kategori anugerah penerbitan makalah jurnal

Click here to load reader

Post on 14-Jan-2022

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SESI LIBATSAMA PENGERUSI JAWATANKUASA/MAJLIS BERSAMA BPPAYBHG. PROF. DATUK WIRA DR. RAHA ABDUL RAHIM
PENGERUSI
dalam bidang Sains serta satu dalam
bidang Sains Sosial dan Sastera bagi tahun
yang dinilai.
semula pada tahun-tahun berikutnya.
1. Setiap Institusi Pendidikan Tinggi hanya dibenarkan mengemukakan tidak lebih daripada TIGA makalah
jurnal terbaik di peringkat institusi bagi setiap bidang untuk dipertimbangkan.
2. Hanya makalah yang diterbitkan dalam jurnal yang tersenarai di laman web http://jpt.mohe.gov.my/aan
layak dipertimbangkan. Senarai tersebut ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
i. Bagi Bidang Sains, jurnal yang terdapat dalam ISI Journal Citation Report, Science Edition terkini
dibahagikan kepada 178 disiplin, dan 10% jurnal teratas (mengikut faktor impak) daripada setiap
disiplin itu dipilih sebagai kriteria minimum untuk melayakkan sesuatu makalah jurnal
dipertimbangkan.
(Senarai Jurnal Bidang Sains AAN Ke-14)
ii. Bagi Bidang Sains Sosial dan Sastera, jurnal yang terdapat dalam ISI Journal Citation Report,
Social Science Edition terkini dibahagikan kepada 58 disiplin dan 20% jurnal teratas (mengikut
faktor impak) daripada setiap disiplin itu dipilih sebagai kriteria minimum untuk melayakkan sesuatu
makalah jurnal dipertimbangkan.
0
1
0
2
tempatan layak memohon.
5. Makalah tersebut mestilah diterbitkan pada tahun penerbitan yang dinilai. Hanya karya
penyelidikan asli yang telah diterbitkan sahaja diterima untuk penilaian.
01
ilmu
4
05
Penerbitan bersama institusi/agensi/industri
tempatan atau antarabangsa.
Aplikasi dimodifikasi daripada teknik sedia ada
Objektif kajian tercapai tetapi aplikasi di peringkat industry/masyarakat masih terhad
Makalah yang dikemukakan tidak lengkap
Pemohon bukan "Corresponding Author"
Makalah sorotan (review articles) tidak diterima sebagai syarat permohonan dan tidak boleh dicalonkan
Kajian tiada sebarang implikasi bagi Malaysia**
ISI – ISU PERMOHONAN
dinilai tetapi dicetak pada tahun
berikutnya layak dikemukakan untuk
dinilai.
4.
bidang?
sains dan 3 bagi bidang sains sosial.
Sekiranya permohonan melebihi
automatik.
yang akan dipertimbangkan.
2. Warganegara Malaysia.
rasmi bersaiz pasport (dalam format JPEG)
4. Berkhidmat sebagai ahli akademik di IPT
dalam tahun yang dinilai
perlu)
perkataan)
tersenarai dalam laman web
tempatan disertakan.
dan mempunyai tandatangan.
boleh diterima)
jawatan yang setaraf dengannya* atau wakil yang
dilantik untuk menjalankan tugasnya / Pemangku
14. Surat penurunan kuasa daripada Naib Canselor
atau jawatan yang setaraf dengannya* kepada
wakil/Pemangku (sekiranya berkaitan)
dengannya sekiranya pemohon adalah Naib
Canselor atau jawatan yang setaraf dengannya*.
10
11