kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

of 21 /21
PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR :B1DJ3E1 Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ……………… Tingkatan: ……………………………………. Arahan: Nyatakan fasa-fasa merejam lembingdalam petak yang disediakan. FASA IKUT LAJAK FASA PERSEDIAAN FASA LARI LANDAS FASA REJAMAN

Upload: anis-hayati

Post on 26-Jun-2015

2.341 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B1DJ3E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Nyatakan fasa-fasa merejam lembingdalam petak yang disediakan.

FASA IKUT LAJAK FASA PERSEDIAAN

FASA LARI LANDAS FASA REJAMAN

Page 2: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B1DJ4E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: LengkapkanmaksudOrienteering

PANDU ARAHSATU TEMPAT KE

SATU TEMPATINDIVIDU REKREASI

ORIENTEERING KOMPAS SUKAN PETA

Orienteering ialahaktiviti ______________________ yang bergerakdari ______________________

Secara ________________ atauberkumpulanberpandukan __________________ dan___________.

Orienteering bolehdijadikansebagaiaktiviti ________________________ ataudipertandingkan.

Kebiasaannya ______________________ dilakukansemasaaktivitiperkhemahan, kursus

kepimpinan, sukan, motivasiataulaian-lain kegiatanjatidiri.

Page 3: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B2DJ3E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

1. Isikantempatkosong di bawahdenganjawapan yang betulbagiacaralariberganti-ganti.

2. Senaraikantigaundang-undangdanperaturanacaramerejamlembing

a. Lembinghendaklahdipegangpadabahagian………………………untuk ………….

b. ………………. mestimelaluiatas ……………………semasamerejam

c. Pesertatidakbolehmeninggalkan …………………… larianselagilembingbelum

………………………

Baton Dipegang Lorong Gripbatal Lembing Pertukaran 20MBahu Landasan Mendarat Merejam

Senaraikantigaundang-undangdanperaturandalamacaralari

berganti-ganti

……………hendaklah ……………sepanjanglarian.

Zon …………..baton ialahsepanjang …………

Larian….………………………. apabilapelarimemasuki……...pelari yang lain

Page 4: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

Kemahiranasasdanteknik yang betul

Keadaanmencabardankemahirandiperkenalkan

GimnastikIramaFasa 1

AlunanbadandanposisimelututAlunanbadandanposisiberdiriKombinasipergerakanmeringkukdanmelunjur

- Gerakedarasas- Bergerakdengansokongantangankehadapandankebelakang

Jalanketam di ataslantaiGerakedarasasJalan 2 langkah, lompatdancangkung di atasbangkupanjang

Melutut, meringkukdanmelentikBerdiri, meringkukdanmelunjurBerdirisambilmengayunsatu kaki, meringkukdanmelunjur

Duduk, meringkukdanmelunjurLentikkucing

GimnastikIramaFasa 2

GimnastikIramaFasa 3

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B2DJ4E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Padankanansurmajubagigimnastikartistikdangimnastikirama

Page 5: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

FAEDAH ORIENTEERING

Mengenalialamsekitariaitu ……….. dan……….

Meningkatkanpengetahuandalambidang ……………… ,matematikdan …………….

Membina ………………

Mengisimasalapangdengancara yang …………

Meningkatkandayatahan …………… dan ………...

Nilai ....................dalammenyelesaikanmasalah

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B2DJ5E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Lengkapkanpetamindaberikutdenganjawapan yang tepatbagifaedah Orienteering

Page 6: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B3DJ2E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan:MelakukankemahiranasaskemahiranBOLA BALING

BIL KEMAHIRANSKOR

CATATAN1 2

1 HANTARAN HANTARAN ATAS KEPALA

HANTARAN LANTUN

HANTARAN LOMPAT

HANTARAN ARAS DADA

Page 7: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

2 MENANGKAPMENANGKAP MENGGUNAKAN

KEDUA BELAH TANGAN

3 MENJARING

JARINGAN LOMPAT

JARINGAN JUNAM

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL

:B3DJ2E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Melakukankemahiranasaskemahiran BADMINTON

BIL KEMAHIRAN

SKORCATATAN

1 2

1 SERVIS

SERVIS RENDAH

SERVIS TINGGI

SERVIS KILAS

Page 8: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

2 PUKULAN

PUKULAN HADAPAN

PUKULAN KILAS

PUKULAN LOB

3GERAK KAKI

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL

:B3DJ2E2

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: MelakukankemahiranLARIBERGANTI-GANTI.

BIL KEMAHIRANSKOR

CATATAN1 2

1 BERLEPAS (mengikutkedudukanpelari)

2 MEMEGANG BATON

3 MENERIMA BATON

4

Page 9: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

MEMBERI BATON

5LARI LANDAS

6 LARIAN DI SELEKOH

7 MEMINTAS MASUK (4X400M)

8 ZON PERTUKARAN BATON

9 PENAMAT (kedudukan di lorongsetelahtamatlarian)

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL

:B3DJ2E3

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Melakukankemahiran MEREJAM LEMBING

BIL KEMAHIRAN

SKOR

CATATAN1 2

1 TEKNIK PEGANGAN

2 KEDUDUKAN PERSEDIAAN

3 TEKNIK LARIAN LANDAS

Page 10: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

4 KEDUDUKAN LEMBING SEMASA LARIAN

5KEDUDUKAN BADAN DAN LEMBING KETIKA MEREJAM

6 IKUT LAJAK

7 TIDAK BATAL BATAL

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL

:B4DJ2E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Melakukankemahiranasas BOLA BALING

BIL KEMAHIRANSKOR

CATATAN1 2 3

1 HANTARAN HANTARAN ATAS KEPALA

HANTARAN LANTUN

HANTARAN LOMPAT

HANTARAN ARAS DADA

Page 11: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

2 MENANGKAPMENANGKAP

MENGGUNAKAN KEDUA BELAH TANGAN

3 MENJARING

JARINGAN LOMPAT

JARINGAN JUNAM

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN 3 TAHU, DAPAT MELAKUKAN AKTIVITI DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN SELAMAT

:B4DJ2E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Melakukankemahiranasas BADMINTON

BIL KEMAHIRAN

SKORCATATAN

1 2 3

1 SERVIS

SERVIS RENDAH

SERVIS TINGGI

SERVIS KILAS

Page 12: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

2 PUKULAN

PUKULAN HADAPAN

PUKULAN KILAS

PUKULAN LOB

3GERAK KAKI

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN 3 TAHU&DAPAT MELAKUKAN AKTIVITI DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN SELAMAT

:B4DJ2E2

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Pelajarmelaksanakanlangkah-langkahkeselamatanbagiaktivitiLARI BERGANTI-GANTI denganteknik yang betuldanselamat

1. ……………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………………………..

Page 13: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

Arahan: Pelajarmelaksanakanlangkah-langkahkeselamatanbagiaktiviti MEREJAM LEMBING denganteknik yang betuldanselamat

1. …………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………………………….

:B4DJ3E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Pelajarmelaksanakanlangkah-langkahkeselamatandalammelakukanaktiviti GERAK EDAR, MERINGKUK, dan MELUNJUR dalampergerakankreatifdenganteknik yang betuldanselamat.

SEBELUM

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………

Page 14: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

SEMASA

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………

SELEPAS

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

:B4DJ4E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Pelajarmelaksanakanlangkah-langkahkeselamatandalammelakukanaktiviti ORIENTEERING.

1. …………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………………………….

7. …………………………………………………………………………………….

Page 15: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B5DJ2E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Menganalisis undang-undang dan peraturan yang dilakukan dalam situasi permainan.

Kerja Kumpulan

- Bentukkanlima orang sekumpulan.- Perbincangantentangtugasandiberi.

TUGASAN:Setiapkumpulanmengenalpastiundang-undangdanperaturan yang perludilaksanakandalamsituasipermainan Bola Baling:

1.0 Balinganpermulaan

1.1: …………………………………………………………………………………………

1.2: …………………………………………………………………………………………

1.3: …………………………………………………………………………………………

Page 16: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

2.0 BalinganPercuma

2.1: …………………………………………………………………………………………

2.2: …………………………………………………………………………………………

2.3: …………………………………………………………………………………………

3.0 Memainkan Bola

3.1: ………………………………………………………………………………………...

3.2: ………………………………………………………………………………………...

3.3: …………………………………………………………………………………………

:B5DJ2E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Menganalisis keperluan dan peraturan yang perlu dilakukan dalam situasi permainan.

Kerja Kumpulan

- Bentukkanlima orang sekumpulan.- Perbincangantentangtugasandiberi.

TUGASAN:Setiapkumpulanmengenalpastikeperluansebenarundang-undangdanperaturanpermainanBadminton

1.0: Mata Permainan

1.1: …………………………………………………………………………………………

1.2: …………………………………………………………………………………………

1.3: …………………………………………………………………………………………

Page 17: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

2.0: PertukaranPetakGelanggang

2.1: …………………………………………………………………………………………

2.2: …………………………………………………………………………………………

2.3: …………………………………………………………………………………………

3.0: Servis

3.1: ………………………………………………………………………………………...

3.2: ………………………………………………………………………………………...

3.3: …………………………………………………………………………………………

:B5DJ3E1

Nama: ……………………………………………………………. Tarikh: ………………

Tingkatan: …………………………………….

Arahan: Pelajarperlumerancangaktiviti Orienteeringsecaraberkumpulan5 orang/lebih. Senaraisemakperancanganaktiviti Orienteering

KEMAHIRANSKOR

CATATAN1 2 3

1 MEMBACA PETA

2 MEMBACA KOMPAS ORIENTEERING

KEPERLUAN

1 KAUNTER PENDAFTARAN

2 MAKANAN/MINUMAN (jikaperlu)

3 JADUAL PERTANDINGAN&MASA PERTANDINGAN

4 BORANG PENYERTAAN

5 PERATURAN PERMAINAN/PERTANDINGAN

6 NOMBOR PESERTA

7 KAWASAN PERTANDINGAN

8 SURAT KEBENARAN (PihakSekolah/Guru/Ibu/Bapa)

9 SURAT JEMPUTAN PIHAK KESELAMATAN (Kadet Polis)

10 SURAT JEMPUTAN PIHAK KESIHATAN (St. John/PBSM)

Page 18: Kemahiran sukan-dan-rekreasi-pjpk-tingkatan-2

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

11 PETUGAS/PEGAWAI

12 PENGADIL PERLAWANAN( check-point/keputusan)

13 BORANG KEPUTUSAN (mengikutkumpulan)

14 TITIK KAWALAN

15 PENANDA KAWALAN

16 KAD KAWALAN

17 LANDASAN

18 PETA UTAMA

19 PETA KAWASAN PERTANDINGAN (petaorienteering)

20 KOMPAS ORIENTEERING

21 ZON PERMULAAN/PENAMAT

22 HADIAH PERTANDINGAN (jikaperlu)

23 SIJIL PERTANDINGAN (jikaperlu)

24 SAGUHATI PETUGAS/PENGADIL (jikaperlu)

25 JEMPUTAN/TETAMU (jikaperlu)

26 ORGANISASI (agihantugas)

JUMLAH

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN/TELAH DILAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL/TELAH MELAKUKAN TUGAS DENGAN SKOP YANG BETUL DAN 3 TAHU, DAPAT MELAKUKAN AKTIVITI DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN SELAMAT/MENGELOLA AKTIVITI DENGAN BETUL DAN SELAMAT.*MINIMUM 60 MARKAH LAYAK UNTUK BAND INI.(HASIL BAGI 20 MARKAH TERTINGGI)

JAWAPAN: berdasarkanbukutekspendidikanjasmanikesihatanTingkatan 2:B1DJ3E1 rujuk m/s 74:B1DJ4E1 rujuk m/s 119:B2DJ3E1 rujuk m/s 67 & 74:B2DJ4E1 rujuk m/s 80 & 93:B2DJ5E1 rujuk m/s 119