mahalli İdarelerde İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi

Click here to load reader

Post on 04-Feb-2017

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  T.C.

 • 2

  ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII

  ALIMA ve SOSYAL GVENLK ETM ve ARATIRMA MERKEZ

  Mahalli darelerde Sal ve Gvenlii

  Risk Deerlendirmesi

  Yazarlar Burak AYAN

  Ekrem AKMAK

  Esra KARAMAN

  Derya KOAK

  Yaynlayan: alma ve Sosyal Gvenlik Eitim Ve Aratrma Merkezi (ASGEM)

  ASGEM 2013

 • 3

  Bu kitabn basm, yaym ve satm haklar alma ve Sosyal Gvenlik Eitim ve Aratrma

  Merkezine aittir. lgili kurulutan izin almadan kitabn tm ya da blmleri mekanik, elektronik fotokopi, manyetik kayt veya baka ekilde oaltlamaz, baslamaz ve

  datlamaz.

  Copyright 2013 by ASGEM All rights reserved

  No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any

  form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise,

  without permission in writing from the ASGEM.

  1.Dijital Bask : Aralk / 2013

  Bu kitap ASGEM tarafndan Dijital olarak baslmtr.

 • 4

  Uluslararas alma rgtnn (ILO) verilerine gre dnyada, her 15 saniyede

  160 i kazas meydana gelmekte, her 15 saniyede bir ii, i kazas veya meslek

  hastal sonucunda lmektedir. Dolaysyla, her gn 6.300 kii i kazas veya

  meslek hastal sonucunda lmektedir. Kt i sal ve gvenlii

  uygulamalarnn ekonomik maliyeti her gn yaanan 1 milyon i kazas sonucu;

  her yl dnya gayri safi haslasnn %4 olduu tahmin edilmektedir. lkemizde i

  kazas rakamlarnn yksek olmas ve meslek hastalklar rakamlarnn tam olarak

  ortaya konulmas bu ynde yaplacak almalarn nemini ortaya koymaktadr.

  sal ve gvenlii alannda yrtlen almalarn hukuki temelini oluturan

  6331 Sayl Sal ve Gvenlii Kanunu ve alt mevzuatlar bir btn olarak

  uygulamaya konulursa i kazalarnn ve meslek hastalklarnn hzl bir ekilde

  azalaca dncesiyle ASGEM olarak Mahalli darelerde Sal ve Gvenlii

  Eitim ve Uygulama Projesi kapsamnda 9 farkl ilde farkl belediyelerde ve kamu

  kurulularnda kanun tantm seminerleri dzenlenmitir. Proje kapsamnda

  dzenlenen eitimler, uygulamal saha eitimleri ve anket almalar sonucunda,

  belediyelerde i sal ve gvenlii asndan yaplacak olan risk deerlendirme

  almalarn kolaylatrmak ve yol gstermek amacyla risk deerlendirme

  rehberi hazrlanmtr.

  Proje yrtm, eitimlerin dzenlenmesi, anketlerin uygulanmas ve proje

  ktlarnn hazrlanmas srecinde verdikleri desteklerden dolay, Ankara

  Bykehir Belediyesine, Eskiehir Byk ehir Belediyesine, Keiren

  Belediyesine, Mamak Belediyesine, ankaya Belediyesine, Bolu Belediyesine,

  Pendik Belediyesine, anlurfa Belediyesine, ahinbey Belediyesine, Diyarbakr

  Belediyesine ve Van Belediyesine teekkr ederiz. Ayrca proje yrtmnde yer

  alan alma ve Sosyal Gvenlik Eitim Uzman Yardmclar; Proje Koordinatr

  Sn. Derya KOAKa ve Proje Ekibi Sn. Ekrem AKMAK, Sn. Burak AYAN, Sn. Esra

  KARAMAN ve Sn. Kenan KOa ayrca proje iin deerli katklarn esirgemeyen

  Sn. Mustafa ZESEN e teekkr ederiz.

  nsz ............................................................................................................ 4

 • 5

  NDEKLER

  BRNC BLM 6

  Sal ve Gvenlii..................................

  KNC BLM...... 23

  Belediye Faaliyetleri ve Tehlikelerin Belirlenmesi.......................................

  NC BLM..... 28

  Sal ve Gvenlii Risk Ynetim Sistemi..

  DRDNC BLM.... 46

  3T Risk Deerlendirme Yntemi.....

  BENC BLM.... 55

  Risk Deerlendirme Formlar......

  A. Kazalara Yol Aabilecek Tehlikeler B. alma Ortamndaki Fiziksel Tehlikeler C. alma Ortamndaki Kimyasal Ve Biyolojik Tehlikeler D. Yaplan in Kas skelet Sistemine Yapt Basklar E. Yaplan teki Psiko-Sosyal Stres Faktrleri F. Nakliye Ve Tama G. Genel Trafikte Ara Kullanma H. Makineler Ve El Aletleri . Yangn Gvenlii J. evresel Konular K. yerinde Gvenlik Ve Davran Kltr L. Bina Ve yeri Tesisleri M. Kurulum Ve Bakm almas N. Yap leri O. Kontrol niteleri P. Sal Hizmetleri Q. dari Tekilatlanma

  ALTINCI BLM............................................................................................ 95

  Anket Sonular......

  KAYNAKLAR ................................................................................................. 105

 • 6

  BRNC BLM

  Sal ve Gvenlii

  Uluslararas alma rgtnn (ILO) verilerine gre

  dnyada, her 15 saniyede 160 i kazas meydana gelmekte,

  her 15 saniyede bir ii, i kazas veya meslek hastal

  sonucunda lmektedir. Dolaysyla, her gn 6.300 kii i

  kazas veya meslek hastal sonucunda lmektedir. Kt i

  sal ve gvenlii uygulamalarnn ekonomik maliyeti her

  gn yaanan 1 milyon i kazas sonucu; her yl dnya gayri

  safi haslasnn %4 olduu tahmin edilmektedir. lkemizde i

  kazas rakamlarnn yksek olmas ve meslek hastalklar

  rakamlarnn tam olarak ortaya konulamamas bu ynde

  yaplacak almalarn nemini ortaya koymaktadr.

  2006 ylnda yaymlanan 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve

  Genel Salk Sigortas Kanununda Hizmet Akdiyle veya

  Kendi Adna ve Hesabna Bamsz alan Sigortallarn Tabi

  Olduu Ksa Vadeli Sigorta Hkmleri bal altnda i kazas

 • 7

  ve meslek hastal sigorta koluna ilikin dzenlemeler yer

  almaktadr. Bu dzenlemelere bal olarak Sosyal Devlet ve

  Hukuk Devleti olmann gerei i kazas geiren veya meslek

  hastalna yakalanan kiilerin maduriyetleri Kazas ve

  Meslek Hastalklar Sigortas araclyla giderilmektedir.

  Yani meydana gelen her bir i kazas veya meslek hastal

  birinci derecede iveren ve alan etkiledii gibi dolayl

  olarak sosyal sigorta sistemini de etkilemektedir.

  2012 ylnda yaymlanan Sal ve Gvenlii Kanunu

  m3/gde i kazas yerinde veya iin yrtm nedeniyle

  meydana gelen, lme sebebiyet veren veya vcut

  btnln ruhen ya da bedenen engelli hale getirenolay,

  meslek hastal m.3/lde, mesleki risklere maruziyet sonucu

  ortaya kan hastalk olarak tanmlanmtr. sal ve

  Gvenlii Kanunu ile alanlarn ve iverenlerin

  sorumluluklar ve ykmllkleri ortaya konulmu ve

  koruyucu nlemlerin alan-iveren ibirlii ile birlikte

  alnmas yaklam temel prensip olarak kabul edilmitir. Bu

  yaklam destekleyen unsurlar; i gvenlii uzman, iyeri

  hekimi ve dier salk personelinin istihdam, risk

 • 8

  deerlendirmesi, alan temsilcisi, eitim ve bilgilendirme

  olarak sralanabilir. Bu noktada risk unsurlarnn aratrlmas

  ve koruyucu nlemlerin tespit edilmesi byk nem arz

  etmektedir.

  Uyum yetenei, i piyasasnn kendisini deien ekonomik

  artlara, artan kresellemeye, artan ekonomik

  btnlemeye ve teknolojik ilerlemelerin hzlanan admlarna

  uydurabilme kapasitesidir. Kreselleme ile gelien ve

  deien alma hayat, alanlar yepyeni salk ve gvenlik

  riskleri ile kar karya brakmaktadr. Deien bu alma

  koullarnda eitlilik gsteren i kazalar ve meslek

  hastalklar, retim maliyetini srekli gz nnde bulunduran

  iverenler, teknolojik gelimelere ve kresellemeye ayak

  uydurmaya almalar; iletmelerin hareket kabiliyetini

  kstlamaktadr.

  Teorik olarak i kazalarnn %98i, meslek hastalklarnn

  %100nn nlenebilecei syleminin arkasnda gerekli

  koruyucu tedbirlerin tamamnn alnmas gerektii gerei

  yatmaktadr. lkemizdeki i kazalar incelendiinde byk bir

 • 9

  blmnn kk aratrmalar ve kk tedbirler alnarak

  engellenebilecei ortaya kmaktadr. Sal ve Gvenlii

  Kanunu risk deerlendirmesi, koruyucu tedbirlerin

  aratrlmas ykmll ile iverenlere ve i gvenlii

  uzman, iyeri hekimi ve dier salk personeli altrma

  ykmllne bal olarak ilgili nitelikteki personellere

  yklenmektedir. Yani iveren hesabna koruyucu tedbirler i

  gvenlii uzmanlar ve iyeri hekimleri tarafndan

  uygulanmaya allmaktadr. Ancak teknik bilgi ve deneyimin

  yannda i sal ve gvenlii koruyucu tedbirlerinin

  akademik dzeyde aratrlmas ve gerekli tedbirleri bilimsel

  olarak ortaya koymas gerekmektedir. Bu sayede iletmelerin

  yeni mevzuat yaklamlarna uyum yeteneinde art

  salanacaktr.

  lkemizde zellikle Sal ve Gvenlii Kanununun

  yaynlanmasna bal olarak i gvenlii alannda faaliyet

  gsteren Gvenlii Uzmanl ve yeri Hekimlii Eitim

  Kurumu, Eiticisi, Ortak Salk ve Gvenlik Birimi,

  Gvenlii Uzman, yeri Hekimi, Danmanlk irketi,

  Laboratuar ve lm hizmetleri vb. saysnda art

 • 10

  salanmtr. Kanun kapsamna bal olarak sayca hzla

  artn yannda koruyucu tedbirlerin ve doru i sal ve

  gvenlii kltrnn salayabilmesi iin bu alandaki

  uzmanlara ve sektre yol gsterecek akademik seviyede

  almalara ve bu almalarn nitelike desteklenmelerine

  ihtiya duyulmaktadr.

  Kazalarnn ve Meslek Hastalklarnn sadece sosyal sigorta

  sistemi zerindeki basks dahi, alma hayatnda yaplacak

  iyiletirmenin, lkemiz adna nemini ortaya koymaktadr.

  6331 Sal ve Gvenlii Kanununun getirdii en byk

  deiiklik, sadece kuralc bir yaklamdan ziyade, iyiletirici ve

  nleyici bir anlayn esas alnmas, her kesimde alanlar

  kapsayarak, alanlarn saln ve gvenliini destekleyen,

  verimi ve kaliteyi arttran planl koruyucu ve nleyici

  yaklamdr.

  Sal Gvenlii alannda ki nemli bir dier deiiklikte

  kamu ya da zel sektr ayrm gzetmeksizin tm alanlar

  kapsayacak dzenlemeler yaplmas; alan, iveren ve alt

  iveren ilikilerinin, ortaklaa yrtlen ve ortak alanda

  yrtlen ilerde koordinasyon ve sorumluluk paylamnn

 • 11

  net olarak ortaya konulmasdr. Bu kapsamda iyerleri tehlike

  snflarna gre az tehlikeli, tehlikeli ve

View more