kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

Click here to load reader

Post on 26-Jun-2015

2.273 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B1DJ3E1 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Nyatakan fasa-fasa merejam lembingdalam petak yang disediakan. FASA IKUT LAJAK FASA PERSEDIAAN FASA LARI LANDAS FASA REJAMAN

2. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B1DJ4E1 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: LengkapkanmaksudOrienteering PANDU ARAH SATU TEMPAT KE SATU TEMPAT INDIVIDU REKREASI ORIENTEERING KOMPAS SUKAN PETA Orienteering ialahaktiviti ______________________ yang bergerakdari ______________________ Secara ________________ atauberkumpulanberpandukan __________________ dan___________. Orienteering bolehdijadikansebagaiaktiviti ________________________ ataudipertandingkan. Kebiasaannya ______________________ dilakukansemasaaktivitiperkhemahan, kursus kepimpinan, sukan, motivasiataulaian-lain kegiatanjatidiri. 3. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B2DJ3E1 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . 1. Isikantempatkosong di bawahdenganjawapan yang betulbagiacaralariberganti-ganti. 2. Senaraikantigaundang-undangdanperaturanacaramerejamlembing a. Lembinghendaklahdipegangpadabahagianuntuk . b. . mestimelaluiatas semasamerejam c. Pesertatidakbolehmeninggalkan larianselagilembingbelum Baton Dipegang Lorong Grip batal Lembing Pertukaran 20M Bahu Landasan Mendarat Merejam Senaraikantigaundang- undangdanperaturandalamacaralari berganti-ganti hendaklah sepanjanglarian. Zon ..baton ialahsepanjang Larian.. apabilapelarimemasuki...pelari yang lain 4. Kemahiranasasdanteknik yang betul Keadaanmencabardankemahira ndiperkenalkan GimnastikIrama Fasa 1 Alunanbadandanposisimelutut Alunanbadandanposisiberdiri Kombinasipergerakanmeringkukdanmelunjur - Gerakedarasas - Bergerakdengansokongantangankehadapan dankebelakang Jalanketam di ataslantai Gerakedarasas Jalan 2 langkah, lompatdancangkung di atasbangkupanjang Melutut, meringkukdanmelentik Berdiri, meringkukdanmelunjur Berdirisambilmengayunsatu kaki, meringkukdanmelunjur Duduk, meringkukdanmelunjur Lentikkucing GimnastikIrama Fasa 2 GimnastikIrama Fasa 3 PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B2DJ4E1 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Padankanansurmajubagigimnastikartistikdangimnastikirama 5. FAEDAH ORIENTEERING Mengenalialamsekitariaitu .. dan. Meningkatkanpengetahuandalambi dang ,matematikdan . Membina Mengisimasalapangdenganca ra yang Meningkatkandayatahan dan ... Nilai ....................dalammenyel esaikanmasalah PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B2DJ5E1 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Lengkapkanpetamindaberikutdenganjawapan yang tepatbagifaedah Orienteering 6. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B3DJ2E1 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan:MelakukankemahiranasaskemahiranBOLA BALING BIL KEMAHIRAN SKOR CATATAN 1 2 1 HANTARAN HANTARAN ATAS KEPALA HANTARAN LANTUN HANTARAN LOMPAT HANTARAN ARAS DADA 2 MENANGKAP MENANGKAP MENGGUNAKAN KEDUA BELAH TANGAN 3 MENJARING JARINGAN LOMPAT JARINGAN JUNAM *SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL 7. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B3DJ2E1 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Melakukankemahiranasaskemahiran BADMINTON BIL KEMAHIRAN SKOR CATATAN 1 2 1 SERVIS SERVIS RENDAH SERVIS TINGGI SERVIS KILAS 2 PUKULAN PUKULAN HADAPAN PUKULAN KILAS PUKULAN LOB 3 GERAK KAKI *SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL 8. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B3DJ2E2 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: MelakukankemahiranLARIBERGANTI-GANTI. BIL KEMAHIRAN SKOR CATATAN 1 2 1 BERLEPAS (mengikutkedudukanpelari) 2 MEMEGANG BATON 3 MENERIMA BATON 4 MEMBERI BATON 5 LARI LANDAS 6 LARIAN DI SELEKOH 7 MEMINTAS MASUK (4X400M) 8 ZON PERTUKARAN BATON 9 PENAMAT (kedudukan di lorongsetelahtamatlarian) *SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL 9. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B3DJ2E3 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Melakukankemahiran MEREJAM LEMBING BIL KEMAHIRAN SKOR CATATAN 1 2 1 TEKNIK PEGANGAN 2 KEDUDUKAN PERSEDIAAN 3 TEKNIK LARIAN LANDAS 4 KEDUDUKAN LEMBING SEMASA LARIAN 5 KEDUDUKAN BADAN DAN LEMBING KETIKA MEREJAM 6 IKUT LAJAK 7 TIDAK BATAL BATAL *SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL 10. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B4DJ2E1 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Melakukankemahiranasas BOLA BALING BIL KEMAHIRAN SKOR CATATAN 1 2 3 1 HANTARAN HANTARAN ATAS KEPALA HANTARAN LANTUN HANTARAN LOMPAT HANTARAN ARAS DADA 2 MENANGKAP MENANGKAP MENGGUNAKAN KEDUA BELAH TANGAN 3 MENJARING JARINGAN LOMPAT JARINGAN JUNAM *SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN 3 TAHU, DAPAT MELAKUKAN AKTIVITI DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN SELAMAT 11. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B4DJ2E1 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Melakukankemahiranasas BADMINTON BIL KEMAHIRAN SKOR CATATAN 1 2 3 1 SERVIS SERVIS RENDAH SERVIS TINGGI SERVIS KILAS 2 PUKULAN PUKULAN HADAPAN PUKULAN KILAS PUKULAN LOB 3 GERAK KAKI *SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN 3 TAHU&DAPAT MELAKUKAN AKTIVITI DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN SELAMAT 12. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B4DJ2E2 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Pelajarmelaksanakanlangkah-langkahkeselamatanbagiaktivitiLARI BERGANTI-GANTI denganteknik yang betuldanselamat 1. .. 2. .. 3. .. 4. .. Arahan: Pelajarmelaksanakanlangkah-langkahkeselamatanbagiaktiviti MEREJAM LEMBING denganteknik yang betuldanselamat 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . :B4DJ3E1 13. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Pelajarmelaksanakanlangkah-langkahkeselamatandalammelakukanaktiviti GERAK EDAR, MERINGKUK, dan MELUNJUR dalampergerakankreatifdenganteknik yang betuldanselamat. SEBELUM 1. 2. 3. 4. 5. SEMASA 1. 2. 3. 4. 5. SELEPAS 1. 2. :B4DJ4E1 14. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Pelajarmelaksanakanlangkah-langkahkeselamatandalammelakukanaktiviti ORIENTEERING. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . :B5DJ2E1 15. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Menganalisis undang-undang dan peraturan yang dilakukan dalam situasi permainan. Kerja Kumpulan - Bentukkanlima orang sekumpulan. - Perbincangantentangtugasandiberi. TUGASAN: Setiapkumpulanmengenalpastiundang-undangdanperaturan yang perludilaksanakandalamsituasipermainan Bola Baling: 1.0 Balinganpermulaan 1.1: 1.2: 1.3: 2.0 BalinganPercuma 2.1: 2.2: 2.3: 3.0 Memainkan Bola 3.1: ... 3.2: ... 3.3: 16. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B5DJ2E1 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Menganalisis keperluan dan peraturan yang perlu dilakukan dalam situasi permainan. Kerja Kumpulan - Bentukkanlima orang sekumpulan. - Perbincangantentangtugasandiberi. TUGASAN: Setiapkumpulanmengenalpastikeperluansebenarundang-undangdanperaturanpermainanBadminton 1.0: Mata Permainan 1.1: 1.2: 1.3: 2.0: PertukaranPetakGelanggang 2.1: 2.2: 2.3: 3.0: Servis 3.1: ... 3.2: ... 3.3: 17. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B5DJ3E1 Nama: . Tarikh: Tingkatan: . Arahan: Pelajarperlumerancangaktiviti Orienteeringsecaraberkumpulan5 orang/lebih. Senaraisemakperancanganaktiviti Orienteering *SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN/TELAH DILAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL/TELAH MELAKUKAN TUGAS DENGAN SKOP YANG BETUL DAN 3 TAHU, DAPAT MELAKUKAN AKTIVITI DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN SELAMAT/MENGELOLA AKTIVITI DENGAN BETUL DAN SELAMAT. *MINIMUM 60 MARKAH LAYAK UNTUK BAND INI.(HASIL BAGI 20 MARKAH TERTINGGI) KEMAHIRAN SKOR CATATAN 1 2 3 1 MEMBACA PETA 2 MEMBACA KOMPAS ORIENTEERING KEPERLUAN 1 KAUNTER PENDAFTARAN 2 MAKANAN/MINUMAN (jikaperlu) 3 JADUAL PERTANDINGAN&MASA PERTANDINGAN 4 BORANG PENYERTAAN 5 PERATURAN PERMAINAN/PERTANDINGAN 6 NOMBOR PESERTA 7 KAWASAN PERTANDINGAN 8 SURAT KEBENARAN (PihakSekolah/Guru/Ibu/Bapa) 9 SURAT JEMPUTAN PIHAK KESELAMATAN (Kadet Polis) 10 SURAT JEMPUTAN PIHAK KESIHATAN (St. John/PBSM) 11 PETUGAS/PEGAWAI 12 PENGADIL PERLAWANAN( check-point/keputusan) 13 BORANG KEPUTUSAN (mengikutkumpulan) 14 TITIK KAWALAN 15 PENANDA KAWALAN 16 KAD KAWALAN 17 LANDASAN 18 PETA UTAMA 19 PETA KAWASAN PERTANDINGAN (petaorienteering) 20 KOMPAS ORIENTEERING 21 ZON PERMULAAN/PENAMAT 22 HADIAH PERTANDINGAN (jikaperlu) 23 SIJIL PERTANDINGAN (jikaperlu) 24 SAGUHATI PETUGAS/PENGADIL (jikaperlu) 25 JEMPUTAN/TETAMU (jikaperlu) 26 ORGANISASI (agihantugas) JUMLAH 18. PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR JAWAPAN: berdasarkanbukutekspendidikanjasmanikesihatanTingkatan 2 :B1DJ3E1 rujuk m/s 74 :B1DJ4E1 rujuk m/s 119 :B2DJ3E1 rujuk m/s 67 & 74 :B2DJ4E1 rujuk m/s 80 & 93 :B2DJ5E1 rujuk m/s 119