kultura zdravog života-

Download Kultura zdravog života-

Post on 09-Jun-2015

2.157 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 1.Uvod2.Fizicka aktivnost3.Higijena4.Zasto je voda zdrava?5.Ishrana6.Belancevine7.Ugljeni hidrati8.Masti ili lipidi9.Vitamini10. Minerali11. Kraj

2. UVOD:Voditi zdrav zivot znaci biti u stanju dobrog telesnog, psihikog i drutvenog blag ostanja. Zdravlje se najee upotrebljava kao pojam odsustva od bolesti. Neki od uslova zdravog zivota su uravnoteena ishrana,fizicka aktivnost i higijena.Svetska zdravstvena organizacija definie zdravlje kod ljudi kao "stanje kompletne fizike, mentalne i drutvene dobrobiti koje se ne sastoji samo od izostanka bolesti". back 3. Mogunost za bavljenje rekreativnom fizikom aktivnou je vitalnaza zdravlje i lini razvoj svih pojedinaca nezavisno od pola, uzrasta,socio-ekonomskih mogunosti, funkcionalnih sposobnosti. Za decu i mlade fizika aktivnost je od posebnog znaaja naroitoza rast I razvoj. Nauno je dokazano da odgovarajui redovni program fizikeaktivnosti dovodi do smanjenja obolevanja ili poboljanja simptoma: koronarne bolesti i drugih kardiovaskularnih oboljenja visokog krvnog pritiska poveane koliine holesterola i lipida u krvi eerne bolesti (dijabetesa tipa 2) insulinske rezistencije i intolerancije na glukozu tumora debelog creva tumora prostate tumora dojke bolesti une kese depresije back Sadrzaj: 4. to se kalorija tie, osoba od 70 kilograma teinesagori u proseku priblino 500-640 kalorija posatu bavei se sportomnpr. Klizanje na ledu Vonja bicikle Plivanje www.youtube.com/wat?v=1G1AkJ-97ng Trcanje backSadrzaj: 5. Higijena obuhvata opste i praktine postupke kojiosiguravaju dobro zdravlje i istou. ta je sve lina higijena? Higijena tela i ruku fizika aktivnost, higijena sna i odmora, mentalna higijena, higijena odjee i obue, kozmetika sredstva, higijena u domainstvu, higijenski reim tokom boravka u kolektiv backSadrzaj: 6. back Sadrzaj:Zbog energijeZbog odravanja telesne linijeZbog breg metabolizma 7. Da bismo smo spreili pojavu bolesti i uklonili rizik, trebavoditi zdrav ivot uz urednu i uravnoteenu ishranu. Istraivanja su pokazala da je vano ograniiti unos masnoa(posebno zasienih, ivotinjskih) i eera.Treba jesti ivinskomeso, ribu, to vie mahunarki i sveeg voa i povra.back 8. Osnovnisastojcinamirnica su: Belancevine Ugljeni hidrati Masti ili lipidiVitaminiMinerali 9. Belanevine Uz vodu belancevine su najvaznije materije u telu.Od prvenstvenog su znaenja za rast i razvoj svih telesnih tkiva. . Glavni su izvor materija za izgradnju misica, krvi, koze, kose, noktiju i unutrasnjih organa, ukljucujuci srce i mozak.backSadrzaj: 10. Ugljeni hidrati Ugljeni hidrati su od svih prehrambenih sastojakakoje svakodnevno unosimo u organizamnajznacajniji izvor energije. Ugljeni hidrati cine 55-60% ukupne energije unesene tokom danahranom. Dele se na jednostavne secere ilimonosaharide, oligosaharide i slozene secereili polisaharide.backSadrz aj: 11. Masti ulaze u sastav velikoga delanamirnica prisutnih u svakodnevnoj ishrani.Masti su nune u ovjekovoj prehrani i kaoizvor nekih masnih kiselina koje se potrebneorganizmu, a ne moe ih sam proizvesti, paih zovemo esencijalne masne kiseline (kaoto je arahidonska kiselina). U modernojprehrani prednost imaju biljna ulja (kao toje maslinovo ulje) jer sadre nezasienemasne kiseline, dok su neke vrste ulja dobarizvor omega-3 masnih kiselina. 12. Vitamini Oni su sastavi deo svakogorganizma(vita-zivot). Visak vitamina u organizmu se nazivahipervitaminoza,a manjakamivitaminoza. back 13. backSadrzaj: Pored energetskih materija u organizam se svakodnevno morajuunositi i mineralne materije koje ulaze u sastav tkivnih tenosti i elija,u kojima pored gradivne uloge vre i ulogu biokatalizatora, kojom suuslovljeni mnogi vitalni procesi. Minerali predstavljaju oko dvadesetinuteine naeg tela. 14. Zakljucak Generacije roene u 21.veku mogu se nadati dae iveti barem dvadesetak godina due odsvojih predaka. Meutim, pozne godine mogudoekati i oni ranije roeni, ali pod uslovom dase pridravaju nekih pravila:Kulture zdravogzivota I zdrave ishrane. Medjutim ako zelite da dozivite stotu smesite sei uzivajte u zivotu svakog dana.Sve kritike mozete uputiti na email:jovanavucic95@live.comback Sadrzaj: