kh£â€œa t„›¬p hu„›¤n - kdlc.vn dan dnnvv...

Download KH£â€œA T„›¬P HU„›¤N - kdlc.vn dan DNNVV phong ngua tham nhung.pdf¢  K„»³ v„»†ng v„»¾ kh£³a t„›­p

Post on 30-Aug-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PHNG THNG MI V CNG NGHIP VIT NAM

  a ch: S 9 o Duy Anh, H Ni

  Tel: 84 4 35743492 Fax: 84 4 35772699

  Website: www.vcci.com.vn

  KHA TP HUN

  Cc bc i thc t h tr

  doanh nghip nh v va

  phng nga tham nhng

  http://www.vcci.com.vn/
 • Mc tiu kha tp hun

  1 Ci gi ca tham nhng i vi doanh nghip l g?

  2 Lm th no gim thiu tham nhng trong cc giao dch kinh

  doanh?

  3

  Lm th no phng nga tham nhng trong doanh nghip?

  Kha tp hun ny gip bn tm cu tr li

 • Phng php lm vic

  Nghe?

  Ni?

  Thc hnh?

 • K vng v kha tp hun

  Lm quen

  Phng php lm vic

 • Ni dung

  1. Tham nhng l g?

  2. Doanh nghip c v mt g khi tham gia vo hnh vi tham nhng?

  3. Doanh nghip ng x nh th no khi c i hi a hi l?

  4. Ni KHNG vi tham nhng nh th no?

  5. B cng c h tr doanh nghip phng nga tham nhng trong tng lai?

 • 1. Tham nhng l g?

  Mt trong nhng l do quan trng gii thch ti sao

  ngy nay tnh trng tham nhng li lan trn trong

  trong cc chnh ph chu Phi l ngi ta dnh

  qu nhiu n lc tm cch cu cha vn

  hn l hiu c n (Dele Oluwu)

 • S lm dng quyn hn v v li c nhn (UNCAC,TI)

  Cng thc tham nhng:

  C = M + D A

  C: Corruption (Tham nhng) M: Monopoly power (S c quyn)

  D: Discretion by officials (Quyn t quyt nh)

  A: Accountability (Trch nhim gii trnh)

  1. Tham nhng l g?

 • Tham nhng l hnh vi ca ngi c chc v, quyn

  hn li dng chc v, quyn hn v v li

  (Lut Phng chng tham nhng, 2005)

  Ngi c chc v, quyn hn gm: Cn b, cng chc, vin chc

  S quan, qun nhn chuyn nghip, cng nhn quc phng trong c quan, n

  v thuc Qun i nhn dn, s quan, h s quan nghip v, s quan, h s quan

  chuyn mn - k thut trong c quan, n v thuc Cng an nhn dn

  Cn b lnh o, qun l trong doanh nghip ca Nh nc, cn b lnh o,

  qun l l ngi i din phn vn gp ca Nh nc ti doanh nghip

  Ngi c giao thc hin nhim v, cng v c quyn hn trong khi thc hin

  nhim v, cng v

  (iu 1, Lut Phng chng tham nhng, 2005)

  1. Tham nhng l g?

 • 2. Ci gi ca tham nhng

  Khi tham gia vo

  hnh vi tham

  nhng/hi l, DN

  c g? DN mt

  g?

 • 2. Ci gi ca tham nhng

  c???

  Mt???

 • 2. Ci gi ca tham nhng

  Nhng k vng i vi DN ca

  i tc kinh doanh?

  Khch hng?

 • 3. DN ng x nh th no khi c

  i hi a hi l?

  Bi tp tnh hung ng vai:

  Bn gii quyt vn th no trong tnh hung

  ny?

  Mi nhm a ra cu tr li theo nhm theo

  hnh thc ng vai nhn vt trong tnh hung

  Mi nhm chia s cch gii quyt vn

 • DN cn lm g?

  DN c th lm g?

  4. Ni KHNG vi tham nhng???

 • 5. B cng c h tr doanh nghip

  Hng dn phng chng tham nhng cho doanh nghip

  nh v va

  c son tho vo nm 2015 vi n lc chung ca

  nhm cng tc Phng chng tham nhng G20 AWCG

  v nhm c trch phng chng tham nhng B20 ACTF

  L b cng c hu ch v n gin ph hp vi DNNVV

  Cu trc gm 7 chng v 7 ph lc

  Cung cp cu tr li cho nhng cu hi thit thc v c

  th vi DNNVV

 • 5. B cng c h tr doanh nghip

  1. Tham nhng l g?

  Tham nhng l g?

  Tnh hung khng r rng

  Tun th lut l a phng

  2. Lm sao ti c th tha mn nhu cu ca i tc kinh doanh?

  Lut trong nc v quc t nh hng ti bn nh th no?

  i tc kinh doanh s quan tm iu g?

  3. Ti bo v cng ty nh th no?

  Thit lp h thng

  Ch bo ri ro

  Xc nh v phn tch ri ro

  Xy dng o c ngh nghip

  Qun l tun th

 • 5. B cng c h tr doanh nghip

  4. Lm sao ti c th trang b kin thc cho bn thn v ng nghip?

  o to nhn vin v i tc kinh doanh

  5. Lm th no ti ngn chn c tham nhng?

  u l khu vc c nguy c cao?

  Ngn chn hi l

  6. Ti c th tip cn thng tin b sung u?

  7. Lm th no ti c th gp sc cng chng tham nhng?

 • Bi tp nhm: Tham nhng u?

 • Thit lp quy tc ng x (CoC)

  1. Xc nh cc gi tr v nhng nguyn tc

  kinh doanh ca DN

  2. Quy nh v cc hnh vi ph hp/khng ph

  hp

  3.Thit lp quy trnh tm kim cc li

  khuyn/tham vn gii quyt tham nhng

  4. To ng lc thc y cc hnh vi tun th

  minh bch v lim chnh trong DN

 • Tho lun chung

  Nhng thch thc khi p dng b cng c phng

  nga tham nhng vo doanh nghip Vit Nam?

 • Chung tay phng nga tham nhng?

  Kt ni vi cc DN khc cng ngnh

  Pht trin quan h minh bch vi i tc

  i thoi vi cc bn lin quan

  Tip nhn v p dng B cng c phng

  nga tham nhng

 • Cc ngun thng tin hu ch

  Website n 12 cung cp B cng c B20 trc tuyn

  http://dean12.org.vn/

  Website ca VCCI

  http://vcci.com.vn/

  http://dean12.org.vn/vn/chuong-trinh-dao-tao-online-huong-dan-dnnvv-phong-ngua-tham-nhung.htmlhttp://vcci.com.vn/
 • Thay li kt

  Chnh DN cng l gii php ph v

  vng lun qun ca tham nhng

  (James Anderson, c vn th ch WB)

  Ch khi bn tay DN & bn tay chnh ph cng

  ho nhp th phng chng tham nhng mi hy

  vng chuyn bin

  (Nguyn Quang Vinh, Ph Tng th k VCCI)

 • Thay li kt

View more >