konkurs profilaktyczny

Download KONKURS PROFILAKTYCZNY

Post on 27-Jan-2016

35 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KONKURS PROFILAKTYCZNY. NARKOTYKI. Narkomania. Pod powyższym pojęciem narkomanii, kryje się termin uzależnienia od narkotyków. POJĘCIA PODSTAWOWE NARKOTYK. Substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która przyjęta przez człowieka, wpływa na działanie układu - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • KONKURS PROFILAKTYCZNY

  NARKOTYKI

 • NarkomaniaPod powyszym pojciem narkomanii, kryje si termin uzalenienia od narkotykw.

 • POJCIA PODSTAWOWENARKOTYK

  Substancja pochodzenia naturalnego lubsyntetycznego, ktra przyjta przezczowieka, wpywa na dziaanie ukadunerwowego, a przez to zaburza jedn lubkilka funkcji organizmu. Efektem przyjmowania moe by zaleno fizyczna i psychiczna oraz szkodliwe nastpstwa dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

 • UZALENIENIEProces rozoony w czasie, w trakcie tego procesu organizm przyzwyczaja si do danej substancji, a potem staje si od niej zaleny.Do 20 roku ycia mody czowiek 4x szybciej si uzaleniaStan, w ktrym czowiek nie potrafi oby si bez danej substancji

 • POJCIA PODSTAWOWE C.D.UZALENIENIE

  a) fizyczne kiedy zaprzestanie przyjmowania danej substancjipowoduje pojawienie si dolegliwoci fizycznych zwizanychz zaburzeniami funkcjonowania ukadu oddechowego, krenia itrawiennego - m. in. rwany oddech, dusznoci, palpitacje serca,niepokj wewntrzny, ble mini, biegunka, wymioty tzw. zespabstynencyjny;b) psychiczne istnieje silna potrzeba psychiczna ponownegoprzyjcia narkotyku w celu poprawy samopoczucia, redukcjinapicia, stresu, oddalenia strachu, lku itp.Jedna osoba moe by uzaleniona od wielu narkotykw.Towarzyszy temu moe zjawisko tzw. tolerancji.

 • POJCIA PODSTAWOWE C.D.TOLERANCJA - jest to wzrost odpornoci organizmu na dany rodek. Dla uzyskania takich samych efektw, konieczne staje si przyjmowanie coraz wikszych dawek narkotyku.

  PRZEDAWKOWANIEprzyjcie dawki narkotyku, ktrej organizm nie moe znie. Jest to w znacznym stopniu sprawa jakoci, jak i iloci przyjtego narkotyku. Oznaki przedawkowania to silne zaburzenia ukadu oddychania, zaburzenia pracy serca oraz due ryzyko mierci. Taka osoba wymaga pomocy lekarza.

 • GWNE PRZYCZYNY UYWANIA NARKOTYKWch przeywania odmiennych stanw wiadomoci;ciekawo i moda;ch poprawienia nastroju, uzyskania lepszego samopoczucia; ucieczka od codziennoci, trosk, doznawanych trudnoci, frustracji czy stresu;poszukiwanie mocnych wrae;wpyw kolegw rodowiska subkultury;ch bycia akceptowanym i uznawanym w grupie rwieniczej;nadmierne odczuwanie lku przed wyzwaniami i obowizkami codziennego ycia;brak wiary we wasne siy, niska samoocena;brak odpowiednich emocjonalnych wizi rodzinnych;z powodu trudnoci w szkole lub na studiach;brak autorytetw (dom, szkoa, rodowisko);bunt przeciw dorosym i ich wiatu.

 • FAZY POWSTAWANIA UZALENIENIAFAZA I: EKSPERYMENTOWANIEzapoznanie z narkotykami nastpuje najczciej z ciekawoci, na imprezie, w czasie wakacji, w grupie rwienikw;bierze si narkotyki, gdy inni czstuj; najczciej jest to marihuana, ekstaza, amfetamina;mniej wane s przeycia po narkotyku, wana jest sama sytuacja, towarzystwo;cz osb uznaje w tym momencie, e zaspokoio swoj ciekawo i nigdy wicej nie prbuje tego typu rodkw;s te jednak tacy, ktrym zaczyna si to podoba.

 • FAZY POWSTAWANIA UZALENIENIA C.D

  FAZA II: CZSTSZE UYWANIEczowiek zaczyna aktywnie szuka okazji i towarzystwa, w ktrym bdzie mg zaywa narkotyki;rozpoczyna si gra w zaprzeczanie, ktrej czci staje si podwjny styl ycia. Jeden cichy i spokojny przeznaczony dla rodzicw, drugi swobodny i wyluzowany wrd kolegw;branie narkotyku ma charakter instrumentalny, by zmieni swoje uczucia aby bez wysiku poczu si przyjemnie, aby zapomnie o smutku, zmniejszy napicie czy stres

 • FAZY POWSTAWANIA UZALENIENIA C.D. FAZA III: REGULARNE ZAYWANIEnarkotyki staj si niezbdnym dodatkiem do ycia;stan odurzenia staje si celem nadrzdnym;coraz krtsze staj si okresy abstynencji;potrzebne s coraz wiksze fundusze, na zakup kolejnej porcji;pojawiaj si pierwsze konsekwencje, ktrych narkoman nie chce zauway: gorsze oceny w nauce, problemy w pracy,kopoty z koncentracj i pamici, problemy zdrowotne;nadal trwa zaprzeczanie i udowadnianie innym i samemu sobie, e nie jest si uzalenionym, e w kadej chwili mog przesta bra;przesta bra to nie problem, problem w tym, eby t abstynencj utrzyma, po przerwie szybko wraca si do dalszego brania.

 • FAZY POWSTAWANIA UZALENIENIA C.D.FAZA IV: UZALENIENIEbycie na haju staje si gwnym celem ycia;stan odurzenia waciwie si nie koczy;niewana jest cena, jak trzeba zapaci, wany jest tylko narkotyk, ktry pomaga tylko unikn nieprzyjemnych wrae;bycie trzewym oznacza konfrontacj z poczuciem winy,porakami, niezadowoleniem z siebie, z psychicznymi i fizycznymi dolegliwociami bycia na godzie;pojawiaj si nowe narkotyki i wiksze dawki;modzie rezygnuje ze szkoy, pracy lub zostaje z niej wyrzucona;nastpuje cakowity brak kontroli nie tylko nad narkotykami, ale i caym yciem;coraz czstsze staj si kolizje z prawem, przedawkowania i utraty przytomnoci.

 • SKUTKI ZDROWOTNE UYWANIA NARKOTYKWwyniszczenie oglne - fizyczne organizmu;zmiany dermatologiczne - zapalne skry;choroby ukadu pokarmowego: prchnica zbw, dolegliwoci odkowe, uszkodzenie funkcjonowania wtroby;zaburzenia apetytu, anemia;choroby nerek; choroby drg oddechowych i oskrzeli;podwyszona ciepota ciaa; wzmoona potliwo;obnienie potencji seksualnej;zakaenia bakteriologiczne i wirusowe (HIV, zapalenie wirusowe wtroby);zaburzenia koordynacji ruchowej, obnienie sprawnoci miniowej;czasowe i subiektywne poczucie duej wydolnoci psychicznej i fizycznej;zaburzenia snu, zapalenie spojwek

 • SKUTKI PSYCHICZNEUYWANIA NARKOTYKWtrudnoci w koncentracji uwagi i zapamitywaniu;czasem wystpuj objawy chorb psychicznych: majaczenia, depresje, gwnie poamfetaminowe;stany euforyczne lub paradoksalnie nasilenie stanw lkowych i draliwoci;czste zmiany nastroju, niepokj;poczucie pobudzenia psychicznego i ruchowego;zmiany w funkcjonowaniu zmysw wzroku, wchu, czucia;wystpowanie zjawiska flashback kolorowe omamy poczone z reakcjami lkowymi i zaburzeniami percepcji zmysowej;wysoka podatno na zmczenie;brak motywacji do dziaania, osabienie zdolnoci twrczych,obnienie zdolnoci planowania i osigania wytyczonych celw,zmiany w poczuciu czasu.

 • SKUTKI SPOECZNE I PRAWNEUYWANIA NARKOTYKWamanie norm spoecznych i moralnych;tendencje do rezygnacji z celw yciowych;ograniczenie zainteresowa;tendencje do izolacji spoecznej, lkowe nastawienie do ludzi,labilno emocjonalna;niezdolno do nawizywania dugotrwaych zwizkw;pogorszenie jakoci wykonywanej pracy;tendencje do utraty poczucia tosamoci;tendencje do zachowa aspoecznych;zaburzenia w procesie rozwoju i dorastania;tendencja do naruszania dyscypliny w subie;skonno do amania prawa pod wpywem narkotykw lub w celu ich zdobycia np.: kradziee i rozboje;wypadki komunikacyjne.

 • OGLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIANARKOTYKI NARKOMANIA - 0 801 199 990Oglnopolski Telefon Zaufania, czynny codziennie od 16.00 do 21.00 (cakowity koszt poczenia to jednostka taryfikacyjna TP S.A.),ZATRZYMA PRZEMOC 0 800 120 148Anonimowa Bezpatna Infolinia Komendy Stoecznej Policji, czynna caodobowo przez 7 dni w tygodniu,NARKOMANIA POMOC RODZINIE POGOTOWIE MAKOWE0 801 10 96 96czynny od poniedziaku do pitku 11.00 19.00, w soboty 11.00 15.00 (cakowity koszt poczenia to jednostka taryfikacyjna TP S.A.)

Recommended

View more >