klinika transpozycji p‚ci.pptx

Download Klinika transpozycji p‚ci.pptx

Post on 11-Sep-2015

243 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Klinika transpozycji pci

Klinika transpozycji pciIzabela Dziadowiec- HypEwa LatoWNOZKierunek: poonictwoStudia niestacjonarne 2 stopniaSemestr 3Prezentacja z przedmiotu: Problemy seksuologiczne w opiece nad kobiet i jej rodzinDefinicja i kryteria wyznaczania pci Pe- zesp cech organizmu warunkujcych jego zdolno do wytwarzania komrek rozrodczych- gamet eskich lub mskich, a take umoliwiajcych zaplemnienie i wychowanie potomstwa.

Wg wiedzy encyklopedycznejPe uatwia czowiekowi:orientacj w wiecie,utrzymanie porzdku i harmonii,utrzymanie pewnej hierarchii wartoci,jest wyznacznikiem zachowa ludzi z tego samego krgu kulturowego i jzykowego,jest sia postpu i rozwoju, jest rdem fascynacji mczyzn kobietami i kobiet mczyznami.obecnie pe okrela si 10-oma kryteriami:Pe chromosomalna (genotypowa)Pe gonadalnaPe wewntrznych narzdw pciowych (gonadoforyczna)Pe zewntrznych narzdw pciowychPe fenotypowa (somatotypowa, biotypowa)Pe hormonalnaPe metabolicznaPe socjalnaPe mzgowaPe psychicznaWynika z tego, e sama budowa zewntrznych narzdw pciowych, na ktrej podstawie wyznacza si pe socjaln czowieka nie jest wystarczajca dla okrelenia pci czowieka.

Pe psychiczn okrela poczucie przynalenoci do danej pci, przejawia si na zewntrz w zachowaniu, przeyciach i odczuciach.Identyfikacja i rola pciowa.

orientacja seksualna.

transpozycje pciowe.Transpozycje pci (ac. trans- poza, z tamtej strony; transire- przechodzi)- w pierwotnym sensie oznacza przechodzenie cechy, lub wielu cech w okresie rozwoju podowego czowieka i wczesnego okresu po porodowego, waciwych jednej pci na drug pe. Przejcie ma charakter trway.1997 rokImieliski i inni podkrelaj, e pe psychiczna mona rozpatrywa w 4 aspektach:identyfikacja pciowa- pierwotna identyfikacja z pci msk lub eskrole pciowe- zachowanie zewntrzne i przeycia wewntrzne, odrniaj w naszej kulturze pe msk od eskiejorientacja seksualna- preferencje seksualne wobec partnera nalecego do odmiennej lub tej samej pci: heteroseksualizm (popd seksualny do odmiennej pci); homoseksualizm (osoby tej samej pci); biseksualizm (osoby obojga pci)rnice pciowe typu poznawczego- typowe dla pci silniejsze lub sabsze zdolnoci psychiczne, zwaszcza w zakresie intelektu.

Definicje transseksualizmu oraz klasyfikacje zaburze identyfikacji pci.

diagnostyka i leczenieTransseksualizm(ac. przechodzenie)- przejcie cech jednej pci na drug pe, ma charakter trway.1949 rokD.O. CAUDWELL- po raz pierwszy uy terminu transseksualizm w artykule pt. Psychopthia transexualism1959 rokLukianowicz dokonujc przegldu pimiennictwa na temat transwestytyzmu wyrazi pogld, e M/K ma silniejsze pragnienie by kobiet ni odwrotnie.1965 rokGebhard wyodrbni 4 jednostki kliniczne transwestytyzmu:homoseksualizm transwestytyzm prawdziwytransseksualizmosoby przebierajce si w odzie pci odmiennej w celu ukrycia si lub znalezienia pracy.1966 ROKH. BENJAMIN opublikowa pierwsz na wiecie ksik opisujc syndrom transseksualizmu. Zauwaa rnic midzy transwestytyzmem a transseksualizmem i wnosi podzia na 6 typw wg orientacji pciowej pacjenta.

6 typw wg orientacji pciowej pacjentaTyp I (pseudotranswestyci)- przebierali si w odzie pci odmiennej i masturbowali si. Orientacja pciowa: hetero-, bi-, lub homoseksualna.Typ II (transwestyci fetyszystyczni)- przebierali si w odzie pci odmiennej okresowo. Orientacja: heteroseksualna, cechy fetyszyzmu.Typ III i IV przebierali si w odzie odmiennej pci jak tylko mogli, akceptowali now pe, chcieli zmian po przez leczenie hormonalne. Pacjenci typu III z cechami fetyszyzmu, a IV byli aseksualni albo onanistami.Typ V i VI prawdziwi transseksualici. Chcieli zmian pci po przez leczenie chirurgiczne. Orientacja: homoseksualici.

1967 rokH. BENJAMIN podtrzyma swj dotychczasowy pogld, e nie da si wyodrbni znaczcej rnicy midzy transwestytyzmem a transseksualizmem.Transseksualizm podzieli na 3 typy: Typ I- transwestyci heteroseksualni odczuwaj satysfakcj seksualn z powodu przebrania si w odzie pci odmiennej. Typ II- transseksualici pragn zmian anatomiczno fizjologicznych poprzez przyjmowanie hormonw i mammoplastykTyp III- transseksualici- zmiana pci przez zabieg chirurgiczny.1968 rokPAULY- by zdania, e naley odrni transseksualizm od transwestytyzmu. Uwaa on, i silne pragnienie transwestytw, noszenia odziey pci odmiennej naley tumaczy tym , e jest dla nich podniecajce seksualnie, a nie traktuj siebie jako osoby nalece pci przeciwnej.1971 rokSTOLLER- podkrela, e fetyszyzm wyklucza diagnoz transseksualizmu, satysfakcja seksualna z posiadanych narzdw pciowych nie wystpuje u transseksualistw. 1976 rokBENTLER- na podstawie bada empirycznych, ktre pokryway si z wynikami innych badaczy przyj klasyfikacj transseksualizmu M/K:osoby heteroseksualne przebierajce si w odzie pci odmiennej;sfeminizowani homoseksualici (chtnie przebieraj si w stroje kobiece, korzystaj z ozdb i makijau, jako partnerw preferuj mczyzn;aseksualni transseksualicibiseksualici (podobnie lub jednakowo chtnie wybieraj partnerw erotycznych obu pci- dotyczy to take wyobrae i fantazji)1976 rokSLAVITZ- dokona klasyfikacji zaburze identyfikacji pci w nastpujcy sposb:hermafrodytyzmpseudohermafrodytyzmhomoseksualizmtranswestytyzmtransseksualizm transgenderyzm (Oznacza posta kliniczn poredni midzy transwestytyzmem a transseksualizmem. Nie pragnie przeprowadzania zmian pci poprzez zabieg chirurgiczny, ma do tego niech, chtnie poddaje si leczeniu hormonalnemu, mastektomii, mammoplastyce. Termin ten nie zosta zaakceptowany przez wszystkich seksuologw.)1982 rokFREUND i STEINER- na podstawie bada klinicznych i psychologicznych przy uyciu specjalnie skonstruowanej Skali Identyfikacji Pciowej dla mczyzn i dla kobiet oraz skal dodatkowych:fetyszyzmusadyzmumasochizmuWyodrbni 4 kategorie zaburze identyfikacji pci.4 kategorie zaburze identyfikacji pci:transwestytyzm- stan w ktrym osoba podniecona seksualnie wyobraa sobie, e jest przedstawicielem pci odmiennej, jest mocno podniecajcym fetyszem.transseksualizm graniczny (borderline)- poredni stan identyfikacji z pci, wahajcy si midzy poczuciem psychicznym pci mskiej i eskiej u osoby niepodnieconej seksualnie.transseksualizm typu A- nie jest poprzedzony homoseksualizmem ani transwestytyzmem i nie towarzyszy mu fetyszyzm pci odmiennej.transseksualizm typu B- jest poprzedzone homoseksualizmem lub transwestytyzmem i towarzyszy mu fetyszyzm pci odmiennej.

1982 rokIMIELISKI- transwestyci to pacjenci, ktrzy wkadaj odzie pci odmiennej z motywacji seksualnych. Wystpuje z innymi zaburzeniami seksualnymi. Wyodrbnia on postacie kliniczne transwestytyzmu:homoseksualny;narcystyczny;automonoseksualny;ekshibisjonistyczny;masochistyczny;aseksualny.1982-1992, 1997 rokImieliski, Dulko, Filar- przyjli najbardziej wszechstronna definicj transseksualizmu. W ich ujciu oznacza rozbieno midzy psychicznym poczuciem pci, a budow ciaa morfologiczno- biologiczn i pci socjaln (metrykalna, prawna).

Transseksualista czuje si mczyzn uwizionym w cele kobiety i odwrotnie. Z powodu odrazy do posiadanego ciaa wystpuje poczucie cierpienia oraz pragnienie akceptacji spoecznej w roli zgodnej z pci przeywan psychicznie.

Transseksualici:ubieraj si w odzie z poczuciem psychicznym, niezgodnie z pci cielesn.odczuwaj satysfakcj jeli zostan zauwaeni za osob w ktr s ubrani.wykazuj silne pragnienie przeksztacenia swojego ciaa przez skomplikowane zabiegi chirurgiczne.partnera erotycznego dobieraj po przez poczucie psychiczne wasnej pci a nie posiadane znamiona ciaa.

DiagnozowanieW przypadku diagnozowania transseksualizmu podstawowe znaczenie maj badania:medyczno- psychologiczne;laboratoryjne w poszerzeniu o badania neuroendokrynne;procedura test realnego ycia trwa prze 2-3 lata;konsultacje oraz badania komisyjne z udziaem: psychiatrw, ginekologw, urologw, endokrynologw, psychologw klinicznych;metody leczenia:doradztwo;psychoterapia;terapia hormonalna;chirurgiczna zmiana pci;

Wszystkie metody leczenia maj na celu zmniejszenie cierpienia psychicznego i lepsze przystosowanie spoeczne pacjentw do roli zgodnej z ich psychicznym poczuciem pci. Eliminuj take myli, prby czy tendencje samobjcze. Lepsze efekty rehabilitacji osigane s w grupie transseksualistw typu K/M ni w grupie M/K.DZIKUJ ZA UWAG

Conchita Wurst