  İLETİŞİM ADRESİ / CORRESPONDENCE ADRESS

  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbiye Cad. 34668 Haydarpaşa - İstanbul Web: http//tip.marmara.edu.tr E-posta: [email protected] Tel: (0216) 336 05 07 (0216) 336 02 12 / 1118-1125

  Marmara University School of Medicine Tıbbiye Cad. 34668 Haydarpasa – Istanbul / TURKEY Web: http//tip.marmara.edu.tr E-mail: [email protected] Phone: +90 216 336 05 07 (0216) 336 02 12 / 1118-1125

  mailto:tipo[email protected]:[email protected]