kronika - arnes. ocerkljenm1/podbocje/kronika-vrtca-2011-12.pdf · kronika vrtca Šol. leto...

Download KRONIKA - arnes. ocerkljenm1/podbocje/Kronika-vrtca-2011-12.pdf · KRONIKA VRTCA Šol. leto 2011/2012…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Vrtec pri O Podboje

Podboje 82

8312 Podboje

KRONIKA

Zapisala: vzg. Alenka Stipi

Podboje, september 2011 junij 2012

KRONIKA VRTCA

ol. leto 2011/2012

2

KAZALO VSEBINE 1. ORGANIZIRANOST oz. SPREMEMBE ORGANIZIRANOSTI VRTCA ..................................................... 3

2. TEVILO ODDELKOV in OTROK ........................................................................................................ 3

3. DELAVCI VRTCA TER SPREMEMBE PRI STROKOVNIH DELAVCIH ..................................................... 4

4. VRSTE PROGRAMA .......................................................................................................................... 5

5. POMEMBNEJE NOVOSTI V VZGOJNEM DELU (projekti, sodelovanje s stari) ............................... 6

5.1. Projekti in nateaji ................................................................................................................... 6

5.2. Sodelovanje s stari ................................................................................................................. 8

6. POMEMBNEJI DOSEKI OTROK oz. DELAVCEV VRTCA ................................................................ 11

7. PRIREDITVE V KRAJU, KI JIH JE VRTEC ORGANIZIRAL oz. PRI NJIH SODELOVAL ............................ 11

8. DELO ORGANOV VRTCA................................................................................................................. 12

9. SPREMEMBE GLEDE STAVBE VRTCA, ZEMLJIA IN POMEMBNEJE SPREMEMBE V OPREMI

VRTCA .................................................................................................................................................... 12

10. NADZOROVANJE in OBISKI VRTCA ............................................................................................. 12

11. POMEMBNEJI DOGODKI V KRAJU, KI SO VPLIVALI NA IVLJENJE VRTCA ................................ 13

12. POMEMBNEJI DOGODKI .......................................................................................................... 13

KRONIKA VRTCA

ol. leto 2011/2012

3

1. ORGANIZIRANOST oz. SPREMEMBE ORGANIZIRANOSTI VRTCA

olsko leto 2011/12 se je zaelo v etrtek, 01. 09. 2011. V tem olskem oz. vrtevskem letu je

v vrtec vstopilo 80 otrok, od tega 23 novincev.

Strokovni delavci vrtca smo se e v avgustu pripravljali na sprejem otrok. Uredile smo

prostore in prvi olski dan odli na pot polno idej in priakovanj, seveda skupaj z otroki.

Vrtec je odpiral svoja vrata otrokom od ponedeljka do petka, sobote in nedelje ter praznike je

bil zaprt.

Vrtec je svoja vrata odprl ob 05:30 in popoldan zaprl ob 16:30.

Ustanovitelj (obina Krko) nam je za to olsko leto odobril formiranje 4 in pol skupin. To

nam je omogoilo, da so bili sprejeti vsi vpisani otroci.

2. TEVILO ODDELKOV in OTROK

ODDELEK STAROSTNA

SKUPINA

IME

SKUPINE

TEVILO

OTROK

Homogen

A

1 do 2 leti Lunine

zvezdice

14

Homogen

B

1 do 3 let Pika poke 14

Homogen

C

3 do 4 let Gumbki 9

Heterogen

D

3 do 5 let Mehurki 21

Homogen

E

5 do 6 let Muce

22

Tabela 1 - Oddelki v ol. letu 2011/12

Skupine so bile oblikovane po normativih, ki ga doloa Zakon o vrtcih. Tudi tevilo delavcev

po oddelkih je bilo razporejeno po normativih, ki ga doloa ta zakon.

KRONIKA VRTCA

ol. leto 2011/2012

4

3. DELAVCI VRTCA TER SPREMEMBE PRI STROKOVNIH DELAVCIH

Oddelek A:

Lunine

zvezdice

Oddelek B:

Pika poke

Oddelek C:

Gumbki

Oddelek D:

Mehurki

Oddelek E:

Muce

Vzgojiteljica Vesna K.

Mirt

Margareta

Lenik

Janja

Andolek

Alenka

Stipi

Helena

Bani

Pomonica

vzgojiteljice

Tatjana

Jabuka

Verica

Cizerle

Sergeja

Bogovi

Sonja

Bakovec

Katja

Kostelac

Tabela 2 - Strokovni delavci po oddelkih v ol. letu 2011/12

Pri nas je bil zaposlen tudi Gregor Travnikar, ki je opravljal delo pomonika vzgojitelja in

istilca. Delovno obvezo je dopolnjeval v O Mihajla Rostoharja.

Pri nadomeanju bolnikih odsotnosti nam je pomagala tudentka Kamila Perko.

Pri delu v vrtcu so sodelovali e:

ravnatelj: Branko Strgar. Pedagoka vodja vrtca: Darinka Tomain. Raunovodkinja: Mateja Jesenek, v asu porodnikega dopusta jo je nadomeala

Anuka Motore.

Poslovna sekretarka: Urka Pavlovi. Kuharice: Mateja Drobni, Joica Stipi in Joica Barbi. istilki: Martina Stipi (tudi perica) in Joica Pacek. S 01. 05. 2012 se je Martina

zaposlila za polovini delovni as, nadomestila jo je Mira Tepi del perica, del

istilka.

Hinika: Matja Jurei in Tone Jurei.

KRONIKA VRTCA

ol. leto 2011/2012

5

4. VRSTE PROGRAMA

Vrtec je izvajal dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur. Dnevni program obsega vzgojo,

varstvo in prehrano otrok.

Vrtec je izvajal program po javno veljavnem programu na osnovi Kurikula za vrtce (1999).

Poleg osnovnega programa je izvajal tudi dodatni program.

Ustvarjalna delavnica: Janja Andolek. Ciciban planinec: Helena Bani in Sonja Bakovec.

Glasbene urice: Tatjana Jabuka, Vesna K. Mirt.

portna delavnica: Alenka Stipi in Katja Kostelac. Tabornike veine: Sergeja Bogovi. Raunalnika delavnica: Verica Cizerle. Lutkovno-gledalika dejavnost: Margareta Lenik in Vesna K. Mirt.

KRONIKA VRTCA

ol. leto 2011/2012

6

5. POMEMBNEJE NOVOSTI V VZGOJNEM DELU (projekti, sodelovanje s stari)

5.1. Projekti in nateaji

Palek bralek: Lunine zvezdice, Pika poke, Gumbki, Mehurki, Muce. Zlati sonek: Muce. V okviru Zlatega sonka so se vsi otroci, ki v naslednjem olskem letu vstopajo v prvi

razred, udeleili enodnevnega plavalnega teaj v atekih toplicah (14. 06. 2012).

Zeleni nahrbtnik: Lunine zvezdice, Pika poke, Gumbki, Mehurki, Muce. Nahrbtnik smo sprejeli, 04. 01. 2012, iz vrtca Raka. 27. 01. 2011 so ga otroci iz skupine

Muc predali otrokom na Blanci.

Zakljuek zelenega nahrbtnika smo imeli na Senovem, 22. 05., kjer smo si ogledali

predstavo Ta udovita Zemlja.

Varno s soncem: Lunine zvezdice, Pika poke, Gumbki, Mehurki, Muce. Pasavek: Gumbki, Mehurki. Album otroka v vrtcu: Mehurki, Muce. Podajte nam roko (Nivea): Lunine zvezdice, Pika poke, Gumbki, Mehurki, Muce. Pezovo ObdaRajanje 2011: Lunine zvezdice, Pika poke, Gumbki, Mehurki, Muce.

KRONIKA VRTCA

ol. leto 2011/2012

7

Nateaj Roice sadim, za naravo skrbim: Muce.

Riemo risbice, sestavimo pesmico: Muce. Najljube zunanje igralo: Muce. Narii glasbilo: Muce. Modri Jan (razline energije): Muce. Otroci in Sitko za bolji svet: Pika poke. Dobimo se na postaji: Gumbki in Muce.

Teden brez avtomobila: 4. 6. do 8. 6. vse skupine. Spanje v vrtcu: 14. 6. Mehurki in Muce. Varevanje (Sitko): april junij Muce, Pika poke. 19. 04. 2012: obisk policijske postaje v Breicah Muce.

KRONIKA VRTCA

ol. leto 2011/2012

8

5.2. Sodelovanje s stari

S stari smo strokovne delavke vrtca sodelovale vsakodnevno ob prihodu in odhodu otrok iz

vrtca, na govorilnih urah, roditeljskem sestanku in na delavnicah in nastopih.

28. 08. 2011: RS za novince Gumbki. 29. 08. 2011: RS za novince Muce, Pika poke. 30. 08. 2011. RS za novince Lunine zvezdice. 13. 09. 2011: Skupni RS po skupinah, nato v jedilnici ole z ravnateljem vse

skupine.

21. 09. 2011: delavnica s stari jahanje konj na Dornikovi kmetiji Pika poke.

06. 10. 2011: delavnice ob tednu otroka vse skupine. Poleg ustvarjalnih delavnic, ki so potekale pred olo in vrtcem, smo imeli letos tudi

knjini bazar, pod geslom Pojdiva s knjigo v svet.

11. 10. 2011: Predavanje in delavnica za stare in otroke o umivanju rok in zobkov, tema: Na zdrav vrtec vse skupine.

25. 10. 2011: GU Gumbki, Muce, Lunine zvezdice, Pika poke. 08. 11. 2011: GU Mehurki. 17. 11. 2011: delavnica s stari: obisk Valvasorjeve knjinice Krko Muce.

KRONIKA VRTCA

ol. leto 2011/2012

9

16.11. 2011: delavnica s stari: ivanje objemkov Mehurki. 23. 11. 2011: delavnica s stari: izdelovanje adventnih venkov pri Lamovkovi