kortbilag 1 transportledninger og perkolatdr£¦n (stige £©) 2020. 11....

Download Kortbilag 1 Transportledninger og Perkolatdr£¦n (Stige £©) 2020. 11. 16.¢  P19 P22 P25 P28 P31 P34 P37

Post on 05-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kortbilag 1 Transportledninger og Perkolatdræn (Stige Ø) Odense Renovation A/S

 • Kortbilag 2 Diverse Oppumpningskamre (Stige Ø) Odense Renovation A/S

 • Kortbilag 3 Transportledninger, perkolat (Odense Nord Miljøcenter) Odense Renovation A/S

 • Brønde og ledninger er markeret med Orange, *stjerne = hvorfra dræn kan spules.

 • Kortbilag 4 Perkolatdræn (Odense Nord Miljøcenter) Odense Renovation A/S

 • Kontrol.Rev. Dato Konst./Tegn. Godk.

  Fax 6542 5999 Tlf 6542 5800 5210 Odense NV Jernbanevej 65

  Tegn nr. Fil

  Projekt Mål

 • C

  C

  B

  B

  A

  A

  B B

  M18

  M23

  M28

  M26

  M32

  M27

  M22

  M17

  M13

  M08

  M04

  M03

  M02

  M07

  M06

  M05

  M12

  M11

  M15

  M16

  M16 M21

  M20

  M31

  M25

  M30

  M35

  L01

  L02

  L03

  L04

  D

  D

  Hov edd

  ræn H1

  Hoveddræn H2

  (-2, 90)

  (-2, 90)

  (-2, 90)

  (-2, 90)

  (-3,0 0)

  b=1,1 m

  b=1,1 m

  b=0,3 m

  b=0,3 m

  b=0,5 m

  b=0,3 m

  b=0,5 mb=0,3 m

  b=0,3 m

  Ø160 PEH PN6 - 7‰

  P008 P013 P018 P023 P028 P033 P038 P043 P048 P053 P058 P063 P068

  P073 P078 P084

  P086

  P080

  P081

  P087

  P090

  P093

  P095 P092

  P089 P083

  P077 P072

  P067 P062

  P057 P052

  P047 P042

  P037

  P032

  P017

  P027

  P022

  P012

  P007

  P002

  P001

  P003

  P004

  P009

  P014

  P019

  P024

  P029

  P034

  P039

  P044

  P049

  P054

  P059

  P064

  P069

  P074

  P079

  P085

  P10

  P015 P020 P025

  P030 P035 P040 P045

  P050 P055 P060 P065

  P070 P075

  P006

  P011

  P016

  P021

  P026

  P031

  P036

  P041

  P046

  P051

  P056

  P061

  P066

  P071

  P076

  P082

  P088

  P091 P094

  Ø200 PEH

  Ø200 PEH

  P005

  P098 P099

  P100

  P101 P102 P103 P104

  P105 P106 P107 P108

  P109 P110 P111

  D2b-PB-02 Perkolatpumpebrønd DK: ~0,15 IK: -3,46 AK: -1,23 BK: -4,46

  D2b-PF-01 Perkolatflowmålerbrønd DK: ~0,15 IK: -1,23 AK: -1,23 BK:

  D2b-PO-01 Perkolatoppumpningsbrønd DK: ~0,15 IK: -1,23 AK:-1,33 BK: -1,33

  P096

  P097

  D2b-PM-01 Prøveudtagningsbrønd

  D2b-PI-01 Inspektionsbrønd DK: 0,45 IK: -2,25 BK: -2,25

  D2b-PI-02 Inspektionsbrønd DK: 0,49 IK: -2,19 BK: -2,19

  b=0,5 m

  Ø16 0 PE

  D2b-PI-03 Moniteringsbrønd DK: 2,70 IK: 1,70 BK: 1,70

  113439.39 113391.37

  318.71 113292.36 113451.59

  113444.15 113389.90 113371.09

  113315.75 113294.46

  51.71

  113448.92 113424.15 113352.28

  113312.78 113296.56 113333.47

  309.81 113298.65 113314.66

  113306.85 113300.75

  113353.42 113363.22 113373.22

  113373.36 373.01

  113376.70

  113379.80 113380.85 113381.90

  113382.95 384.01

  113385.06

  386.11 113387.16 113388.22

  113389.27 113390.32

  D2a-PG-02 Perkolatgennemløbsbrønd

  Ø1 60

  PE H

  Afsætningstabel NR Position X Position Y

  D2b-PB-02 -207611.70 113353.93 D2b-PF-01 -207610.94 113351.49 D2b-PI-01 -207423.27 113451.78 D2b-PI-02 -207385.56 113305.38 D2b-PI-03 -207595.24 113355.23 D2b-PO-01 -207610.23 113349.23

  P001 -207584.43 113379.51 P002 -207578.01 113367.90 P003 -207595.42 113420.07 P004 -207569.21 113372.66 P005 -207565.69 113366.29 P006 -207562.16 113360.25 P007 -207568.64 113339.35 P008 -207600.05 113449.10 P009 -207560.42 113377.43 P011 -207552.61 113357.29 P012 -207561.52 113328.55 P013 -207588.80 113449.44 P014 -207551.63 113382.20 P015 -207536.00 113377.11 P016 -207543.06 113354.32 P017 -207554.04 113318.90 P018 -207577.44 113449.56 P019 -207542.84 113386.96 P020 -207524.61 113380.07 P021 -207533.51 113351.35 P022 -207546.22 113310.35 P023 -207566.08 113449.67 P024 -207534.05 113391.73 P025 -207513.82 113381.12 P026 -207523.98 113348.39 P027 -207538.40 113301.79 P028 -207554.72 113449.79 P029 -207525.26 113396.49 P030 -207503.03 113382.17 P031 -207514.41 113345.42 P032 -207530.58 113293.24 P033 -207543.46 113450.10

  P034 -207516.46 113401.26 P035 -207492.23 113383.21 P036 -207504.87 113342.45 P037 -207522.76 113284.70 P038 -207532.17 113450.33 P039 -207507.67 113406.02 P040 -207481.44 113384.26 P041 -207495.32 113339.48 P042 -207514.25 113278.38 P043 -207520.81 113450.45 P044 -207498.88 113410.79 P045 -207470.65 113385.31 P046 -207485.77 113336.52 P047 -207503.16 113280.37 P048 -207509.45 113450.57 P049 -207490.09 113415.56 P050 -207459.85 113386.36 P051 -207476.22 113333.55 P052 -207492.08 113282.36 P053 -207498.09 113450.69 P054 -207481.30 113420.32 P055 -207449.06 113387.40 P056 -207466.67 113330.58 P057 -207480.99 113284.34 P058 -207486.73 113450.81 P059 -207472.51 113425.09 P060 -207438.26 113388.45 P061 -207457.12 113327.62 P062 -207469.91 113286.33 P063 -207475.37 113450.93 P064 -207463.71 113429.85 P065 -207427.47 113389.50 P066 -207447.57 113324.65 P067 -207458.83 113288.32 P068 -207464.17 113451.35 P069 -207454.92 113434.62 P070 -207416.68 113390.55 P071 -207438.02 113321.68 P072 -207447.74 113290.31 P073 -207452.81 113451.47

  P074 -207446.13 113439.39 P075 -207408.16 113391.37 P076 -207428.47 113318.71 P077 -207436.63 113292.36 P078 -207441.45 113451.59 P079 -207437.34 113444.15 P080 -207406.41 113389.90 P081 -207401.77 113371.09 P082 -207418.92 113315.75 P083 -207425.52 113294.46 P084 -207430.09 113451.71 P085 -207428.55 113448.92 P086 -207414.86 113424.15 P087 -207397.13 113352.28 P088 -207409.37 113312.78 P089 -207414.40 113296.56 P090 -207392.49 113333.47 P091 -207399.82 113309.81 P092 -207403.28 113298.65 P093 -207387.85 113314.66 P094 -207390.27 113306.85 P095 -207392.16 113300.75 P096 -207574.75 113353.42 P097 -207571.71 113363.22 P098 -207558.14 113373.22 P099 -207546.75 113373.36 P10 -207547.74 113373.01

  P100 -207537.17 113376.70 P101 -207527.45 113379.80 P102 -207516.61 113380.85 P103 -207505.76 113381.90 P104 -207494.92 113382.95 P105 -207484.07 113384.01 P106 -207473.23 113385.06 P107 -207462.38 113386.11 P108 -207451.54 113387.16 P109 -207440.69 113388.22 P110 -207429.85 113389.27 P111 -207419.00 113390.32

  2011-02-18 14:13:33 Q:\2008\08629201\Cad\Infra\Tegn\TD36-2013.dwg

  A V

  L

  sidedræn udføres overalt med nøddestenskerne i b=0,3

  Oppumpningskote

  Afgangskote

  Bundkote

  Indløbskote

  Udløbskote

  Bredden af nøddestens-/singelskerne

  UK

  OK

  b=0,3

  IK

  AK

  BK

  ø400 mm PE brønd

  Gravitationsledning

  Omfangsdræn

  Sidedræn

  Hoveddræn

  til polymermembran

  Indløbsbygværk

  Dækselkote

  Højdekurver membranplanum med koteangivelse

  DK

  (-1,8)

  Signaturer:

  Note:

  Henvisning:

  Koter i meter i DNN i system S34

  Bundbredden af hoveddræn varierer lineært fra 0,5 til de ved indløbsanlæggets angivne bundbredder.

  Afstand mellem cl- sidedræn er 10 m

  Ubenævnte mål i meter

  De angivne koter er til polymermembran

  Detaljer af dræn, se tegn. nr. D36-2.032 og D36-2.036

  Principsnit i volde, se tegn. nr. D36-2.031 og D36-2.034

  Indløbanlæg, se tegn. nr. D36-2.033

  Tegning nr.

  Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk.

  Projektnr. Mål

  Fax Tlf.

  www.ramboll.dk Rev.

  +45 65 42 59 99 +45 65 42 58 00

  DK-5100 Odense C Englandsgade 25

  A S

  Odense Renovation A/S Odense Nord Miljøcenter Etape 2b

  08629201

  Depot for mineralsk affald Perkolatopsamlingssystem D36-2.013-03

  D36-2.013-03

  1:500

  2010-01-29 Ggl/Avl Jkb Jkb

  01 2010-05-21 Jkb/Lof Skyer om tilføjelser

  02 2010-06-07 GGL/DHB Nye koter + omf. dræn flyttet+ nye afs.pkt

  03 2011-02-17 Ggl/Avl Som udført

  SOM UDFØRT 2011-02-17 LEDNINGSANLÆG OG UDFØRTE KOTER ER IKKE RETTET. DER HENVISES TIL DEN UDFØRTE LEDNINGSREGISTRERING

 • D7b-PB-01 Perkolat pumpebrønd Dk: -0,51 (SU) Ik: -2,99 (SU) Ak: -2,23 (SU) Bk: -3,98 (SU)

  D7b-PI-02 Moniteringsbrønd Dk: -0,50 Bk: -2,50

  Hoveddræn H1

  D6b-PI-01 Eksist. inspektionsbrønd Ø1250 BT Dk: -1,09 (SU) Bk: -3,61 (SU)

  D7b-PF-01 Perkolat flowmålerbrønd Dk: -0,49 (SU) Ik: -2,23 (SU) Ak: -2,10 Bk: -2,99 (SU)

  b=0,5

  b=2,1

  b=0,5

  b=0,4

  b=0,4 b=0,5

  b=0,4

  27 b=0,3

  b=0,5

  b=0,3

  b=0,5

  D7b-PO-01 Perkolatoppumpningsbrønd Dk: -0,73 (SU) Ik: -2,23 (SU) Ak: -2,20 Bk: -2,33 (SU)

  Tæt ledningfølger vold

  Ø160 PEH

  Ø16 0 PE

  H

  P01

  P02

  P03

  P05

  P08

  P11

  P14 P17

  P20

  P23

  P26

  P29

  P32

  P35

  P38 P41

  P44

  P47

  P50

  P53

  P56 P06

  P09

  P12

  P04 P07

  P10 P13

  P16 P19

  P22 P25

  P28

  P31 P34

  P37 P40

  P43 P46

  P49 P52

  P55

  D7b-PB-01

  D7b-PF-01 D7b-PO-01

  D7b-PI-02

  (-1,8)

  (-1,