limitsiz - kurumlar için sıradışı koçluk atölyeleri vf

Click here to load reader

Post on 23-Jan-2017

102 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.limitsizkocluk.com

  LMTSZ KOLUK ATLYELER

  Profesyonel Ko & Eitmenler: Deniz Hsrev ve Zeynep Yetkin Ylmaz

  Koluk, bizim iin yaratclmz besleyen, ilham verici bir yolculuk. Koluk ve pozitif psikoloji

  alanlarndaki bilgi birikimimiz, tutkumuz ve ilhammz, kurumsal gemiimizle besleyerek

  kurumlarn vizyonlar ile uyumlu koluk atlyeleri gelitiriyoruz.

  Koluk atlyelerimizi, hem alanlarn kiisel geliimlerini desteklemek, hem de IK ekiplerine

  destek olarak alanlarnn i yerindeki motivasyonlarn ve mutluluklarn artrmak hedefiyle;

  pozitif psikoloji, Co-Aktif Koluk, NLP, ORSC, doalama tiyatro tekniklerini harmanlayarak

  tasarlyoruz. Katlmclar interaktif atlyelerde keyifli vakit geirirken gerek zel yaamlar

  gerek i yaamlarna dair yeni geliim alanlar yaratabiliyorlar.

  Koluk sunan kurumlar, alanlarla organizasyonun vizyonu arasndaki uyumu salayarak

  kurumsal hedeflerine kolaylkla ulayorlar. Kolukla birlikte bireysel farkndaln ve

  motivasyonun artmas ile alanlar kendi potansiyellerini gerekletirebiliyor ve kurumlarna

  olan ballklar salamlayor. Sizlerden alacamz neriler ile kurumunuza zel gelitirdiimiz

  takm almalar temal koluk etkinlikleri sayesinde kurumunuz iin de aadaki deiimleri

  hedeflemekteyiz:

  Artan retkenlik ve kurum ball Ynetim kalitesinde ykselme sonularnn iyilemesi Artan iletiim Artan alan ve mteri memnuniyeti Azalan atmalar Yaratc srecin tetiklenmesi

 • www.limitsizkocluk.com

  Srad Koluk Atlyeleri (Yarm Gn, Tam Gn)

  Benden Bize - Takm Koluu Atlyesi

  Yneticiler iin Koluk Becerileri

  Pozitif Psikoloji ile Yaama Umutla Bakmak

  Takm Oyunlar

  Anda Olmak ve Hayat Doalamak

  Nasl Daha Mutlu Olurum? Hayaller Atlyesi

  Geri Bildirimin Pf Noktalar

  24 Saat Yetmiyor: Zaman Ynetimi ve Odaklanma

  Sunumlarda Hikyelerin Gcnden Yararlanmak

  likilerde Etkili letiim

  Doum Haritanzda Elementlerin Gc

  Gl Ynlerimizle Hedefe Ynelmek

  Etkin Dinleme

  Pozitif Ebeveynlik

  Yeni bir Perspektiften Bakn

  Cesaretle Harekete Ge

  atma Ynetimi

  Hayat Amacnn Kefi

  len Seminerleri nerileri (1,5 Saat)

  Plaza Hayatna Farkl Bir Perspektiften Bakmak Hayat Doalamak Anda m Olmak Zamanda m? Pozitif Ebeveynlik dedikleri iddetsiz letiim letiimde Metaforlarn Kefi Takdir Etmek & Takdir Almak Dinlemediimizde kardklarmz likilerimizi Tasarlayalm Sabit Zihin Gelien Zihin seslerimiz: imizdeki akallar

  Katalogdaki tm eitim ve atlyeler ek olarak, kurumunuza ynelik yapacamz alma ile terzi usul atlyeler tasarlayabiliriz. Ayrca modler Liderlik eitimlerimiz mevcuttur.

 • www.limitsizkocluk.com

  Benden Bize Takm Koluu Atlyesi

  Ama: Bir araya gelmek bir balangtr, beraberlii srdrmek bir ilerlemedir, beraber almak ise baardr.

  Biz olmak bireylerin toplamndan daha fazla sinerji retir ama her grup bir takm ya da biz deildir. Btnlk hissi iin neye ihtiyacmz olduunu aratracaz.

  Atlye erii:

  Biz Olmak letiim ve Ortak Vizyon Birlikte Hikye Yaratmak Gerein 3 boyutu Ortak Projeler Gelitirmek nteraktif Koluk Egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  Yneticiler iin Koluk Becerileri

  Ama: Koluk becerileri eitiminin amac, hem liderlerlik becerilerinin gelitirmek, hem de IK profesyonellerinin destek olarak alanlarnn i yerindeki motivasyonlarn ve mutluluklarn artrmaktr. Kurumlarda koluk duruu ve becerileri ile donanm liderler ve nsan Kaynaklar Yneticileri, alanlarn ve irketlerini potansiyellerini gerekletirme yolunda destekleyicidirler. Daha da iyi bir lider olmanz iin koluk tekniklerini deneyimleyerek koluk becerilerinizi gelitirmeyi hedefliyoruz. Bu eitim ayn zamanda koluk eitimi almay planlayan K Yneticileri iin de bir rehber nitelii tamaktadr.

  Katlmclar ne kazanr:

  Liderlikte Koluk Becerilerini etkin kullanmak Ekiplerin performansn arttrmak Farkl bak alaryla yaratcl arttrmak nsan odakl performans ynetimi Koluk eitimleri hakknda genel perspektif edinmek

  Atlye erii:

  Liderlikte koluun yeri Koluk duruu, zihniyeti, etikleri Koluk Becerileri

  o Gl Sorular Sormak o Dinlemenin Seviyeleri o Anda olmak o Odakta Tutmak o Sezgiyi Kullanmak o Cesaretlendirmek o Metafor Kullanm o zynetim o Takdir o Sorumluluk Yaratmak

  nteraktif Egzersizler

 • www.limitsizkocluk.com

  Pozitif Psikoloji ile Yaama Umutla Bakmak

  Ama: Pozitif Psikoloji insan doasnda yanl olan noktalar dzeltmek yerine olumlu olan zellikleri vurgulamay ve kiinin hem topluma fayda salamasn, bireyin gl yanlar, yetenekleri, kiilii ve olumlu zelliklerini n plana kararak verimli ve mutlu bir hayat srmesini amalamaktadr. Pozitif Psikoloji, kiilerin optimum performansa ulamalarn, daha farknda ve mutlu bir yaam srmelerini destekleyen bilim daldr. Pozitif Psikoloji alan mutluluunun ve ballnn nemsendii kurumlarda kullanlmaktadr.

  Katlmclar ne kazanr:

  ortamnda pozitifliin artmas Liderlerin kendilerine dnk farkndalk kazanmalar alanlarda farkndalk ve igr yaratabilmek Gl ynleri kaldra etkisi olarak kullanabilmek

  Atlye erii:

  Pozitif Psikoloji Nedir Pozitif Liderlik Pozitif Duygular & yimserlik Ak ve Anda Olmak likilerin Pozitif Ynetimi Aktif ve Yapc letiim Anlam Bulma Takdir Eden Sorgu nteraktif Koluk Egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  Takm Oyunlar

  Ama:

  Farkl fonksiyonlarda ve departmanlarda olan bireyeri birletirip takmlarn bilgelik, potansiyel

  ve yetkinliklerini vizyonlarna odaklamalarna, sonulara ynelik yaklamlarla verimliliin

  arttrlmasna, mevcut atmalarn farkl bak alar ile zme ulatrlmas takm iinde ve

  ortaklklarda salkl ilikiler yaratlmasna olanak tanr.

  Katlmclar ne kazanr:

  Ekip ruhunun gelitirilmesi Takm ve ekipler aras almalarnn verimli hale gelmesine katkda bulunur. Proje ekipleri ve/veya departmanlar aras ibirliinin artrlmas Pozitif bir i atmosferi oluturarak kurumlarn yaratclk potansiyelini ortaya

  kartmalarna olanak salar.

  Oyunlarmza rnek konular: Benden Bize (takm konseptine ynelik) inizdeki lidere Doru 2017 Lokal / Global Vizyonuna ilikin bir balk Global kurumsal deerlerinize dair bir neri Sat takmlarnda verimlilii arttrma almalar Yeni yneticilere ekip ynetimi iin koluk Projeler iin etkin alma gruplarnn oluturulmas Ortak kurum kltr oluturmak Kurumlar iin vizyon oluturmak Takm ruhu yaratmak Orta ve st seviye yneticiler iin liderlik almalar irketin ihtiyalarna gre belirlediimiz zel programlar Birimler aras ilikileri gelitirilmesi Koordinasyon - Verimlilik arttrma almalar Kurum iin ortak deerler oluturmak ve ortak hedef bilinci yaratmak Karar verme srelerini kolaylatrc almalar irket ii iletiimin gelimesi

  Bu eitim, kurumlarn kendi ihtiyalarna gre zel olarak tasarlanr.

 • www.limitsizkocluk.com

  Anda Olmak ve Hayat Doalamak

  Ama: ehir hayatnda oumuz anlar karyor, hayatta srkleniyormu gibi hissediyoruz. imdiki zamana; gemiin pimanlklar ve fkeleri; gelecein kayg ve korkularn getiriyoruz.

  Srklenmek yerine, beslenerek gelimek ve mutlu hissetmek iin anda kalmak ve hayat

  doalamay tevik eden, bunu yaparken de bilinli farkndalmz etkin hale getiren bir atlye

  almasdr. Hayata ve anlara dair farkndaln artrmak isteyen herkese ynelik bir alma.

  Katlmclar Ne Kazanr:

  Anda olmak ve Hayat Doalamak atlye almamz, an'da olmak, hazrlksz olmakla bark olmak, kabulde olmak ve bir yandan da kendi menzilimizi kefetmek zerine dzenlenmi interaktif, hareketli, keif dolu ve elenceli bir yolculuk. inde, bilinli farkndalk, anda kalma meditasyonlar, doalama egzersizleri ve koluk teknikleri barndryor. Duygularnzn farkna varmak, stresli anlarla baa kmak, bedenimizi dinlemek, kendimizle ve evremizdekilerle ba kurmak ve elenmek iin ideal bir alma. Atlye erii:

  Anda olmak nedir / ne deildir? Gnlk Hayatta Ana dnme Egzersizleri Menzilimizi kefetme egzersizleri (Ses, Hz, Beden dili) Duygu ve Beden farkndal egzersizleri Doalamay Hayata Dahil Etmek Bireysel Taahtler

 • www.limitsizkocluk.com

  Nasl Daha Mutlu Olurum? Hayaller Atlyesi

  Ama: Hayalleriniz neler? Bu soruya hemen cevap verebiliyorsanz, ne mutlu size. Baz insanlar daha kolay hayal kurabiliyorlar. Bazlarmz ise hayal kurmakta zorlanyor. Eer ikinci gruba daha yaknsanz, zlmeyin, sizin de hayalleriniz var ve sadece ortaya kmay bekliyorlar.

  Yeni ylla birlikte, hayatmza eklemek ve karmak istediimiz eyler daha belirginleiyor. Bunlar hem nasl olmak/olmamak, hem de neler yapmak/yapmamak istediimize dair hayaller. Gelin bunlar birlikte yeni yla girmeden hedeflere ve seimlere dntrelim.

  Yeni yln getirmesini istediiniz hayalleriniz neler? Yeni ylda nasl biri olmak istiyorsunuz? Kendinize bir yeni yl hediyesi verecek olsaydnz bu ne olurdu?

  Katlmclar Ne Kazanr:

  Kimilerimiz hayal kurar ancak bu hayali gerekletirecek gce sahip olmayabilir ya da hayalin

  gereklemesi adna nereden balayacan bilemeyebilir. Atlye katlmclar, hayal kurmay

  tekrar hatrlayacaklar ve bu hayallerini hedefe dntrmeyi ve balang noktasnn neresi

  olduunu deneyimleyecekler.

  Atlye erii:

  Hayal Kurma Egzersizleri Hayalleri Hedeflere Dntrmek akallarmz Tanma Egzersizi Hedeflerle ilgili taaht almas Kolaj almas Interaktif Koluk Egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  Geri Bildirimin Pf Noktalar

  Ama: Etkili geribildirim; odakl, zgn, yapc, ak ve nettir. Bireyleri eletirmek yerine, onlara yardmc olmay ve birlikte bir sinerji yaratmay hedefler. yi bir geribildirim, bireylerin gl olduu konular takdir edip tevik ederken, daha verimli olabilecekleri davranlar yaratmak veya desteklemek konusunda ivme kazandrr, yol gsterir. Her kurumun hikyesi ve isel iletiimi farkldr. Geribildirim eitimini kurumunuza zel ve uygulamalarn daha etkin klabilmek amac ile yarm gnlk vaka almasn K ve ikolu ekiplerinin ile beraber oluturmaktayz. Katlmclarn gnlk hayatlarnda karlatklar durumlarla almalarn salayarak eitimin koluk becerileri ile pekimesini salyoruz. Katlmclar Ne Kazanr: Geribildirimin Pf Noktalar koluk atlyesini deneyimleyen katlmclar, koluk becerileri edinmeye paralel olarak iletiim ile ilgili yepyeni beceriler elde ederek geri bildirim verme srecini korkulu bir rya olmaktan karacaklar. Takdir ve eletiriyi kabul edebilme, yapc geri bildirimlerde bulunma, hayr diyebilme, usanmadan gcenmeden isteklerini ifade edebilecek, ima ve dolayl yollara ynelmeden direk iletiim kurabilme becerileri edinecekler.

  Geri bildirim verdikleri kiilerle daha gvenilir bir iliki tasarlamay baaracaklar ve bu sayede alanlarn sorumluluklarn daha fazla sahiplenmelerini de salayacaklardr.

  Atlye erii:

  Geri bildirim konusundaki mevcut durumumuz Geri bildirim ve yapc olmayan eletiri arasndaki farklar Takdir etmek ve takdir uygulamalar Etkili geri bildirim vermek iin gereken koluk becerileri

  o Geribildirimde iletiim Engelleri o Gl Soru Sorma Becerisi o Ben dili / Sen dili o Be duyu ile bilgi almak o Beden Dili ve Kullanm o Etkin dinleme forml

  Etkili Geri Bildirim Vermek iin Pratik neriler Geri bildirim ve ileri bildirim Kuruma zel Vaka almalar (K ve ikollar ile beraber geribildirim vakalar

  oluturulacaktr)

 • www.limitsizkocluk.com

  Doum Haritanzda Elementlerin Gc

  Ama: Evrende her eyin onlardan olutuu sylenir: ATE, TOPRAK, HAVA, SU. Elementlerin Gc atlysesinde koluk aralar, astroloji alfabesi ve kiisel haritanzdan yola karak yaamnzda dengeye ulamanz ve potansiyelinizi gerekletirmeniz iin sahip olduunuz frsatlarnzn peine deceiz. Neden Elementler? nk Elementler dengenin 4 kalkan. Yaamda dengede olduumuz zamanlar mutlu ve akta hissederiz, denge olmadmz alanda ise boluk ve tatminsizlik oluur. Kiisel haritanzda baskn elementler gnlk yaamda hangi enerjileri daha kolay kullandnz anlatr. Deneyiminizin hangi alanlarna daha doal ve dorudan katlabildiinizi gsterir.

  Katlmclar Ne Kazanr:

  Haritanzdaki gl ve eksik elementleri kefederek yaamda nerelerde

  dengelenmeye ihtiyacnz olduunu kefedeceiz. Gl olan elementlerden yaamn hangi alanlarnda daha fazla

  yararlanabileceinizi aratracak inizdeki cevheri ortaya karmakta nasl faydalanacanzn yantlarn bulacaz.

  Atlye erii:

  Elelementlerin kefi Bireysel doum haritalarnzn gsterdikleri nteraktif koluk egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  Pozitif Ebeveynlik

  Ama: Pozitif ebeveynlik atlyesi, istediiniz ebeveyn olma yolunda nasl ilerleyeceiniz ve bunun aile ilikilerinize nasl yansyacan kefedeceiniz bir servenin balangc. Her ocuk, her ya, her ebeveyn ve her ailenin yaps kendine zg. Bu nedenle pozitif ebeveynlik atlyesinde allm bilgiler aktarmaktan, ezberci ynlendirmelerde bulunmaktansa ebeveynliinize ve ocuunuzun davranlarna farkl perspektiflerden bakabilmeniz iin interaktif almalar yapmay tercih etmekteyiz.

  Ebeveyn olarak her gn neyi daha iyi yapabileceinizi sorguluyorsanz, ocuunuzla pozitif ve yapc bir iliki kurmann yntemlerini aryorsanz, Karlatnz zorluklara ocuunuza zel zmler gelitirmek iin kitaplar

  kartryorsanz, Evdeki g savalarndan yorulduysanz, Arzunuz, kendi kararlarn verebilen ocuklar yetitirmek ise, En kymetlinizin gvenli ve huzurlu bir birey olarak gelimesini istiyorsanz, Araynz, pozitif ve kendine gvenen bir ebeveyn olmaksa Pozitif Ebeveynlik

  Katlmclar Ne Kazanr:

  Pozitif Ebeveynlik koluk atlyesini deneyimleyen katlmclar, anne babalk rolndeki yeterlilik ve kendine gven hissinizi gelitirebilirler. Mutlu, sevecen ve karlkl olarak zevk alnan bir anne-baba-ocuk ilikisi kurabilir, ocuklarnzn sosyal, duygusal ve zihinsel geliimini destekleyebilirsiniz.

  Amacmz hatasz ebeveynler olmak deil! Hatalarmzn skln ve etki alann daraltarak Ebeveyn ocuk ilikimizi salkl bir ekilde glendirmek ve gelecee tamak.

  Atlye erii:

  Bilinli liki Nedir? likiler Birlikte Yaratlr ocuklarla Etkin Dinleme letiimde Araya Giren Faktrler Pozitif letiim Yntemleri Neden liki Tasarm liki Tasarm nteraktif Egzersizler

 • www.limitsizkocluk.com

  Sunumlarda Hikyelerin Gcnden Yararlanmak

  Ama: nsanlk var olduundan beri hikyeler bildiklerini aktarmann en deerli arac olmu. Farkl kanallardan binlerce veriye maruz kaldmz i yaamnda, hikyeler yolu ile ayrabilen paylamlar hafzamzda yer etme ayrcalna kavuuyor. Sunumlarnzda hikye anlatmn bir ara olarak kullanarak aktarmlarnz daha hatrlanabilir ve etkin klarken kendinizi de kalabalktan ayrtrma frsatn yakalarsnz.

  Katlmclar ne kazanr: Sunumlarda Hikyelerin Gcnden Yararlanmak koluk atlyesini deneyimleyen katlmclar, sunum becerilerini gelitirirken hikyeleri etkin ekilde sunumlarna dhil etme ve belleklerde yer eden sunularn teknikleri renirler. Daha zgvenli ve keyifli sunumlar yapmann yollarn beden dili, ses tonu ve mimik kullanmlarn etkinletirerek deneyimlerler. Bol bol sahne deneyimi edinerek hem uygulama yapma hem de sahne heyecann yenme frsatn yakalayp ekimlerde kendilerini izlemek yolu ile geliime ynelik geribildirim alma frsatn yakalarlar. Atlye erii:

  Etkili sunumlardan rendiklerimiz Hatrlanabilir sunumlar hazrlamak Hikyelerin gc Sahnede nasl daha zgvenli oluruz? Etkili mesaj vermek Ses tonu, Beden dili ve Mimik kullanm Sunumlarn kameraya ekilmesi ve geribildirim sreci

 • www.limitsizkocluk.com

  24 Saat Yetmiyor: Zaman Ynetimi & Odaklanma

  Ama: Hayatta hayallerimizi hedeflere dntrp gerekletirdiimizde mutlu ve huzurlu hissederiz. ler younlatka, hayat karmaklatka, oumuz farknda bile olmadan, gerekli olarak tanmladmz eylere odaklanabilmek iin pek ok hayalimizi bir kenara koyuyoruz. lk vazgetiklerimiz bazen bizi en ok besleyen eyler olabiliyor. Youn hayatlarmzda srklenmek yerine, beslenerek gelimek ve mutlu hissetmek iin neler yapabileceimizi deneyimleyeceiz. Katlmclar Ne Kazanr: Zaman hepimize eit datlan tek zenginlik kaynadr. Zaman nasl algladmz, nceliklendirme yaparken bizim iin olmazsa olmaz deerlerimizi tatmin ettiimiz bir yaam setiimiz zaman tkenmilik ve yetiememe hissini daha az yaayabiliriz.

  Bu atlyede de bireysel olarak zamanmz nasl daha iyi planlayabileceimizi ve odaklanmak iin neye ihtiyacmz olduunu aratracaz.

  Atlye erii:

  Zaman Ynetimi Odaklanmay engelleyen etmenler Yolda Geirilen Zaman Deerlendirme Zaman Ynetim Aralar nceliklendirme ve Yetki Devri Eylem Plan nteraktif Koluk Egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  Gl Ynlerimizle Hedefe Ynelmek

  Ama:

  Gelime alanlarnza odaklanmak ve "yeterli olmayan" ynlerinizi gelitirmek iin harcadnz

  enerjinin bir ksmn gl ynlerinizi daha da gelitirmek ve kariyerinizin ve zel hayatnzn

  her ynnde kullanmak iin harcarsanz neler deiir? oumuz, igdsel olarak olumsuza

  odaklanr, olumsuzu yok etme amac gderiz. Ama bu olumsuza odaklanma gds bizi

  olumlular fark etmek ve onlar kullanmaktan alkoyabilir. Odaklandmz eyler, hakikatimiz

  olurlar.

  Bu atlyede, koluk teknikleri ile gl ynlerimizi kefederek onlar nasl gelitirebileceimizi

  ve i ve zel hayatmzda hedeflerimize gitmek iin nasl daha ilevsel kullanabileceimizi

  aratracaz. Kendinize u sorular sorun: En iyi yaptnz eyler neler, bunlarn farknda

  msnz? yerinde ve zel hayatnzda her gn en iyi yaptnz eyleri yapabiliyor, gl

  ynlerinizi ortaya koyabiliyor musunuz?

  Katlmclar Ne Kazanr: Gl Ynlerimizle Hedefe Ynelmek koluk atlyesini deneyimleyen katlmclar, gl ynlerini kefeder ve belirledikleri hedeflere ulamak iin bu ynleri nasl kullanacaklarn aratrmaya balarlar. Ayrca hedeflerini doru belirleme ve bu hedefe giden eylem plann oluturma zerine de somut admlarla ayrlrlar.

  Bu atlye iyi yaptklarn daha iyi yaparak baarya daha hzl komak isteyen herkes iin!

  Atlye erii

  Gl Ynlerinizi Keif almas Gl Ynlere Koluk Egzersizi SMART Hedef belirleme almas Gl Ynlerden Hedefe Bak Perspektif almas GROW Modeli kullanarak hedefe ynelmek nteraktif koluk egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  Etkin Dinleme

  Ama: Duymak iletiimin ilk adm, dinlemek ise duyduklarmz anlamlandrma becerisi. Dinlediklerinizi gerekten anlamlandrarak iletiimde arzu ettiiniz sonular alyor musunuz? Duyduklarnzn tesinde size iletilen mesajlarda, size almayan duygularda neler karabileceinizi dndnz m, yeni bir mteri, verilmemi kararlar, yarda kalan bir teklif?

  Karnzdaki kiinin szlerin tesinde neleri ifade etmek istediini, davranlarn ardndaki nedenleri zmleyebilseydiniz neleri farkl yapardnz? ve zel yaamnzda hangi sonular deiirdi? Etkin Dinleme Atlyesi i ve zel yaamnzda duyduklarnzn tesinde ifade edilenleri anlamak ve iletiim becerinizi gelitirmek iin koluk aralar ile tasarlanm interaktif bir almadr.

  Katlmclar Ne Kazanr: Etkin Dinleme koluk atlyesini deneyimleyen katlmclar, iletiim ile ilgili yepyeni beceriler elde edip, tm ilikilerine farkndalk getirerek davranlarn nedenlerini anlayacak ve arzu ettikleri akl yakalayabilecekler. letiim kurduklar kiilerle szlerin tesinde ifade edilenleri alglayarak gerek i gerek zel yaamlarnda hedeflerine eriimlerinde zaman ve etkinlik kazanacaklar. Atlye erii:

  Dinleme eitleri Etkin Dinlemenin Temel zellikleri Beden Dili Kullanm Sen Dili yerine Ben dili letiimde Araya Giren Faktrler Etkin Dinleme Forml Etkin Dinleme iin Pratik neriler nteraktif Dinleme Egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  likilerde Etkili letiim

  Ama: letiim, duygu, dnce veya bilgilerin akla gelebilecek her trl yolla bakalarna aktarlmas demektir. Dnceleri okuyan bir makine icat edene dek, eitli yollarla iletiim kurarak anlamaya devam edeceiz. Her birey, iinde bir sr ilikiyi barndran karmak bir sistemdir. Her ilikinin de kendi bana bir doas ve dinamii vardr. Sahip olduumuz ilikilerin kalitesi yaamda tatmin olma derecemizi etkileyici zellie sahiptir. Eer ilikilerinizde daha etkili bir iletiim kurabilseydiniz, i ve zel yaamnzda, sosyal ilikilerinizde, toplumsal sorunlara yaklamnzda hangi sonular deiirdi, neler mmkn olurdu?

  Etkili letiim Atlyesi i ve zel yaamnzda duyduklarnzn tesinde ifade edilenleri anlamak ve kendinizi daha etkin ifade etmenize yardmc olarak iletiim becerinizi gelitirmek iin koluk aralar ile tasarlanm interaktif bir almadr.

  Katlmclar Ne Kazanr: Etkili letiim koluk atlyesini deneyimleyen katlmclar, iletiim ile ilgili yepyeni beceriler elde ederek tm ilikilerine farkndalk getirerek arzu ettikleri akl yakalama yolunda ilerleyecekler. Etkili olmayan bir iletiimden doan kmazlar, kzgnlk, krgnlk gibi duygulardan arnma ve kendilerini kefederek daha iyi ifade etme yolunda ilerleyecekler. ltifat ve eletiriyi kabul edebilme, yapc geri bildirimlerde bulunma, ima ve dolayl yollara ynelmeden direk iletiim kurabilme becerileri edinecekler. letiim kurduklar kiilerle szlerin tesinde ifade edilenleri alglayarak gerek i gerek zel yaamlarnda hedeflerine eriimlerinde zaman ve etkinlik kazanacaklar.

  Atlye erii:

  letiim Nedir? letiimin Unsurlar letiim Trleri Beden Dili ve Kullanm letiimdeki Engeller Etkili Mesaj Gnderme yi bir dinleyicinin zellikleri: Etkin dinleme forml Etkili letiim Teknikleri ve Pratik neriler nteraktif Egzersizler

 • www.limitsizkocluk.com

  Yeni bir Perspektif

  Ama:

  Bulunduunuz konuma hangi bak as ile baktnz her eyi deitirebilir. Balkonunuza kp

  gkyzne bakn, neler gryorsunuz? imdi bir de ak bir alana gidip, ayn gkyzne bakn.

  Neler farkl? Bu bak asyla neler mmkn?

  Kendinizi i ya da zel yaamnzda skm hissettiinizde, bak anz deitirmeyi deneyin,

  setiiniz yepyeni bir perspektifin ruh haline brnn ve buradan bakarak kendinize ayn

  sorular sorun. Neler deiiyor?

  Katlmclar Ne Kazanr: Koluk atlyemizde hedefimiz, bizi biz yapan deerlerimizi, olmazsa olmazlarmz anlamak; nceliklerimizi belirlemek ve gitmek istediimiz rota ile ilgili zihnimizi netletirerek taahhtlerde bulunmak ve eylem planmz hazrlamak.

  Atlye erii:

  Deerler Keif almas mgeleme almalar Perspektif almas ile Denge Co-active forml (Olma ve Yapma Dengesi) Taaht almas (Evet ve Hayrlar) nteraktif koluk egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  Cesaretle Harekete Ge

  Ama: Yapmak istediklerimizi gerekletirmek adna admlar attmzda akta oluruz. Ancak ruh halimiz, i ve d etkenler zaman zaman isteimizi yitirip her eyi telememize neden olabilir. teledike yaplamayanlar bir da gibi biriktiinde, kontrol tekrar elimize almak iin nereden balayabiliriz? teleyerek kendimizi nelerden koruduumuzun kefi, harekete gemek iin neye ihtiya duyduumuz ve bizi engelleyen duygusal, zihinsel ve evresel faktrlerin aratrmas ile balayabiliriz.

  Katlmclar Ne Kazanr:

  Katlmclar, cesaretli taraflarn hatrlayarak, hedeflerine ulamak iin ihtiyalar olan kaynaklar belirleyecek ve telemek yerine adm atmaya dair yntemler gelitirecekler.

  Atlye erii:

  Cesur ve Bilge tarafmzla tanmak akallarmz dinlemek Bireysel hedeflerimizi belirlemek Hedefler zerine almak ve taahtlerle eylem plan oluturmak nteraktif Koluk Egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  atma Ynetimi

  Ama: Her birimizin deerleri, alglar, yaklamlar ve davran biimleri birbirinden farkldr. Bu nedenle de zaman zaman atmamz kanlmazdr. Ister zel hayatmzda ister i hayatmzda bu atmalarla karlatmzda, nemli olan yapc bir ekilde baa kabilmektir. Katlmclar ne kazanr: Peki atmalarnz ynetebilecek becerilere sahip olmak hayatnz nasl etkilerdi? atma yaarken hangi deerleriniz zorlanyor ya da hangi ihtiyalarnz karlanmyor? atma Ynetimi atlyesine katlan katlmclar kendilerini, deerlerini ve ihtiyalarn daha iyi tanayarak, karlarndaki kii ile etkili bir iletiim kurmay ve karlatklar atmalar yapc ve retken bir biimde zmeyi kefedecekler.

  Atlye erii:

  atma nedir? atma Stilleri (Kanma, G Kullanma, Uyma, Uzlama, birlii) iddetsiz letiim Metodu - Empati Deerler almas Pozitif Psikoloji: atmalarda pozitif dil kullanm atma Yaklamlar (Kal sava Ka kurtul) atmalarda aktif dinleme ve ileri bildirim atmada zm nteraktif Koluk Egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  Takdir Etmek ve Takdir Almak

  Ama: Takdir ve vgnn kukusuz hayatmzda nemli bir yeri var. Takdir bireye, fark edildiinin ve deerli olduunun mesajn verir. Peki i yerinde alanlarmz, zel hayatmzda da sevdiklerimizi ne sklkta takdir ediyoruz? Katlmclar ne kazanr:

  Takdir etmeyi bir kltr olarak hem kendi hayatnza hem de kurumunuza yerletirecek,

  alanlarnz doru bir ekilde takdir ederek motivasyonlarn artrabileceksiniz.

  Atlye erii:

  Takdir Neden nemlidir? Motivasyon Artrc Davran Biimleri Tam ve Doru Takdir Takdir Etmek Takdir Almak nteraktif Koluk Egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  Hayat Amacnn Kefi

  Ama: ve zel yaammzda, olmazsa olmaz deerlerimizi gerekletirebildiimiz zaman dengede oluruz. Ancak deerlerimizi tatmin etmediimizde kendi iimizde atma yaarz ve bu denge bozulur; atmalar iinden kamadmz problemlere dnebilir. Bu Atlye, kiisel farkndaln artrarak kendini dinlemek, deerlerini kefetmek isteyenler iin gzel bir balang. Deerlerimizin kefi ile birlikte hayatta brakmak istediimiz etkiye dair almalar yapacaz. Brakmak istediimiz etki dorultusunda i ve zel yaammzda neleri daha farkl yapabiliriz?

  Atlye erii:

  mgeleme almalar Deerlerin Kefi Hayat amac Egzersizi Hayat amac ile ilgili Taahtler Interaktif Koluk Egzersizleri

 • www.limitsizkocluk.com

  Zeynep Yetkin Ylmaz, ACC, Profesyonel Ko & Eitmen

  0 532.677.78.05 | www.zeynepyetkinyilmaz.com | [email protected] | /zeynepyyilmaz | @meraklikoc, @yyzeynep

  Zeynep Yetkin Ylmaz, Uluslararas Koluk Federasyonu (ICF) tarafndan uzmanl akredite edilmi (ACC) bir ynetici kou ve eitmendir.

  1977 ylnda stanbulda domu ve 1999 ylnda stanbul niversitesi ngilizce letme Blmnden derece ile mezun olmutur.

  Kariyerine Garanti Bankasnda Ynetici Aday olarak balam ve buna paralel olarak 2000-2002 yllar arasnda Yeditepe niversitesinde Finans ve Bankaclk alanndaki MBA programn burslu olarak tamamlamtr. Garanti Bankasndaki kariyerinde sat ekiplerinin ynetiminde bulunmu 2005 ylnda HSBC Trkiye Kurumsal Bankaclk Sektrel Gelitirme blmne ynetici olarak katlm ve enerji, perakende, otomotiv ve inaat sektrlerinde global firmalarla i gelitirme frsatlarn yakalamtr.

  Zeynep, proje finansman ve yatrm bankacl deneyimini reel sektre tamak amac ile Creo Ynetim Danmanlkta kurucu ortak olarak rol almtr. Firmalarn Ar-Ge fonlarndan faydalanmalar, niversite-sanayi ibirlikleri kurarak Inovasyon yeteneklerinin derinletirilmesine katk salamtr.

  Kurumsal hayattaki kariyerine paralel olarak Coaches Training Institute CTI Coaching programn tamamlayarak profesyonel koluk kariyerine adm atmtr.

  Koluun bireylerin iindeki cevhere ulaarak onu z deerleri nda belirledikleri yaam hedeflerine ularken omuz omuza yrdkleri bir ara olarak grmekte. Koluk yapmaktaki en byk heyecan ise bireylerin uykularn karan endielerden uzaklap yaamlarnn lideri olmalarna elik etmek. ICF ACC akreditasyonunun yan sra NYU Career Coaching Seminar, Parentology, ORSC Fundementals (Organisational and Systems Coaching) ve Awareness IQ sertifikalarna sahiptir. Pozitif Ebeveynlik almalar kapsamnda CTI Parentology eitimini tamamlamtr.

  Koluk becerilerini gelitirmek amac ile Temel Psikoloji, Geliim Psikolojisi (PPD) ve pozitif psikoloji alanlarnda eitim almay srdrerek kariyer koluu alanlarnda hizmet vermekte, ICF, RAV, TEGEV gibi eitli sivil toplum kurulularnn gnll projelerinde yer alarak toplumsal sorumluluklarn yerine getirmekten keyif almaktadr.

  Takm koluu ve Kariyer koluu almalarnn yannda profesyonel hayata dnen annelerin kariyerlerini zgvenli srdrmeleri ve mutlu ocuklar yetitirmeleri idealleri arasnda yer almakta iin annelere ynelik Pozitif Ebeveynlik zerine zel Projeler gelitirmektedir.

  http://www.zeynepyetkinyilmaz.com/

 • www.limitsizkocluk.com

  Eitim sektrnde finans ve kiisel geliim eitimleri vermenin yan sra Sra d eitimler tasarlayarak alanlarn daha mutlu olarak kurumlarna ballklarn glendirmelerine katkda bulunmakta.

  Tecrbelerini kazand ve hizmet verdii firmalar arasnda Coca Cola, Trk Telekom, TAV Holding, lker, Finansbank, Zorlu Faktoring, ING Bank, Atlas Hal, Naksan Holding gibi firmalar ve stanbul Teknik niversitesi bulunmaktadr.

  Bireysel Kariyer Koluu verdii dananlar arasnda Citibank, Microsoft, HSBC, Garanti Bankas, TAV Holding, Eczacibasi Holding, Naksan Holding, Boazii niversitesi alanlar yer almaktadr.

  Uluslararas Koluk Federasyonu (ICF) yesi ve ICF Trkiye gnll proje yneticisidir.

  Farkndaln gelitirmek ve srekli renmekle yaamlarda bir fark yaratmann mucizesine inanan Zeynep, evli ve iki kz ocuu annesidir.

 • www.limitsizkocluk.com

  Deniz Hsrev - ACC, Profesyonel Ko&Eitmen 0 532 366 7677 | www.denizhusrev.com | [email protected] | /DenizHusrevleKocluk | @KocumDeniz

  Mays, 1982 stanbul doumludur. Saint Joseph Fransz Lisesinden mezun olup, Purdue niversitesi Endstri Mhendislii blmn tamamladktan sonra profesyonel hayata atld. Kariyerine United Havayollarnda sre gelitirme ve 6sigma odakl danmanlkla balayan Deniz Hsrev, dokuz yl Amerika, bir buuk yl Arjantinde yaadktan sonra 2010 senesinde stanbula geri tand. Pegasus ve Eczacba Yap Grubunda danmanlk, stratejik planlama gibi grevlerde alt.

  Pozitif psikoloji ve kolua dair git gide artan ilgisi onu nce ICF akredite bir okul olan CTIda temel koluk; sonra da ORSC ile takm ve iliki koluu eitimi almaya yneltti. u anda, kurucusu olduu Mavi Bayku Eitim, Koluk ve Danmanlk irketinde ACC nvanl profesyonel bir ko ve eitim tasarmcs olarak alyor. Ocak 2016da University of East Londonda Uygulamal Pozitif Psikoloji ve Koluk Psikolojisi yksek lisans programna balad. Bireysel ve kurumsal koluk dnda, gruplara koluk teknikleri ile interaktif atlye almalar ve eitimler dzenliyor. ICF ve EMCC derneklerinde aktif ye.

  Bireysel koluk verdii dananlar arasnda Akbank, Citibank, Zorlu Center, Yap Kredi Bankas, Garanti Bankas, Polimeks, Atlas Havayollar, Pegasus Havayollar, Microsoft, Bosch, Eczacba Holding, Samsung, stanbul Teknik niversitesi alanlar ile giriimciler yer almaktadr.

  Deniz Hsrev koluun herkes iin olduuna inanyor. Kendi ifadesi ile Koluk; kendi deerlerimizi kefetmemize, farkndalmz artrmamza, snrlarmz zorlamamza ve bu sayede yaamak istediimiz hayata ynelik daha salam admlarla hareket etmemize yardmc olur.

  Koluk dnda Epsilon Yaynevinde ocuk ve kiisel geliim kitaplar evirmenlii yapyor. Ayrca, 2012 senesinde balatt 365exhibition isimli her gn yeni bir sergi yaynlayan bir sanat sitesi giriimi bulunmakta ve 2014ten beri YOTA Doalama Tiyatro Topluluu ile doalama tiyatro yapmakta. Yeni kltrler ve tatlar kefetmek, okumak, yazmak, tango yapmaktan ok keyif alyor. Trkiyedeki sosyal sorumluluk projelerine elinden geldiince destek olmaktan mutluluk duyuyor.

  Paylamc, dinamik, retken; srekli gelitii ve insanlarn geliim ve dnmlerine destek olduu bir hayat hayal ediyor.

  http://www.denizhusrev.com/mailto:[email protected]://twitter.com/KocumDeniz

 • www.limitsizkocluk.com

  Eitimimin Temel Talar:

  lkretimde Yaratc Drama AF, E-sertifika program, Kasm 2015-ubat 2016

  iddetsiz letiim Vivet Alevi, Aralk 2015

  Hikye Anlatcl Atlyesi SEIBA, 2015

  NLP, Tamer Dvc Optimum Denge Modeli (1 ve 2.basamak), 2015

  CRR, Center for Right Relationship Organization and Relationship Systems Coaching, 2014

  Koluk zerine Mentorluk Gestalt ekolnden MCC bir mentordan mentorluk, 2014

  Coaches Training Institute - CTI Koluk Eitimi, 2013-2014

  Doalama Tiyatro Eitimi YOTA, 2014-2015

  Dakinicircle Dii Gcmze Dn Eitimi, 2014

  AFS, American Field Service Kltrler Aras renme Eitimi,2014

  United Airlines, ABD 6Sigma Yeil Kuak, 2007

  University of East London, UK Uygulamal Pozitif Psikoloji ve Koluk Psikolojisi

  Yksek Lisans Program 2016-2018

  Purdue University, ABD Endstri Mhendislii, Lisans Program 2001-2005

  lgili Dersler

  Science of Happiness Berkeley Universitesi

  Conversations that Inspire Coaching Learning,

  Leadership &Change Casewestern Universitesi

  Pozitif Psikoloji (6hafta) North Carolina at Chapel Hill Universitesi

  Sosyal Psikoloji (7hafta) Wesleyen Universitesi

  Temel Psikoloji Purdue Universitesi

  Duyusal Alg (Sensory Perception) Purdue Universitesi