kuvvet - anasayfa · 2013. 10. 21. · kuvvet 2.1 kuvvet vektörü ve kuvvein tanımı kuvvet bir...

of 33 /33
Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 1 STATİK- MUKAVEMET 2- Düzlem ve Uzay Kuvvetler KUVVET 2.1 Kuvvet vektörü ve kuvvein Tanımı 2.2 Vektörün Şiddeti ve Vektörlerin Toplamı 2.3 Üç Boyutlu Uzayda Kuvvet Bileşenleri 2.4 Üç boyutlu uzayda kuvvetlerin toplamı ve denge denklemleri MOMENT 2.5 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti 2.6 VARIGNON prensibi: 2.7 Momentin üç boyutlu uzaydaki gösterimi 2.8 Bir kuvvetin, bir eksene gore momenti 2.9 Kuvvet Çifti 2.10 Bir Kuvvetin Tesir Çizgisi Dışında Bir Noktaya Taşınması 2.11 Kuvvetler Sisteminin Bir Noktaya İndirgenmesi KUVVET 2.1 Kuvvet vektörü ve kuvvein Tanımı Kuvvet bir cismin diğer bir cisme yaptığı etkidir. Bir kuvvetin: Uygulama noktası Şiddeti Yönü. vardır. Kuvvet vektörünün, şiddeti vektörün uzunluğudur. Paralel kenar kuralıyla bileşkesi hesaplanabilir: F x y Fx Fy i j F Başlangıç noktası Şiddeti Yönü

Author: others

Post on 01-Feb-2021

22 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 1

  STATİK- MUKAVEMET 2- Düzlem ve Uzay Kuvvetler

  KUVVET 2.1 Kuvvet vektörü ve kuvvein Tanımı 2.2 Vektörün Şiddeti ve Vektörlerin Toplamı 2.3 Üç Boyutlu Uzayda Kuvvet Bileşenleri 2.4 Üç boyutlu uzayda kuvvetlerin toplamı ve denge denklemleri

  MOMENT 2.5 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti 2.6 VARIGNON prensibi: 2.7 Momentin üç boyutlu uzaydaki gösterimi 2.8 Bir kuvvetin, bir eksene gore momenti 2.9 Kuvvet Çifti 2.10 Bir Kuvvetin Tesir Çizgisi Dışında Bir Noktaya Taşınması 2.11 Kuvvetler Sisteminin Bir Noktaya İndirgenmesi

  KUVVET 2.1 Kuvvet vektörü ve kuvvein Tanımı Kuvvet bir cismin diğer bir cisme yaptığı etkidir. Bir kuvvetin:

  Uygulama noktası Şiddeti Yönü. vardır.

  Kuvvet vektörünün, şiddeti vektörün uzunluğudur.

  Paralel kenar kuralıyla bileşkesi hesaplanabilir:

  F

  x

  y

  Fx

  Fy i

  j

  F

  Başlangıç noktası

  Şiddeti

  Yönü

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 2

  2.2 Vektörün Şiddeti ve Vektörlerin Toplamı F Kuvvet vektörünün şiddeti, Fx ve Fy kuvvet bileşenlerinin karelerinin toplamının karekökü ne eşittir. Fx=F cos Fy=F sins tan =Fy/Fx,

  22yx FFF

  P ve Q vektörünün toplamı R vektörü aşağıdaki gibi hesaplanabilir. RQP

  jRiRjQiQjPiP yxyxyx

  jRiRjQPiQP yxyYXx )()( Rx=Px+Qx, Ry=Py+Qy

  xx FR , yy FR jRiRR yx

  cos2 212

  22

  12 FFFFR

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 3

  2.3 Üç Boyutlu Uzayda Kuvvet Bileşenleri

  Üç Boyutlu uzayda F kuvvetinin bileşenleri, Fx, Fy, Fz kuvvetleridir.

  22hy FFF ,

  22zxh FFF

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 4

  222zyx FFFF

  i, j, k vektörler ; x,y,z eksenlerinin birim vektörleridir.

  kFjFiFF zyx

  kjiFF zyx coscoscos

  kjiFF zyx

  FF Landa birim vektördür

  zyx 2222 coscoscos

  1 1coscoscos 222 zyx

  Iki açı bağımsız, 3. açı diğer açılara bağımlı Üç boyutlu uzayda F kuvveti aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 5

  kdjdidBA zyx

  dx=x2-x1, dy=y2-y1, dz=z2-z1 d, AB doğrusunun uzunluğu

  )(1 kdjdiddAB

  BAzyx

  222zyx dddAB

  )( kdjdiddFFF zyx

  dFdF xx

  , dFd

  F yy , d

  FdF zz

  xx

  x dd

  cos,

  yy

  y dd

  cos,

  zz

  z dd

  cos

  2.4 Üç boyutlu uzayda kuvvetlerin toplamı ve denge denklemleri

  FR

  ,

  xx FR , yy FR , zz FR

  222zyx RRRR

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 6

  0FR

  , 0 xx FR , 0 yy FR , 0 zz FR

  Durum Diyagramı Serbest Cisim diyagramı Kuvvet diyagramı Denge denklemiyle çözüm

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 7

  Örnek:

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 8

  Örnek:

  Cevap 1. adım : Serbest cisim diyagramı

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 9

  Eleman uzunlukları

  2. Adım Her elemanın x , y, z yönündeki kuvvetleri

  3. Adım Denge denklemleri ve sonuçlar 3 Bilinmeyen FB, FC ve FD 3 denklem ile çözülür

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 10

  0 Fx , 0 Fy , 0 Fz

  ÖRNEK SORULAR

  SORU 1

  Çözüm Rx=0 olmalı a) Rx=240cos-120-80cos60=0 Cos=2/3, =48.20 b) Rx=140cos-120-80cos60=0 Cos=8/7> 1 olduğundan, bu mümkün değil

  120N

  80N

  60o

  F

  Şekildeki kuvvetler sisteminin bileşkesi düşey olabilmesi için ne olmalıdır.

  a) F=240N, b) F=140N

  Örnek Öğrenci No 010030403 ---------------xaxxxxbcd

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 11

  SORU 2

  Durum

  Yatay Dengeden S1=S2 Sinüs teoreminden W/(sin(2x53.12))=S1/sin36.87 W=10kN S1=S2=6.25kN Durum

  Yatay Dengeden S1=S2 Sinüs teoreminden W/(sin(2x36.87))=S1/sin53.13 W=10kN S1=S2=8.33kN

  60cm

  75cm

  Cos=60/75=0.8

  =36.87

  W

  S1 S2

  45cm

  75cm

  Cos=45/75=0.6

  =53.13

  W

  S1 S2

  Şekildeki blokların boyutları 90cm- 120cm, ağırlıkları 10kN ve halat uzunlukları da 150cm olduğuna göre, her iki durumda da halatlardaki çekme kuvvetlerini bulunuz

  I II

  Üç boyutlu uzayda bir vektörün x ve y eksenleriyle yaptığı açı 45 derece olduğuna göre z ekseniyle yaptığı açı kaç derece olabilir.

  2/245cos45sin A) 0, B) 45 C) 90 D)180

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 12

  SORU 3

  Test sorusu BA nın pozisyon vektörü hangisidir.

  A) BA=-6i+3j+2k B) BA=-6i+3j+8k C) BA=6i-3j+8k D) BA=-6i+0j+2k E) BA=6i+0j+8k

  BC nin uzunluğe nedir

  A) 9m, B) 6m C) 7m D) 8m E) 6.7m AB kablosundaki kuvvet 350 N, BC kablosundaki kuvvet 450 N dur.

  Kablodan B noktasına gelen kuvvetlerin bileşkesini bulunuz.

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 13

  SORU 4

  A(-3, 2, 0), B(0, 0, 6), C(2, -3, 0), D(0, -3, 0) Ağırlığı500N olan OB çubuğu yukarıda koordinatlarıverilen üçtel halatla A, C, D noktalarına sabitlenmiştir. Sistemin dengede kalabilmesi için halat germe kuvvetlerinin minimum ne olmasıgerektiğini hesaplayınız

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 14

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 15

  MOMENT 2.5 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti Kuvvet vektörü F, konum vektörü r ile vektörel çarpımdır.

  FxrM

  0 M0=Frsin=F.d Momentin şiddeti

  Örnek 1. Diagram 3, te 10 foot uzunluğundaki kiriş, P noktasında bağlıdır, 100 lb. Kuvvet kirişe yukarı doğru etkimektedir

  F

  d

  O

  F Kuvvetinin Ekseni

  r

  F||

  F

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 16

  Moment = F x d = 100 lb. x 10 ft = 1000 ft-lb. 2.5 foot mesafeden etkirse Moment = F x d = 100 lb. x 2.5 ft. = 250 ft-lb. Örnek 2: Bu örnekte kuvvet 37 derece açı ile etkimektedir. Moment = Kuvvet x dik mesafe

  d = 10 sin 37o = 6 ft, Moment = 100 lb. x 6 ft = 600 ft-lb. Veya kuvvet iki bileşene ayrılır

  Moment = 100 lb. sin 37o x 10 ft. = 600 ft-lb Vektörel Çarpım:

  QxPV

  Özellikleri -1 V vektörü, P ve Q vector düzlemine diktir. -2 V nin Şiddeti V=PQsin -3 V vektörünün yönü sağ el kuralına uyuyor.

  )( PxQQxP

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 17

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 18

  Birim vektörlerin vektörel çarpımları:

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 19

  2.6 VARIGNON prensibi:

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 20

  2.7 Momentin üç boyutlu uzaydaki gösterimi

  iki vektörün skaler çarpımı:

  Şekil Skaler çarpımın geometrik anlamı

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 21

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 22

  2.8 Bir kuvvetin, bir eksene gore momenti F Kuvvetinin a-a eksenine gore Momenti

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 23

  2.9 Kuvvet Çifti M=F.d

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 24

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 25

  2.10 Bir Kuvvetin Tesir Çizgisi Dışında Bir Noktaya Taşınması

  2.11 Kuvvetler Sisteminin Bir Noktaya İndirgenmesi

  n

  ixix FR

  1)(

  ,

  n

  ixio MM

  1)(

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 26

  ÖRNEK SORULAR

  Rx=100-40=60kN Ry=-80-30=-110 R=125.3kN Md=80x2-100x4+40x2+30x6 Md=20kNm M0=xRy-yRx Mo=-80x2-100x4+30x2+40x2 Mo=-420kNm 60y=-110x+420 x=0 için y=7 y=0 için x=3.82

  A(4;4) 100kN

  80kN

  B(2;2) C(-2;2)

  50kN

  4 3

  x

  y

  0 D(4;0)

  Şekildeki kuvvetler sistemini D noktasına indirgeyiniz Tesir Çizgisinin denklemini yazınız

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 27

  Ağırlığıihmal edilen ve boyu L olan bir çubuk bir pim ile şekilde görüldüğügibi zemine bağlanmıştır. Ayrıca çubuğun üst kısmıda bir kablo ile zemine bağlanmıştır. Eğer çubuğun ortasına bir F kuvveti yatay olarak uygulanırsa; a) Teldeki çeki kuvvetinib) Çubuğa ve civatayaetkiyen yatay ve dikey kuvvet bileşenlerini bulunuz.

  y

  z

  2

  4

  4

  A

  x

  M momenti için hangi kuvvet çifti gerekir

  B C

  M=4 kNcm

  A) A noktasına Fy=2kN, B noktasına Fy=-2kN B) A noktasına Fy=-2kN, B noktasına Fy=2kN C) B noktasına Fx=2kN, C noktasına Fx=-2kN D) B noktasına Fx=-2kN, C noktasına Fx=2kN

  Kenar uzunlukları 2cm olan altı gen şekilindeki levhaya etkiyen kuvvetler sistemini A) O noktasına indirgeyiniz. B) Bileşkenin etki çizgisinin x ve y eksenlerini kestiği noktaları bulunuz. bulunuz.

  P=(a+b+c+d+e) kN

  y

  x

  Herbir yatay çizginin arası a ise, Aşağıdaki hangi kuvvet sistemi yandaki kuvvet sistemine eş değerdir.

  P M=Pa

  P

  P

  P

  P

  A) B)

  C) D) P, Q ve S birer vektör olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır A) (P+Q)+S=(P+S)+Q B) (PxQ)+S=S+(PxQ) C) (PxQ)= - (QxP) D) (PxQ)xS=Px(QxS)

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 28

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 29

  Verilen kuvvetleri ve kuvvet çiftlerini O’ya indirgeyiniz.F1= 2 kN F2= 3 kN M1= 5 kNm M2= 10 kNm

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 30

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 31

  Given: The boom OA carries a load P and is supported by 2 cables as shown. the tension in cable AB is 732 N. y C B 720 500 mm 480 mm mm 580 mm O A x z 960 mm P Find: Determine the tension in cable AC, and the magnitude of P if the resultant of P and the forces exerted at A by the two cables must be directed along OA.

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 32

  RF

  RPTT ACAB

  jPP ˆ

  A(0.96, 0, 0)

  iRR x ˆ

  B(0, 0.58, 0.48) C(0, 0.5, -0.72)

  ABABAB uTT

  222 48.058.096.0

  ˆ)048.0(ˆ)058.0(ˆ)96.00(732 kjiTAB

  kjiTAB ˆ288ˆ348ˆ576

  ACACAC uTT

  222 72.05.096.0

  ˆ)072.0(ˆ)05.0(ˆ)96.00( kjiTT ACAC

  kTjTiTT ACACACAC ˆ554.0ˆ384.0ˆ738.0

  Substituting in the sum of forces equation and collecting like terms:

  iRkTjPTiT xACACAC ˆˆ)554.0288(ˆ)384.0348(ˆ)738.0576( Equating coefficients: z coefficients: 0554.0288 ACT NTAC 520 y coefficients: 0)520(384.0348 P NP 548 ). Given: The tension in cable AC is 945 N

  3.6 m

  3.9 m

  3.6 m1.8 m 4.5 m

  2.7 mP

  x

  y

  z

  A

  B

  C

  D

  Find: a). Angle between cable AC and the boom AB. b). Projection of the force in cable AC on AB. A(3.6,2.7,0) B(0,0,0) C(0,3.9,1.8) a).

 • Öğr. Gör. Dr. Bahattin Kimençe Sayfa 33

  05.59)2.4(5.4

  )8.1)(0()2.1)(7.2()6.3(6.3cos

  ))((cos

  cos))((

  ACABACABACABACAB

  ACAB

  zzyyxx

  ACAB

  2.4

  ˆ8.1ˆ2.1ˆ6.3

  5.4

  ˆ0ˆ7.2ˆ6.3

  ACkji

  ABkji

  AC

  AB

  b).

  NFF

  ABFABFABFABFABFF

  ABonAC

  ABonAC

  ABonACzACzyACyxACx

  ACABAC

  486)5.4()0(405)7.2(270)6.3(810

  )(cos)(

  kjiF

  kjiF

  uFF

  AC

  AC

  ACACAC

  ˆ405ˆ270ˆ810

  2.4

  ˆ8.1ˆ2.1ˆ6.3945

  Note:

  NFF

  FF

  AConAB

  AConAB

  ACAConAB

  486)09.59cos(945

  cos